2023-2024 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav

2023-2024 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav sınavı 6.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav CEVAPLARI

 1. Med (uzatma) harfleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

  A) ا- د - ي B) ل- ر - ن    C) ا- و- ي D) و- ي-ل      
                            

 2. Cevap: C Açıklama:

  Med harfleri, doğru olarak "ا- و- ي" şeklinde verilmiştir. 3. Kur’an-ı Kerim'de ilk vahiy olarak "oku" ayetiyle başlayan ve insanın bir kan pıhtısından yaratıldığından bahseden sure hangisidir?

  A) Alak suresi 1-5.ayetler B) Fatiha suresi 1-5 ayetler
  C) İhlas Suresi 1-3 ayetler D) Bakara Suresi 1-5.ayetler

 4. Cevap: A Açıklama:

  Alak suresi, Kuran'ın ilk inen ayetlerindendir ve insanın yaratılışı hakkında bilgi verir. 5. Aşağıdakilerden hangisi "Müzemmil" suresinde ele alınmaz?

  A) Gece ibadeti
  B) Hz. Peygamber'in (s.a.v.) elbisesini temizlemesi
  C) Firavun kıssası
  D) Kur'an'dan kolayımıza gelen ayetlerin okunması

 6. Cevap: C Açıklama:

  Müzemmil suresinde Firavun kıssası ele alınmaz. 7. Hz. Muhammed'e (sav) Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla indirilen kitap hangisidir?

  A) İncil             B) Tevrat           
  C) Zebur             D) Kur'an-ı Kerim   
                      

 8. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Muhammed'e (sav) vahiy yoluyla gelen kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'dir. 9. Farz olan namaz ibadetinde bir miktar Kur'an okumaya ne ad verilir?

  A) Kıyam    B) Kıraat    C) Secde    D) Rüku    

 10. Cevap: B Açıklama:

  Farz namazlarda belirli bir miktar Kur'an okunur ve buna "kıraat" denir. 11. "Kur'an'ı güzel bir şekilde (tertil ile) (ağır ağır, tane tane, anlayarak ve hissederek) oku" ayetinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

  A) Kur'an'ı anlayarak okumalıyız.
  B) Kur'an'ı ezbere okumalıyız.
  C) Kur'an'ı hissederek okumalıyız.
  D) Kur'an'ı tane tane okumalıyız.

 12. Cevap: B Açıklama:

  Ayette Kur'an'ı güzel okumanın vurgulanması, okurken anlayarak ve hissederek okunmasını önerir, ancak ezbere okuma hakkında bilgi vermez. 13. Aşağıdakilerden hangisi kıssalardan çıkarılacak sonuçlarla ilgili değildir?

  A) Ders çıkarmak
  B) Örnek almak
  C) Yanlış davranıştan kaçınmak
  D) Okumamızı geliştirmek

 14. Cevap: D Açıklama:

  Kıssalardan dersler çıkarılması, örnek alınması ve yanlış davranışlardan kaçınılması önerilir, ancak okuma becerisini geliştirmek kıssalardan çıkarılan sonuçlarla ilgili değildir. 15. Kur'an-ı Kerim'in indirilen ilk ayetleri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Alak suresi 1-5.ayetler      B) Fatiha suresi 1-5 ayetler   
  C) İhlas Suresi 1-3 ayetler     D) Bakara Suresi 1-5.ayetler   
                                 

 16. Cevap: A Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetleri Alak suresi 1-5.ayetlerdir. 17. Kur’an’ı, onu oluşturan harflerin çıkış yerlerine ve özelliklerine dikkat ederek okumaya ne ad denir?

  A) Mukabele    B) Tefsir    C) Tecvid    D) Tilavet    

 18. Cevap: C Açıklama:

  Kur'an'ı harf çıkış yerlerine ve özelliklerine dikkat ederek okuma kurallarına "tecvid" denir. 19. Kur’an-ı Kerim ne zaman ve nerede indirilmeye başlanmıştır?

  A) 610-Mekke    B) 610-Medine    C) 571-Mekke    D) 632-Medine    

 20. Cevap: A Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, 610 yılında Mekke'de Hz. Muhammed'e (sav) vahiy yoluyla indirilmeye başlanmıştır. 21. Hz. İbrahim'in (a.s.) putları kırma olayı hangi surede anlatılmaktadır?

  A) Alak Suresi      B) İhlas Suresi    
  C) Hac Suresi       D) Enbiya Suresi   
                     

 22. Cevap: D Açıklama:

  Hz. İbrahim'in putları kırma olayı Enbiya Suresi'nde anlatılmıştır. 23. Kuran-ı Kerim'de hangi sure Peygamberimize Allah tarafından "Yaratan Rabbinin adıyla oku!" şeklinde başlamaktadır?

