2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIĞINAK ORTAOKULU 7/A SINIFI 2. DÖNEM 1. SEÇMELİ ÇEVRE EĞİTİMİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DERSİ YAZILI SINAVI

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIĞINAK ORTAOKULU 7/A SINIFI 2. DÖNEM 1. SEÇMELİ ÇEVRE EĞİTİMİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DERSİ YAZILI SINAVI sınavı 6.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIĞINAK ORTAOKULU 7/A SINIFI 2. DÖNEM 1. SEÇMELİ ÇEVRE EĞİTİMİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DERSİ YAZILI SINAVI CEVAPLARI

 1. Fosil enerji kaynaklarının tüketilmesi sonucu hangisi görülmez?

  A) Ekonomiye zarar verir.
  B) İnsan sağlığına zarar verir.
  C) Çevreye zarar verir.
  D) Yaşanılabilir alanı artırır.

 2. Cevap: D

 3. Hangisi su tasarrufu yapmak için alınacak önlemlerden biri değildir?

  A) Duş yerine küvet kullanmak
  B) Açık muslukları kapatmak
  C) Bahçe sulamasında yağmurlama sulama kullanmak
  D) Arabayı yıkamak için hortum yerine kova kullanmak

 4. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Duş yerine küvet kullanmak. Su tasarrufu yapmak için alınacak önlemler arasında duş yerine küvet kullanmak yer almaz. Bunun nedeni, küvet kullanmanın daha fazla su tüketimine yol açmasıdır. Duş alırken daha az su tüketmek mümkün olabilir, çünkü duş başlıkları suyu daha verimli bir şekilde dağıtarak su tasarrufu sağlar. 5. Hangi durum bir enerji tasarrufu yöntemi değildir?

  A) Daha az enerji tüketen ampuller kullanmak
  B) Su akıntısı oluşmasını engellemek için muslukları tamir ettirmek
  C) Evdeki cihazları kullanmadığımız zamanlarda fişlerini çekmek
  D) Arabayla kısa mesafelerde sık sık seyahat etmek

 6. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) Arabayla kısa mesafelerde sık sık seyahat etmek. Verilen seçenekler arasında diğerleri enerji tasarrufu yöntemlerini temsil ederken, D seçeneği enerji tasarrufu yöntemi değildir. Arabayla kısa mesafelerde sık sık seyahat etmek, yakıt tüketimini artırır ve enerji israfına neden olur. Bu nedenle, diğer seçeneklerde olduğu gibi enerji tasarrufu sağlayan bir yöntem değildir. 7. Sürdürülebilir enerji kaynakları, yenilenebilir enerji kaynakları olarak da bilinir, fosil yakıtlardan (kömür, petrol vb.) elde edilen enerji kaynaklarından daha iyi bir alternatiftir. Fosil yakıtların tükenmesi ve çevreye verdiği zararlar göz önüne alındığında, sürdürülebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak önemlidir. Bu kaynaklar ayrıca temiz, ucuz ve yenilenebilirdir. Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir enerji kaynaklarından biri değildir?

  A) Rüzgar enerjisi          B) Güneş enerjisi
  C) Hidroelektrik enerji    D) Petrol

 8. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Petrol" olarak verilmiştir. Sürdürülebilir enerji kaynakları, yenilenebilir ve çevre dostu kaynaklardır. Bu kaynaklar arasında rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve hidroelektrik enerji gibi kaynaklar bulunur. Ancak petrol, fosil yakıtlardan biridir ve yenilenebilir değildir. Petrol, doğal kaynakları tükenen ve çevreye zarar veren bir enerji kaynağıdır. Bu nedenle, sürdürülebilir enerji kaynakları listesinde yer almaz. 9. Küresel ısınma, dünya genelindeki sıcaklıkların artması ve iklim değişikliklerine neden olmasıdır. Küresel ısınma ile ilgili doğru olan hangisi?

