2022-2023 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test

2022-2023 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır?

  A) Hava kirliliği, sağlık sorunlarına neden olabilir.
  B) Akşam yemeğinde, tavuklu pilav yapıldı.
  C) Sinema biletlerini, internet üzerinden de alabilirsiniz.
  D) Bu sınavda başarılı olabilmek, çok çalışmak gerekir.
  E) Hepsi doğru kullanılmıştır.

 2. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı seçenek "E" dir, çünkü her bir cümle doğru şekilde virgül kullanımını sergilemektedir. Cümlelerde virgül kullanımı, cümlenin anlaşılırlığı için oldukça önemlidir 3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünlem işareti yanlış kullanılmıştır?

  A) Ne kadar güzel bir gün!
  B) İşte benim harika sonuçlarım!
  C) Geç kalmışım!
  D) Hadi, haydi koşalım!
  E) Hepsi doğru kullanılmıştır

 4. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E) Hepsi doğru kullanılmıştır olarak verilmiştir. Bu soruda ünlem işaretleri doğru şekilde kullanılmıştır ve cümlelerin anlamları vurgulanmıştır. Ünlem işareti, bir cümleye vurgu yaparak anlamını güçlendirir ve duygusal etki yaratır. Bu soru, noktalama işaretlerinin doğru kullanımını anlamak ve öğrenmek için verilmiştir. 5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi virgül kullanımı açısından doğru değildir?

  A) Roman, hikâye, şiir, tiyatro gibi edebi türlerle yakından ilgilidir.
  B) Kitapta, her sayfa başı çizgi filmlerle süslenmişti.
  C) Dersi dinle, ödevini yap ve sınavına iyi hazırlan.
  D) Sokakta, kaldırımda, trafikte, her yerde dikkatli olmalısın.
  E) Tarihi yerleri gezdiğinde, geçmişe yolculuk yapar gibisin.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B) Kitapta, her sayfa başı çizgi filmlerle süslenmişti." cümlesidir. Bu cümle virgül kullanımı açısından yanlıştır, çünkü "kitapta" ve "her sayfa başı çizgi filmlerle süslenmişti" iki bağımsız cümleciği birbirine virgülle bağlıyor ve bu yanlış bir kullanımdır. Diğer seçeneklerdeki virgül kullanımları doğrudur. 7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül kullanımı yanlıştır?

  A) Yarın, sınavdan önce son bir kez daha tekrar edeceğim.
  B) Ağaçta, meyveler daldan dala sallanıyordu.
  C) Sabahları, genellikle yürüyüş yaparım.
  D) Sinemaya gitmek için para, maalesef yoktu.
  E) Hepsi doğru kullanılmış.

 8. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D olan soruda virgül kullanımı yanlıştır. "Maalesef" zıtlık belirten bir sözcük olmadığı için "para maalesef yoktu" şeklinde yazılmalıdır. A ve C seçeneklerinde virgül kullanımı doğrudur çünkü cümlede ara mola verilmesi gereken yerlerde kullanılmışlardır. B seçeneğinde de aynı şekilde, "agacta" ifadesi özne belirtirken virgül kullanılması gereken bir durumdur. 9. "YürümeK", "gülmEK" ve "okumaK" fiillerinin hangi ortak özelliği vardır?

  A) Geçişsiz olmaları
  B) Düzensiz çekimlenmeleri
  C) "-mek/-mak" ekleri almaları
  D) İsimleşebilmeleri
  E) Şimdiki zaman çekimlerinin aynı olmaları

 10. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) -mek/-mak ekleri almaları"dır. "Yürümek", "gülmek" ve "okumak" fiilleri Türkçedeki fiillerin çoğunluğu gibi mastar halleri "-mek/-mak" ekleriyle oluşmuş fiillerdir. "-mek/-mak" ekleri, Türkçedeki fiillerin mastar hallerini oluşturur ve çekimlenirler. 11. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yazım kurallarına uygun değildir?