  A) Alak Suresi        B) Bakara Suresi     
  C) Araf Suresi        D) Fussilet Suresi   
                       

 24. Cevap: A Açıklama:

  Alak Suresi, Peygamberimize ilk vahyin geldiği suredir ve "oku" emriyle başlar. 25. Hz. İsa'nın doğum yeri neresidir?

  A) Beytüllahim    B) Mekke    C) İstanbul    D) Kahire    

 26. Cevap: A Açıklama:

  Hz. İsa, Beytüllahim şehrinde doğmuştur. 27. Hz. Musa hangi kavme peygamber olarak gönderilmiştir?

  A) Mısır halkı       B) İsrailoğulları   
  C) Sümerler          D) Yunanlılar       
                      

 28. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Musa, İsrailoğulları'na peygamber olarak gönderilmiştir. 29. Kabe'nin yapımına kim başlamıştır?

  A) Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail
  B) Hz. Yakub ve oğulları
  C) Hz. Musa ve İsrailoğulları
  D) Hz. İsa ve havarileri

 30. Cevap: A Açıklama:

  Kabe'nin yapımına Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail başlamıştır. 31. Hz. Muhammed'in çocuklarından kaçı erkektir?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    

 32. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Muhammed'in çocuklarından 2'si erkektir. 33. İslam'ın beş şartından biri olan zekat neyi ifade eder?

  A) Namazdan önce okunan dua
  B) Varlıkların belli bir kısmını ihtiyaç sahiplerine verme
  C) Oruç ibadeti
  D) Beytullah'ı ziyaret etme

 34. Cevap: B Açıklama:

  Zekat, İslam'ın beş şartından biri olup varlıkların belli bir kısmını ihtiyaç sahiplerine verme anlamına gelir. 35. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in yaşamını anlatan yazılı kaynaklardan biri değildir?

  A) Hadisler           B) Kur'an-ı Kerim    
  C) Siyer Kitapları    D) Tefsirler         
                       

 36. Cevap: B Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in yaşamını anlatan yazılı bir kaynak değildir çünkü bu kitap Allah tarafından Hz. Muhammed'e vahiy yoluyla gelmiştir. 37. Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın beş şartından biri değildir?

  A) Şehadet etmek    B) Namaz kılmak    
  C) Oruç tutmak      D) Umre yapmak     
                     

 38. Cevap: D Açıklama:

  İslam'ın beş şartı şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak ve haccı yerine getirmektir. 39. Hz. İshak'ın annesi kimdir?

  A) Hacer    B) Halime    C) Sare    D) Maria    

 40. Cevap: C Açıklama:

  Hz. İshak'ın annesi Sare'dir. 41. İslam'ın beş şartından biri olan oruç ne zaman tutulur?

  A) Muharrem ayında    B) Ramazan ayında    
  C) Recep ayında       D) Şaban ayında      
                       

 42. Cevap: B Açıklama:

  Oruç, İslam'da Ramazan ayında tutulur. 43. İslam inancına göre, Kur'an-ı Kerim'de geçen yaşanmış olaylara ne ad verilir?

  A) Tarih    B) Kıssa    C) Destan    D) Hadis    

 44. Cevap: B Açıklama:

  İslam inancına göre, Kur'an-ı Kerim'de geçen yaşanmış olaylara "kıssa" adı verilir. Bu kıssalar, insanlara ibret vermek amacıyla anlatılır. 45. Boşlukları aşağıdaki kelimelerden uygun olanlarıyla doldurunuz.
  Tesbih - Oku -Evrensel- İbrahim- Hadis- Dua - Zemzem - İshak

  1. Peygamberimize gelen ilk vahiy ________________ ayetidir.
  2. Hz.İbrahim’in iki oğlundan birisi ________________ (as) dır.
  3. Hz. İsmail’in annesi Hacer ile Mekke’de bulundukları zaman Allah tarafından kendilerine verilen su
  ________________ suyudur.
  4. ________________ Allah’ı anmak, onu yüceltmek, onu güzel isimleriyle anmak demektir.
  5. ________________ bir çağrıdır, sesleniştir. Halimizi Allah’a arzetmektir.
  6. “Ey ateş! ________________ için serinlik ve esenlik ol!”
  7. Kur’an-ı Kerim, tüm insanlığa indirilen ________________ bir kitaptır.
  8. Peygamber Efendimiz’in sözlerine ________________ adı verilir.