  A) Doğal bir olaydır ve insan faaliyetleri ile hiçbir ilgisi yoktur.
  B) Yalnızca kutup bölgelerinde hissedilir.
  C) İnsan faaliyetleri küresel ısınmaya neden olmaktadır.
  D) Sadece doğal kaynaklar küresel ısınmaya neden olur.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) İnsan faaliyetleri küresel ısınmaya neden olmaktadır. Küresel ısınma, iklim değişikliklerine ve dünya genelindeki sıcaklık artışına sebep olan bir olgudur. İnsan faaliyetleri, özellikle sera gazı emisyonları ve ormansızlaşma gibi etkilerle küresel ısınmayı tetikleyen faktörlerdir. Bu nedenle, insan faaliyetlerinin küresel ısınmaya neden olduğu bilimsel olarak kabul edilen bir gerçektir. 11. Geri dönüşüm nedir ve neden önemlidir?

  A) Atıkların yeniden kullanılması
  B) Atıkların yakılması
  C) Atıkların depolanması
  D) Atıkların okyanusa atılması      

 12. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Atıkların yeniden kullanılması. Geri dönüşüm, atıkların toplanması, ayrıştırılması ve yeniden kullanılması işlemidir. Bu işlemle atıkların çevreye olan olumsuz etkisi azaltılırken, doğal kaynaklar da korunur. Geri dönüşüm sayesinde enerji tasarrufu sağlanır ve atıkların bertarafı için gereken maliyetler de azaltılır. 13. Hangisi geri dönüşüm sürecinde kullanılan bir teknolojidir?

  A) Araba sürmek                    B) Elektrikli aletler kullanmak   
  C) Su tüketmek                     D) Ayırma tesisleri               

 14. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Ayırma tesisleri. Geri dönüşüm, atıkların yeniden kullanılabilir hale getirilmesini ve doğal kaynakların korunmasını sağlayan önemli bir süreçtir. Ayırma tesisleri, geri dönüşüm sürecinde kullanılan teknolojilerden biridir. Bu tesislerde, atıklar farklı malzemelere ayrılır ve daha sonra geri dönüştürülmek üzere hazırlanır. Bu sayede, atıkların doğaya zarar vermesi önlenebilir ve yeniden kullanılabilir malzemeler elde edilebilir. 15. Sürdürülebilir kalkınma ile sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı arasındaki ilişki nedir?

  A) Sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakları sınırsızca tüketmeden gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da düşünerek ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmayı sağlama amacını taşır.
  B) Sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakları mümkün olduğunca hızlı tüketerek ekonomik büyümeyi sağlamayı amaçlar.
  C) Sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakları tüketmeye hiç gerek duymadan ekonomik büyüme sağlama amacını taşır.
  D) Sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakların tükenmesine ve çevre kirliliğine sebep olsa bile, ekonomik büyüme sağlama amacını taşır.

 16. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A'dır. Sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakları sınırsızca tüketmeden gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da düşünerek ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmayı sağlama amacını taşır. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, sürdürülebilir kalkınmanın anahtar unsurlarından biridir. 17. Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı, neden sürdürülebilir kalkınma için önemlidir?

  A) Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı, doğal kaynakları sınırsızca tüketmeden gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da düşünerek ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmayı sağlama amacını taşıyan sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturur.
  B) Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı, doğal kaynakları mümkün olduğunca hızlı tüketerek ekonomik büyümeyi sağlamayı amaçlar.
  C) Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı, doğal kaynakları tüketmeye hiç gerek duymadan ekonomik büyüme sağlama amacını taşır.
  D) Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı, ekonomik büyüme sağlama amacı için doğal kaynakları sınırsızca tüketmeyi amaçlar.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı, doğal kaynakları sınırsızca tüketmeden gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da düşünerek ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmayı sağlama amacını taşıyan sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturur. Soruda, sürdürülebilir doğal kaynak kullanımının sürdürülebilir kalkınma için önemini belirlememiz isteniyor. Şıklar arasından en uygun seçeneği seçmek gerekiyor. Doğru cevap A seçeneği olacaktır, çünkü sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da düşünerek ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmayı sağlama amacını taşıyan sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturur. 19. Gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakmanın önemini anlamak için neden çevre kirliliğinin zararları hakkında bilgi sahibi olmalıyız?

  A) Çevre kirliliği doğrudan insan sağlığını etkilemez.
  B) Çevre kirliliği yalnızca doğayı etkiler, insanlar için bir tehdit oluşturmaz.
  C) Çevre kirliliği insan sağlığına ciddi zararlar verebilir.
  D) Çevre kirliliği doğanın dengesini sağlamak için gereklidir.

