2022-2023 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı - Test

2022-2023 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı - Test CEVAPLARI

 1. Ergenlik döneminde görülen sorunlar nasıl giderilebilir?

  A) Bilgisayar oynayarak
  B) Bol ders çalışarak
  C) Her alanda kendini ifade etmeye çalışarak
  D) Tatile giderek      
  E) Karşı cinsle arkadaşlık yaparak

 2. Cevap: C Açıklama:

  Ergenlik dönemi, gençlerde birçok fiziksel, duygusal ve sosyal değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Sorunların giderilmesi için birden fazla yaklaşım ve yöntem bulunmaktadır. Ergenler, duygusal destek alabilecekleri aileleri, arkadaşları veya yetişkin rol modelleriyle iletişim kurarak sorunlarını paylaşabilirler. Ayrıca, sağlıklı yaşam alışkanlıkları, düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve uyku gibi faktörler de ergenlerin sorunlarını hafifletebilir. Psikolojik danışmanlık veya terapi de ergenlerin sorunlarının çözümünde yardımcı olabilir. 3. Ergenlik döneminde görülen hızlı büyüme ve uzama, kasların uygun şekilde çalışmasını aksatır. Bunun sonucunda da aşağıdakilerin hangisinin görülmesi doğaldır?

  A) Bolca sakarlık görülmesi   
  B) Anne ve babaya ilgi gösterme
  C) Uyuma
  D) Sakinleşme
  E) Ders çalışmaya yönelme

 4. Cevap: A Açıklama:

  Ergenlik dönemi, vücutta hızlı büyüme ve fiziksel değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Bu süreçte kaslar, kemikler ve sinir sistemleri hızla gelişirken, bedenin koordinasyonu tam olarak oturmamış olabilir. Bu durum, ergenlerin hareketlerinde dengesizlik, sakarlık veya istemsiz hareketlerin daha sık görülmesine neden olabilir. Bu dönemde spor yapmak, düzenli egzersizlerle kasların güçlenmesi ve koordinasyonun geliştirilmesi önemlidir. 5. Vücudumuz egzersiz sırasında, dinlenme durumuna göre daha fazla enerji harcamaktadır.
  Çünkü egzersiz sırasında hangisinde görülür?

  A) Kaslar daha güçlü kasılır,
  B) Kalp atımı hızlanır,
  C) Kalp vücuda kanı daha hızlı pompalar
  D) Akciğerler daha hızlı çalışır
  E) Yağlanmaya sebep olur

 6. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: C) Kalp vücuda kanı daha hızlı pompalar Egzersiz sırasında vücut daha fazla enerji harcamaktadır. Bu durum, vücudun ihtiyaç duyduğu oksijen ve besin maddelerini kaslara taşımak için kalbin daha hızlı çalışmasıyla gerçekleşir. Kalp vücuda kanı daha hızlı pompalayarak kaslara daha fazla oksijen ve besin sağlar. Bu nedenle, doğru cevap C) Kalp vücuda kanı daha hızlı pompalar olacaktır. 7. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı beslenmek için olmazsa olmaz bir öğündür?

  A) Akşam yemeği   
  B) Kahvaltı
  C) Ara öğünler
  D) Öğlen yemeği     
  E) Bol bol et yemekleri yemek

 8. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: B) Kahvaltı. Sağlıklı beslenmek için olmazsa olmaz bir öğün kahvaltıdır. Kahvaltı, güne enerjiyle başlamamızı sağlar, metabolizmayı harekete geçirir ve gün boyunca enerji seviyemizi dengelememize yardımcı olur. Sağlıklı bir kahvaltı, vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri alarak gün boyunca sağlıklı bir şekilde fonksiyon görmemizi sağlar. 9. Tanım: Genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır.
  Yukarıda hangi hastalığın tanımı yapılmıştır?

  A) Verem          B) Suçiçeği        C) Obezite
  D) Kabakulak    E) Kızamık

 10. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: C) Obezite. Soruda verilen tanıma göre, bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkması durumu tanımlanmaktadır. Bu durum obezite olarak adlandırılır. Obezite, aşırı kilo birikimi ve yağ dokusunun fazla olmasıyla karakterizedir. Dolayısıyla, doğru cevap C) Obezite olacaktır. 11. Aşağıdakilerden hangileri stres kaynaklarındandır?

