2022-2023 Fizik 1. Dönem 2. Yazılısı

2022-2023 Fizik 1. Dönem 2. Yazılısı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 Fizik 1. Dönem 2. Yazılısı CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen,
  I. duvarda yürüyen böceklerin düşmemesi
  II. suyun musluğun ağzında damla şeklini alması
  III. cıvanın halıya döküldüğünde halıyı ıslatmaması 
  olaylarından hangilerinde kohezyon (birbirini tutma) olayının etkisi vardır?

  A) Yalnız I.         B) Yalnız II.        C) I ve II.
  D) II ve III.          E) I, II ve III.

 2. Cevap: E Açıklama:

  Doğru cevap E seçeneğidir. I. duvarda yürüyen böceklerin düşmemesi, yüzey gerilimi (kohezyon) ile ilgilidir. Böcekler, yüzeye tutunarak düşmemeye çalışırlar. II. suyun musluğun ağzında damla şeklini alması, yine yüzey gerilimi (kohezyon) özelliği ile ilgilidir. Suyun molekülleri birbirine yapışarak damla oluştururlar. III. Cıvanın halıya döküldüğünde halıyı ıslatmaması, civanın yüzey gerilimi nedeniyle yayılmadan damla halinde kalmasından kaynaklanır. Bu da kohezyonun bir sonucudur. Bu nedenle kohezyon olayı I, II ve III olaylarının hepsinde etkilidir. 3. Fizik bilimine göre hareket ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

  A) Hareket göreceli bir kavramdır.
  B) Hareketli bir cismi tüm gözlemciler hareketli olarak görür.
  C) Hareketi tanımlamak için bir referans noktasına ihtiyaç vardır.
  D) Bir gözlemciye göre durgun olan bir cisim başkasına göre hareketli olabilir.
  E) Evrende her şey göreli olarak hareketlidir.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. - Fizikteki görelilik ilkesine göre, hareketli bir cisim tüm gözlemciler tarafından hareketli olarak görülmez. Eğer bir cisim sabit bir hızla düzgün bir şekilde hareket ediyorsa ve hiçbir kuvvet etkilemiyorsa, o cisim için hareket yokmuş gibi davranabiliriz. Bu nedenle, B seçeneği yanlıştır çünkü tüm gözlemciler hareketli bir cisim için hareketi görmek zorunda değildir. 5. Aşağıda verilen;
  l. Gaz yağının fitil içinde yükselmesi
  ll. Ağaç köklerinin suyu çekmesi
  lll. Peçetenin suyu emmesi
  durumlarından hangileri kılcallık olayına örnek olarak gösterilebilir?

  A) Yalnız l        B) Yalnız ll        C) l ve ll
  D) ll ve lll          E) l, ll ve lll

 6. Cevap: E

 7. Aşağıda günlük hayatta karşılaştığımız bazı örnekler verilmiştir.
  I. Yanmakta olan bir ispirto ocağı
  II. Su yüzeyinde duran para
  III. Lensin göze yapışması
  Buna göre, verilen örneklerde etkin olan fiziksel  olaylar hangi seçenekte sırasıyla (I, II, III) doğru olarak verilmiştir?

  A) Adezyon, Yüzey gerilimi, Kohezyon
  B) Kohezyon, Kılcallık , Adezyon
  C) Yüzey gerilimi, Adezyon, Kılcallık
  D) Kılcallık, Yüzey gerilimi, Kohezyon
  E) Kılcallık, Yüzey gerilimi, Adezyon

 8. Cevap: E

 9. Cisimler öteleme, titreşim ve dönme hareketi yaparlar.
  Buna göre;
  I. Saat yelkovanı
  II. Salıncakta sallanan çocuk
  III. Hızlı tren
  hareketlerinin sınıflandırılması sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Öteleme            Titreşim        Dönme
  B) Dönme             Titreşim          Öteleme
  C) Titreşim             Öteleme        Dönme
  D) Dönme              Öteleme        Titreşim
  E) Titreşim             Dönme          Öteleme

 10. Cevap: B

 11. Hız ve sürat kavramları için,
  I. Vektörel büyüklüklerdir.
  II. Birimleri aynıdır.
  III. Türetilmiş büyüklüklerdir.
  yargılarından hangileri her ikisi için de doğrudur?

  A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) I ve III
  D) II ve III         E) I, II ve III

 12. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) II ve III'tür. Hız ve sürat kavramları için, birimleri aynıdır (II yargısı doğru) ve türetilmiş büyüklüklerdir (III yargısı doğru). Ancak, hız ve sürat vektörel büyüklükler değildir, bu yüzden I yargısı yanlıştır. 13. Üç öğrenci KL yolunu üç farklı rota kullanrak şekildeki gibi gidiyor.
  fizik yazılı sorusu
  Buna göre, üç öğrencinin hareketi için; aşağıdakilerden hangisi kesinlikle aynıdır?

  A) Alınan yol               B) Sürat        C) Hız
  D) Yerdeğiştirme        E) Zaman

 14. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D seçeneğidir: Yerdeğiştirme. Verilen rota ve yol haritasına göre, üç öğrenci farklı rotalar kullanarak farklı mesafeler kat etmektedir. Ancak, sonunda aynı varış noktasına (KL) ulaştıkları için yerdeğiştirme değerleri kesinlikle aynı olacaktır. 15. “Bir hareketlinin konumu belirli bir noktaya göre tanımlanır bu noktaya ………… noktası denir.”
  Cümlesindeki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa fizik bilimine göre doğru olur?

  A) Konum                    B) Hareket        C) Referans
  D) Yer değiştirme        E) Uzunluk

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C) Referans olmalıdır. Fizikte, bir hareketlinin konumu belirli bir referans noktasına göre tanımlanır. Referans noktası, hareketin başlangıç noktası veya başka bir belirlenmiş nokta olabilir. 17. Sıvının yüzey gerilimini azaltmak, sıvının diğer maddelerle etkileşimini kolaylaştırır.
  Buna göre,
  I.   Suyun sıcaklığını arttırmak
  II.  Suyun içine deterjan koymak
  III. Suyun içine limon suyu koymak
  işlemlerinden hangileri yapılırsa suyun diğer maddelerle etkileşimi artar?

  A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) I, II ve III
  D) II ve III         E) I ve II

 18. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda, suyun diğer maddelerle etkileşimini artırmak için hangi işlemlerin yapılması gerektiği sorulmaktadır. Verilen seçenekler arasından doğru cevap "C) I, II ve III" olarak görünmektedir. Suyun sıcaklığını artırmak, suya deterjan eklemek ve suya limon suyu eklemek, sıvının yüzey gerilimini azaltarak suyun diğer maddelerle etkileşimini kolaylaştırır. Bu işlemler sıvının yüzey gerilimini azaltarak su moleküllerinin diğer maddelerle daha iyi karışmasını sağlar. Bu şekilde su, diğer maddelerle daha iyi etkileşim kurabilir. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir. 19. Hız ile ilgili olarak;
  I. Skaler bir büyüklüktür.
  II. Birimi m/s dir.
  II. Türetilmiş bir büyüklüktür.
  yargılarından hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) I, II ve III
  D) II ve III         E) I ve II

 20. Cevap: D Açıklama:

  Bu soruda, hız ile ilgili olarak verilen ifadelerin doğruluğu sorulmaktadır. Verilen yargılar arasından doğru olanlar "II. Birimi m/s'tir." ve "III. Türetilmiş bir büyüklüktür." ifadeleridir. Hız, vektörel bir büyüklük olduğu için skaler bir büyüklük değildir, bu nedenle I. ifade yanlıştır. Hızın birimi metre/saniye (m/s) olarak kullanılır ve hız türetilmiş bir büyüklüktür. Bu nedenle doğru cevap "D) II ve III" seçeneğidir. 21. t= 0 anında başlangıç noktasında olan aracın hız zaman grafiği verilmiştir.
  hız zaman grafiği
  Aracın 6 saniye sonundaki yer değiştirmesi kaç metredir?

  A) 100    B) 125    C) 150    D) 175    E) 200

 22. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) 150 metredir. Hız-zaman grafiğinde, aracın hızı zamanla değişmektedir. Yer değiştirmesi, hızın zamana integrali olan alanı temsil eder. 23. Şekildeki A noktasından harekete başlayan bir otomobil 2 s sonra E noktasına varıyor.
  hız sorusu
  Buna göre arabanın ortalama hızı kaç m/s dir?

  A) 5    B) 10    C) 20    D) 30    E) 40

 24. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) 20'dir. Araba, A noktasından harekete başlayıp 2 saniye sonra E noktasına varıyor. Arabanın ortalama hızı, toplam yolun toplam zamana bölünmesiyle bulunur. Şekildeki grafikte, E noktasına varmak için 40 metrelik bir yol kat edildiği görülüyor. 2 saniye süresi verildiği için, ortalama hız = toplam yol / toplam zaman = 40 m / 2 s = 20 m/s olarak bulunur. 25. Bir araç önce doğuya 30 km, sonra kuzeye 40 km, daha sonra da güneye 50 km gidiyor.
  Araç bu hareketini 3 saatte tamamladığına göre sürati kaç km/h'dir?

  A) 30    B) 35    C) 40    D) 45    E) 50

 26. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) 40 km/saat'tir. Araç toplamda doğuya 30 km, kuzeye 40 km ve güneye 50 km gitmiştir. Toplam mesafe ise 30 km + 40 km + 50 km = 120 km'dir. Hareketin süresi ise 3 saattir. Sürat, toplam mesafe bölü hareket süresi olarak hesaplanır. Bu durumda, sürat = 120 km / 3 saat = 40 km/saat olarak bulunur. 27. Aralarındaki uzaklık 300 metre olan iki araç, A ve B noktalarından aynı anda 10 m/s ve 5 m/s'lik hızlarla geçiyorlar.
  fizik
  Buna göre araçlar kaç saniye sonra karışalırlar?

  A) 5    B) 10    C) 15    D) 20    E) 25

 28. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) 20 saniyedir. İki aracın arasındaki uzaklık 300 metredir ve daha hızlı olan araç, 10 m/s hızla hareket etmektedir. Daha yavaş olan araç ise 5 m/s hızla hareket etmektedir. Aralarındaki hız farkı 10 m/s - 5 m/s = 5 m/s olduğundan, bu hız farkını kapatmak için 300 metrelik bir uzaklığı geçmek için 300 m / 5 m/s = 60 saniye gerekmektedir. Ancak, daha hızlı olan araç 20 saniye sonra 600 metre yol kat edeceği için, bu noktada iki araç karşılaşacaklardır. 29. Aynı anda şekikdeki konumlardan sabit hızlarla harekete geçen araçlar P çizgisinden de aynı anda geçmektedir.
  fizik sorusu 9.sınıf
  Buna göre hızlarının büyükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  A) V1 > V2 > V3        B) V1 > V3 > V2
  C) V3 > V2 > V1        D) V3 > V1 = V2
  E) V2 > V3 > V1

 30. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) V1 > V3 > V2 şeklindedir. - Şekildeki araçlar aynı anda P çizgisinden geçmektedir. - Araçların P noktasından geçtikten sonra hareket etmeye başlamalarıyla birlikte hızları karşılaştırılır. - V1, V2 ve V3 araçlarının hızları sırasıyla büyükten küçüğe doğru sıralandığında V1 > V3 > V2 ilişkisi elde edilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   maruf
02 Ocak 2023

var 1.soru2022-2023 Fizik 1. Dönem 2. Yazılısı Detayları

2022-2023 Fizik 1. Dönem 2. Yazılısı 52 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 Fizik 1. Dönem 2. Yazılısı Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 Fizik 1. Dönem 2. Yazılısı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 Fizik 1. Dönem 2. Yazılısı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 Fizik 1. Dönem 2. Yazılısı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • HAREKET VE KUVVET
  1. Hareket
  2. Kuvvet
  3. Newton’un Hareket Yasaları
  4. Sürtünme Kuvveti

Ayrıca Adezyon kohezyon kılcallık yüzey gerilimi hareket

Malzemelerin özelliklerini ve bu özelliklerin günlük yaşamda nasıl kullanıldığını anlama becerisini geliştirmek.

Fizikte görelilik ilkesini anlama ve fiziksel olayların gözlemciye bağlı olarak nasıl farklılık gösterebileceğini anlama becerisini geliştirmek.

Hız ve sürat kavramlarını anlamaları, birimlerini tanımlayabilmeleri ve türetilmiş büyüklükleri anlayabilmeleri hedeflenir.

Yerdeğiştirme kavramını anlama ve farklı rotaların sonunda aynı yerdeğiştirme değerine ulaşacağınızı anlama becerisini test etmektedir.

Hareket ve konum kavramlarını anlamaları, bir hareketlinin konumunu doğru bir şekilde belirleyebilmeleri ve referans noktasının önemini kavramaları hedeflenir.

Sıvının yüzey gerilimini azaltarak etkileşimini kolaylaştırma.

Hızın birimi ve hızın türetilmiş bir büyüklük olduğunu anlama.

Hız-zaman grafiği ile yer değiştirmeyi ilişkilendirebilmek ve integral kullanarak yer değiştirmeyi hesaplayabilmek.

Ortalama hız hesaplama.

Hareket eden bir cismin süratini hesaplama.

Hareketli cisimlerin birbirlerine ne zaman yetişeceklerini hesaplama.

Hızları karşılaştırma ve büyüklük ilişkilerini belirleme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 Fizik 1. Dönem 2. Yazılısı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2022-2023 Fizik 1. Dönem 2. Yazılısı Testi İstatistikleri

Bu sınav 230 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 1372 kere doğru, 1060 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 Fizik 1. Dönem 2. Yazılısı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 Fizik 1. Dönem 2. Yazılısı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 Fizik 1. Dönem 2. Yazılısı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 Fizik 1. Dönem 2. Yazılısı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Fizik Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Fizik Dersi Ünite Özetleri