2023-2024 12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Yazılı

2023-2024 12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Yazılı sınavı 12.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Yazılı CEVAPLARI

 1. Bir kodon kaç bazdan oluşur ve hangi genetik molekülde bulunur?

  A) 2 bazdan oluşur ve mRNA'de bulunur.
  B) 3 bazdan oluşur ve DNA'de bulunur.
  C) 4 bazdan oluşur ve tRNA'da bulunur.
  D) 1 bazdan oluşur ve ribozomlarda bulunur.
  E) 6 bazdan oluşur ve nükleer zarfın içinde bulunur.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Kodonlar, 3 bazlık üçlü nükleotit dizileridir ve genetik bilgi DNA'da kodlanır. 3. Bir kodon, genetik şifrede hangi bilgiyi taşır?

  A) DNA'nın yedeği              B) İkinci baz sırasını        
  C) Bir amino asidi             D) tRNA'nın antikodonunu      
  E) RNA'nın başlama kodonunu                                  

 4. Cevap: C Açıklama:

  Kodonlar, belirli bir amino asidi temsil eden üçlü nükleotit dizileridir. 5. Transkripsiyon olayı hangi genetik süreci temsil eder?

  A) Protein sentezi     B) DNA replikasyonu   
  C) RNA çevirisi        D) Mutasyon           
  E) Rekombinasyon                             

 6. Cevap: A Açıklama:

  Transkripsiyon, DNA'dan mRNA'nın sentezlendiği süreçtir ve protein sentezi aşamasının bir parçasıdır. 7. Ribozomun büyük alt biriminde hangi bölgeler bulunur ve hangi olaylar bu bölgelerde gerçekleşir?

  A) P bölgesinde tRNA'nın bağlandığı ve kodon-antikodon eşleşmesinin gerçekleştiği yerdir.
  B) E bölgesi polipeptidin uzadığı yerdir.
  C) A bölgesinde tRNA'nın ribozomu terk ettiği yerdir.
  D) mRNA'nın bağlandığı bölge ribozomun küçük alt birimindedir.
  E) mRNA'nın taşındığı bölge ribozomun büyük alt birimindedir.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Ribozomun P bölgesinde kodon-antikodon eşleşmesi ve amino asitlerin birleştirilmesi olayları gerçekleşir. 9. Hangi genetik olay, mRNA'dan amino asitlerin bir araya getirilerek polipeptit sentezinin gerçekleştiği süreci temsil eder?

  A) Transkripsiyon      B) DNA replikasyonu   
  C) RNA çevirisi        D) Mutasyon           
  E) Rekombinasyon                             

 10. Cevap: C Açıklama:

  RNA çevirisi, mRNA'dan amino asitlerin birleştirilerek polipeptit sentezinin gerçekleştiği süreci temsil eder. 11. Gen teknolojileri ile ilgili çalışmalar sırasında kullanılan model organizmalardan biri maya mantarıdır. Maya mantarının neden bir model organizma olarak seçildiği nedir?

  A) Maya mantarı insana ait hastalık genlerini taşır.
  B) Maya mantarı çok hızlı ürer.
  C) Maya mantarı insan genomunun bir yedeğini oluşturur.
  D) Maya mantarı karmaşık sistemleri anlama yeteneğine sahiptir.
  E) Maya mantarı DNA replikasyonunu gerçekleştirmez.

 12. Cevap: B Açıklama:

  Maya mantarı, deneylerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyan hızlı üreme özelliğine sahiptir. 13. Arabidopsis thaliana, hangi özelliği nedeniyle bitkisel araştırmalarda sıkça kullanılan bir model organizmadır?

  A) Arabidopsis thaliana büyük bir genomu temsil eder.
  B) Bu bitkinin yetiştirilmesi zor ve maliyetlidir.
  C) Arabidopsis thaliana DNA replikasyonunu yavaşlatır.
  D) Bu organizma, laboratuvar ortamında yetiştirilmesi zordur.
  E) Arabidopsis thaliana, küçük bir genoma sahip olması nedeniyle kullanışlıdır.

 14. Cevap: E Açıklama:

  Arabidopsis thaliana, küçük genoma sahip olması ve hızlı büyüme özellikleri nedeniyle bitkisel araştırmalar için ideal bir model organizmadır. 15. İnsan Genom Projesi, hangi amacı taşır?

  A) İnsan genomunun haritalandırılması ve anlaşılması.
  B) DNA parmak izlerinin oluşturulması.
  C) DNA zincirinin açılmasını hedefler.
  D) İnsan genomunun modifikasyonunu amaçlar.
  E) PCR yöntemini geliştirmeyi hedefler.

