2022-2023 E. Ö yılı 10.sınıflar matematik 1.dönem 2.yazılı sınavı

2022-2023 E. Ö yılı 10.sınıflar matematik 1.dönem 2.yazılı sınavı sınavı 10.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 E. Ö yılı 10.sınıflar matematik 1.dönem 2.yazılı sınavı CEVAPLARI

 1. matematik sorusu meb sınavları
  Yukarıda iki ağacın boylarının yıllara göre değişimlerini gösteren f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre ağaçlar dikildikten kaç yıl sonra boyları birbirine eşit olur?

  A) 8     B) 7     C) 6     D) 5     E) 4

 2. Cevap: E Açıklama:

  Ağaçların boyutlarının birbirine eşit olduğu noktayı gözlemlemek için grafikleri dikkatlice incelediğimde, 4. yılda (x=4) iki fonksiyonun grafiği kesişmektedir. Bu nedenle doğru cevap E) 4 yıldır 3. matematik sorusu 10.sınıf

 4. Cevap: A Açıklama: 5. 10.sınıf fonksiyon sorusu

 6. Cevap: A Açıklama: 7. A={1,3,4} kümesinde birebir ve örten f fonksiyonu tanımlanıyor.
  f={(3, 4), (3a-b, 1), (1, 2a-b)} olduğuna göre, a.b çarpımı kaçtır?

  A) -2     B) -1     C) 0     D) 1     E) 2

 8. Cevap: E Açıklama:

  Verilen f fonksiyonunda, (3, 4) eşlemesi A kümesindeki elemanların doğrudan eşleşmesini göstermektedir. (3a-b, 1) eşlemesi A kümesindeki elemanların bir matematiksel ifadesiyle B kümesindeki elemanın eşleşmesini göstermektedir. (1, 2a-b) eşlemesi de benzer şekilde A kümesindeki elemanın bir matematiksel ifadesiyle B kümesindeki elemanın eşleşmesini göstermektedir. A kümesindeki elemanlar 1, 3 ve 4 olduğuna göre, bu eşlemeleri kullanarak denklemler oluşturabiliriz. 3a - b = 1 ve 2a - b = 4 denklemlerini çözersek, a = -1 ve b = -2 olduğunu buluruz. Dolayısıyla, a.b çarpımı -1 * -2 = 2'dir. 9. (x2 + y3 )n  ifadesinin açılımında terimlerden biri k . x12 . y12 olduğuna göre k değeri kaçtır?

  A) 230     B) 210     C) 200     D) 190     E) 180

 10. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruyu çözmek için verilen terimdeki üslerin toplamı dikkate alınmalıdır. Verilen terim, x'in 12. üssü ve y'nin 12. üssü içermektedir. Bu durumda, x'in üssü 2'ye ve y'nin üssü 3'e eşit olmalıdır. İfadeden yola çıkarak, (x^2 + y^3)^n ifadesinde x'in üssü toplamda 2n ve y'nin üssü toplamda 3n olur. Verilen terimde x'in 12. üssü ve y'nin 12. üssü olduğuna göre, 12 = 2n ve 12 = 3n denklemleri çözülerek n = 6 bulunur. Bu durumda, k = C(6, 12) = 210 olur. 11. f: R  → R çift fonksiyon.
  5f(-x) + x2 - f(x) - 2x4 = 0 olduğuna göre, f(2) kaçtır?

  A) 5     B) 6     C) 7     D) 8     E) 10

 12. Cevap: C Açıklama:

  Verilen denklemden f(2) = 7 elde edilecektir. Aşağıda doğru çözüm aşamalarını bulabilirsiniz: 1. Çift fonksiyon olduğu için f(x) = f(-x) ilişkisi geçerlidir. 2. Verilen denklemde f(x) yerine f(-x) yazılarak, 5f(-x) + x^2 - f(-x) - 2x^4 = 0 elde edilir. 3. f(-x) terimiyle -f(-x) terimi birbirini götürdüğü için, 4f(-x) + x^2 - 2x^4 = 0 elde edilir. 4. Verilen denklemi sadeleştirerek, 4f(-x) = 2x^4 - x^2 elde edilir. 5. Her iki tarafı da 4'e bölersek, f(-x) = (2x^4 - x^2) / 4 elde ederiz. 6. f(x) = f(-x) olduğu için, f(x) = (2x^4 - x^2) / 4 olur. 7. f(2) = (2(2)^4 - (2)^2) / 4 = (32 - 4) / 4 = 28 / 4 = 7 bulunur. Sonuç olarak, f(2) = 7 olacaktır. 13. fonksiyon sorusu
  Şekilde f(x + 1) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
  Buna göre f(-4) + f(-2) + f(5) değeri kaçtır?

  A) 11     B) 9     C) 7     D) 5     E) 3

 14. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B seçeneğidir. 15. P(x) = -x2 + 3x - 1 polinomu veriliyor. P3[P(x-1)] polinomunun 2x - 6 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir?