 20. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda, neden çevre kirliliği zararları hakkında bilgi sahibi olmamız gerektiği sorulmaktadır. Bu nedenle, cevap anahtarı olarak C seçeneği doğrudur. Çevre kirliliği insan sağlığına ciddi zararlar verebilir. Bu nedenle, çevre kirliliği konusunda bilgi sahibi olmak, insanların sağlığı ve refahı açısından son derece önemlidir. Ayrıca, doğanın dengesinin korunması ve gelecek nesillerin sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak için de önemlidir. 21. Küresel ısınmanın sebepleri neler olabilir?

  A) Ormanların yok edilmesi       B) Fabrikaların atık gazları    
  C) Fosil yakıtların kullanımı    D) Tüm seçenekler doğru         

 22. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D. Küresel ısınma, atmosferdeki sera gazlarının artması ve atmosferin ısısını yükseltmesi sonucu ortaya çıkan bir sorundur. Bu sera gazlarının artmasına neden olan faktörlerden bazıları, fosil yakıtların kullanımı, ormanların yok edilmesi, fabrikaların atık gazları ve tarım faaliyetleridir. Bu sorunun çözümü için çevre dostu yakıt seçeneklerine geçmek, ormanların korunması, endüstriyel atıkların azaltılması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına geçiş gibi adımlar atılabilir. 23. Sera etkisi nedir?

  A) Yer yüzeyine düşen güneş ışınlarının bir kısmının atmosfer tarafından emilmesi
  B) Atmosferdeki gazların ısıyı tutarak dünya yüzeyinin ısısını artırması
  C) İklimdeki düzensizliklerin neden olduğu etki
  D) Tüm seçenekler yanlış

 24. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir. Sera etkisi, atmosferdeki sera gazlarının (örneğin karbondioksit, metan, su buharı) güneş ışınlarını yansıtmak yerine dünya yüzeyine geri yansıtmasını önleyerek, ısıyı atmosferde tutması sonucu dünya yüzeyinin ısısının artmasıdır. Bu etki, küresel iklim değişikliğinin ana nedenlerinden biridir ve çevresel sorunlarla ilgilenenler tarafından önemle ele alınmaktadır. 25. Ekolojik ayak izi hesaplaması nedir ve neden önemlidir?

  A) Ekolojik ayak izi hesaplaması, bir kişinin ya da topluluğun tükettiği doğal kaynakları ölçen bir yöntemdir. Doğal kaynakların tüketimi ve ekolojik ayak izi arasındaki ilişki, kaynakların sınırlı olması nedeniyle önemlidir.
  B) Ekolojik ayak izi hesaplaması, bir kişinin ya da topluluğun sosyal medya hesaplarının etkisini ölçen bir yöntemdir. Sosyal medyanın tüketimi ve ekolojik ayak izi arasındaki ilişki, kaynakların sınırlı olması nedeniyle önemlidir.
  C) Ekolojik ayak izi hesaplaması, bir kişinin ya da topluluğun yarattığı karbondioksit emisyonunu ölçen bir yöntemdir. Karbondioksit emisyonu ve ekolojik ayak izi arasındaki ilişki, kaynakların sınırlı olması nedeniyle önemlidir.
  D) Ekolojik ayak izi hesaplaması, bir kişinin ya da topluluğun banka hesabını ölçen bir yöntemdir. Banka hesabı ve ekolojik ayak izi arasındaki ilişki, kaynakların sınırlı olması nedeniyle önemlidir.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır. Ekolojik ayak izi hesaplaması, bir kişinin ya da topluluğun tükettiği doğal kaynakları ölçen bir yöntemdir. Bu hesaplama yöntemi, insanların doğal kaynakları ne kadar tükettiğini ve bu kaynakların ne kadarının yeniden oluşturulabilir olduğunu belirler.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIĞINAK ORTAOKULU 7/A SINIFI 2. DÖNEM 1. SEÇMELİ ÇEVRE EĞİTİMİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DERSİ YAZILI SINAVI Detayları

