2023-2024 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı

2023-2024 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı sınavı 11.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı CEVAPLARI

 1. İslam dinine göre, aile içindeki sadakat neden önemlidir?

  A) Aile üyeleri arasındaki rekabeti artırır.
  B) Aile üyelerinin birbirlerine güvenini zedeler.
  C) Sadakat, İslam dini tarafından yasaklanmıştır.
  D) Aile içinde iletişimi zorlaştırır.
  E) Aile huzurunu artırır ve aile bağlarını güçlendirir.

 2. Cevap: E Açıklama:

  İslam dinine göre, aile içindeki sadakat aile huzurunu artırır ve aile bağlarını güçlendirir. 3. Alkol ve uyuşturucu madde kullanımının toplumsal etkileri nelerdir?

  A) Toplumsal dayanışmayı artırır.
  B) Suç oranlarını azaltır.
  C) Kamu sağlık harcamalarını düşürür.
  D) Aile içi huzuru artırır.
  E) Güven ve huzur ortamını bozar.

 4. Cevap: E Açıklama:

  Alkol ve uyuşturucu madde kullanımının toplumsal etkileri arasında güven ve huzur ortamının bozulması bulunur. 5. İslam'a göre, helal kazanç nedir?

  A) Yasa dışı yollardan elde edilen gelirler.
  B) İnsanların kendilerini tatmin edecek mallar için harcadıkları para.
  C) Dinin açık bir hükmüne, yasağına veya ilkesine aykırı olmayan gelirler.
  D) Salt maddi zenginlik elde etmek için elde edilen gelirler.
  E) Sosyal yardım kuruluşlarına yapılan bağışlar.

 6. Cevap: C Açıklama:

  Helal kazanç, dinin açık bir hükmüne, yasağına veya ilkesine aykırı olmayan gelirleri ifade eder. 7. İslam'a göre, helal kazançla ilgili yapılan işlerde ne önemlidir?

  A) Dini ritüelleri yerine getirmek.
  B) İşin karlı olması.
  C) Adaleti ve hakkaniyeti gözetmek.
  D) Hırs ve tamahla çalışmak.
  E) İşin başkalarını memnun etmesi.

 8. Cevap: C Açıklama:

  İslam'a göre, helal kazançla ilgili yapılan işlerde adaleti ve hakkaniyeti gözetmek önemlidir. 9. İnfak, aşağıdaki hangi eylemi içerir?

  A) Kâr elde etmek için yatırım yapmak.
  B) Kendi malını korumak için çalışmak.
  C) Malını koruma amacı gütmeksizin ihtiyaç sahiplerine yardım etmek.
  D) Malını biriktirerek zengin olmaya çalışmak.
  E) Yatırımlarından kar elde etmek için çalışmak.

 10. Cevap: C Açıklama:

  İnfak, malını koruma amacı gütmeksizin ihtiyaç sahiplerine yardım etmek anlamına gelir. 11. Peygamberimizin infak ve yardımlaşma konularında gösterdiği örnek davranışlar nelerdir?

  A) Lüks ve israftan uzak bir yaşam sürmek.
  B) Kendi ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak.
  C) Yalnızca Müslümanlara yardım etmek.
  D) Hediyeleri sadece ailesiyle paylaşmak.
  E) Servetini sadece kendi çıkarı için kullanmak.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz, lüks ve israftan uzak bir yaşam sürerek infak ve yardımlaşma konularında örnek davranışlar sergilemiştir. 13. Karz-ı hasen nedir?

  A) Faizsiz olarak bir başkasına borç vermek.
  B) Faizle borç vermek.
  C) Malını korumak için borç almak.
  D) Kendi çıkarını gözeterek borç vermek.
  E) Borç vermekten kaçınmak.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Karz-ı hasen, faizsiz olarak bir başkasına borç verme pratiğini ifade eder. 15. Borç alıp vermede neden sözleşme yapılması tavsiye edilir?