 16. Cevap: A Açıklama:

  İnsan Genom Projesi'nin ana amacı, insan genomunun haritalandırılması ve anlaşılmasıdır. 17. DNA parmak izi analizi için neden polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) kullanılır?

  A) DNA zincirlerini açmak için kullanılır.
  B) İnsan genomunun haritalandırılmasında etkilidir.
  C) Primerleri oluşturmak için kullanılır.
  D) Belirli DNA parçalarını çoğaltmak için kullanılır.
  E) DNA'nın elektroforezi için kullanılır.

 18. Cevap: D Açıklama:

  PCR, DNA parmak izi analizi için belirli DNA parçalarının çoğaltılmasında kullanılır. 19. Jel elektroforezi nedir ve nasıl çalışır?

  A) DNA zincirlerini açma yöntemidir.
  B) Moleküler arkeoloji için kullanılan bir tekniktir.
  C) İnsan genomunun haritalandırılmasını sağlar.
  D) Belirli molekül ağırlıklarını ve alt tiplerini saptamak için kullanılır.
  E) PCR yönteminin geliştirilmesinde kullanılır.

 20. Cevap: D Açıklama:

  Jel elektroforezi, belirli molekül ağırlıklarını ve alt tiplerini saptamak için kullanılan bir tekniktir. 21. Klonlama nedir ve neden yapılır?

  A) Organizmaların doğal olarak çoğalmasıdır.
  B) Genetik olarak özdeş kopyalar üretmek amacıyla kullanılır.
  C) İlaç üretimini hızlandırır.
  D) Yeni organizmaların oluşturulmasını sağlar.
  E) Mutasyonları önler.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Klonlama, genetik olarak özdeş kopyalar üretmek için kullanılan bir süreçtir ve araştırma, endüstriyel üretim ve tıp gibi birçok alanda uygulanır. 23. Dolly, neden önemli bir klonlama örneği olarak kabul edilir?

  A) İnsan klonlaması için kullanılan ilk örnektir.
  B) Yapay doku üretimi için kullanılmıştır.
  C) Organ klonlamasının başlangıcını temsil eder.
  D) İnsülin üretiminde kullanılmıştır.
  E) İlk defa bir yetişkin koyundan klonlanmış bir hayvandır.

 24. Cevap: E Açıklama:

  Dolly, ilk defa bir yetişkin koyundan klonlanan bir hayvan olarak kabul edilir ve klonlama teknolojisinin ilerlemesini temsil eder. 25. Genetik mühendisliği ve biyoteknolojinin sağlık alanındaki uygulamaları aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde ifade eder?

  A) Genetik danışmanlık, genetik bir hastalığı tedavi etmek için kullanılan bir biyoteknolojik yöntemdir.
  B) Genetik değiştirilmiş organizmalar, sadece gıda ürünlerinin verimini artırmak için kullanılır.
  C) Genetik terapiler, sadece kalıtsal hastalıkların tedavisi için kullanılır ve kanser tedavisine katkı sağlamaz.
  D) Antibiyotikler, rekombinant DNA teknolojisi ile üretilmez ve doğal yollarla elde edilirler.
  E) Yapay doku ve organ üretimi, biyoteknolojinin sağlık alanındaki uygulamalarından biridir.

 26. Cevap: E Açıklama:

  Yapay doku ve organ üretimi, sağlık alanında biyoteknolojinin önemli bir uygulamasıdır. 27. Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji, tarım ve hayvancılık alanındaki uygulamalarda aşağıdakilerden hangisini sağlar?

  A) Organik tarımın verimini artırır.
  B) Zararlı canlılarla savaşı gereksiz kılar.
  C) Ürünlerin besin değerini azaltır.
  D) Üretim maliyetlerini artırır.
  E) Bitkilerin dayanıklılığını artırarak ürün kalitesini yükseltir.

 28. Cevap: E Açıklama:

  Genetik mühendisliği, bitkilerin zararlı canlılara karşı dayanıklılığını artırarak ürün kalitesini yükseltmeye yardımcı olur. 29. CRISPR-Cas9 sistemi Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülme nedeni nedir?

  A) İyi bir yemek tarifi sunma becerisi.
  B) DNA zincirlerini tangleme yeteneği.
  C) Genetik mühendislikteki önemi.
  D) En güzel giysileri tasarlama yeteneği.
  E) En iyi film yönetme becerisi.

 30. Cevap: C Açıklama:

  Nobel Kimya Ödülü, CRISPR-Cas9 sisteminin genetik mühendislik alanında büyük önem taşımasından dolayı verilmiştir. 31. CRISPR-Cas9 sistemi etik açıdan hangi konuları gündeme getirmiştir?

  A) Yemek tariflerini değiştirme.
  B) İnsan klonlaması.
  C) Bitki yetiştirme.
  D) Müzik albümleri üretme.
  E) Ev temizliği yapma.

 32. Cevap: B Açıklama:

  CRISPR-Cas9 sistemi, insan klonlaması gibi etik konuları gündeme getirmiştir. 33. Hangi metabolik olaylarda substrat düzeyinde fosforilasyon meydana gelir ve bu sürecin nasıl işlediğini açıklayınız.


 34. Cevap: Substrat düzeyinde fosforilasyon, oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermantasyon gibi metabolik olaylarda meydana gelir. Bu süreçte bir fosfat grubu, ADP'ye enzimler aracılığıyla eklenerek ATP sentezlenir. Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere substrat düzeyinde fosforilasyonun hangi metabolik olaylarda gerçekleştiğini ve nasıl işlediğini anlatmayı amaçlar. 35. Oksidatif fosforilasyon nedir ve hangi metabolik olaylarda meydana gelir? Bu sürecin ATP üretimine nasıl katkı sağlar?


 36. Cevap: Oksidatif fosforilasyon, organik moleküllerin yıkımı veya inorganik moleküllerin oksitlenmesi sırasında elektronların taşınmasıyla ATP üreten bir süreçtir. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve kemosentez gibi metabolik olaylarda meydana gelir. Bu süreç, elektron taşıma sistemi aracılığıyla ATP üretimine katkı sağlar. Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere oksidatif fosforilasyonun ne olduğunu, hangi metabolik olaylarda meydana geldiğini ve ATP üretimine nasıl katkı sağladığını anlatmayı amaçlar. 37. Fotofosforilasyon nedir ve hangi canlılarda meydana gelir? Bu sürecin fotosentezle ilişkisini açıklayınız.


 38. Cevap: Fotofosforilasyon, klorofil moleküllerinin ışık enerjisini kullanarak ATP sentezlediği bir süreçtir. Fotosentez yapan canlılarda, özellikle bitkilerde ve fotosentetik bakterilerde meydana gelir. Bu süreç, ışık enerjisini ATP üretimi için kullanarak fotosentezle yakından ilişkilidir. Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere fotofosforilasyonun ne olduğunu, hangi canlılarda meydana geldiğini ve fotosentezle nasıl ilişkili olduğunu anlatmayı amaçlar. 39. İnsanlar kleptoplasti yoluyla fotosentetik canlılar olabilir mi? Metindeki bilgilere dayanarak bu konuda ne düşünüyorsunuz?


 40. Cevap: Metinde belirtildiği gibi, kleptoplasti bazı deniz canlıları için geçerli bir adaptasyon olabilir. Ancak insanlar fotosentez yapma yeteneğine sahip değillerdir. Bu nedenle insanlar kleptoplasti yoluyla fotosentetik canlılar olamazlar. Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere kleptoplasti kavramını anladıklarını ve insanların bu yeteneğe sahip olup olmadığını değerlendirmelerini sağlar. 41. Yeşil alanlarda dolaşmak insanların niçin daha dinç ve mutlu hissetmelerine yol açar? Bu durumun bilimsel açıklamasını yapınız.


 42. Cevap: Yeşil alanlarda dolaşmanın insanların daha dinç ve mutlu hissetmelerine yol açmasının nedeni çevresel faktörlerin etkisi olabilir. Bitkiler, fotosentez yoluyla atmosferdeki karbondioksidi alarak oksijen üretirler. Bu, daha temiz hava solumamızı sağlar ve genel sağlık ve zindelik hissini artırabilir. Ayrıca yeşil alanlar doğal bir manzara sunar, stresi azaltabilir ve doğaya olan bağlantımızı güçlendirebilir. Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere yeşil alanlarda dolaşmanın insan psikolojisi ve fizyolojisi üzerindeki etkilerini anlatmayı amaçlar. 43. Nicolas Theodore De Saussure'in fotosentezle ilgili yaptığı önemli katkıları açıklayınız.


 44. Cevap: Nicolas Theodore De Saussure, bitkilerin fotosentezle ilgili önemli katkılar yapmıştır. Özellikle, bitkilerin güneş ışığında su ve karbondioksidi emdikleri ve ağırlıklarının arttığı teorisini kanıtlamıştır. Ayrıca bitkilerin azotu havadan değil topraktan suda çözünmüş tuzlarla aldığını göstermiştir. Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere De Saussure'in fotosentezle ilgili çalışmalarını anlatmayı amaçlar. 45. Theodor Wilhelm Engelmann'ın "Engelman deneyi" olarak bilinen çalışması neyi açıklar?


 46. Cevap: Theodor Wilhelm Engelmann'ın "Engelman deneyi," ışığın dalga boyunun fotosentez hızına etkisini açıklar. Bu deneyde, mikroskobik algler üzerine farklı dalga boylarına sahip ışık uygulanarak fotosentezin hangi bölgelerde daha etkili olduğu gösterilmiştir. Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere Engelmann'ın deneyini ve fotosentezle ilgili ışığın etkisini anlatmayı amaçlar. 47. Cornelius Bernardus van Niel'in fotosentezle ilgili çalışmaları nelerdir? Bu çalışmaların önemi nedir?


 48. Cevap: Cornelius Bernardus van Niel, fotosentezle ilgili önemli çalışmalarda bulunmuştur. Özellikle, suyun fotosentez sırasında hidrojen ve oksijen olarak ayrıldığını ve atmosfere oksijen veren fotosentezin suyun bölünmesinden kaynaklandığını keşfetmiştir. Bu çalışmalar, fotosentezin temel mekanizmasını anlamamıza büyük katkı sağlamıştır. Açıklama:

  Bu soru, öğrencilere van Niel'in fotosentezle ilgili çalışmalarını ve fotosentezin suyun bölünmesiyle nasıl gerçekleştiğini anlatmayı amaçlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Yazılı Detayları

2023-2024 12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Yazılı 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik


2023-2024 12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • GENDEN PROTEİNE
  1. Genetik şifre ve Protein sentezi
  2. Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
 • BİTKİ BİYOLOJİSİ
  1. BİTKİ BİYOLOJİSİ
  2. Bitkilerde Eşeyli Üreme
  3. Bitkilerde Madde Taşınması

Ayrıca 2023-2024 12.sınıf biyoloji dersi 1.dönem 1.yazılı soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test, klasik ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Bu soru, kodonların yapısını ve nerede bulunduğunu anlama yeteneğinizi test eder.

Bu soru, kodonların amino asitleri nasıl temsil ettiğini anlama yeteneğinizi test eder.

Bu soru, transkripsiyonun protein sentezi sürecinin bir parçası olduğunu anlama yeteneğinizi test eder.

Bu soru, ribozomun yapısını ve işlevini anlama yeteneğinizi test eder.

Bu soru, RNA çevirisinin protein sentezi sürecindeki rolünü anlama yeteneğinizi test eder.

Bu soru, model organizmaların neden seçildiğini anlama yeteneğinizi test eder.

Bu soru, model bitki organizmalarının neden seçildiğini anlama yeteneğinizi test eder.

Bu soru, İnsan Genom Projesi'nin amacını anlama yeteneğinizi test eder.

Bu soru, PCR yönteminin DNA parmak izi analizi için neden kullanıldığını anlama yeteneğinizi test eder.

Bu soru, jel elektroforezi teknolojisinin nasıl çalıştığını anlama yeteneğinizi test eder.

Bu soru, öğrencilere klonlama kavramını, kullanım alanlarını ve nedenlerini anlamalarına yardımcı olur.

Bu soru, öğrencilere Dolly'nin neden önemli bir klonlama örneği olduğunu anlatır ve klonlama teknolojisinin gelişimine odaklanır.

Bu soru, öğrencilere yapay doku ve organ üretiminin sağlık alanındaki rolünü anlatır.

Bu soru, öğrencilere genetik mühendisliği ve biyoteknolojinin tarım ve hayvancılık alanındaki uygulamalarının etkisini anlatır.

Bu soru, öğrencilere Nobel Kimya Ödülü'nün neden verildiğini öğretir.

Bu soru, öğrencilere CRISPR-Cas9 sisteminin etik sorunlara yol açabileceğini öğretir.

Öğrenciler substrat düzeyinde fosforilasyonun metabolik olaylarda nasıl ATP ürettiğini anlarlar.

Öğrenciler oksidatif fosforilasyonun önemini ve ATP üretimine etkisini anlarlar.

Öğrenciler fotofosforilasyonun önemini ve fotosentezin enerji kaynağı olduğunu anlarlar.

Öğrenciler kleptoplasti kavramını anlarlar ve fotosentez yapma yeteneğinin insanlara özgü olmadığını anlarlar.

Öğrenciler yeşil alanların insanların ruh haline ve sağlığına olan olumlu etkilerini anlarlar.

Öğrenciler De Saussure'in fotosentezle ilgili katkılarını anlarlar.

Öğrenciler Engelmann'ın deneyini ve fotosentezin ışığın dalga boyuna duyarlılığını anlarlar.

Öğrenciler van Niel'in çalışmalarının fotosentez mekanizmasını anlamamıza nasıl yardımcı olduğunu anlarlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Yazılı sınavı 12.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 7 kere doğru, 9 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.