2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9.SINIF SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2. DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9.SINIF SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2. DÖNEM 2.YAZILI SORULARI sınavı 9.Sınıf kategorisinin Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9.SINIF SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2. DÖNEM 2.YAZILI SORULARI CEVAPLARI

 1. Trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için alınabilecek önlemler nelerdir?

  A) Yeşil alanları azaltmak
  B) Bisiklet yolları inşa etmek
  C) Toplu taşıma sistemlerini kaldırmak
  D) Araç emisyon standartlarını yükseltmemek
  E) Yeni yol inşaatlarına izin vermek

 2. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Bisiklet yolları inşa etmek. Trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için alınabilecek önlemler arasında bisiklet yolları inşa etmek önemli bir yere sahiptir. Bu sayede insanlar araç kullanımını azaltarak çevre kirliliğini ve trafik sıkışıklığını azaltabilirler. Bunun yanı sıra toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesi, araç emisyon standartlarının yükseltilmesi ve yeşil alanların korunması gibi önlemler de alınabilir. 3. Araç kullanıcıları trafikte çevre dostu davranışlarla neler yapabilirler?

  A) Araçların bakımlarını aksatmak
  B) Yakıt tüketimini azaltmak için düşük hızlarda seyretmek
  C) Trafik kurallarını ihlal etmek
  D) Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak
  E) Tüm seçenekler yanlış

 4. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D şıkkıdır. Araç kullanıcıları çevre dostu davranışlarla yakıt tüketimini azaltabilir, düşük hızlarda seyretmeye dikkat edebilir ve fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak çevreye olan etkilerini azaltabilirler. Bu davranışlar hem doğal kaynakların korunmasına hem de hava kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır. 5. Araç kullanıcıları trafikte çevre dostu davranışlarla neler yapabilirler?

  A) Araçların bakımlarını aksatmak
  B) Yakıt tüketimini azaltmak için düşük hızlarda seyretmek
  C) Trafik kurallarını ihlal etmek
  D) Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak
  E) Tüm seçenekler yanlış

 6. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D olan bu soruda araç kullanıcıları trafikte çevre dostu davranışlarla fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak çevreyi koruyabilirler. Ayrıca, düşük hızlarda seyretmek ve trafik kurallarına uymak gibi davranışlar da yakıt tüketimini azaltarak çevreyi korumaya yardımcı olabilirler. 7. Trafikte karbon salınımını azaltmak için alınabilecek önlemler nelerdir?

  A) Daha fazla araç kullanmak
  B) Elektrikli veya hibrit araçların kullanımını yaygınlaştırmak
  C) Araçların bakımını aksatmak
  D) Egzoz emisyonlarını kontrol etmeyen araçların trafikten çekilmesi
  E) Trafikte hız limitlerinin arttırılması

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneğidir. Trafikte karbon salınımını azaltmak için en etkili yöntemlerden biri, elektrikli veya hibrit araçların kullanımını yaygınlaştırmaktır. Bu tür araçlar fosil yakıt kullanımını azaltarak karbon salınımını azaltır ve daha çevre dostu bir seçenek sunar. Ayrıca, düzenli araç bakımı ve egzoz emisyonlarının kontrol edilmesi de karbon salınımını azaltmaya yardımcı olabilir. Trafikte hız limitlerinin arttırılması ise tam tersi bir etki yaratabilir ve karbon salınımını artırabilir. 9. Trafik kazalarının en yaygın nedeni nedir?

  A) Hızlı araç kullanma
  B) Alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanma
  C) Kurallara uyulmaması
  D) Araçların teknik sorunları
  E) Kavşaklarda öncelik hakkı tanımama

 10. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Kurallara uyulmaması"dır. Trafik kazalarının en yaygın nedeni, trafik kurallarına uyulmamasıdır. Sürücülerin hız sınırını aşmaları, emniyet kemeri takmamaları, kırmızı ışıkta geçmeleri, yanlış şerit değiştirme yapmaları gibi kurallara uymamaları, trafik kazalarına neden olabilmektedir. Trafik kazalarının önlenmesi için, sürücülerin trafik kurallarına uyması ve dikkatli olmaları gerekmektedir. 11. Trafik kazalarının etkileri nelerdir?