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIĞINAK ORTAOKULU 7/A SINIFI 2. DÖNEM 1. SEÇMELİ ÇEVRE EĞİTİMİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DERSİ YAZILI SINAVI 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIĞINAK ORTAOKULU 7/A SINIFI 2. DÖNEM 1. SEÇMELİ ÇEVRE EĞİTİMİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DERSİ YAZILI SINAVI Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIĞINAK ORTAOKULU 7/A SINIFI 2. DÖNEM 1. SEÇMELİ ÇEVRE EĞİTİMİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DERSİ YAZILI SINAVI yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIĞINAK ORTAOKULU 7/A SINIFI 2. DÖNEM 1. SEÇMELİ ÇEVRE EĞİTİMİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DERSİ YAZILI SINAVI sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIĞINAK ORTAOKULU 7/A SINIFI 2. DÖNEM 1. SEÇMELİ ÇEVRE EĞİTİMİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DERSİ YAZILI SINAVI Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Kaynakların Sınırlılığı ve Ekolojik Ayak İzi
  1. Çevre dostu tüketim maddelerini (gıda, kırtasiye ürünleri, oyuncak, giyecek, temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri vb.) kullanmaya özen gösterir.
  2. Doğal kaynak tüketiminin dünyanın insan yaşamını destekleme kapasitesini azaltmadan nasıl yapılabileceğini tartışır.
  3. Dünyadaki kaynakların sınırlı olduğunu bilerek kaynakları tasarruflu kullanır.
  4. Ekolojik ayak izini açıklar.
  5. Kendi ekolojik ayak izini hesaplayarak doğal kaynak tüketimine etkisini yorumlar.
  6. Nüfusun, üretim ve tüketim faaliyetlerinin çevre sorunlarının ortaya çıkmasına etkisini açıklar.
  7. Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımının sürdürülebilir kalkınmaya etkisini irdeler.

Ayrıca

Su tasarrufu yapmak için alınacak önlemler konusunda bilinçlenme ve doğru tercih yapabilme yeteneği.

Enerji tasarrufu yöntemlerini tanıma ve enerji israfını önleme bilinci.

Sürdürülebilir enerji kaynaklarının özelliklerini ve petrolün sürdürülebilir olmadığını anlama.

Küresel ısınma konusunda doğru bilgiye sahip olma ve insan faaliyetlerinin çevresel etkilerini anlama becerisi.

Geri dönüşümün ne olduğunu ve neden önemli olduğunu açıklamak.

Geri dönüşüm sürecinde kullanılan teknolojilerin neler olduğunu öğrenmek.

Sürdürülebilir kalkınma kavramını anlamaları ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının önemini kavramaları hedeflenebilir.

Bu soru, sürdürülebilir kalkınmanın önemini ve sürdürülebilir doğal kaynak kullanımının bu kalkınmanın temelini oluşturduğunu anlamak için hazırlanmıştır.

Çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturma, sorunları tanımlama ve çözme yeteneği gibi becerileri ölçmektedir.

Çevre sorunları hakkında farkındalık geliştirme.

Sera etkisi nedir ve neden önemlidir?

Ekolojik ayak izi hesaplaması, kaynakların sınırlı olması nedeniyle önemlidir ve bireylerin çevre dostu davranışlar sergilemelerine yardımcı olabilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIĞINAK ORTAOKULU 7/A SINIFI 2. DÖNEM 1. SEÇMELİ ÇEVRE EĞİTİMİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DERSİ YAZILI SINAVI sınavı 6.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIĞINAK ORTAOKULU 7/A SINIFI 2. DÖNEM 1. SEÇMELİ ÇEVRE EĞİTİMİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DERSİ YAZILI SINAVI Testi İstatistikleri

Bu sınav 10 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 55 kere doğru, 26 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIĞINAK ORTAOKULU 7/A SINIFI 2. DÖNEM 1. SEÇMELİ ÇEVRE EĞİTİMİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DERSİ YAZILI SINAVI Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIĞINAK ORTAOKULU 7/A SINIFI 2. DÖNEM 1. SEÇMELİ ÇEVRE EĞİTİMİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DERSİ YAZILI SINAVI sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIĞINAK ORTAOKULU 7/A SINIFI 2. DÖNEM 1. SEÇMELİ ÇEVRE EĞİTİMİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DERSİ YAZILI SINAVI sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIĞINAK ORTAOKULU 7/A SINIFI 2. DÖNEM 1. SEÇMELİ ÇEVRE EĞİTİMİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DERSİ YAZILI SINAVI sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Çevre Eğitimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Çevre Eğitimi Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi Ünite Özetleri