  A) O kadar yüksek sesle konuşuyorsun ki, herkes seni duyuyor.
  B) Hem tarih hem de coğrafya derslerinde başarılı olmak için bol bol çalışmalısın.
  C) Türkçe ödevini bitirir bitirmez, diğer derslerine çalışmaya başladı.
  D) Kitabın sonunda yer alan özet bölümü, okuyuculara fikirlerini netleştirme imkanı sunar.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A)O kadar yüksek sesle konuşuyorsun ki, herkes seni duyuyor. Bu cümlede, "değil" sözcüğü yazım kurallarına uygun bir şekilde vurgulanmamış. Doğru yazımı "değil" şeklinde olmalıdır. Diğer seçeneklerde yazım kurallarına uygun olarak yazılmış cümlelerdir. 13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bağlaç kullanımı açısından yanlıştır?

  A) Şimdiye kadar tüm ödevlerini tamamladın ve derslerinde başarılı oldun.
  B) Hem kitap okumayı seviyorum hem de filmlere bayılıyorum.
  C) Sınavdan önce bol bol çalışmak, başarılı olmanın önemli bir yoludur.
  D) Sinemaya gitmek istiyorum ama ne yazık ki bütçem buna izin vermiyor.

 14. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Sinemaya gitmek istiyorum ama ne yazık ki bütçem buna izin vermiyor cümlesidir. Bu cümlede "ama" bağlacı, zıtlık belirten bir bağlaç olarak kullanılmıştır. Diğer seçeneklerde ise "ve", "ama" gibi uygun bağlaçlar kullanılmıştır ve cümleler bağlantılı bir şekilde ifade edilmiştir. 15. Aşağıdaki cümlelerden hangisi virgül kullanımı açısından doğru değildir?

  A) İstanbul'a gideceğim, ancak tatilimin ne kadar süreceği henüz belli değil.
  B) Kışın evde kalıp kitap okumak, yazın denize gitmek benim en sevdiğim aktivitelerimdir.
  C) Üniversite sınavlarına hazırlanırken, sınav teknikleri konusunda uzman bir öğretmenle çalıştım.
  D) Arkadaşlarımla tiyatroya gitmek, en sevdiğim etkinliklerden biridir.
  E) Hiçbiri yanlış değil.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B şıkkı yanlıştır. B şıkkındaki cümlede, virgül kullanımı yanlıştır. "Kışın evde kalıp kitap okumak, yazın denize gitmek" ifadesi, iki aktiviteyi eşit bir şekilde sıralar. Ancak yazarın gerçek anlatmak istediği, bu iki aktiviteyi "en sevdiği" olarak tanımlamasıdır. Bu nedenle, doğru kullanım şu şekildedir: "Kışın evde kalıp kitap okumak ve yazın denize gitmek, benim en sevdiğim aktivitelerimdir." 17. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlam olarak doğru, ancak yazım kurallarına uygun değildir?

  A) Yarın ödevlerimizi bitirip sinemaya gideceğiz.
  B) İstanbul'da geçen yaz, harika bir tatil geçirdim.
  C) Kitap okumak, zamanımın çoğunu aldığı için genellikle akşamları okurum.
  D) Yarın annem ve babamla birlikte pikniğe gideceğiz.
  E) Hiçbiri doğru değil.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevabı A şıkkıdır: "Yarın ödevlerimizi bitirip sinemaya gideceğiz." Bu cümle anlam olarak doğrudur, ancak yazım kurallarına uygun değildir. Cümlede "ödevlerimizi" kelimesindeki "i" harfi düşük yazılmıştır. Bu kelime "ödevlerimizi" şeklinde doğru yazılmalıdır. Bu hata, Türkçe yazım kurallarına uygunluk kazanımını vurgular. 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil, geçmiş zaman kipi olarak kullanılmamıştır?

  A) Annem, yarın okula gidecek.
  B) Geçen hafta sinemaya gitmiştik.
  C) Arabayı ben kullanacağım.
  D) İstanbul'da bir hafta kaldım.
  E) Akşam yemeğini birlikte hazırlayalım.

 20. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı "E" seçeneğidir. Çünkü "hazırlayalım" fiili şimdiki zaman kipi olarak kullanılmıştır. Diğer seçeneklerde fiiller geçmiş zaman kipi olarak kullanılmıştır. 21. Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğru bir şekilde yazılmıştır?