  A) Can kaybı, yaralanma ve maddi hasar
  B) Sadece maddi hasar
  C) Sadece can kaybı
  D) Sadece yaralanma
  E) İnsan sağlığı üzerinde herhangi bir etkisi yoktur

 12. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda, trafik kazalarının can kaybı, yaralanma ve maddi hasar gibi birçok etkisi olabilir. Can kayıpları insanların hayatını kaybetmesine, yaralanmalar ise uzun süreli tedavi gerektirebilir. Maddi hasar ise araçların veya yapıların tamir edilmesi veya yeniden yapılması gerekebilir. Trafik kazalarının bu etkileri göz önüne alındığında, güvenli sürüş kurallarına uymak ve dikkatli olmak hayati önem taşımaktadır. 13. Trafik kazalarının en sık görüldüğü yerler nelerdir?

  A) Otoyollar                          B) Kavşaklar                         
  C) Yayaların geçitleri                D) Yol çalışmaları yapılan alanlar   
  E) Hiçbiri                           

 14. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneği olan kavşaklar olarak belirlenmiştir. Trafik kazalarının en sık görüldüğü yerlerin başında kavşaklar gelmektedir çünkü burada araçların hızı, yönü ve trafik akışı birbirine karışmaktadır. Bunun yanı sıra otoyollar, yayaların geçitleri ve yol çalışmaları yapılan alanlar da trafik kazalarının sıkça yaşandığı yerler arasında sayılabilir. Kazaların sıkça görüldüğü bu yerlerde dikkatli olmak ve trafik kurallarına uymak kazaların önlenmesine yardımcı olabilir. 15. Trafik kazalarını önlemek için alınabilecek önlemler nelerdir?

  A) Daha sıkı cezalar uygulamak
  B) Sürücü eğitimlerini iyileştirmek
  C) Trafik işaretlerinin sayısını artırmak
  D) Yolların daha iyi bakımını yapmak
  E) Tümünü içeren kapsamlı bir strateji

 16. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı: E) Tümünü içeren kapsamlı bir strateji. Trafik kazalarını önlemek için alınabilecek önlemler arasında daha sıkı cezalar uygulamak, sürücü eğitimlerini iyileştirmek, trafik işaretlerinin sayısını artırmak, yolların daha iyi bakımını yapmak gibi adımlar yer alabilir. Ancak, tüm bu önlemleri içeren kapsamlı bir strateji oluşturmak en etkili yol olabilir. Bu strateji, trafik kazalarının nedenlerini, özellikle insan faktörünü ve yolların güvenliğini artırmaya yönelik geniş kapsamlı bir eylem planını içermelidir. 17. Alkollü sürüş neden trafik kazalarına sebep olur?

  A) Tepki süresini azaltır ve sürücüleri dikkatsiz yapar
  B) Araç kontrolünü azaltır
  C) Sürücülerin konsantrasyonunu azaltır
  D) Tüm seçenekler doğru
  E) Hiçbiri doğru değil

 18. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D"dir, yani tüm seçenekler doğrudur. Alkollü sürüş, tepki süresini azaltarak sürücüleri dikkatsiz yapar, araç kontrolünü azaltır ve sürücülerin konsantrasyonunu azaltarak trafik kazalarına neden olur. 19. Trafik kazalarının ekonomik sonuçları nelerdir?

  A) Trafik kazaları sigorta şirketlerinin kaynaklarını tüketir
  B) Trafik kazaları ekonomik açıdan çok az etkiye sahiptir
  C) Trafik kazaları, tıbbi harcamalar ve araçların tamir masrafları nedeniyle milyarlarca dolara mal olabilir
  D) Trafik kazaları, ülkelerin ekonomik büyümesine katkıda bulunabilir
  E) Tümü yanlıştır

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Trafik kazaları, tıbbi harcamalar ve araçların tamir masrafları nedeniyle milyarlarca dolara mal olabilir" olan bu soruda, trafik kazalarının ekonomik sonuçlarına değinilmektedir. Trafik kazaları, ölümlere, yaralanmalara, tıbbi harcamalara ve araçların tamir masraflarına neden olduğundan, ekonomik kaynakların tüketilmesine ve milyarlarca dolarlık zararlara yol açabilir. Kazaların ekonomik boyutunu anlamak, trafik güvenliği ve önleme stratejileri açısından önemlidir. 21. Hava koşullarının fark edilmeyi güçleştirdiği durumlarda sürüş hızının azaltılması neden önemlidir?