 46. Cevap: 1. Peygamberimize gelen ilk vahiy **İkra** ayetidir.
  2. Hz. İbrahim’in iki oğlundan birisi **İshak** (as) dır.
  3. Hz. İsmail’in annesi Hacer ile Mekke’de bulundukları zaman Allah tarafından kendilerine verilen su **Zemzem** suyudur.
  4. **Tesbih** Allah’ı anmak, onu yüceltmek, onu güzel isimleriyle anmak demektir.
  5. **Dua** bir çağrıdır, sesleniştir. Halimizi Allah’a arzetmektir.
  6. “Ey ateş! **Serinlik ve esenlik** için serinlik ve esenlik ol!”
  7. Kur’an-ı Kerim, tüm insanlığa indirilen **evrensel** bir kitaptır.
  8. Peygamber Efendimiz’in sözlerine **hadis** adı verilir. Açıklama:

 47. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanlara (D) yanlış olanlara (Y)yazınız.

  1. İslam her açıdan temizliği emreden bir dindir. (   )
  2. Peygamberimize vahyi 610 yılında Hira Mağarasında İsrafil (as) getirmiştir. (   )
  3. Hz. İbrahim’in babası Allah’a inanıyordu. (   )
  4. İnsan, bu hayatta nasıl yaşarsa,ahirette kendisine ona göre bir son hazırlamış olur. (   )
  5. Kur’an-ı Kerim, hükümleri kıyamete kadar geçerli olan ve Allah tarafından korunacağı belirtilen eşsiz bir kitaptır. (   )
  6. Secde sözlükte “ itaat ve tevazu içinde eğilmek, boyun eğmek, yere kapanmak, yüzü yere sürmek” anlamlarına gelmektedir. (   )
  7. Kabe’yi inşa etmekle görevli peygamber Hz.Yusuf’tur. (   )
  8. Hz. İbrahim’i ateşe atan Firavun’dur. (   )
  9. Kur’an-ı Kerim’in indirilişi 13 yılda tamamlanmıştır. (   )

 48. Cevap: 1. İslam her açıdan temizliği emreden bir dindir. (D)
  2. Peygamberimize vahyi 610 yılında Hira Mağarasında İsrafil (as) getirmiştir. (Y)
  3. Hz. İbrahim’in babası Allah’a inanıyordu. (D)
  4. İnsan, bu hayatta nasıl yaşarsa, ahirette kendisine ona göre bir son hazırlamış olur. (D)
  5. Kur’an-ı Kerim, hükümleri kıyamete kadar geçerli olan ve Allah tarafından korunacağı belirtilen eşsiz bir kitaptır. (D)
  6. Secde, sözlükte "itaat ve tevazu içinde eğilmek, boyun eğmek, yere kapanmak, yüzü yere sürmek" anlamlarına gelmektedir. (D)
  7. Kabe'yi inşa etmekle görevli peygamber Hz. Yusuf'tur. (Y)
  8. Hz. İbrahim'i ateşe atan Firavun'dur. (Y)
  9. Kur’an-ı Kerim’in indirilişi 13 yılda tamamlanmıştır. (Y) Açıklama:

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav Detayları

2023-2024 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 17 Eylül 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Boşluk Doldurma
 • Doğru-Yanlış


2023-2024 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM
  1. K. Kerim’i Doğru ve Güzel Okumanın Önemi
  2. Tecvid Nedir?

Ayrıca 2022-2023 6.sınıf Kuran-ı Kerim dersi 1.dönem 1.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Kuran okuma kuralları ve med harfleri hakkında bilgi.

Kuran-ı Kerim'deki başlangıç ayetleri hakkında bilgi.

Müzemmil suresinin içeriği hakkında bilgi.

İslam'da kutsal kitapların bilgisi.

Namaz ibadetinin temel unsurlarını anlama.

Kur'an'ın güzel okunmasının önemini anlama.

Kıssalardan çıkarılan öğretileri anlama.

Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerini ve sürelerini bilme.

Kur'an'ı doğru bir şekilde okuma yöntemi hakkında bilgi sahibi olma.

Kur'an'ın ilk indiriliş yerini ve zamanını bilmek

Hz. İbrahim'in yaşamından önemli bir olayı bilmek.

İlk vahiy anını ve Alak Suresi'ni bilmek.

Hz. İsa'nın doğum yeri hakkında bilgi edinme.

Hz. Musa'nın gönderildiği kavmi tanıma.

Kabe'nin yapım sürecini bilmek.

Hz. Muhammed'in çocukları hakkında bilgi edinme.

Zekat ibadetinin anlamını kavrama.

İslam'ın yazılı kaynaklarını tanıma.

İslam'ın beş şartını tanıma.

Hz. İshak'ın annesini tanıma.

Oruç ibadetinin zamanını bilme.

Öğrenciler, İslam'ın kutsal metni olan Kur'an-ı Kerim'in içeriğindeki kıssaların önemini kavrarlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav sınavı 6.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav Testi İstatistikleri

Bu sınav 71 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 755 kere doğru, 363 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 6.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.