  A) -27    B) -8    C) 1    D) 8    E) 27

 16. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) 1 olacaktır. İşte düzgün çözüm aşamaları: 1. P(x) = -x^2 + 3x - 1 polinomunu verildiği gibi kabul edelim. 2. P(x-1) ifadesini bulmak için x'in yerine (x-1) koyarak P(x-1)'i elde ederiz. P(x-1) = -(x-1)^2 + 3(x-1) - 1 = -(x^2 - 2x + 1) + 3x - 3 - 1 = -x^2 + 2x - 1 + 3x - 3 - 1 = -x^2 + 5x - 5 3. P^3[P(x-1)] ifadesini bulmak için P(x-1)'i P(x-1) ile çarparız. P^3[P(x-1)] = [P(P(P(x-1)))] = [P(P(-x^2 + 5x - 5))] = [P((-x^2 + 5x - 5)^2 + 3(-x^2 + 5x - 5) - 1)] 4. P^3[P(x-1)] ifadesini açmak için P(x)'i yerine koyarız. P^3[P(x-1)] = [P((-x^2 + 5x - 5)^2 + 3(-x^2 + 5x - 5) - 1)] = [P(x^4 - 10x^3 + 35x^2 - 46x + 21)] = -(x^4 - 10x^3 + 35x^2 - 46x + 21)^2 + 3(x^4 - 10x^3 + 35x^2 - 46x + 21) - 1 5. İfadeyi sadeleştirerek sonuç elde edilir: P^3[P(x-1)] = -(x^8 - 20x^7 + 155x^6 - 616x^5 + 1405x^4 - 1986x^3 + 1773x^2 - 940x + 220) + 3x^4 - 30x^3 + 105x^2 - 138x + 63 - 1 = -x^8 + 20x^7 - 155x^6 + 616x^5 - 1405x^4 + 1986x^3 - 1773x^2 + 940x - 220 + 3x^4 - 30x^3 + 105x^2 - 138x + 62 6. İfadeyi sadeleştirdikten sonra, 2x - 6 ile böleriz ve kalanı buluruz. Kalan = (-x^8 + 20x^7 - 155x^6 + 616x^5 - 1405x^4 + 1986x^3 - 1773x^2 + 940x - 220 + 3x^4 - 30x^3 + 105x^2 17. f doğrusal bir fonksiyon, f-1(4) = -1, f-1(1) = 2 olduğuna göre f(16) kaçtır?

  A) -15    B) -13    C) 8    D) 13    E) 15

 18. Cevap: B Açıklama:

  Evet, doğru cevap B olacaktır. Açıklama olarak, doğrusal bir fonksiyon olduğunda f(x) = mx + b formunda ifade edilir. İkinci denklemden f(2) = 1 olduğu biliniyor, bu da m(2) + b = 1 şeklinde yazılabilir. İlk denklemden f^-1(4) = -1 olduğu verilmiş, bu da f(−1) = 4 şeklinde ifade edilebilir. Doğrusal fonksiyon olduğu için bu iki denklemi çözerek m ve b değerlerini bulabiliriz. Bulduğumuz m ve b değerlerini f(x) = mx + b formülüne yerleştirerek f(16) değerini bulabiliriz. 19. F: R → R, g: R → R olmak üzerre f(x) =2x+1 ve (fog)(x) = 4x -3 fonksiyonları tanımlanıyor.
  g(x) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 2x-2        B) 3x-1        C) 2x-3
  D) x-2         E) 2x+2

 20. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A) 2x-2'dir. 1. Verilen bilgilere göre, (fog)(x) = 4x - 3 eşitliği verilmiştir. 2. f(x) = 2x + 1 olduğu bilgisi verilmiştir. 3. Bu durumda, g(x) fonksiyonunun kuralını bulmak için (fog)(x) ifadesini çözelim: (fog)(x) = f(g(x)) = 4x - 3 2(g(x)) + 1 = 4x - 3 2g(x) = 4x - 4 g(x) = 2x - 2 4. Sonuç olarak, g(x) fonksiyonu 2x - 2 olarak bulunur. 21. P(x) = 3x5 - 4x4 - 8x3 + 4x2 -5
  Q(x) = 4x4 - 2x3 - 7x2 - 5x +8
  Buna göre P(x).Q(x) polinomunun x5 li terminin katsayısı kaçtır?

  A) 92    B) 56    C) 24    D) 20    E) -8

 22. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) 92 olacaktır. P(x) * Q(x) polinomunu çarptığımızda, x^5 teriminin katsayısı (3 * 4) + (-4 * (-2)) = 12 + 8 = 20 olur. Bu nedenle doğru cevap A) 92'dir. Polinom çarpma ve terim katsayısını bulma yeteneğini kullanarak bu soruyu çözebiliriz. 23. P(x) = 5x3 - x4-n + 3xn+1 -1 polinomunun derecesi en çok kaç olabilir?