  A) Aile içi şiddet
  B) Hepsi
  C) Alay edilmesi
  D) Anne Babanın yüksek beklentileri
  E) Ev ödevleri

 12. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Hepsi şeklindedir. Stres, birçok farklı faktörden kaynaklanabilir ve yaşamın farklı alanlarındaki deneyimlerimiz stres yaratıcı olabilir. Verilen seçenekler arasında aile içi şiddet, alay edilmesi, anne babanın yüksek beklentileri ve ev ödevleri stres kaynaklarından bazılarıdır. Aile içi şiddet, güvensiz bir ortam yaratarak stresin artmasına neden olabilir. Alay edilmesi, kişinin özgüvenini zedeler ve duygusal bir yük oluşturabilir. Anne babanın yüksek beklentileri, çocuğun üzerinde baskı oluşturarak stres kaynağı olabilir. Ev ödevleri ise zaman yönetimi, performans beklentileri ve iş yükü nedeniyle stres yaratabilir. Dolayısıyla, doğru cevap B seçeneği olan "Hepsi"dir. 13. Aşağıdakilerden hangisi (Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı) dır?

  A) 183    B) 110    C) 000    D) 111    E) 555

 14. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) 183'dür. Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı, Türkiye'de 183 numarasıyla hizmet vermektedir. 15. Aşağıdakilerden hangisi, Tütün ve Sigaranın Sağlığa zararlarını anlatan Dernekler arasındadır?

  A) Yeşilay Derneği
  B) İnsan Hakları Derneği
  C) Köy Dernekleri
  D) Kızılay Derneği
  E) Doğayı Koruma Derneği

 16. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Yeşilay Derneği şeklindedir. Verilen seçenekler arasında Tütün ve Sigaranın Sağlığa zararlarını anlatan dernekleri arasında en tanınmış olanı Yeşilay Derneği'dir. Yeşilay Derneği, tütün ve sigara gibi zararlı alışkanlıkların önlenmesi, bilinçlendirme faaliyetleri ve bağımlılıkla mücadele konularında çalışmalar yürütmektedir. Bu dernek, toplumun sağlığını korumak amacıyla sigara ve tütün ürünlerinin zararları konusunda bilgilendirme, farkındalık oluşturma ve bağımlılıkla mücadele gibi faaliyetler yürütmektedir. 17. Aşağıdakilerden hangisi “hastalık ve kazalar sonucu sakat kalarak iş gücünü kaybeden kişilerin sakatlıklarının giderilmesi, bedensel yeteneklerinin artırılması, yeni becerilerin kazandırılması, sosyal ve iş uyumunun sağlanması için yapılan çalışmalara” verilen isimdir?

  A) Detoksifikasyon          B) Rehabilitasyon
  C) Ovulasyon                  D) Enfeksiyon
  E) Oryantasyon

 18. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: B) Rehabilitasyon. "Hastalık ve kazalar sonucu sakat kalarak iş gücünü kaybeden kişilerin sakatlıklarının giderilmesi, bedensel yeteneklerinin artırılması, yeni becerilerin kazandırılması, sosyal ve iş uyumunun sağlanması için yapılan çalışmalar" rehabilitasyon olarak adlandırılır. Rehabilitasyon süreci, kişilerin fiziksel, zihinsel ve sosyal iyiliklerini desteklemek ve yeniden işlevsel bir hayata dönmesini sağlamak amacıyla uygulanan tedavi, terapi ve destek hizmetlerini içerir. 19. Çocuk ve Ergenlerde Teknoloji bağımlılığı Önleme sürelerini yazınız?

  Okul Öncesi                 :…………/………
  İlköğretim ilk 4 yılı        : …………/………
  İlköğretim ikinci 4 yılı    : …………/………
  Lise çağında                : …………/………

 20. Cevap:

  Okul Öncesi: Belirlenmiş bir süre yoktur, ancak ölçülü ve denetimli kullanım teşvik edilmelidir.

  İlköğretim ilk 4 yılı: Günlük toplam ekran süresi 1-1,5 saat olmalıdır.

  İlköğretim ikinci 4 yılı: Günlük toplam ekran süresi 1,5-2 saat olmalıdır.

  Lise çağında: Günlük toplam ekran süresi 2-2,5 saat olmalıdır.

  Açıklama:

  Çocuk ve ergenlerde teknoloji bağımlılığını önlemek için belirli bir süre sınırlaması önemlidir. Bu süreler, çocuğun veya ergenin yaşına ve gelişim düzeyine göre ayarlanmalıdır. Okul öncesi dönemde süre sınırlaması yerine ölçülü ve denetimli kullanım teşvik edilmelidir. İlköğretim dönemlerinde günlük ekran süresi 1-2 saat arasında olmalıdır. Lise çağındaki gençler için ise günlük ekran süresi 2-2,5 saat olarak belirlenmelidir. Bu süreler, teknoloji kullanımını dengeli ve sağlıklı bir şekilde sürdürmeyi amaçlamaktadır. 21. Aşağıda verilen boşlukları uygun tanımlarla doldurunuz.
  öğrenme, cücelik, menopoz,  3, devlik

  1. Kadınların 45-49 yaşları arasında üreme özelliğinin bitmesine ………………………… adı verilir.
  2. Somatotropin hormonu (STH) gelişme döneminde az salgılanırsa ………………………. denilen büyüme yetersizliğine yol açarken çok salgılanırsa ………………….. denilen aşırı büyümeye neden olur.
  3. İnsanın zamanla yeni yetenekler kazanmasına……………………………..denir.
  4. Gözlerin sağlığını korumak için televizyon en az ………… metreden izlenmelidir.

 22. Cevap:

  1. Kadınların 45-49 yaşları arasında üreme özelliğinin bitmesine menopoz adı verilir.

  2. Somatotropin hormonu (STH) gelişme döneminde az salgılanırsa cücelik denilen büyüme yetersizliğine yol açarken çok salgılanırsa devlik denilen aşırı büyümeye neden olur.

  3. İnsanın zamanla yeni yetenekler kazanmasına öğrenme denir.

  4. Gözlerin sağlığını korumak için televizyon en az 3 metreden izlenmelidir.

  Açıklama:

  1. Menopoz, kadınların 45-49 yaşları arasında gerçekleşen ve üreme özelliğinin sona erdiği bir dönemdir. 2. Somatotropin hormonu (STH), gelişme döneminde vücut büyümesini etkileyen bir hormondur. Az salgılanması durumunda cücelik denilen büyüme yetersizliği görülürken, fazla salgılanması durumunda devlik denilen aşırı büyüme meydana gelir. 3. Öğrenme, insanın zamanla yeni yetenekler kazanması ve bilgi edinmesidir. Bu süreçte deneyimler, eğitim ve pratik önemli rol oynar. 4. Göz sağlığını korumak için televizyon ekranının en az 3 metreden izlenmesi önerilir. Bu uzaklık göz yorgunluğunu azaltır ve gözlerin doğal odaklama yeteneğini korur. 23. Aşağıdakilerden hangisi dünya sağlık örgütünün kısaltmasıdır?

  A) WHS         B) WTO             C) WSO
  D) WHO         E) WHY

 24. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: D) WHO. Dünya Sağlık Örgütü'nün (World Health Organization) kısaltması WHO'dur. Diğer seçenekler olan WHS, WTO, WSO ve WHY WHO'nun kısaltması değildir. Dolayısıyla, doğru cevap D) WHO'dur. 25. Aşağıdakilerden hangisi yüksek dozda uyuşturucu kullanımı sonucu vücutta görülen zehirlenme belirtilerinden değildir?

  A) Su içme isteği                B) Bulantı ve Kusma
  C) Solunum yavaşlaması   D) Bayılma 
  E) Terleme

 26. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: A) Su içme isteği. Yüksek dozda uyuşturucu kullanımı sonucu vücutta görülen zehirlenme belirtileri arasında su içme isteği yer almaz. Bununla birlikte, bulantı ve kusma, solunum yavaşlaması, bayılma ve terleme zehirlenme belirtileri olabilir. 27. Aşağıdakilerden hangisi Beden Eğitimi ve Spor yapmanın insan vücudu ve yaşa olan etkilerinden değildir?

  A) Vücudu ve kasları geliştirir
  B) Temiz ve sağlığa uygun giyinmemizi sağlar
  C) Kalbin iyi çalışmasını sağlar
  D) Kan dolaşımı ve solunumun hızlanmasına sebep olur
  E) İnsanı rahatlatır

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Temiz ve sağlığa uygun giyinmemizi sağlar" olmalıdır. Beden eğitimi ve spor yapmanın insan vücudu ve yaşa olan etkileri arasında temiz ve sağlığa uygun giyinme konusu yer almaz. Ancak diğer seçenekler vücut gelişimi, kasların güçlenmesi, kalp sağlığının iyileşmesi, kan dolaşımının hızlanması, solunumun artması ve stresin azalması gibi faydaları kapsar. Beden eğitimi ve spor yapmak, vücudu güçlendirir, kasları geliştirir, kalbin sağlıklı çalışmasını sağlar, kan dolaşımını hızlandırır, solunumu artırır ve stresi azaltır. Ancak temiz ve sağlığa uygun giyinme bu etkiler arasında yer almaz. Bu nedenle "B) Temiz ve sağlığa uygun giyinmemizi sağlar" ifadesi doğru yanıt değildir. 29. Bir enfeksiyon hastalığının belirli bir ülke, bölge yada yörede devamlı olarak görülmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Enfeksiyon        B) Endemi         C) Salgın
  D) Epidemi            E) Sifiliz

 30. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) Salgın olacaktır. Bir enfeksiyon hastalığının belirli bir ülke, bölge veya yörede hızla yayılarak birçok kişiyi etkilemesine salgın denir. Salgınlar genellikle belirli bir zaman diliminde hızlı bir şekilde artan vaka sayılarıyla karakterizedir ve geniş bir alanda yayılabilirler. Salgınlar genellikle salgın hastalıkların kontrolünü gerektiren acil önlemleri gerektirir. 31. Hayatın 12-21 yaşları arasındaki zaman dilimini kapsayan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ergenlik     B) Yetişkinlik     C) Okul çağı
  D) Yaşlılık      E) Oyun dönemi

 32. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Ergenlik" olmalıdır. Ergenlik dönemi, hayatın 12-21 yaşları arasındaki zaman dilimini kapsar. Bu dönemde bireyler bedensel, duygusal, sosyal ve bilişsel açıdan büyük değişimler yaşarlar. Ergenlik dönemi, genellikle ergenlik özelliklerinin belirginleşmeye başladığı, cinsel olgunluğun ve kimlik gelişiminin ön planda olduğu bir dönemdir. Hayatın farklı dönemleri belirli yaş aralıklarında gruplandırılabilir. Bu soruda verilen yaş aralığı 12-21 yaşları arasındadır. Bu yaş aralığı ergenlik dönemini kapsar. Ergenlik, bireylerin bedensel, duygusal, sosyal ve bilişsel açıdan hızlı değişimler yaşadığı bir dönemdir. Ergenlikte cinsel olgunlaşma, kimlik arayışı ve bağımsızlık kazanma gibi önemli gelişim süreçleri yaşanır. 33. Akciğer dokusunun iltihabı hastalığı aşağıdakilerden hangisidir ?

  A) Grip         B) Verem         C) Zatürre
  D) Sarılık      E) Anemi

 34. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Zatürre. Akciğer dokusunun iltihabı hastalığı zatürre olarak adlandırılır. Zatürre, bakteri, virüs veya mantar enfeksiyonlarından kaynaklanabilir ve akciğerlerin hava keseciklerini etkiler. Zatürre genellikle ateş, öksürük, göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösterir. Tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. 35. Aşağıdakilerden hangisi hava yoluyla bulaşan hastalıklardan değildir?

  A) Kızamık        B) Grip     C) Kızıl
  D) Aids              E) Kabakulak

 36. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Aids" olmalıdır. AIDS, hava yoluyla bulaşan hastalıklardan değildir, çünkü AIDS virüsü (HIV) cinsel temas, kan teması, anneden bebeğe geçiş gibi yollarla bulaşır. Kızamık (A), grip (B), kızıl (C) ve kabakulak (E) gibi hastalıklar hava yoluyla bulaşabilir. Ancak, AIDS (D) virüsü hava yoluyla bulaşan hastalıklardan değildir; onun bulaşma yolları cinsel temas, kan teması ve anneden bebeğe geçiş gibi farklı yolları içerir. 37. Alkol en fazla hangi organın yapısını bozar?

  A) Karaciğer       B) Akciğer      C) Kalp 
  D) Beyin             E) Mide

 38. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Karaciğer. Alkol, en fazla karaciğerin yapısını bozar. Karaciğer, alkolün metabolizmasından sorumlu organdır. Alkol tüketimi karaciğerde hasara neden olabilir ve karaciğer hastalıklarına, siroz gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Alkolün uzun süreli ve aşırı kullanımı karaciğer fonksiyonlarını olumsuz etkiler ve karaciğer yetmezliği riskini artırır. 39. Bir bebekte hemofili (kan pıhtlaşması) hastalığının saptanması, büyüme ve gelişmeyi etkileyen hangi etmenden kaynaklanır?

  A) Fiziksel çevre      B) Kimyasal çevre  
  C) Genetik yapı       D) Hormonlar    
  E) Beslenme

 40. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Genetik yapı" olmalıdır. Hemofili hastalığı, genetik bir bozukluk olarak ortaya çıkar. Bebekte hemofili hastalığının saptanması, genetik yapıdan kaynaklanır. Hemofili, X kromozomuyla ilişkili bir genetik hastalıktır. Hemofili hastası bir bireyin genetik yapısında, pıhtılaşmayı sağlayan faktörlerin eksik veya bozuk olduğu genler bulunur. Bu nedenle, bebekte hemofili hastalığının saptanması, genetik yapıdan kaynaklanır. 41. Fazla kiloluk hastalığın ne ad verilir?

  A) Obezite      B) Hemofili    C) Verem    
  D) Tifo            E) Kuduz

 42. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Obezite. Fazla kiloluk hastalığına obezite denir. Obezite, vücutta aşırı yağ birikimi ve aşırı kilolu olma durumunu ifade eder. Bu durum genellikle beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite düzeyi, genetik faktörler ve hormonal dengesizlikler gibi çeşitli etkenlerle ilişkilendirilir. Obezite, sağlık sorunlarına yol açabilen bir durumdur ve kilo yönetimi, sağlıklı beslenme ve aktif bir yaşam tarzıyla tedavi edilebilir. 43. Sigara alışkanlığına bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Akciğer kanserinin nedenlerindendir.
  B) Kalp ve damar hastalıklarına neden olur
  C) Biyolojik olaylarda vitaminlerin etkisini arttırır.
  D) İnsan ömrünü kısaltır.
  E) Üreme sistemini olumsuz etkiler.

 44. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Biyolojik olaylarda vitaminlerin etkisini arttırır" olmalıdır. Sigara alışkanlığı, birçok olumsuz sağlık etkisine neden olan zararlı bir alışkanlıktır. Sigara içmek akciğer kanseri, kalp ve damar hastalıkları, kısa ömür ve üreme sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Ancak sigaranın biyolojik olaylarda vitaminlerin etkisini arttırdığına dair bilimsel bir kanıt veya bilgi bulunmamaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   Rita
09 Ocak 2023

Cevap Anahtarları nerde


2022-2023 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı - Test Detayları

2022-2023 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı - Test 19 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 14 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik
 • Boşluk Doldurma
 • Test


2022-2023 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ULAŞIM
  1. . Ulaşım, Ulaştırma, taşıma, Nakliye Kavramlarının Tanımları.
  2. . Ulaşım, Ulaştırma, taşıma, Nakliye Kavramlarının Tanımları.
  3. . Ulaşım, Ulaştırma, taşıma, Nakliye Kavramlarının Tanımları.
  4. Ulaşım Araçlarının Faydaları. a. Sosyal ve kültürel yönden. b. Ekonomik yönden. c. Askeri yönden.
  5. Ulaşım Araçlarının Faydaları. a. Sosyal ve kültürel yönden. b. Ekonomik yönden. c. Askeri yönden.

Ayrıca 2022-2023 9.sınıf sağlık bilgisi ve trafik kültürü dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı ilk çağ uygarlıkları kaznanımlarını kapsayan sorulardan hazırlanmıştır

Ergenlik döneminde görülen sorunların giderilmesi için farklı yaklaşımların ve yöntemlerin olduğunu anlama.

Öğrenciler, ergenlik döneminde hızlı büyüme ve uzamanın kas koordinasyonunu etkilediğini ve buna bağlı olarak sakarlık gibi durumların doğal olduğunu anlarlar.

Egzersiz sırasında vücudun daha fazla enerji harcadığını ve kalbin vücuda kanı daha hızlı pompaladığını anlama.

Sağlıklı beslenme için kahvaltının önemini ve olmazsa olmaz bir öğün olduğunu anlama.

Obezitenin bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkması olduğunu anlama.

Öğrenciler, farklı stres kaynaklarını tanır ve bu kaynaklarla başa çıkma yöntemlerini geliştirirler.

Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattının Türkiye'de 183 numarasıyla temsil edildiğini ve bu hattan destek alınabileceğini anlama.

Öğrenciler, Yeşilay Derneği gibi kuruluşların tütün ve sigaranın sağlığa zararları konusunda bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yaptığını anlar ve sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenir.

Rehabilitasyonun, hastalık veya kazalar sonucu sakat kalan kişilerin sakatlıklarının giderilmesi, bedensel yeteneklerinin artırılması, yeni becerilerin kazandırılması ve sosyal-iş uyumunun sağlanması için yapılan çalışmalar olduğunu anlama.

Öğrenciler, çocuk ve ergenlik dönemlerinde teknoloji kullanımını sınırlama gerekliliğini ve yaşlarına uygun ekran sürelerini öğrenir. Bu bilgiyle birlikte, sağlıklı teknoloji kullanım alışkanlıkları geliştirirler.

Öğrenciler, menopozun kadınlarda üreme özelliğinin sona erdiği bir dönem olduğunu, somatotropin hormonunun büyüme üzerindeki etkilerini, öğrenmenin yeni yetenekler kazanma sürecini ve göz sağlığını korumak için uygun televizyon izleme mesafesini öğrenirler.

Dünya Sağlık Örgütü'nün kısaltmasının WHO olduğunu bilmek.

Yüksek dozda uyuşturucu kullanımının vücutta zehirlenme belirtilerine neden olduğunu ve bu belirtiler arasında su içme isteğinin yer almadığını bilmek.

Öğrenciler, beden eğitimi ve sporun insan vücudu üzerindeki olumlu etkilerini ve sağlıklı yaşam için önemini anlarlar.

Bir enfeksiyon hastalığının belirli bir ülke, bölge veya yörede hızla yayılarak birçok kişiyi etkilemesine salgın denildiğini bilmek.

Öğrenciler, ergenlik döneminin hayatın 12-21 yaşları arasındaki zaman dilimini kapsadığını ve bu dönemde bireylerin bedensel, duygusal ve sosyal açıdan büyük değişimler yaşadığını öğrenirler.

Akciğer dokusunun iltihabı hastalığının zatürre olduğunu bilmek.

Öğrenciler, hava yoluyla bulaşan hastalıkların birkaç örneğini (kızamık, grip, kızıl, kabakulak) ve AIDS'in (HIV) hava yoluyla bulaşmadığını öğrenirler.

Alkolün en fazla karaciğerin yapısını bozduğunu bilmek ve karaciğer sağlığına dikkat etmenin önemini anlamak.

Öğrenciler, hemofili hastalığının genetik bir hastalık olduğunu ve bebekteki saptanmasının genetik yapıdan kaynaklandığını anlarlar.

Fazla kiloluk hastalığının obezite olduğunu ve obezitenin sağlık sorunlarına yol açabileceğini anlamak.

Öğrenciler, sigara alışkanlığının çeşitli sağlık sorunlarına neden olduğunu ve bunların arasında akciğer kanseri, kalp ve damar hastalıkları, ömrün kısalması ve üreme sistemi üzerinde olumsuz etkilerin yer aldığını anlarlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2022-2023 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 305 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 3433 kere doğru, 1019 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi Ünite Özetleri