2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Yazılı

2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Yazılı sınavı 12.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Yazılı CEVAPLARI

 1. İslam öğrenmek her ………………… üzerine farzdır. Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

  A) Kişi            B) Çocuk          
  C) Müslüman        D) İbadet yapan   
  E) Çalışan                           

 2. Cevap: A Açıklama:

  İslam öğrenmek her kişi üzerine farzdır. 3. «Yaratan rabbinin adı ile …………………..» (Alak: 1) Yukarıdaki ayette boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

  A) Yaz    B) Oku    C) Hatırla    D) Müjdele    E) Korkut    

 4. Cevap: B Açıklama:

  Ayette "Oku" ifadesi kullanılmıştır. 5. Habeşistan'a hicret eden sahabe kimdir ve Habeşistan kralına hitap ettiği konuşma ile tanınır?

  A) Osman b. Maznun    B) Bilal-i Habeşi    
  C) Saman-ı Farisi     D) Hübab b. Münzir   
  E) Cafer-i Tayyar                          

 6. Cevap: E Açıklama:

  Cafer-i Tayyar, Habeşistan'a hicret eden sahabelerden biridir ve Habeşistan kralına hitap eden konuşmasıyla tanınır. 7. "Ben güzel ……………………… tamamlamak için gönderildim." Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

  A) İbadeti    B) Ahlakı    C) İmanı    D) Ameli    E) Yaşamı    

 8. Cevap: B Açıklama:

  Hadiste "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." ifadesi kullanılmıştır. 9. "Cariye" ne anlama gelmektedir?

  A) Azat edilmiş köle    B) Erkek köle          
  C) Kadın köle           D) Savaşçı             
  E) Asil, soylu kimse                           

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cariye, kadın köle anlamına gelir. 11. İslam öncesi Arap Yarımadasındaki Cahiliye Devri için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

  A) Kız çocukları sevilmez hatta öldürülürdü.
  B) Kan davaları yaygındı.
  C) Hak ve adaletin yerini güç almıştı.
  D) Tüm halk fakirlik içindeydi.
  E) İçki, kumar ve fuhuş yaygındı.

 12. Cevap: D Açıklama:

  İslam öncesi Arap Yarımadasındaki Cahiliye Devri'nde tüm halkın fakir olduğu söylenemez. 13. İlk vahyi getiren melek hangisidir?

  A) Cebrail            B) Azrail            
  C) Mikail             D) İsrafil           
  E) Kiramen Katibin                         

 14. Cevap: A Açıklama:

  İlk vahyi getiren melek Cebrail'dir. 15. Fetret’ül-Vahiy nedir?

  A) İlk vahiyden sonra uzun bir süre vahiy gelmemesi
  B) Vahyin gelişinin çok uzun sürmesi
  C) Vahyin bir süre çok yoğun olarak gelmesi
  D) Vahyin gelişinin tamamlanması
  E) Vahyin hafızlar tarafından ezberlenmesi

 16. Cevap: A Açıklama:

  Fetret’ül-Vahiy, ilk vahiyden sonra uzun bir süre vahyin gelmemesi dönemini ifade eder. 17. Efendisinin Müslüman olmasından dolayı işkence yaptığı Bilal Habeşi’yi satın alarak kurtaran Sahabi kimdir?

  A) Hz. Ali         B) Hz. Ömer       
  C) Hz. Hamza       D) Hz. Osman      
  E) Hz. Ebubekir                      

 18. Cevap: E Açıklama:

  Hz. Ebubekir, Efendisinin Müslüman olmasından dolayı işkence yaptığı Bilal Habeşi'yi satın alarak kurtarmıştır. 19. Anne ve babasını İslam’ın ilk şehitleri olarak kaybeden sahabi kimdir?

  A) Hz. Ammar                 B) Hz. Zeyd                 
  C) Hz. Bilal                 D) Hz. Talha                
  E) Hz. Abdurrahman b. Avf                                

 20. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Ammar, anne ve babasını İslam'ın ilk şehitleri olarak kaybetmiştir. 21. "Sıddik" lakabı kime aittir?

  A) Hz. Ömer        B) Hz. Ebubekir   
  C) Hz. Osman       D) Hz. Ali        
  E) Hz. Zeyd                          

 22. Cevap: B Açıklama:

  "Sıddik" lakabı, Hz. Ebubekir'e aittir. 23. İslam tarihinde "Muhacir" sözcüğü kimler için kullanılır?

  A) Medine'ye hicret eden Mekkeli Müslümanlar için
  B) Medine'de yaşayan Medineli Müslümanlar için
  C) İşkenceye maruz kalan ilk Müslümanlar için
  D) Allah yolunda şehit olan Müslümanlar için
  E) İslam ordusuna katılan askerler için

 24. Cevap: A Açıklama:

  "Muhacir" terimi, Medine'ye hicret eden Mekkeli Müslümanlar için kullanılır. 25. Okçuların Ayneyn geçidine yerleştirildiği savaş hangisidir?

  A) Mute Savaşı      B) Tebük Seferi    
  C) Bedir Savaşı     D) Uhud Savaşı     
  E) Hendek Savaşı                       

 26. Cevap: D Açıklama:

  Okçuların Ayneyn geçidine yerleştirildiği savaş UhudSavaşı'dır. 27. Rıdvan Biatı nerede yapılmıştır?

  A) Akabe'de             B) Tebük'te            
  C) Bedir kuyularında    D) Kuba'da             
  E) Hudeybiye'de                                

 28. Cevap: E Açıklama:

  Rıdvan Biatı, Hudeybiye'de yapılmıştır. 29. Kelimullah (Allah’ın kendisine konuştuğu) olarak anılan Peygamber hangisidir?

  A) Hz. İsa    B) Hz. Musa    C) Hz. Davud    D) Hz. Yahya    E) Hz. Adem    

 30. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Musa, Kelimullah olarak anılan Peygamberdir. 31. Cenabı Allah’ın Hz. Muhammed’i rauf ve rahim olarak nitelemesi O’nun hangi yönünü ifade eder?

  A) Güvenilir olduğunu
  B) Zeki olduğunu
  C) Merhametli olduğunu
  D) İslam’ı en güzel şekilde insanlara ulaştırdığını
  E) Günahsız olduğunu

 32. Cevap: C Açıklama:

  Cenabı Allah'ın Hz. Muhammed'i rauf ve rahim olarak nitelendirmesi O'nun merhametli olduğunu ifade eder. 33. Bedevi yaşam tarzını açıklayın ve Arap yarımadasındaki rolünü tartışın.


 34. Cevap: Bedevi yaşam tarzı, çöllerde göçebe olarak yaşayan Arap topluluklarının yaşam biçimidir. Bedeviler, hayvancılık ve göçebe yaşam tarzıyla tanınırlar. Arap yarımadasındaki çöl bölgelerinde yaşarlar ve bu bölgelerin kaynaklarına erişim sağlarlar. Ayrıca, ticaret yollarının korunmasında da önemli bir rol oynamışlardır. Açıklama: 35. Köleliğin İslam öncesi Arap toplumundaki rolünü açıklayın.


 36. Cevap: İslam öncesi Arap toplumunda kölelik, toplumun zenginlerinin önemli bir parçasıydı. Köleler, genellikle savaş esirleri veya ticaret yoluyla elde edilirdi. Köleler, çeşitli işlerde çalıştırılır ve sahiplerine hizmet ederlerdi. Açıklama: 37. İslam öncesi Arap Yarımadasındaki Cahiliye Devri'nin ana özelliklerini açıklayın.


 38. Cevap: İslam öncesi Arap Yarımadasındaki Cahiliye Devri, putperestliğin yaygın olduğu, kan davalarının sıkça görüldüğü, adaletin zayıf olduğu, kız çocuklarının öldürüldüğü ve ahlaki değerlerin çoğu kez göz ardı edildiği bir dönemi ifade eder. Açıklama: 39. Peygamber Efendimiz'in, Ümmetinin içinde Cahiliye Dönemi'nden kalma tamamen terk edemeyecekleri dört adet adeti nelerdir? Bu adetlerin İslam'la uyumsuzluğunu tartışın.