  A) Trafikte diğer sürücülerin daha iyi görülebilmesi için
  B) Araçta daha az yakıt tüketimi için
  C) Yolun daha az yıpranması için
  D) Lastiklerin ömrünü uzatmak için
  E) Tüm seçenekler doğru

 22. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Trafikte diğer sürücülerin daha iyi görülebilmesi için. Araç sürüş hızının azaltılması, kötü hava koşullarında araç sürüşü sırasında diğer sürücülerin daha iyi görülebilmesi için önemlidir. Özellikle yoğun yağmur, sis, kar veya buzlu yollar gibi koşullarda araçların birbirlerini görmesi zorlaşabilir. Bu nedenle sürüş hızını azaltmak, araçların diğer sürücüler tarafından daha kolay fark edilmesini ve kazaların önlenmesini sağlar. 23. Trafikte aydınlatmanın yetersiz olduğu durumlarda hangi önlemler alınabilir?

  A) Farların ayarlanması          B) Lastiklerin kontrolü        
  C) Sürüş hızının azaltılması    D) Sileceklerin kontrolü       
  E) Tüm seçenekler doğru        

 24. Cevap: E Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı şöyledir: A) Farların ayarlanması, B) Lastiklerin kontrolü, C) Sürüş hızının azaltılması, ve D) Sileceklerin kontrolü. Trafikte aydınlatmanın yetersiz olduğu durumlarda, farların ayarlanması, lastiklerin kontrolü, sürüş hızının azaltılması ve sileceklerin kontrolü gibi önlemler alınabilir. Bu önlemler, sürücülerin ve diğer yol kullanıcılarının güvenliğini artırmak için alınan basit ama etkili adımlardır. 25. Trafikte aydınlatmanın yetersiz olduğu durumlarda hangi aydınlatma sistemleri kullanılabilir?

  A) Farlar                      B) Araç içi aydınlatma
  C) Stop lambaları        D) Yol lambaları
  E) Tüm seçenekler doğru

 26. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Farlar" olarak verilmiştir. Trafikte aydınlatmanın yetersiz olduğu durumlarda araçların farları kullanılabilir. Farlar, hem aracın önünü aydınlatarak sürücünün görüş mesafesini arttırır hem de diğer sürücülerin aracın varlığını fark etmelerini sağlar. 27. Bisiklet sürerken hangi kıyafetlerin giyilmesi güvenliği arttırır?

  A) Kot pantolon ve terlik
  B) Spor ayakkabı ve kısa şort
  C) Bisiklet kıyafeti ve sert başlık
  D) Elbise ve sandalet
  E) Herhangi bir kıyafet giyilebilir

 28. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C şıkkıdır, yani bisiklet kıyafeti ve sert başlık giyilmesi güvenliği arttırır. Bisiklet kıyafeti rüzgar direncini azaltır, rahat ve esnek bir hareket sağlar ve reflektörlü parçalarıyla görünürlüğü arttırırken sert başlık ise başın korunmasını sağlar. 29. Motosiklet sürerken hangi davranışlar güvenliği arttırır?

  A) Koruyucu kask takmak
  B) Yüksek hızlarda seyretmek
  C) Sürüş sırasında telefonla konuşmak
  D) Alkol veya uyuşturucu kullanmamak
  E) Trafik kurallarını ihlal etmek

 30. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Koruyucu kask takmak ve D) Alkol veya uyuşturucu kullanmamak güvenliği arttırırken, B) Yüksek hızlarda seyretmek, C) Sürüş sırasında telefonla konuşmak ve E) Trafik kurallarını ihlal etmek güvenliği azaltır. Motosiklet sürücüleri koruyucu kask takarak başlarını olası bir kaza durumunda koruyabilirler. Ayrıca alkol ve uyuşturucu kullanmadan sürmek, sürüş becerilerini artırır ve tepki sürelerini iyileştirir. Yüksek hızlarda seyretmek, telefonla konuşmak ve trafik kurallarını ihlal etmek ise kazaların oluşma riskini arttırır. Kazaların ciddiyetini de arttırdığından, bu davranışların her biri, güvenli motosiklet sürüşüne zarar verir. 31. Bisiklet ve motosiklet sürerken güvenliğinizi sağlamak için neler yapabilirsiniz?

