2023-2024 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı

2023-2024 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı CEVAPLARI

 1. Mekkî dönemin temel konularından biri olarak aşağıdakilerden hangisi öne çıkar?

  A) Ticaretin önemi
  B) İbadet alışkanlıkları
  C) Ahlaki değerlerin korunması
  D) Politik olaylar
  E) Bilimsel gelişmeler

 2. Cevap: C Açıklama:

  Mekkî dönem ayetlerinde güçsüzü, zayıfı koruyan ahlak anlayışına vurgu yapılır. 3. Mekkî surelerde aşağıdaki temel inanç konularından hangisine vurgu yapılır?

  A) Ticaretin önemi               B) Ahiretteki ceza ve mükâfat   
  C) Siyasi olaylar                D) Bilimsel gelişmeler          
  E) Aile ilişkileri                                               

 4. Cevap: B Açıklama:

  Mekkî sureler, ölüm ve sonrasındaki ebedî hayat gibi ahiret konularına vurgu yapar. 5. Mekkî dönem ayetlerinde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılır?

  A) Ahiretteki ceza ve mükâfat    B) Medine şehri                 
  C) Ticaretin önemi               D) Bilimsel gelişmeler          
  E) Sadece tarih bilgisi                                          

 6. Cevap: A Açıklama:

  Mekkî dönem ayetlerinde ahiretteki ceza ve mükâfat temel konulardandır. 7. Mekkî dönem ayetlerinin genellikle hitap ettiği topluluğu nasıl tanımlayabiliriz?

  A) Sadece zengin ve güçlü kesimi
  B) Sadece Arapları
  C) Yerel ortamı dikkate alan geniş bir kesim
  D) Sadece kadınları
  E) Yalnızca çocukları

 8. Cevap: C Açıklama:

  Mekkî dönem ayetleri hitap ettiği topluluğun yerel ortamını dikkate alarak geniş bir kesimi hedefler. 9. Medine Dönemi ayetleri genellikle hangi ifadeyle başlar?

  A) "Ey inananlar!"    B) "Ey kâfirler!"    
  C) "Ey Araplar!"      D) "Ey özgürler!"    
  E) "Ey kadınlar!"                          

 10. Cevap: A Açıklama:

  Medine Dönemi ayetleri genellikle "Ey inananlar!" ifadesiyle başlar. 11. Medine Dönemi ayetlerinde hangi tür ibadetler ve hükümler daha fazla vurgulanır?

  A) Oruç, zekât ve hac gibi ibadetler
  B) Bilimsel araştırmalar
  C) Ticari faaliyetler
  D) Aile ilişkileri
  E) Spor etkinlikleri

 12. Cevap: A Açıklama:

  Medine Dönemi ayetlerinde oruç, zekât, ve hac gibi ibadetler daha fazla vurgulanır. 13. Medine Dönemi'nde hangi tür konular ve hükümler ele alınır?

  A) Aile ve toplumu ilgilendiren meseleler
  B) Spor etkinlikleri ve eğlence
  C) Moda ve giyim kuralları
  D) Sadece siyasi konular
  E) Yalnızca ticaret hükümleri

 14. Cevap: A Açıklama:

  Medine Dönemi'nde hangi tür konular ve hükümler ele alınır? a) Aile ve toplumu ilgilendiren meseleler b) Spor etkinlikleri ve eğlence c) Moda ve giyim kuralları d) Sadece siyasi konular e) Yalnızca ticaret hükümleri Cevap: a) Aile ve toplumu ilgilendiren meselelernemi'nde hangi tür konular ve hükümler ele alınır? a) Aile ve toplumu ilgilendiren meseleler b) Spor etkinlikleri ve eğlence c) Moda ve giyim kuralları d) Sadece siyasi konular e) Yalnızca ticaret hükümleri Cevap: a) Aile ve toplumu ilgilendiren meseleler 15. Medine Dönemi'nde hangi tür hükümler daha fazla vurgulanmıştır?