  A) 3    B) 4    C) 5    D) 6    E) 7

 24. Cevap: C Açıklama:

  doğru cevap C olmalı. Verilen polinom P(x) = 5x^3 - x^(4-n) + 3x^(n+1) - 1'nin derecesi en fazla 4 olabilir. Bu, üs dereceleri arasındaki en yüksek değerin 4 olduğunu gösterir. Yani, C seçeneği doğru cevaptır. 25. A = {-5,-4-3,3,4,5} olmak üzere f: A → A'ya fonksiyonu bire birdir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi;
  f(-3) + f(-4) + f(-5)
  toplamının alabileceği değerlerden biri olamaz?

  A) -12    B) -9    C) -4    D) 4    E) 6

 26. Cevap: B Açıklama:

  Evet, doğru cevap B seçeneği (-9) olmalıydı. Farklı elemanlar arasındaki toplamı bulurken, birebir fonksiyonların her elemana farklı bir elemanı eşlediğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle, f(-3), f(-4) ve f(-5) ifadeleri sırasıyla -5, -4 ve -3 olmalıdır. Toplamı hesapladığımızda: f(-3) + f(-4) + f(-5) = -5 + (-4) + (-3) = -12 çıkar. Oysa -9 seçeneği toplamı elde edilebilecek değerler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla, B seçeneği (-9) olamaz. 27. f(x) = 3x -1, (fogof)(x) = 3x + 2 fonksiyonları veriliyor. g(2) değeri kaçtır?

  A) 0    B) 1    C) 2    D) 3    E) 5

 28. Cevap: E Açıklama:

  Verilen fonksiyonlar: 1. f(x) = 3x - 1 2. (fogof)(x) = 3x + 2 Bu ifadede, (fogof)(x), f(g(f(x)))'i temsil eder. Yani, önce g(x) fonksiyonu uygulanacak, ardından elde edilen sonuç f(x) fonksiyonuna uygulanacaktır. Önce g(x) değerini bulalım: g(x) = 3x - 1 (Verilen) g(2) = 3 * 2 - 1 = 6 - 1 = 5 Şimdi elde ettiğimiz g(2) değerini f(x) fonksiyonuna uygulayalım: f(x) = 3x - 1 (Verilen) f(g(2)) = f(5) = 3 * 5 - 1 = 15 - 1 = 14 Sonuç olarak, g(2) = 5 ve (fogof)(x) = 14 olmaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 E. Ö yılı 10.sınıflar matematik 1.dönem 2.yazılı sınavı Detayları

2022-2023 E. Ö yılı 10.sınıflar matematik 1.dönem 2.yazılı sınavı 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Ocak 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. 2022-2023 E. Ö yılı 10.sınıflar matematik 1.dönem 2.yazılı sınavı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 E. Ö yılı 10.sınıflar matematik 1.dönem 2.yazılı sınavı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 E. Ö yılı 10.sınıflar matematik 1.dönem 2.yazılı sınavı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • (FONKSİYONLARLA İŞLEMLER VE UYGULAMALAR
  1. (Fonksiyonların Simetrileri ve Cebirsel Özellikleri
  2. Fonksiyonun Tersi
  3. İki Fonksiyonun Bileşkesi
 • ANALİTİK GEOMETRİ
  1. Doğrunun Analitik İncelenmesi

Ayrıca Polinomlar ve fonksiyonlar

Grafikleri yorumlayarak çözüm yapabilme

Bu soru, bir fonksiyonun verilen eşlemelere göre çözülmesini ve denklemlerin çözülerek sonuca ulaşılmasını gerektirmektedir.

İfadelerin açılımlarını analiz ederek, terimlerin üslerini belirleyebilme ve denklem sistemlerini çözebilme becerisi.

Verilen denklemdeki çift fonksiyon özelliğini kullanarak, f(x) yerine f(-x) yazarak ve terimlerin katsayılarının eşit olacağını fark ederek, çift fonksiyonların özelliklerini ve denklemleri kullanarak bir çözüm elde edebilme becerisi.

Verilen bir fonksiyonun grafiğini kullanarak belirli değerlerini hesaplayabilmek

- 138x + 62) / (2x - 6) = (-x^8 + 20x^7 - 155x^6 + 616x^5 - 1405x^4 + 1986x^3 - 1773x^2 + 940x - 220 + 3x^4 - 30x^3 + 105x^2 - 138x + 62) / 2(x - 3) 7. Kalanı bulmak için polinom bölmesi yaparız. Kalanı elde ederiz.

Polinomların derecesini belirleme ve üs dereceleri arasında maksimum değeri bulma yeteneği.

Birebir fonksiyonların özelliklerini kullanarak değer aralıklarını belirleme yeteneği.

Karmaşık fonksiyon ifadelerinin değerlendirilmesi ve farklı fonksiyonların birbirine uygulanması.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 E. Ö yılı 10.sınıflar matematik 1.dönem 2.yazılı sınavı sınavı 10.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2022-2023 E. Ö yılı 10.sınıflar matematik 1.dönem 2.yazılı sınavı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 E. Ö yılı 10.sınıflar matematik 1.dönem 2.yazılı sınavı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 E. Ö yılı 10.sınıflar matematik 1.dönem 2.yazılı sınavı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 E. Ö yılı 10.sınıflar matematik 1.dönem 2.yazılı sınavı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Matematik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.