  A) Yüksek hızda sürmek
  B) Kask kullanmamak
  C) İşitme duyularınızı kullanarak dikkatli olmak
  D) Yayalara ve araçlara saygı göstermemek
  E) Alkol alarak sürmek

 32. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) İşitme duyularınızı kullanarak dikkatli olmak" seçeneğidir. Bisiklet ve motosiklet sürerken güvenliğinizi sağlamak için diğer araçlar ve yayalarla dikkatli olmalı, trafik kurallarına uymalı, kask kullanmalı ve alkol almadan sürmelisiniz. İşitme duyularınızı kullanarak çevrenizde olup bitenleri fark etmek ve ona göre hareket etmek de güvenli bir sürüş için önemlidir. 33. Uçakta emniyet kemerinin kullanımı neden önemlidir?

  A) Emniyet kemeri, uçağın denge sağlamasına yardımcı olur.
  B) Emniyet kemeri, uçağın daha hızlı uçmasını sağlar.
  C) Emniyet kemeri, uçakta olası bir kaza durumunda yolcunun güvenliğini sağlar.
  D) Emniyet kemeri, uçakta daha rahat bir yolculuk yapılmasını sağlar.
  E) Emniyet kemeri, uçağın yönünü belirler.

 34. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C şıkkıdır. Emniyet kemeri uçakta olası bir kaza durumunda yolcunun güvenliğini sağlamak için kullanılır. Uçakta ani hava hareketleri, türbülans veya acil iniş durumlarında emniyet kemeri kullanımı, yolcunun koltukta sabit kalmasını ve yaralanmasını önleyebilir. Emniyet kemeri kullanımı, uçak yolculuğu sırasında önemli bir güvenlik önlemidir. Kazalar sırasında emniyet kemeri kullanımının önemi vurgulanmaktadır. 35. Uçakta sigara içmek neden yasaktır?

  A) Sigara içmek, uçağın kabininin havalandırmasını engeller.
  B) Sigara içmek, yolcuların rahatsızlık duymasına neden olabilir.
  C) Sigara içmek, uçakta yangın riskini artırır.
  D) Sigara içmek, uçağın hızını azaltır.
  E) Sigara içmek, uçakta herhangi bir soruna neden olmaz.

 36. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C. Uçakta sigara içmek yasaklanmıştır çünkü sigara dumanı uçağın havalandırma sistemini etkileyerek yolcuların sağlığını tehdit edebilir ve uçakta yangın riskini artırabilir. Ayrıca, uçakta sigara içmek diğer yolcuların rahatsız olmasına da neden olabilir. 37. Deniz yolu araçlarında güvenli yolculuk için nelere dikkat edilmelidir?

  A) Hız limitlerine uyulmalı, seyir rotaları takip edilmeli, can yelekleri kullanılmalı
  B) Hızlanarak dalgalardan atlamak, yüksek sesle müzik dinlemek, can yeleği kullanmamak
  C) Seyir rotalarını ihlal etmek, tehlikeli manevralar yapmak, can yeleklerini kullanmak zorunda olmamak
  D) Diğer araçlarla yarışmak, alkollü olmak, seyir rotalarına uymamak
  E) Seyir rotalarına uymak, hız limitlerine uymak, can yeleği kullanmak zorunlu olmadığı için kullanmamak

 38. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda, güvenli bir deniz yolculuğu için hız limitlerine uyulması, seyir rotalarının takip edilmesi ve can yeleklerinin kullanılması gerektiği belirtilmektedir. 39. Deniz yolu araçlarında yangın çıkması durumunda ne yapılmalıdır?

  A) Paniklememek, yangın söndürücülerini kullanmak, acil durum ekibine haber vermek
  B) Acil durum çıkışlarını engellemek, diğer yolcuları panikletmek, yangın söndürücüsü kullanmamak
  C) Can yeleklerini giymek, diğer yolcularla birlikte suya atlamak, acil durum ekibine haber vermemek
  D) Yangını söndürmeye çalışmak, acil durum çıkışlarını açmak, diğer yolcuları yavaşlatmak
  E) Yangın çıktığında yapacak bir şey yoktur, beklemek gereklidir

 40. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Paniklememek, yangın söndürücülerini kullanmak, acil durum ekibine haber vermek. Deniz yolu araçlarında yangın çıkması durumunda öncelikle paniklememeli ve yangın söndürücülerini kullanarak yangın kontrol altına alınmalıdır. Yangının büyümesine engel olmak için acil durum ekibine haber verilmelidir. Ayrıca diğer yolcuların da paniklememesi ve gerektiğinde yangın önleme ekipmanlarını kullanmaları konusunda bilgilendirilmeleri gereklidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9.SINIF SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2. DÖNEM 2.YAZILI SORULARI Detayları