  A) Borç alıp verme işlemini karmaşık hale getirmek için.
  B) Borç alacak ilişkisinin sona erdirilmesi için.
  C) Borçların yazılı olarak belirlenmesi ve anlaşmazlıkların önlenmesi için.
  D) Borç alacak ilişkisinin gizlenmesi için.
  E) Borçların daha fazla faiz getirmesi için.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Borç alacak ilişkisini yazılı olarak belirlemek, anlaşmazlıkları önlemek için önemlidir. 17. İslam'a göre, borçlu olan kişi ne zaman borcunu ödemesi gerekmektedir?

  A) Borcu vadesi geldiğinde.
  B) Borcu alacaklı zorlayana kadar.
  C) Borcu düşünene kadar.
  D) Borcu ödemek istediğinde.
  E) Borcu hiç ödememesi gerekmez.

 18. Cevap: A Açıklama:

  İslam'a göre borç, vadesi geldiğinde ödenmelidir. 19. Kul hakkı ihlali sadece maddi zararlarla sınırlı mıdır?

  A) Evet, kul hakkı sadece maddi zararları ifade eder.
  B) Hayır, kul hakkı sadece manevi zararları ifade eder.
  C) Evet, kul hakkı hem maddi hem de manevi zararları ifade eder.
  D) Hayır, kul hakkı ne maddi ne de manevi zararları ifade eder.
  E) Kul hakkı sadece dinî zararları ifade eder.

 20. Cevap: C Açıklama:

  Kul hakkı, hem maddi hem de manevi zararlara yol açabilen bir kavramdır. 21. İşçinin işverene karşı sorumlulukları nelerdir?

  A) İşverenin talimatlarına karşı çıkmak.
  B) Ücretini istediği gibi talep etmek.
  C) İşyerinde çalışma düzenini bozmak.
  D) İşverenin verdiği işi en iyi şekilde yapmak.
  E) İşverene işyerinin düzenini belirleme hakkı vermek.

 22. Cevap: D Açıklama:

  İşçinin işverene karşı sorumluluklarından biri, verilen işi en iyi şekilde yapmaktır. 23. Faiz kelimesi Arapça'da ne anlama gelir?

  A) Artma    B) İhtiyaç    C) Fazlalık    D) Borç    E) Ticaret    

 24. Cevap: C Açıklama:

  Faiz kelimesi Arapça'da "fazlalık" anlamına gelir. 25. Karaborsacılık ne anlama gelir?

  A) Fiyatların açık bir pazarda serbestçe belirlendiği bir ticaret modeli.
  B) Ürünlerin piyasa değerinin altında satıldığı ticaret modeli.
  C) Mal veya hizmetlerin kıtlığı nedeniyle fiyatlarının yükseldiği durum.
  D) Ürünlerin arzının talebi karşılayamayacak kadar düşük olduğu durum.
  E) Bir malın veya hizmetin fiyatının yapay olarak yükseltilmesi.

 26. Cevap: E Açıklama:

  Karaborsacılık, bir malın veya hizmetin fiyatının yapay olarak yükseltilmesini ifade eder. 27. İslam, karaborsacılığı nasıl değerlendirir?

  A) İslam, karaborsacılığı teşvik eder ve serbest bırakır.
  B) İslam, karaborsacılığı yasaklar ve haram kabul eder.
  C) İslam, karaborsacılığı özgürlük olarak görür.
  D) İslam, karaborsacılığı sadece fakirler için uygundur.
  E) İslam, karaborsacılığı sınırlı koşullarda kabul eder.

 28. Cevap: B Açıklama:

  İslam, karaborsacılığı yasaklar ve haram kabul eder. 29. Rüşvet nedir?

  A) Bir malın veya hizmetin fiyatının yapay olarak yükseltilmesi.
  B) Bir malın ayıplarının gizlenerek satılması veya var olmayan özelliklerinin gösterilmesi.
  C) Kamunun kullanımına açık alanlardan istenilen ücretin alınması.
  D) Kamu görevlilerine menfaat sağlama amacıyla verilen ücret veya bedel.
  E) İşini daha hızlı gördürebilmek için yetkililere menfaat temin etmek.