  A) İbadetler ve manevi değerler
  B) Eğlence ve zaman geçirme aktiviteleri
  C) Moda ve giyim kuralları
  D) Sanatsal faaliyetler
  E) Tarım ve hayvancılık

 16. Cevap: A Açıklama:

  Medine Dönemi'nde ibadetler ve manevi değerler daha fazla vurgulanmıştır. Bu dönemde Müslümanlar, dini ritüelleri daha etkin bir şekilde yaşamışlardır. 17. Medine Dönemi'nde hangi tür konulara özellikle vurgu yapılır?

  A) İbadet ve manevi değerler
  B) Teknolojik gelişmeler
  C) Spor etkinlikleri ve eğlence
  D) Moda ve giyim kuralları
  E) Sadece siyasi konular

 18. Cevap: E Açıklama:

  Medine Dönemi'nde özellikle siyasi konulara vurgu yapılır. Bu dönemde toplumun yönetimi ve hukuki düzenlemeler önemli bir yer tutar. 19. Medine Dönemi ayetlerinin öne çıkan teması nedir?

  A) İnsan hakları                B) İbadet ve manevi değerler   
  C) Teknolojik gelişmeler        D) Ekonomik planlama           
  E) Sanat ve kültür                                             

 20. Cevap: B Açıklama:

  Medine Dönemi ayetlerinin öne çıkan teması ibadet ve manevi değerlerdir. Bu dönemde dini ibadetler ve manevi değerler vurgulanarak yaşama geçirilmiştir. 21. Bakara Suresi'nde hangi konular ele alınır?

  A) Namaz, oruç, hac ve umre gibi ibadetler
  B) Sadece ticaretin kuralları
  C) Matematik ve fizik konuları
  D) Yalnızca astronomi bilimine odaklanır
  E) Spor etkinlikleri

 22. Cevap: A Açıklama:

  Bakara Suresi, namaz, oruç, hac, umre gibi ibadetlerin yanı sıra bir Müslüman ailesinin yapısını ve korunmasını ele alır. 23. Bakara Suresi, hangi konuları ele alarak Kur'an'ın pek çok konuya temas ettiği bir suredir?

  A) Sadece tıp ve sağlık konularını
  B) Yalnızca eğitim ve öğretimi
  C) İbadet, aile, toplumsal konular ve daha birçok alanı
  D) Yalnızca coğrafi keşifleri
  E) Sadece hukuki konuları

 24. Cevap: C Açıklama:

  Bakara Suresi, ibadet, aile, toplumsal konular ve daha birçok alana temas ederek Kur'an'ın pek çok konuya değindiği bir suredir. 25. Hangi inanç, Allah'ın (c.c.) varlığını ve birliğini inkâr eden ve Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul etse bile elçilerin getirdiği kitapları reddeden kişiyi ifade eder?

  A) Mü'min    B) Kâfir    C) Münafık    D) Müşrik    E) Hafız    

 26. Cevap: D Açıklama:

  Müşrik, Allah'ın (c.c.) varlığını kabul etse bile O'na ortaklar koşan ve elçilerin getirdiği kitapları reddeden kişiyi tanımlar. 27. İslam inancına göre, hangi inançla insanlar arasında üstünlük oluşturmak doğru değildir?

  A) İman
  B) İbadetlerin sıklığı
  C) Servet
  D) Ahlaki değerler
  E) İnsanların insanlık bilinci

 28. Cevap: C Açıklama:

  İslam'a göre insanların üstünlüğü, inançlarına ve ahlaki değerlerine dayanır; servet, bu üstünlüğü belirlemez. 29. Kâfirun suresi, aşağıdaki inanç tiplerinden hangisini eleştirmektedir?

  A) Mü'min
  B) Kâfir
  C) Münafık
  D) Müşrik
  E) Ahlaki değerlere sahip olan

 30. Cevap: B Açıklama:

  Kâfirun suresi, inkârcıları eleştiren bir suredir. 31. Münafık kavramı, aşağıdaki seçeneklerden hangisini ifade eder?

  A) Kalben inanmadığı hâlde diliyle Müslüman olduğunu iddia eden kişi
  B) Allah'ın varlığını ve birliğini inkâr eden kişi
  C) İnanç esaslarını kalbiyle tasdik edip dili ile bunu söyleyen kişi
  D) Allah'ın varlığını kabul etse bile onun göndermiş olduğu elçilerin hepsine ayrı ayrı inanmayan kişi
  E) İbadetlerin sıklığına göre insanları sınıflandıran kişi

 32. Cevap: A Açıklama:

  Münafık, kalben inanmadığı hâlde diliyle Müslüman olduğunu iddia eden kişiyi ifade eder. 33. Kâfirlerin karakteristik özellikleri nelerdir, Kur'an nasıl bir tanım verir?

  A) Kâfirler, Allah'ın varlığını kabul eden ancak ona ibadet etmeyen kişilerdir.
  B) Kâfirler, Allah'ın varlığını ve birliğini inkâr eden ve nankörce davranan kişilerdir.
  C) Kâfirler, tövbe eden kişilerdir.
  D) Kâfirler, orta yolu tutan müminlerdir.
  E) Kâfirler, sadece Allah'a kulluk eden kişilerdir.

 34. Cevap: B Açıklama:

  Kâfirler, Allah'ın varlığını kabul etmeyen ve ona karşı nankörce davranan kişiler olarak tanımlanır. 35. İdeal bir insanın özellikleri nelerdir, Kur'an bu konuda nasıl bilgi verir?

  A) İdeal bir insan, malını harcamaktan çekinir ve yardımseverdir; Kur'an bu konuda herhangi bir bilgi vermez.
  B) İdeal bir insan, sadece kendisini düşünür ve başkalarına yardım etmez; Kur'an bu konuda bilgi verir.
  C) İdeal bir insan, sadece ibadetle meşgul olur ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmez; Kur'an bu konuda bilgi verir.
  D) İdeal bir insan, Allah'ın rızasını kazanmak için malını harcamaktan çekinmez, hayırda yarışır ve kötülüğü emreder; Kur'an bu konuda bilgi verir.
  E) İdeal bir insan, sadece dünya işleriyle ilgilenir ve dini görevlere önem vermez; Kur'an bu konuda bilgi verir.

 36. Cevap: D Açıklama:

  Kur'an, ideal bir insanın özelliklerini tanımlayarak, Allah'ın rızasını kazanmak için malını harcamaktan çekinmeyen, hayırda yarışan ve kötülüğü emreden bir insanı övmektedir. 37. İnananlar arasında Müslüman olmayanlara ne ad verilir ve bunlar hangi özelliklere sahiptir?

  A) Münafık; Müslüman gibi görünen ancak kalben inkâr eden kişilerdir.
  B) Müslüman olmayanlar; sadece kendilerine inanan kişilerdir.
  C) Kâfir; Müslüman olmayanlar arasında dini yayma gayretinde olan kişilerdir.
  D) Müşrik; Müslüman olmayanlar arasında ilim sahibi olan kişilerdir.
  E) Münafık; sadece Allah'a inanan ve ibadet eden kişilerdir.

 38. Cevap: A Açıklama:

  Münafıklar, dışarıdan Müslüman gibi görünürler ancak kalben inanmazlar. 39. İslam'a göre, inanmış bir insanın hangi davranışı onun inancını güçlendirir?

  A) Başkalarına kötülük etmek
  B) Nefsi için her şeyi yapmak
  C) Hayır işlerinde yarışmak ve Allah'ın rızasını kazanmak
  D) İbadetleri ihmal etmek
  E) Malını cimrilikle saklamak

 40. Cevap: C Açıklama:

  İslam'a göre, inanmış bir insanın inancını güçlendiren davranışlar arasında hayır işlerinde yarışmak ve Allah'ın rızasını kazanmak önemlidir. 41. İnançsızlığın insanların davranışlarını nasıl etkilediğini açıklayınız.

  A) İnançsızlık, insanların daha adil ve merhametli olmasını sağlar.
  B) İnançsızlık, insanların toplumsal sorumluluklarını yerine getirmelerini engeller.
  C) İnançsızlık, insanların daha fazla yardımsever olmalarını teşvik eder.
  D) İnançsızlık, insanların daha fazla dürüst ve şeffaf olmalarını sağlar.
  E) İnançsızlık, insanların nankör ve haksız davranmalarına neden olabilir.