 40. Cevap: Peygamber Efendimiz, Ümmeti içinde Cahiliye Dönemi'nden kalma tamamen terk edemeyecekleri dört adet olarak şunları sıralamıştır: Puta tapmak, soyu ile övünmek, başkalarının soyuna dil uzatmak, yıldızlardan (Allah'tan başkasından) yağmur istemek. Bu adetler İslam'la uyumsuzdur çünkü İslam, tevhidi inanca dayanır ve putperestliği reddeder. Açıklama: 41. Hz. Muhammed'in çocukluğunda annesiyle birlikte gittiği Medine'de hangi kabileden insanlarla misafirlik yapmıştır? Bu misafirlik nasıl bir dönemin başlangıcını işaret eder?


 42. Cevap: Hz. Muhammed, çocukluğunda annesiyle birlikte Medine'ye gittiğinde, Neccar oğulları adlı kabileden insanlarla misafirlik yapmıştır. Bu misafirlik, Hz. Muhammed'in hayatında önemli bir dönemin başlangıcını işaret eder, çünkü Medine daha sonra Peygamber Efendimiz'in hicret ettiği ve İslam'ın yayıldığı yer olmuştur. Açıklama: 43. İlk vahyi getiren meleğin kim olduğunu açıklayın ve bu olayın İslam tarihindeki önemini tartışın.


 44. Cevap: İlk vahyi getiren melek, Cebrail'dir. Bu olay İslam tarihinde büyük bir öneme sahiptir çünkü bu vahiyler, İslam'ın temel inançlarını ve ilkelerini Peygamber Efendimiz'e iletmek için kullanılmıştır. Açıklama: 45. Fetret'ül-Vahiy terimi neyi ifade eder? İslam tarihinde bu dönemin önemini tartışın.


 46. Cevap: Fetret'ül-Vahiy, İslam peygamberi olarak Hz. Muhammed'in ilk vahyin alınmasından sonra bir süre boyunca vahyin gelmemesi dönemini ifade eder. Bu dönem, İslam tarihinde önemlidir çünkü vahiylerin yeniden gelmesiyle İslam'ın ilerlemesi mümkün olmuştur. Açıklama: 47. İlk Müslümanlardan çocuk yaşta Müslüman olan bir sahabi kimdir? Bu sahabenin İslam toplumundaki rolünü açıklayın.


 48. Cevap: İlk Müslümanlardan çocuk yaşta Müslüman olan sahabi, Hz. Ali'dir. Hz. Ali, İslam toplumunda önemli bir rol oynamıştır ve Peygamber Efendimiz'in damadı olarak da bilinir. Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Yazılı Detayları

2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Yazılı 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 10 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik


2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZE İTAAT
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Abdullah b. Ömer (r.a.)
  2. Hadisten Hayata
  3. İslam’ı Anlama ve Yaşamada Sünnetin Yeri ve Önemi
  4. Peygamber Sevgisi
  5. Peygamberimize İtaat ve Bağlılık

Ayrıca 2023-2024 12.Sınıf peygamberimizin hayatı dersi 1.Dönem 1.Yazılı soruları, mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Öğrenci, Bedevi yaşam tarzının özelliklerini ve Arap yarımadasındaki rolünü kavrar.

Öğrenci, İslam öncesi Arap toplumunda köleliğin rolünü ve kölelerin yaşam koşullarını kavrar.

Öğrenci, Cahiliye Devri'nin ana özelliklerini ve bu dönemin toplumsal yapısını kavrar.

Öğrenci, İslam'ın tevhidi inancını ve Cahiliye Dönemi adetlerinin bu inanca uyumsuzluğunu kavrar.

Öğrenci, Hz. Muhammed'in hayatındaki dönüm noktalarını ve Medine'nin İslam için önemini kavrar.

Öğrenci, İslam'ın başlangıcındaki temel olayları ve Cebrail'in vahiylerin iletilmesindeki rolünü kavrar.

Öğrenci, Fetret'ül-Vahiy döneminin İslam'ın erken tarihindeki önemini kavrar.

Öğrenci, Hz. Ali'nin İslam toplumundaki katkılarını ve erken dönem İslam'ının temel figürlerinden biri olduğunu kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Yazılı sınavı 12.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 5 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 31 kere doğru, 33 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.