 30. Cevap: D Açıklama:

  Rüşvet, kamu görevlilerine menfaat sağlama amacıyla verilen ücret veya bedel anlamına gelir. 31. İslam'a göre, rüşvetin sonuçları nelerdir?

  A) Rüşvet vermek, İslam'da teşvik edilir ve ödüllendirilir.
  B) Rüşvet vermek, İslam'da halk arasında yaygın bir uygulamadır.
  C) Rüşvet verenler cehennemlik kabul edilir ve sürekli cezalandırılırlar.
  D) Rüşvet vermek, sadece kamu görevlilerine yasaktır, diğer durumlarda kabul edilir.
  E) Rüşvet vermek, İslam'da meşru bir ticaret yöntemidir.

 32. Cevap: C Açıklama:

  İslam'a göre rüşvet vermek büyük bir günah olarak kabul edilir ve cehenneme girmeye sebep olabilir. 33. İslam dininde adaletin ve hakların korunmasının toplumsal düzen için neden önemli olduğunu açıklayınız.


 34. Cevap: İslam dininde adaletin ve hakların korunması, toplumsal düzenin ve huzurun sağlanması için büyük bir öneme sahiptir. İşte bu önemin bazı nedenleri: Haksızlıkları Önler: Adalet ve hakların korunması, haksızlıkların önlenmesine yardımcı olur. Herkesin haklarının korunması, haksız davranışları engeller. Toplumsal Barışı Sağlar: Adaletin sağlanması, toplumda barış ve huzurun korunmasına katkı sağlar. Haksızlığa uğrayanlar öfke ve hoşnutsuzluk duymazlar. Toplumsal Düzeni Destekler: Hak ve adalet, toplumsal düzenin korunmasına yardımcı olur. İnsanlar arasındaki anlaşmazlıklar ve çatışmalar azalır. İnsan Haklarını Korur: Adalet ve hakların korunması, insanların temel haklarının garanti altına alınmasını sağlar. Herkes eşit ve adil bir şekilde muamele görür. Açıklama:

  İslam dininde adalet ve hakların korunması, toplumsal düzenin ve huzurun sağlanması için temel bir gerekliliktir. Bu değerlerin uygulanması, toplumun refahını ve huzurunu artırır. 35. İslam dininin öğretileri, toplumsal adaletin ve hakların korunmasını nasıl teşvik eder?


 36. Cevap: İslam dininin öğretileri, toplumsal adaletin ve hakların korunmasını teşvik eder. İşte bu teşviki sağlayan bazı öğretiler: Kur'an-ı Kerim, insanlara adaletli davranmayı ve haksızlıklardan kaçınmayı emreder. Peygamberimiz, adil davranmayı ve insanların haklarını korumayı öğütler. İslam'da zekât ve infak gibi sosyal yardımlar, ekonomik adaletin sağlanmasına katkıda bulunur. Adaletli hükümetlerin kurulması ve insan haklarının korunması teşvik edilir. Açıklama:

  İslam dininin öğretileri, adaletin ve hakların korunmasını toplumsal hayatta teşvik eder. Bu öğretiler, Müslümanları adil davranmaya, haksızlıklardan kaçınmaya ve toplumsal düzeni desteklemeye teşvik eder. 37. Ahlaki yozlaşmanın günümüzde artmasının başlıca sebepleri nelerdir?