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9.SINIF SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2. DÖNEM 2.YAZILI SORULARI 15 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Mayıs 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9.SINIF SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2. DÖNEM 2.YAZILI SORULARI Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9.SINIF SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2. DÖNEM 2.YAZILI SORULARI yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9.SINIF SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2. DÖNEM 2.YAZILI SORULARI sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9.SINIF SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2. DÖNEM 2.YAZILI SORULARI Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TRAFİK KAZALARI
  1. Trafik kazalarında yükümlülükler
  2. Trafik kazalarını azaltmak için neler yapılmalıdır.
  3. Trafik kazalarının sebepleri ve kazaların meydana gelmesinde rol oynayan faktörler.
  4. Trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlar.
 • TRAFİK KAZALARINDA İLKYARDIM
  1. Alkol ve emniyet kemerinin trafik kazalarında ölüm ve yaralanmalar üzerinde etkileri
  2. Kalp durması nedenleri, belirtileri ve ilkyardım.
  3. Kalp durması nedenleri, belirtileri ve ilkyardım.
  4. Kazaların türleri, kazalar içinde trafik kazalarının yeri, ilkyardımın genel kuralları.
  5. Trafikte daha az kaza, yaralanma ve ölüm için sürücü ve yayaların psikolojik ve sağlık durumları
  6. Yanıklar türleri ve ilkyardım ilkeleri.
  7. Zehirlenme, (Hayvan ısırık ve sokması, diğer zehirlenmeler) türleri belirtileri, önlem, ilkyardım.

Ayrıca

Çevre koruma ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık geliştirmek ve çevre dostu çözümler üretebilmek.

Çevre dostu davranışların trafikteki etkisini anlamak ve çevreye daha duyarlı bir araç kullanıcısı olmak.

çevre bilinci ve sürdürülebilirlik kazanımını hedeflemektedir.

Trafikte karbon salınımını azaltmak için çevre dostu araçlar kullanılmalı ve düzenli bakım yapılmalıdır.

Kazaların sebeplerinin belirlenmesi ve bu nedenlere yönelik önlemler alınması da önemlidir. Kazaların nedenlerini anlamak, trafik güvenliğini arttırmak için önemli bir adımdır.

Trafik güvenliği ve kazaların etkileri hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Kazaların nedenleri üzerine farkındalık yaratmak ve trafik güvenliği hakkında bilinçlenmek de önemli bir kazanımdır.

Trafik kazalarının önlenmesi için alınabilecek farklı önlemleri ve bu önlemleri içeren kapsamlı stratejilerin önemini anlamak.

Alkollü sürüşün ciddi sonuçları olduğu ve asla kabul edilemeyeceği önemli bir kazanımdır.

Ekonomik maliyeti, trafik güvenliğinin teşvik edilmesi için bir motivasyon kaynağı olabilir.

Bu kazanım trafik güvenliği ile ilgilidir.

Bisiklet sürerken uygun kıyafetlerin giyilmesi, güvenliği arttırmak için önemlidir.

Motosiklet sürüşünde güvenliğin artması için, koruyucu kask takmak ve alkollü veya uyuşturucu madde kullanmamak önemlidir.

Bisiklet ve motosiklet sürerken güvenli sürüş teknikleri ve trafik kurallarına uymanın önemini anlamak ve uygulamak önemlidir.

Kazalar sırasında emniyet kemeri takılı olan yolcuların hayatta kalma şansı daha yüksek olabilmektedir.

Uçakta sigara içmenin neden yasaklandığını açıklamak.

Deniz yolculuğu sırasında güvenlik kurallarına uyulması, denizcilik alanında önemli bir kazanımdır.

Acil durum anında sakin ve kontrollü olmak, yangın söndürücülerini kullanmak gibi temel yangın güvenliği önlemlerini bilmek ve uygulamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9.SINIF SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2. DÖNEM 2.YAZILI SORULARI sınavı 9.Sınıf kategorisinin Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9.SINIF SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2. DÖNEM 2.YAZILI SORULARI Testi İstatistikleri

Bu sınav 47 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 478 kere doğru, 172 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9.SINIF SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2. DÖNEM 2.YAZILI SORULARI Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9.SINIF SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2. DÖNEM 2.YAZILI SORULARI sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9.SINIF SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2. DÖNEM 2.YAZILI SORULARI sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HASAN GÜLİŞAN ARSEVEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9.SINIF SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2. DÖNEM 2.YAZILI SORULARI sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.