 42. Cevap: E Açıklama:

  İnançsızlık, insanların manevi değerlere duyarsızlaşmalarına ve nankör veya haksız davranmalarına yol açabilir. 43. İslam'a göre, şirk nedir ve neden en büyük günah olarak kabul edilir?

  A) Şirk, Allah'ın (c.c.) birliğini kabul etmeyen bir inanç sistemidir ve en büyük günah olarak kabul edilir çünkü insanın Allah'a (c.c.) ortak koşması affedilmez.
  B) Şirk, başka dinlere inanmayı içerir ve en büyük günah olarak kabul edilir çünkü bu, İslam'ın temel prensiplerine aykırıdır.
  C) Şirk, Allah'ın (c.c.) varlığını inkâr etmek ve en büyük günah olarak kabul edilir çünkü bu, insanın sapkın bir inanç sistemine sahip olmasına yol açar.
  D) Şirk, sadece kâfirlerin yaptığı bir şeydir ve en büyük günah olarak kabul edilir çünkü bu, İslam toplumunu zayıflatır.
  E) Şirk, Allah'a (c.c.) ibadet etmekten vazgeçmek ve en büyük günah olarak kabul edilir çünkü bu, insanın inançsızlığa düşmesine neden olur.

 44. Cevap: A Açıklama:

  Şirk, Allah'ın birliğini reddetmek ve O'na ortak koşmak olarak tanımlanır ve İslam'a göre en büyük günah olarak kabul edilir. 45. İslam'a göre, insanların sapma ve kötü davranışlar sergilemelerinin nedeni nedir?

  A) İnsanların sapması, zihinsel yetersizliklerinden kaynaklanır ve istem dâhilinde değildir.
  B) İnsanların sapması, fıtratlarında bulunan değerleri göz ardı etmelerinden ve nefislerinin kötü isteklerine uymalarından kaynaklanır.
  C) İnsanların sapması, toplumsal normlara uymamalarından kaynaklanır ve istem dâhilinde değildir.
  D) İnsanların sapması, sadece dini inançlarının eksikliğinden kaynaklanır ve toplumsal etkenlerin etkisi yoktur.
  E) İnsanların sapması, sadece dini inançlarının eksikliğinden kaynaklanır ve nefislerinin istekleriyle ilgili değildir.

 46. Cevap: B Açıklama:

  İslam'a göre, insanların sapması, fıtratlarında bulunan değerleri göz ardı etmeleri ve nefislerinin kötü isteklerine uymalarıyla ilişkilendirilir. 47. Kur'an'ın insanlara sunduğu ideal görünümü anlamak için neden insan gerçeğinden yola çıkılması gerektiği açıklanır?

  A) Kur'an, insanların gerçekliğini yadsımak amacıyla yazılmıştır ve ideal insan modeli tamamen ütopiktir.
  B) Kur'an, insanları gerçekliklerine uymayan bir idealize modelle değil, gerçek insan gerçeğiyle bağlantılı bir şekilde yönlendirmeyi amaçlar.
  C) Kur'an, insanları gerçekliklerine uymayan bir idealize modelle yönlendirir ve gerçek insan gerçeği önemli değildir.
  D) Kur'an, sadece ütopik bir insan modeli sunar ve gerçek insan gerçeğiyle bağlantılı değildir.
  E) Kur'an, insanların gerçekliğini yok sayar ve ideali yüceltir.

 48. Cevap: B Açıklama:

  Kur'an, gerçek insan gerçeği ile bağlantılı bir ideal insan modeli sunar ve insanları bu gerçekliğe uygun davranışlar sergilemeye teşvik eder.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı Detayları

2023-2024 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 03 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’AN-I KERİM’İ DOĞRU VE GÜZEL OKUMA: TECVİD

Ayrıca 2023-2024 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı soruları, mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Mekkî dönemin temel konularını anlama becerisi.

Mekkî dönemin temel inanç konularını ayırt etme yeteneği.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 32 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 368 kere doğru, 185 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.