 38. Cevap: Ahlaki yozlaşmanın günümüzde artmasının başlıca sebepleri, iletişim araçlarının çeşitlenmesi, sosyal medyanın yaygınlaşması, müstehcen içeriklerin artması, magazin kültürünün etkili olması ve insanların manevi değerlerden uzaklaşması gibi faktörlerdir. Açıklama:

  Ahlaki yozlaşma, toplumun değerlerinin bozulması ve insanların kötü davranışlara eğilim göstermesi anlamına gelir. Bu olgunun artmasında iletişim araçlarının rolü büyüktür. Sosyal medya, televizyon ve internet gibi platformlar, ahlaki değerlerin bozulmasına katkı sağlar. 39. İnsanların ahlaki yozlaşmadan korunması için ne gibi önlemler alınabilir?


 40. Cevap: İnsanların ahlaki yozlaşmadan korunması için şu önlemler alınabilir: Aile İçi İletişimi Güçlendirmek: Aileler, çocuklarına iyi ahlakı öğretmeli ve etkili iletişim kurmalıdır. Eğitim ve Bilinçlendirme: Okullarda ve toplumda ahlaki eğitim verilmeli, insanlar bilinçlendirilmelidir. Olumlu Rol Modeller: İyi ahlaklı insanlar toplumda rol model olmalıdır. Müstehcen İçeriğe Karşı Bilinç: Müstehcen içeriklerden kaçınılmalı, çocukları bu tür içeriklerden korumak için önlemler alınmalıdır. Dini İlkelerin Anlatılması: Dinî değerler ve ahlaki ilkeler önemsenmeli, insanlara bu değerler öğretilmelidir. Açıklama:

  Ahlaki yozlaşmanın önlenmesi ve insanların korunması için aile, eğitim, bilinçlendirme, rol modeller ve dinî değerler gibi önemli faktörler etkilidir. 41. Ahlaki yozlaşma, insanların nefsine boyun eğmesiyle nasıl ilişkilendirilebilir?


 42. Cevap: Ahlaki yozlaşma, insanların nefsine boyun eğmesiyle ilişkilendirilebilir çünkü insanların nefsleri, sınırsız arzulara ve hazzın peşinde koşmaya eğilimlidir. İnsanlar, nefislerinin isteklerini kontrol etmediklerinde, ahlaki değerlerden sapabilirler. İyi ve doğruyu seçmek yerine, nefslerinin arzularını takip ederek kötü davranışlara yönelebilirler. Açıklama:

  Ahlaki yozlaşma, insanların nefslerinin kötü arzularına boyun eğmesi sonucu ortaya çıkar. Nefsi kontrollü bir şekilde yönlendirmek, ahlaki değerleri korumak için önemlidir. 43. Ahlaki yozlaşma nedir ve günümüzdeki en önemli sebepleri nelerdir?


 44. Cevap: Ahlaki yozlaşma, iyi vasıfların kaybedilip kötü davranışların benimsenmesi anlamına gelir. Günümüzde, iletişim araçlarının çeşitlenip sosyal medyanın yaygınlaşması gibi etkenler ahlaki yozlaşmayı artırmıştır. Açıklama:

  Ahlaki yozlaşma, insanın iyi davranışlarından saparak kötü alışkanlıklar edinmesidir. Bu durum, iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla daha da artmıştır. Magazin kültürü ve müstehcen içerikler, ahlaki değerlerin zedelenmesine sebep olur. 45. İletişim araçlarının yaygınlaşmasının ahlaki yozlaşma üzerindeki etkilerini açıklayınız.


 46. Cevap: İletişim araçlarının yaygınlaşması, ahlaki yozlaşmayı artırabilir. Televizyon programları, internet siteleri, oyunlar ve diziler gibi medya içerikleri, müstehcen ve ahlaki değerleri zedelerek toplumun ahlaki yapısını olumsuz etkiler. Açıklama:

  Medya içeriklerinin çeşitlenmesiyle birlikte, müstehcen ve ahlaki değerlere aykırı programlar ve içerikler daha yaygın hale gelmiştir. Bu durum, toplumun ahlaki yapısını zedeler ve ahlaki yozlaşmayı artırabilir. 47. Malayani nedir ve nasıl bir davranıştır? Malayaniye karşı dinimizin öğrettikleri nelerdir?


 48. Cevap: Malayani, insanın kendisine, çevresine, dünya ve ahiret hayatına bir faydası olmayan söz ve davranışlardır. Malayaniye karşı dinimiz, insanların Allah'ın rızasını gözeterek yaşamasını, zararlıya değil faydalı işlere yönelmesini öğretir. Açıklama:

  Malayani, insanın hayatına bir faydası olmayan ve hatta zarar verebilecek söz ve davranışlardır. Dinimiz, insanların Allah'ın rızasını gözeterek yaşamalarını ve faydalı işlere yönelmelerini öğretir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Detayları

2023-2024 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • KlasikAyrıca 2023-2024 11.Sınıf temel dini bilgiler 1.dönem 1.yazılı soruları; mebsinavlari.com tarafından müfredata uygun olarak test, klasik cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, aile içindeki sadakatin önemini ve etkilerini anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, alkol ve uyuşturucu madde kullanımının toplumsal etkilerini anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, helal kazancın ne olduğunu anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, helal kazançla ilgili ahlaki prensipleri anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, infak kavramını ve önemini anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, Peygamberimizin infak ve yardımlaşma konularındaki örnek davranışlarını anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, karz-ı hasen kavramını ve önemini anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, borç alıp verme işlemlerinde sözleşme yapmanın önemini anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, İslam'a göre borç ödeme zamanını anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, kul hakkı kavramının maddi ve manevi zararları ifade ettiğini anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, işçinin işverene karşı sorumluluklarını anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, faiz kelimesinin anlamını anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, karaborsacılık teriminin anlamını anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, İslam'ın karaborsacılığı nasıl değerlendirdiğini anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, rüşvetin ne anlama geldiğini anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, İslam'ın rüşveti nasıl değerlendirdiğini anlamış olacaklardır.

Adalet ve hakların korunması, haksızlıkları önler ve toplumsal düzeni destekler. Toplumsal barışın korunmasına katkı sağlar. İslam, insan haklarının korunmasını teşvik eder.

İslam, adaletin ve hakların korunmasını teşvik eder. Toplumsal düzende adaletin sağlanmasına önem verilir. İslam, insanların birbirine adil davranmasını öğretir.

Ahlaki yozlaşma, toplumun manevi değerlerinin zayıfladığı bir durumu ifade eder. İletişim araçlarının çeşitlenmesi, ahlaki yozlaşmanın artmasında etkili olabilir. Ahlaki yozlaşma, toplumun iyi ve doğru değerlerden sapması anlamına gelir.

İnsanları ahlaki yozlaşmadan korumak için çeşitli önlemler alınabilir. Aile içi iletişim güçlendirilmesi ve eğitim önlemleri, ahlaki değerlerin korunmasına katkı sağlar. Müstehcen içeriklere karşı bilinçli bir tutum önemlidir.

Ahlaki yozlaşma, insanların nefislerinin sınırsız arzularına boyun eğmesiyle ilişkilidir. Nefsi kontrol etmek, ahlaki değerlerin korunmasına yardımcı olur.

Ahlaki yozlaşma, iyi davranışların kaybedilmesi anlamına gelir. İletişim araçlarının yaygınlaşması ahlaki yozlaşmayı artırabilir. Magazin kültürü ve müstehcen içerikler ahlaki değerlerin zedelenmesine yol açabilir.

İletişim araçlarının yaygınlaşması, ahlaki yozlaşmayı artırabilir. Televizyon, internet ve diğer medya içerikleri, ahlaki değerleri etkileyebilir. Müstehcen içerikler toplumun ahlaki yapısını olumsuz etkileyebilir.

Malayani, insanın hayatına fayda sağlamayan davranışlardır. Dinimiz, insanları faydalı işlere yönelmeye teşvik eder. Malayani, Allah'ın rızasını gözetmeyen işlerdir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı sınavı 11.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 80 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 669 kere doğru, 242 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.