  A) Bence, gelecek hafta sinemeye gidebiliriz.
  B) Benk, gelecek hafta sinemeye gidebiliriz.
  C) Benze, gelecek hafta sinemeye gidebiliriz.
  D) Benc, gelecek hafta sinemeye gidebiliriz.
  E) Bince, gelecek hafta sinemeye gidebiliriz.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A) Bence, gelecek hafta sinemeye gidebiliriz şeklindedir. "Bence" ifadesi, kişisel bir fikir beyan etmek için kullanılan doğru bir ifadedir. Diğer seçenekler ise yanlış yazılmıştır ve kelime hataları içermektedir. Bu soru, dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun bir şekilde ifade etme becerisini ölçer ve doğru yazım kurallarına uymanın önemini vurgular. 23. Tiyatroda karakterler nasıl oluşturulur? Aşağıdakilerden hangisi bu oluşum sürecinde kullanılan bir teknik değildir?

  A) Konuşma tarzı
  B) Kıyafet ve makyaj
  C) Vücut dil ve jestler
  D) Oyuncuların gerçek yaşamlarından esinlenmek
  E) Davranış ve tutumlar

 24. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneğidir, çünkü tiyatro karakterlerinin oluşum sürecinde oyuncuların gerçek yaşamlarından esinlenmek kullanılan bir teknik değildir. Tiyatro karakterleri, yazılan senaryo ve karakter analizleri gibi çeşitli faktörlere dayanarak oluşturulur. Bu süreçte kullanılan teknikler arasında konuşma tarzı, kıyafet ve makyaj, vücut dil ve jestler, davranış ve tutumlar gibi unsurlar yer alır. 25. Tiyatro eserleri hangi amaçla yazılır ve sahnelenir? Aşağıdakilerden hangisi bu amaçlardan biri değildir?

  A) Eğlendirmek ve güldürmek             B) Düşündürmek ve eleştirmek           
  C) Toplumsal mesajlar vermek            D) Sanatsal değerler yaratmak          
  E) Yazarların popülerliğini artırmak   

 26. Cevap: E Açıklama:

  Cevap Anahtarı: E) Yazarların popülerliğini artırmak tiyatro eserleri yazılır ve sahnelenirken amaçlanan bir neden değildir. Tiyatro eserleri, genellikle seyircileri eğlendirmek, düşündürmek, eleştirmek ve toplumsal mesajlar vermek gibi amaçlarla yazılır ve sahnelenir. Tiyatro eserleri, birçok farklı amaçla yazılır ve sahnelenir. Bunlar arasında seyircileri eğlendirmek, düşündürmek, eleştirmek, toplumsal mesajlar vermek ve sanatsal değerler yaratmak yer alır. Ancak yazarların popülerliğini artırmak, tiyatro eserleri yazılırken amaçlanan bir neden değildir. Bu seçenek doğru cevaptır. 27. Tiyatroda, sahne performansı için oyuncuların hangi özelliklere sahip olmaları gerekmektedir? Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?

  A) İyi bir diksiyona sahip olmak
  B) Vücut dilini kullanabilme yeteneğine sahip olmak
  C) Etkili bir şekilde karakterleri canlandırabilmek
  D) Sahne tecrübesine sahip olmak
  E) İyi bir şarkı söyleme yeteneğine sahip olmak

 28. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) İyi bir şarkı söyleme yeteneğine sahip olmak"tır. Tiyatroda, oyuncuların sahne performansı için gereken özellikler arasında iyi bir diksiyon, vücut dilini etkili kullanma, karakterleri canlandırma ve sahne tecrübesi yer almaktadır. Ancak, iyi bir şarkı söyleme yeteneği tiyatro performansı için bir zorunluluk değildir. 29. Romanın diyalogları hikâyeye göre daha fazla sayıda ve önemli olabilir. Bu durumun nedeni nedir?

  A) Romanların genellikle daha fazla karakter içermesi nedeniyle diyaloglar önem kazanır.
  B) Hikâyelerde diyaloglar daha yalın ve azdır.
  C) Romanların çoğu zaman birkaç farklı mekânda geçmesi nedeniyle diyaloglar önem kazanır.
  D) Romanların genellikle daha uzun olması nedeniyle diyaloglar önem kazanır.
  E) Hikâyelerde diyaloglar daha sıkıcı ve gereksiz olarak algılanır.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Romanların genellikle daha fazla karakter içermesi nedeniyle diyaloglar önem kazanır. Romanlar daha geniş bir dünya yaratır ve bu dünyada çeşitli karakterler yer alır. Diyaloglar, bu karakterler arasındaki ilişkileri, çatışmaları ve hikayenin ilerlemesi için önemlidir. Bu nedenle, diyaloglar romanlar için daha önemlidir. 31. Roman ve hikâyelerin sonuçlandırılması arasındaki fark nedir?

