2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Eminpaşa Ortaokulu Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2. Yazılı Sınav (6.Sınıflar)

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Eminpaşa Ortaokulu Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2. Yazılı Sınav (6.Sınıflar) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Eminpaşa Ortaokulu Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2. Yazılı Sınav (6.Sınıflar) CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi namazın bizlere kazandırdıklarından biri değildir?

  A) Namaz, insanın Yüce Allah ile bağını canlı tutar.
  B) Namaz, insanın duygu düşüncesini zenginleştirir.
  C) Namaz, insanın zaman kaybetmesini sağlar.
  D) Namaz temizliğe alıştırır.

 2. Cevap: C

 3. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin niteliklerinden değildir?

  A) Doğru ve dürüst olmak (Sıdk)
  B) Güvenilir olmak (Emanet)
  C) Akıllı ve zeki olmak (Fetanet)
  D) Varlıklı olmak (Zenginlik)

 4. Cevap: D

 5. Aşağıdaki peygamberlerden hangisine kutsal kitap indirilmiştir?

  A) Hz. Adem            B) Hz. Eyüp
  C) Hz. İsa                 D) Hz. İbrahim

 6. Cevap: C

 7. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Allah tüm peygamberlere kitap göndermiştir.
  B) Allah'ın son gönderdiği peygamber Hz. Muhammed (s.a.v) 'dir.
  C) İlk peygamber Hz. Adem'dir.
  D) Allah bazı peygamberlere suhuf indirmiştir.

 8. Cevap: A

 9. Peygamberlerin Allah'tan aldıkları buyrukları eksiksiz olarak insanlara iletmesine ..................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Fetanet    B) Tebliğ    C) İsmet    D) Sıdk

 10. Cevap: B

 11. Aşağıdakilerden hangisi farz namazı değildir?

  A) Cuma namazı         B) Bayram namazı
  C) Akşam namazı        D) Yatsı namazı

 12. Cevap: B

 13. Namaza hazırlık şartlarından birisidir. Örtülmesi gereken yerleri örtmek anlamına gelir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tanıma tanıma uyar?

  A) İstikbal-i Kıble        B) Rüku
  C) Vakit                       D) Setr-i Avret

 14. Cevap: D

 15. Aşağıdaki davranışlardan hangisin yapan bir Müslüman İslam’a uygun davranmamış olur?

  A) Okul eşyalarına zarar veren
  B) İki küs arkadaşını barıştırmaya uğraşan
  C) Yere çöp atan birini uyaran
  D) Başkalarının kusurlarını araştırmayan

 16. Cevap: A

 17. “Sınıftaki bir arkadaşımızı yapmadığı kötü bir davranıştan dolayı öğretmenimize şikâyet etmemiz” aşağıdaki davranışlardan hangisine girer?

  A) Kötü Zan     B) İftira    C) Gıybet     D) Kibir

 18. Cevap: B

 19. Peygamberimize ilk inen sure aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fatiha     B) İsra    C) Alak      D) Müdessir

 20. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı, Peygamberimize ilk inen surenin hangisi olduğunu belirlemektir. İslam tarihine göre, Peygamberimize ilk inen sure Alak'tır. Dolayısıyla, doğru cevap C seçeneğidir. İslam tarihine göre, Peygamberimize ilk inen sure Alak'tır. Alak Suresi, Kur'an'ın ilk surelerinden biridir ve Peygamberimize vahiy gelmeye başladığı dönemde inmiştir. Diğer seçenekler olan Fatiha, İsra ve Müdessir ise farklı surelerdir, ancak ilk inen sure değillerdir. Dolayısıyla, doğru cevap C seçeneğidir. 21. Peygamberimiz (S.A.V.)'in insan haklarına bakışı nedir?

  A) Sadece Müslümanların haklarına önem verirdi
  B) Tüm insanların haklarını korumaya çalışırdı
  C) Sadece kadınların haklarına önem verirdi
  D) Çocukların haklarına önem verirdi

 22. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: "B) Tüm insanların haklarını korumaya çalışırdı." Peygamberimiz Hz. Muhammed'in insan haklarına bakışı, tüm insanların haklarını korumaya çalışma prensibi üzerine kurulmuştur. Peygamberimiz, ırk, dil, din veya cinsiyet ayrımı yapmaksızın tüm insanların eşit haklara sahip olduğunu vurgulamış ve bu hakların korunmasını teşvik etmiştir. İslam'ın temel prensipleri olan adalet, merhamet, eşitlik ve insan onuruna saygı gibi değerler, Peygamberimizin insan haklarına olan önemli bakışını yansıtmaktadır. 23. Peygamberimiz (S.A.V.)'in örnek davranışları nelerdir?

  A) Yalan söylemez, adaletli davranır ve cömerttir
  B) Kaba davranışlarda bulunur ve şiddete meyilli bir kişidir
  C) Kıskanç bir yapıya sahiptir ve başkalarına kötü davranır
  D) Kendi çıkarları için yalan söyler ve hile yapar

 24. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Yalan söylemez, adaletli davranır ve cömerttir. Peygamberimiz (S.A.V.), İslam dininin örnek alınması gereken bir peygamberidir. Peygamberimiz'in örnek davranışlarına dair birçok örnek mevcuttur. Bunlardan bazıları şunlardır: Peygamberimiz (S.A.V.) yalan söylemez, doğruluk ve dürüstlük prensiplerine bağlı kalır. Adaletli davranır, insanlara adil bir şekilde muamele eder. Cömerttir, başkalarına yardım etmek ve paylaşmak konusunda örnek bir tutum sergiler. 25. İslam'da temizlik neden önemlidir?

  A) Beden temizliği ve hijyen sağlık için önemlidir
  B) Sadece ibadetlerde temizlik önemlidir
  C) Temizlik sadece kadınların sorumluluğundadır
  D) Temizlik gereksiz bir uğraştır

 26. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Beden temizliği ve hijyen sağlık için önemlidir. İslam'da temizlik, önemli bir değer ve prensiptir. Temizlik, hem bedensel sağlık hem de ruhsal huzur açısından büyük öneme sahiptir. İslam dini, insanların bedenlerini temiz tutmalarını ve hijyenik bir yaşam sürmelerini öğütler. Temizlik ibadetlerin de bir parçasıdır, ancak temizlik sadece ibadetlerle sınırlı değildir, günlük yaşamın her alanında önemlidir. İslam'da temizlik, insanların sağlıklarını koruması, toplumda hijyenin sağlanması ve Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için bir gerekliliktir. 27. Toplumumuzu birleştiren temel değerler nelerdir?

  A) Saygı, sevgi, hoşgörü, dürüstlük
  B) Yalan, kıskançlık, öfke, bencillik
  C) Kibir, kötü niyet, ihmal, ümitsizlik
  D) Kin, nefret, ayrımcılık, egoizm

 28. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A şıkkıdır. Toplumumuzu birleştiren temel değerler saygı, sevgi, hoşgörü ve dürüstlüktür. Saygı ve sevgi insanlar arasında bağ kurarak birlikteliği sağlar, hoşgörü ise farklı düşüncelerin ve yaşam tarzlarının kabul edilmesini sağlar. Dürüstlük ise toplumda güven duygusunun oluşmasını sağlayarak birlik ve beraberliği güçlendirir. 29. Hicret, Hz. Muhammed'in neden Mekke'den Medine'ye göç ettiği dönemi ifade eder. Bu göçe ne ad verilir?

  A) Tevbe    B) Mirac    C) Hicaz    D) Hicret

 30. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Hicret"tir. Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç ettiği döneme "Hicret" denir. Bu olay İslam tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır ve İslam takviminin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. 31. Hz. Yahya (a.s)'ın babası kimdir?

  A) Hz. İbrahim (a.s)      B) Hz. Musa (a.s)        
  C) Hz. İsmail (a.s)       D) Hz. Zakariyya (a.s)   

 32. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Hz. Zakariyya (a.s)" dır. Hz. Yahya (a.s), Hz. Zakariyya (a.s)'ın oğludur ve İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik inançlarına göre önemli bir peygamberdir. Hz. Yahya (a.s) peygamberlik yapmış ve birçok mucize gerçekleştirmiştir. 33. Zararlı alışkanlıkların neden olabileceği sağlık sorunları neler olabilir?

  A) Kanser, solunum yolu problemleri, kalp hastalıkları
  B) Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, obezite
  C) Baş ağrısı, uykusuzluk, migren
  D) Boyun ağrısı, kas ağrısı, diz ağrısı

 34. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneğidir ve zararlı alışkanlıkların sağlık sorunlarına sebep olabileceği birçok hastalığın listesi verilmiştir. Sigara içmek, alkol tüketmek gibi zararlı alışkanlıklar kanser, solunum yolu problemleri ve kalp hastalıklarına neden olabilir. 35. Hangisi zararlı alışkanlıklardan biridir?

  A) Kitap okumak                   B) Spor yapmak                   
  C) Sigara içmek                   D) Arkadaşlarla zaman geçirmek   

 36. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir yani zararlı alışkanlıklardan biri sigara içmektir. Sigara içmek sağlık açısından zararlı olduğu gibi bağımlılık yaparak kişinin hayat kalitesini de olumsuz yönde etkiler. 37. Zararlı alışkanlıkların sebepleri arasında hangisi yer almaz?

  A) Arkadaşların etkisi    B) Aile sorunları        
  C) Düzenli uyku düzeni    D) Merak ve ilgi duyma   

 38. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Düzenli uyku düzeni. Diğer seçenekler zararlı alışkanlıkların sebepleri arasında sayılabilirken düzenli uyku düzeni bir zararlı alışkanlık sebebi değildir. Zararlı alışkanlıkların sebepleri arasında arkadaşların etkisi, aile sorunları, merak ve ilgi duyma gibi etmenler yer alabilir. 39. Zararlı alışkanlıkların etkilerinden korunmak için hangi adımlar atılabilir?

  A) Düzenli spor yapmak, sağlıklı beslenmek, uykusuz kalmak
  B) Kendine güvenmek, arkadaşlardan izole olmak, kitap okumak
  C) Olumlu bir tutum sergilemek, derslerde başarılı olmak, öğretmenlere saygı göstermek
  D) Düzenli uyku düzeni oluşturmak, zararlı alışkanlıkların zararlarını öğrenmek, olumlu arkadaşlar edinmek

 40. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Düzenli uyku düzeni oluşturmak, zararlı alışkanlıkların zararlarını öğrenmek, olumlu arkadaşlar edinmek. Zararlı alışkanlıkların etkilerinden korunmak için sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek gerekmektedir. Bu doğrultuda düzenli uyku düzeni oluşturmak, zararlı alışkanlıkların zararlarını öğrenmek ve olumlu arkadaşlar edinmek önemli adımlardır. Ayrıca, stres yönetimi ve psikolojik destek gibi faktörler de kişinin zararlı alışkanlıklardan korunmasına yardımcı olabilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Eminpaşa Ortaokulu Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2. Yazılı Sınav (6.Sınıflar) Detayları

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Eminpaşa Ortaokulu Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2. Yazılı Sınav (6.Sınıflar) 4 kere indirildi. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Mayıs 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Eminpaşa Ortaokulu Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2. Yazılı Sınav (6.Sınıflar) Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Eminpaşa Ortaokulu Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2. Yazılı Sınav (6.Sınıflar) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Eminpaşa Ortaokulu Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2. Yazılı Sınav (6.Sınıflar) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Eminpaşa Ortaokulu Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2. Yazılı Sınav (6.Sınıflar) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İSLAM’IN SAKINILMASINI İSTEDİĞİ DAVRANIŞLAR
  1. Felâk sûresini ezbere okur ve anlamını söyler.
  2. İslamiyetin sakınmamızı istediği bazı kötü davranışları belirterek ayet ve hadislerden örnekler verir.
  3. İslamiyetin sakınmamızı istediği bazı kötü davranışların bireysel ve toplumsal zararlarını irdeler
  4. İslamiyetin sakınmamızı istediği davranışların bireyde görülme nedenlerini araştırarak bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
  5. Kötü alışkanlık ve davranışlardan kaçınmaya yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
  6. Kötü davranışlardan sakınmaya istekli olur.
  7. Sakınılması gereken davranışlar konusunda öz değerlendirmede bulunur.
 • İSLAMİYET VE TÜRKLER
  1. Türkler arasında İslam’ın yayılmasında ve İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetleri tanır.
  2. Türklerdeki peygamber ve ehlibeyt sevgisine örnekler verir.
  3. Türklerin İslam medeniyetine ve bilime hizmetlerine örnekler verir.
  4. Türklerin Müslüman olma süreci hakkında bilgi sahibi olur.

Ayrıca

Bu soruyu çözerek, İslam tarihinde Peygamberimize ilk inen surenin adını ve önemini öğrenebilir ve İslam'ın temel kaynakları hakkında bilgi edinebiliriz.

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in insan haklarına yönelik evrensel bir perspektife sahip olduğunu anlama.

Peygamberimiz (S.A.V.)'in örnek davranışlarına dair bilgi sahibi olma ve İslam dinindeki değerlere uygun davranışları tanıma.

İslam dininde temizlik kavramının önemini anlama, temizliğin sağlık ve ruhsal huzur açısından değerini kavrama.

Toplumsal değerleri anlama, takdir etme ve uygulama becerilerini geliştirirler.

İslam tarihindeki önemli olayları ve terimleri anlamalarını sağlar.

İslamiyet'in peygamberler hakkındaki bilgileri hafızada tutma becerisini ölçmektedir.

Zararlı alışkanlıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri hakkında farkındalık kazanmaları amaçlanabilir.

Zararlı alışkanlıkların neler olduğunu öğrenerek sağlıklı bir yaşam için nelerden kaçınmaları gerektiğini öğrenebilirler.

Soruda verilen seçenekler arasından doğru olanı seçme becerisini geliştirir.

Sağlıklı yaşam tarzının önemi konusunda farkındalık kazanmak ve zararlı alışkanlıkların etkilerinden korunma stratejileri geliştirebilmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Eminpaşa Ortaokulu Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2. Yazılı Sınav (6.Sınıflar) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Eminpaşa Ortaokulu Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2. Yazılı Sınav (6.Sınıflar) Testi İstatistikleri

Bu sınav 13 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 186 kere doğru, 56 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Eminpaşa Ortaokulu Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2. Yazılı Sınav (6.Sınıflar) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Eminpaşa Ortaokulu Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2. Yazılı Sınav (6.Sınıflar) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Eminpaşa Ortaokulu Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2. Yazılı Sınav (6.Sınıflar) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Eminpaşa Ortaokulu Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2. Yazılı Sınav (6.Sınıflar) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri