2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 7.Sınıf Seçmeli Bilişim 1.Dönem 2.Sınav (App)

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 7.Sınıf Seçmeli Bilişim 1.Dönem 2.Sınav (App) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 7.Sınıf Seçmeli Bilişim 1.Dönem 2.Sınav (App) CEVAPLARI

 1. bilişim sorusu
  Yukarıda verilen kod blogu çalıştırıldığında telefonun ekranı hangi rengi alır?

  A) Kırmızı    B) Beyaz    C) Yeşil    D) Sarı

 2. Cevap: C Açıklama:

  Verilen kod blogunun çalıştırılması sonucunda telefonun ekranı Yeşil rengini alır. Verilen kod blogunda "color:green;" ifadesi kullanılmıştır. Bu ifade, telefon ekranının rengini belirlemektedir. "green" ifadesi kırmızı rengini temsil eder. 3. 7.sınıf bilişim sorusu
  Yukarıda verilen görselde bir butona ait özellikleri değiştirebileceğimiz alanlar verilmiştir. Buna göre bu butonun genişliğini artırmak istediğimizde hangi alanı değiştirmemiz gerekir?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4

 4. Cevap: B Açıklama:

  Verilen görselde butonun genişliğini artırmak için 2. alanı değiştirmemiz gerekir. Görselde, butona ait özelliklerin değiştirilebileceği alanlar numaralandırılmıştır. Butonun genişliğini artırmak istediğimizde, butonun genişlik özelliğini kontrol eden alanı değiştirmemiz gerekmektedir. Görselde, genişlik özelliğini kontrol eden alanın numarası 2 olarak belirtilmiştir. 5. 7.sınıf bilişim sorusu
  Yukarıda verilen görselde bir butona ait özellikleri değiştirebileceğimiz alanlar verilmiştir. Buna göre bu butonun içerisindeki yazıyı değiştirmek istediğimizde hangi alanı değiştirmemiz gerekir?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4

 6. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A seçeneği olan "1"dir. Görseldeki alana baktığımızda, 1 numaralı alana genellikle butonun içerisindeki yazıyı ekleriz. Dolayısıyla, butonun içerisindeki yazıyı değiştirmek için 1 numaralı alanı seçmemiz gerekmektedir. Görselde, butona ait özellikleri değiştirebileceğimiz alanlar numaralandırılmıştır. Butonun içerisindeki yazıyı değiştirmek istediğimizde, yazının yer aldığı alana odaklanmamız gerekmektedir. Görselde 1 numaralı alanda "Text" (Yazı) bölümü yer almaktadır. Bu alana girerek butonun içerisindeki yazıyı değiştirebiliriz. 7. 7.sınıf bilişim sorusu
  Yukarıda verilen görsele göre hangisi doğrudur?

  A) Ekranın kimliği(id) tanımlanımştır.
  B) Ekranın genişliği tanımlanmıştır.
  C) Ekranın rengi tanımlanmıştır
  D) Ekranın yükseliği tanımlanmıştır.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Verilen görselde, doğru ifade A) Ekranın kimliği (id) tanımlanmıştır. Görseldeki HTML kodunda "id" özelliği "a" olarak belirtilmiştir. "id" özelliği, belirli bir öğenin kimliğini tanımlamak için kullanılır. Bu durumda, görselde ekranın kimliği "a" olarak tanımlanmıştır. 9. bilişim sorusu
  Yukarıda verilenlerden hangisi nesnenin özelliklerini ayarlamamızı sağlar?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4

 10. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C seçeneği olan "3"tür. Görselde verilen arayüzde, nesnenin özelliklerini ayarlamamızı sağlayan alanın 3 numaralı alanda yer aldığı görülmektedir. Bu alanda nesnenin özellikleriyle ilgili parametreleri değiştirebiliriz. Görselde, nesnenin özelliklerini ayarlamamızı sağlayan alanlar numaralandırılmıştır. Nesnenin özelliklerini ayarlamak için, görseldeki alanlara bakmamız gerekmektedir. Görselde 3 numaralı alanda "Properties" (Özellikler) veya benzer bir etiket yer alıyorsa, bu alan nesnenin özelliklerini ayarlamamızı sağlar. 11. bilişim sorusu
  Yukarıda verilenlerden hangisi uygulamada ekran(sayfa) değiştirmemizi sağlar?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4

 12. Cevap: D Açıklama:

  Verilen görselde, uygulamada ekran (sayfa) değiştirmemizi sağlayan alan 4. alandır. Görseldeki HTML koduna bakıldığında, 4. alanda bir "a" etiketi ve "href" özelliği bulunmaktadır. Bu özellik, bir bağlantı adresini belirtir ve kullanıcıyı o bağlantıya yönlendirir. Sayfa veya ekran değişikliği genellikle bağlantılar aracılığıyla gerçekleştirilir. Dolayısıyla, 4. alan uygulamada ekran (sayfa) değiştirmemizi sağlayan alandır. 13. bilişim sorusu
  Yukarıda verilenlerden hangisi uygulamamızda ses çalmasını sağlar?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4

 14. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap, verilen görselde uygulamada ses çalmasını sağlayan alanın B) 2. alan olduğudur. Görseldeki HTML koduna baktığımızda, 2. alanda "audio" etiketi ve "controls" özelliği kullanılmıştır. "controls" özelliği, ses dosyasının oynatıcı kontrollerini görüntülememizi sağlar. Bu durumda, 2. alan uygulamada ses çalmasını sağlayan alandır. 15. bilişim sorusu
  Yukarıda verilenlerden hangisi fonksiyon komutudur?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4

 16. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A seçeneği olan "1"dir. Görselde verilen arayüzde, fonksiyon komutunu belirlememizi sağlayan alanın 1 numaralı alanda yer aldığı görülmektedir. Bu alanda kullanıcı, nesne için hangi fonksiyonun çalıştırılacağını seçebilir. Görselde, fonksiyon komutunu belirlememizi sağlayan alanlar numaralandırılmıştır. Fonksiyon komutunu belirlemek için, görseldeki alanlara bakmamız gerekmektedir. Görselde 1 numaralı alanda, genellikle "Function" (Fonksiyon) veya benzer bir etiket yer alır. Bu alanda nesne için hangi fonksiyonun çalıştırılacağını seçebiliriz. 17. 7.sınıf seçmeli bilişim
  Yukarıda verilen komutta nesnenin id(kimliği) kaç numaralı alanda tanımlanımştır?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4

 18. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap, verilen görselde komutta nesnenin id(kimliği) A) 1 numaralı alanda tanımlanmıştır. Görseldeki HTML koduna baktığımızda, nesnenin "id" özelliği "1" olarak belirtilmiştir. "id" özelliği, belirli bir HTML öğesinin benzersiz kimliğini tanımlar. Bu durumda, nesnenin kimliği 1 numaralı alanda tanımlanmıştır. 19. Aşağıda verilenlerden hangisi yazının tipini değiştirir?
  7.sınıf bilişim sorusu

 20. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C seçeneği olan "3"tür. Görselde verilen arayüzde, yazının tipini değiştirmemizi sağlayan alanın 3 numaralı alanda yer aldığı görülmektedir. Bu alanda kullanıcı, yazı tipi seçeneklerini görebilir ve istediği yazı tipini seçebilir. Görselde, yazının tipini değiştirmemizi sağlayan alanlar numaralandırılmıştır. Yazının tipini değiştirmek için, görseldeki alanlara bakmamız gerekmektedir. Görselde 3 numaralı alanda, genellikle "Font" (Yazı Tipi) veya benzer bir etiket yer alır. Bu alanda kullanıcı, yazı tipi seçeneklerini görebilir ve istediği yazı tipini seçebilir. 21. Aşağıda verilenlerden hangisi yazının rengini değiştirir?
  7.sınıf bilişim sorusu

 22. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap, verilen görselde yazının rengini değiştirmek için A) 1 numaralı alandaki CSS stil özelliği kullanılır. Görseldeki HTML koduna baktığımızda, 1 numaralı alanda "style" özelliği kullanılmıştır. Bu özellikle CSS (Cascading Style Sheets) kullanarak belirli bir HTML öğesinin görüntülenme şeklini ve stili ayarlanabilir. Yazının rengini değiştirmek için "style" özelliği içinde "color" özelliği kullanılır ve istenen renk değeri belirtilir. 23. Aşağıda verilenlerden hangisi yazının büyüklüğünü değiştirir?
  7.sınıf bilişim sorusu

 24. Cevap: D Açıklama:

  Yukarıdaki kod bloğu çalıştırıldığında D) Button1'in arka plan resmini değiştirir. Görseldeki HTML koduna baktığımızda, "style" özelliği içinde "background-image" özelliği kullanılarak Button1'in arka plan resmi değiştirilmektedir. Bu kod bloğu, Button1'in arka plan resmini belirtilen URL'ye sahip bir resimle değiştirir. 25. bilişim sorusu
  Yukarıda verilen kod blogu çalıştırıldığında hangisini yapar?

  A) Button1'in yazı rengini kırızı yapar
  B) Button1'in genişlini artırır
  C) Button1'in yüksekliğini azaltır
  D) Button1'in arka plan resmini değiştirir

 26. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap Button1'in yazı rengini kırmızı yapmasıdır (A). Verilen kod parçası, Button1 nesnesinin yazı rengini değiştirmek için kullanılmaktadır. Kodda "Button1.ForeColor = Color.Red" ifadesi bulunmaktadır, bu da Button1'in yazı rengini kırmızı olarak ayarlar. Yukarıdaki kod blogu çalıştırıldığında, Button1 nesnesinin yazı rengi kırmızı olarak değiştirilir. Bu, "Button1.ForeColor = Color.Red" ifadesiyle gerçekleştirilir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. 27. random komutu
  Yukarıda verilen komut çalıştırıldığında hangi sayıyı göremeyiz?

  A) 5    B) 8    C) 0     D) 11

 28. Cevap: D Açıklama:

  Yukarıdaki komut çalıştırıldığında göremeyeceğimiz sayı D) 11'dir. Görseldeki Python kodu, 0 ile 10 arasında rastgele bir sayı üretir ve bu sayıyı ekrana yazdırır. Ancak "if" koşulu kullanılarak, üretilen sayının 11'e eşit olması durumunda bir işlem gerçekleştirilmez. Dolayısıyla, 11 sayısı ekranda görünmez. 29. Aşağıda verilen komutlardan hangisi nesnenin ekran üzerinde X ve Y koordinatlarında posizyonunu ayarlar?

  A) setProperty          B) setPosition
  C) setScreen            D) setSound

 30. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir, yani "setPosition" komutu nesnenin ekran üzerinde X ve Y koordinatlarında pozisyonunu ayarlar. "setPosition" komutu genellikle bir nesnenin konumunu belirlemek için kullanılır. Bu komut, nesnenin X ve Y koordinatlarını belirleyerek, nesneyi istenilen konuma yerleştirmemizi sağlar. Verilen komutlardan "setPosition" komutu, nesnenin ekran üzerinde X ve Y koordinatlarında pozisyonunu ayarlamak için kullanılır. Bu komut sayesinde nesnenin konumu belirlenir ve istenilen konuma yerleştirilebilir. 31. Aşağıda verilen komutlardan hangisi ekran üzerindeki nesneni gizler?

  A) hideElement            B) showElement
  C) moveElement          D) copyElement

 32. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A'dır. Gösterilen komutlar arasından "hideElement" komutu, ekran üzerindeki nesneyi gizlemek için kullanılır. - Verilen komutlar arasında, ekran üzerindeki nesneyi gizlemek için kullanılan bir komut aranmaktadır. - "hideElement" komutu, nesneyi gizlemek için kullanılan bir komuttur. Bu komut, nesneyi görünmez hale getirerek ekran üzerinde gizler. - Diğer seçenekler olan "showElement", "moveElement" ve "copyElement" komutları ise nesnenin görünür hale getirilmesi, taşınması veya kopyalanması gibi farklı işlevlere sahiptir. 33. console.log mesaj Verilen kod çalıştırıldığında hangisini yapar?

  A) Ekrana Merhaba yazar
  B) Yeni bir ekrana geçiş yapar
  C) Merhaba yazısının rengini yeşil yapar
  D) Merhaba yazısının büyüklüğünü artırır

 34. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A'dır, yani verilen kod "Ekrana Merhaba" yazısını yazar. "console.log" komutu, parantez içindeki değeri konsola yazdırmak için kullanılır. Bu durumda, "console.log('Merhaba')" ifadesi, ekrana "Merhaba" yazısını yazdırır. Verilen kod parçası, "console.log" komutunu kullanarak ekrana "Merhaba" yazısını yazdırmaktadır. "console.log" komutu, JavaScript'te kullanılan bir komut olup, değeri konsola yazdırmak için kullanılır. Bu durumda, "console.log('Merhaba')" ifadesi ekrana "Merhaba" yazısını yazdırır. 35. değişkenler
  Verilen kod çalıştırıldığında hangi çıktıyı verir?

  A) Ekrana score yazar
  B) Ekrana 15 yazar
  C) Ekrana hiç bir şey yazmanz
  D) Ekrana console yazar

 36. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir. Verilen kod çalıştırıldığında ekrana "15" çıktısı verir. - Verilen kodda "score" adında bir değişken tanımlanmış ve değeri 15 olarak atanmıştır. - İkinci satırda ise "print(score)" komutu kullanılarak "score" değişkeninin değeri ekrana yazdırılır. - Dolayısıyla, kod çalıştırıldığında ekrana "15" çıktısı verilir. 37. değişkenler
  Yukarıda verilen kodda tanımlanan değişkenin ismi hangisidir?

  A) 15    B) console    C) log    D) score

 38. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D'dir, yani yukarıda verilen kodda tanımlanan değişkenin ismi "score"dur. "score" değişkeni, bir değeri saklamak veya kullanmak için kullanılan bir değişken ismidir. Verilen kod parçasında, "score" isimli bir değişken tanımlanmıştır. Değişkenler, değerleri saklamak veya kullanmak için kullanılan isimlendirilmiş öğelerdir. Bu durumda, "score" değişkeni bir isimlendirme örneğidir ve bu değişkenin değeri farklı bir yerde kullanılabilir. 39. 7.sınıf değişkenler
  Yukarıda verilen kod çalıştırıldığında hangi sonucu vermez?

  A) Ekrana 7 yazar
  B) Ekrana 13 yazar
  C) Ekrana console.log yazar
  D) Tanımlanan değişkenlerin değerlerini yazar.

 40. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C'dir. Verilen kod çalıştırıldığında ekrana "console.log" yazısı çıktı olarak vermez. - Verilen kodda "x" ve "y" adında iki değişken tanımlanmış ve değerleri sırasıyla 7 ve 13 olarak atanmıştır. - İkinci satırda "x" ve "y" değişkenlerinin değerleri toplanarak "sum" adında yeni bir değişkene atanır. - Dördüncü satırda ise "console.log" komutu kullanılarak "sum" değişkeninin değeri ekrana yazdırılır. - Dolayısıyla, kod çalıştırıldığında ekrana "7" veya "13" değil, "20" çıktısı verilir. "console.log" yazısı çıktı olarak verilmez. 41. 7.sınıf değişkenler
  Yukarıda verilen kodda kaç tane değişken tanımlanmıştır?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4

 42. Cevap: B Açıklama:

  Verilen kodda iki tane değişken tanımlanmıştır. İki değişkenin adları sırasıyla "count" ve "total" olarak verilmiştir. Dolayısıyla, doğru cevap B'dir. Verilen kod parçasında, "count" ve "total" isimli iki değişken tanımlanmıştır. "count" değişkeni başlangıç değeri olarak 0'a atanmış, "total" değişkeni ise "count" değişkeninin 1 fazlası olarak tanımlanmıştır. 43. 7.sınıf değişkenler
  Yukarıda verilen kod ile ilgili hangisi doğru değildir?

  A) apples ve Oranges adında iki değişken oluşturulmuştur.
  B) apples değişkenin değeri 7 olarak ayarlanmıştır
  C) Oranges değişkeninin değeri 13 olarak atanmıştır
  D) log değişkeni değeri 10 atanmıştır.

 44. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D'dir. Verilen kod ile ilgili doğru olmayan ifade, "log" değişkeninin değerinin 10 atanmış olduğudur. - Verilen kodda "apples" ve "Oranges" adında iki değişken oluşturulmuştur. - "apples" değişkeninin değeri 7 olarak ayarlanmış ve "Oranges" değişkeninin değeri 13 olarak atanmıştır. - Ancak, kodda "log" adında bir değişken tanımlanmamıştır ve bu değişkene herhangi bir değer atanmamıştır. - Dolayısıyla, "log" değişkeni için 10 değerinin atanmış olduğu ifade doğru değildir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 7.Sınıf Seçmeli Bilişim 1.Dönem 2.Sınav (App) Detayları

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 7.Sınıf Seçmeli Bilişim 1.Dönem 2.Sınav (App) 4 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 7.Sınıf Seçmeli Bilişim 1.Dönem 2.Sınav (App) Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 7.Sınıf Seçmeli Bilişim 1.Dönem 2.Sınav (App) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 7.Sınıf Seçmeli Bilişim 1.Dönem 2.Sınav (App) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 7.Sınıf Seçmeli Bilişim 1.Dönem 2.Sınav (App) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İŞLETİM SİSTEMİ
  1. Başlat (Start) menüsünü tanıyabilme
  2. İşletim Sistemlerini açıklayabilme
  3. Windows işletim sistemi ile ilgili temel kavramlar bilgisi.
  4. Windows ortamında çalışabilme
  5. Windows ortamında dosya ve klasör işlemlerini yapabilme
 • SUNUM PROGRAMLARI
  1. Animasyon özelliklerini kullanarak sunuyu canlandırabilme.
  2. Bir sunum programında menü ve altmenü komutlarını işlevlerine uygun olarak kullanabilme
  3. Çeşitli medya öğelerini birleştirebilme
  4. Ekran tipleri.
  5. Ses, görüntü, metin ve hareket gibi değişik medya öğelerinin kullanarak bir multimedya sunu geliştirebilme
  6. Sunu programında yaratılan bir dosyayı basabilme
  7. Sunuya metin, resim, grafik, ses, not ekleyebilme
  8. Yeni bir sunuya başlayabilme.

Ayrıca 2022-2023 eğitim öğretim yılı 7.sınıf seçmeli bilişim dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; code.org app inventor sorularından oluşmaktadır

Verilen kodu anlama ve kodun çıktısını tahmin etme yeteneği.

Verilen görseli inceleme ve özelliklerin neye karşılık geldiğini anlama yeteneği.

Görsel arayüzde belirli alanları tanıyabilme ve belirli öğeleri değiştirme becerisi.

Verilen görseli inceleme, HTML özelliklerini anlama ve doğru ifadeyi belirleme yeteneği.

Görsel arayüzde belirli alanları tanıyabilme ve nesnelerin özelliklerini ayarlayabilme becerisi.

Verilen görseli inceleme, HTML özelliklerini anlama ve doğru ifadeyi belirleme yeteneği.

Verilen görseli inceleme ve HTML etiketlerinin kullanımını anlama yeteneği.

Görsel arayüzde belirli alanları tanıyabilme ve fonksiyon komutunu belirleyebilme becerisi.

Verilen görseli inceleme, HTML özelliklerini anlama ve doğru ifadeyi belirleme yeteneği.

Görsel arayüzde belirli alanları tanıyabilme ve yazının tipini değiştirebilme becerisi.

Verilen görseli inceleme, CSS stil özelliklerini anlama ve doğru ifadeyi belirleme yeteneği.

Verilen HTML kodunu anlama, CSS stil özelliklerini tanıma ve belirli bir HTML öğesinin görüntülenmesini değiştirme yeteneği.

Verilen kodu anlayarak, bir nesnenin yazı rengini değiştirebilme yeteneği.

Python programlama dilinde rastgele sayı üretme ve koşullu ifadelerle program akışını yönlendirme yeteneği.

Verilen komutları anlayarak, bir nesnenin ekran üzerindeki pozisyonunu belirleme yeteneği.

Programlama veya web tasarımı alanında nesneleri gizleme işlemini gerçekleştirebilme becerisi.

"console.log" komutunun kullanımını anlama ve değerleri konsola yazdırma yeteneği.

Programlama dillerinde değişkenlerin tanımlanması ve değerlerinin kullanılması.

Değişkenleri anlama ve kullanma yeteneği, değişken isimlendirme kurallarını anlama.

Programlama dillerinde değişken tanımlama, değer atama ve çıktı alma işlemlerini gerçekleştirebilme.

Değişken tanımlama ve isimlendirme kurallarını anlama, değişkenlerin kullanımını anlama.

Değişkenlerin tanımlanması, değer atama işlemleri ve doğru ifadelerin belirlenmesi.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 7.Sınıf Seçmeli Bilişim 1.Dönem 2.Sınav (App) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 7.Sınıf Seçmeli Bilişim 1.Dönem 2.Sınav (App) Testi İstatistikleri

Bu sınav 110 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 676 kere doğru, 724 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 7.Sınıf Seçmeli Bilişim 1.Dönem 2.Sınav (App) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 7.Sınıf Seçmeli Bilişim 1.Dönem 2.Sınav (App) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 7.Sınıf Seçmeli Bilişim 1.Dönem 2.Sınav (App) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 7.Sınıf Seçmeli Bilişim 1.Dönem 2.Sınav (App) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.