  A) Romanların sonuçlandırılması genellikle daha hızlı ve basittir.
  B) Hikâyelerin sonuçlandırılması daha belirgin ve net olur.
  C) Romanların sonuçlandırılması daha yavaş ve detaylıdır.
  D) Hikâyelerin sonuçlandırılması daha duygusal ve dramatik olur.
  E) Roman ve hikâyelerin sonuçlandırılması arasında belirgin bir fark yoktur.

 32. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir, yani hikayelerin sonuçlandırılması daha belirgin ve net olur. Hikayeler, genellikle okuyucuya bir mesaj vermek veya bir sorunu çözmek için yazılır, bu nedenle sonuçlandırılması daha net olur. Romanlar ise daha uzun ve kapsamlıdır, bu nedenle sonuçlandırılmaları daha yavaş ve detaylı olabilir. 33. Romanlarda karakterlerin özellikleri hakkında hangi tür bilgiler daha fazla verilir?

  A) Dış görünüşleri        B) Düşünceleri           
  C) Duyguları              D) Geçmişleri            
  E) Yaşadıkları olaylar   

 34. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Geçmişleri'dir. Romanlarda karakterlerin özellikleri hakkında daha fazla bilgi verilen konular arasında geçmişleri yer alır. Karakterlerin geçmişleri, davranışları, düşünceleri ve duyguları hakkında önemli ipuçları sağlar ve okuyucuların karakterleri daha iyi anlamalarına ve onlarla daha çok empati kurmalarına yardımcı olur. Roman yazarları, karakterlerin geçmişlerini anlatarak, karakterlerin davranışlarına ve kararlarına daha iyi bir bağlam sağlarlar ve hikayelerine daha fazla derinlik katmış olurlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test Detayları

2022-2023 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test 9 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 09 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Masal / Fabl
 • Mektup / e-posta
 • Günlük / Blog

Ayrıca 2022-2023 Türk Dili ve Edebiyatı 2.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Doğru virgül kullanımını anlamasını ve uygulamasını test etmektedir.

Doğru noktalama işareti kullanımının yazım becerileri ve anlam açısından önemli olduğunu anlamak verilebilir.

Virgül kullanımını doğru bir şekilde anlamak ve uygulamaktır.

Noktalama işaretleri konusunda bilgi düzeyleri ölçülebilir.

Çözüm açıklaması: Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarına hakim olmak, doğru ve anlaşılır iletişim kurmak için oldukça önemlidir. Bu soruda, verilen cümleler arasından yazım kurallarına uymayan cümle bulunması isteniyor. Verilen seçenekler incelendiğinde, sadece A seçeneğinde "değil" sözcüğünün yanlış yazıldığı görülür. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir.

Türkçe dilbilgisi kurallarını anlamasına yardımcı olmayı hedefler.

Virgül kullanımının nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi olmak ve cümlelerdeki anlam bozukluklarını tespit edebilme becerisini kazanmak.

Yazılı anlatım becerileri geliştikçe, öğrenciler dilbilgisi, imla ve noktalama kurallarına uygun olarak yazı yazmayı öğrenirler.

Dil bilgisi kurallarını doğru bir şekilde uygulama becerisini ölçer.

Doğru yazım kurallarına uygun bir şekilde ifade etme becerisini geliştirmek.

Tiyatro karakterlerinin nasıl oluşturulduğunu ve bu süreçte kullanılan teknikleri anlayabilme.

Tiyatro eserleri yazılırken amaçlanan nedenleri açıklamak ve farklı amaçların olduğunu bilmek.

Tiyatroda sahne performansı için gereken özellikleri listeleyebilirim ve tiyatro performansı için gerekli olan özelliklerin neler olduğunu tartışabilirim.

Romanların özelliklerini anlama.

Edebi metinlerin türlerinin özelliklerini tanımlayabilme becerisi kazanması hedeflenir.

Edebi eserlerde karakter gelişimini anlama becerisini kazanmaktır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 33 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 134 kere doğru, 215 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri