2022-2023 9.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test

2022-2023 9.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 9.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test CEVAPLARI

 1. What is the difference between "must" and "have to" when expressing obligations in English?

  A) "Must" is stronger and more formal than "have to"
  B) "Must" is weaker and less formal than "have to"
  C) There is no difference in meaning between the two
  D) "Must" is only used in written English, while "have to" is used in spoken English
  E) "Have to" is stronger and more formal than "must"

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bu soru, İngilizce'de "must" ve "have to" kelimelerinin yükümlülükleri ifade etmede nasıl farklı kullanıldığına ilişkindir. "Must" kelimesi, "have to" kelimesinden daha güçlü bir ifade olup daha resmi bir kullanıma sahiptir. "Have to" kelimesi ise "must" kelimesine göre daha zayıf bir ifade olup daha az resmi bir kullanıma sahiptir. İki kelime arasındaki anlam farkı bu şekildedir. Dolayısıyla, cevap "A" seçeneği olan "Must is stronger and more formal than 'have to'" şeklinde olmalıdır. 3. When expressing an obligation in English, which of the following sentence structures is correct?

  A) Obligation + verb + subject
  B) Subject + verb + obligation   
  C) Verb + obligation + subject
  D) Obligation + subject + verb   
  E) Subject + obligation + verb   

 4. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D şıkkıdır. "Obligation + subject + verb" yapılanması doğru olan yapılandırmadır. Örnek olarak "You must study for your exam" (Sınavın için çalışmalısın) yapısı verilebilir. Bu yapıda öncelikle "obligation" (zorunluluk) ifadesi yer alır, ardından "subject" (özne) gelir ve cümlenin sonunda ise "verb" (fiil) yer alır. Bu yapı, cümleyi daha net ve anlaşılır hale getirir ve kişinin ne yapması gerektiğini belirgin bir şekilde ifade eder. 5. Which of the following modal verbs is used to express a strong obligation in English?

  A) Should    B) May    C) Can    D) Must    E) Might

 6. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) Must"tur. "Must" İngilizce'de güçlü bir zorunluluk ifade etmek için kullanılır. "Should" tavsiye vermek için kullanılırken, "may" ve "can" izin ve olasılıkları ifade eder. "Might" ise düşük olasılıkları ifade etmek için kullanılır. 7. What is the best way to give clear and concise instructions during an emergency?

  A) Use technical jargon to ensure understanding
  B) Use long sentences with multiple instructions at once
  C) Speak slowly and repeat important information
  D) Speak loudly and authoritatively
  E) All of the above

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Speak slowly and repeat important information" şeklindedir. Acil durumda net ve anlaşılır talimatlar vermek için sadece önemli bilgileri içeren kısa cümleler kullanmak ve gerektiğinde önemli bilgileri tekrarlamak en iyi yoldur. Hızlı ve karmaşık talimatlar vermek, durumu daha da karmaşık hale getirebilir ve insanların yanlış anlamalarına veya hatalı hareket etmelerine neden olabilir. 9. In an emergency situation, it is important to:

  A) Panic and run around
  B) Remain calm and follow instructions
  C) Ignore any instructions given
  D) Wait for someone else to take charge
  E) None of the above

 10. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Sakin kalmak ve talimatlara uymak. Acil durumlarda, panik yapmak ve koşuşturmak, durumu daha da kötüleştirebilir ve başkalarının hayatını riske atabilir. Bu nedenle, sakin kalmak ve talimatlara uymak son derece önemlidir. Bu, güvenli bir şekilde tehlike bölgesinden uzaklaşmanıza veya sağlık uzmanlarına yardımcı olmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, acil durumlarla ilgili bilgi sahibi olmak ve hazırlıklı olmak da önemlidir. 11. During an emergency, it is important to stay _____ in order to make good decisions.

  A) Excited                    B) Calm
  C) Frustrated               D) Aggressive
  E) None of the above   

 12. Cevap: B Açıklama:

  Soru, bir acil durumda hangi davranışın iyi kararlar almak için önemli olduğunu soruyor. Doğru cevap "sakin" dir. Acil durumlar genellikle insanları heyecanlandırır ve bu nedenle sakin kalabilmek zor olabilir. Ancak, sakin kalmak, durumu anlamak ve iyi kararlar almak için gereklidir. 13. Which of the following phrases is an appropriate way to start talking about something that has happened recently?

  A) "Let's talk about something completely unrelated."
  B) "I don't want to talk about it."
  C) "Have you heard about what happened?"
  D) "I don't care what you have to say."
  E) "I'm not interested in discussing recent events."

 14. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "Have you heard about what happened?" (C) olarak belirtilmiştir. Bu ifade son zamanlarda meydana gelen bir olay hakkında konuşmaya başlamak için uygun bir başlangıç ​​ifadesidir. Diğer seçenekler ya konuşma için uygun değiller ya da olumsuz bir ton taşırlar. 15. When talking about recent events, it is important to:

  A) Use neutral language and avoid exaggerating or distorting the facts
  B) Focus only on your own perspective and ignore other viewpoints
  C) Use hyperbolic language and make everything seem like a huge deal
  D) Talk over other people and ignore their contributions to the conversation
  E) Only talk about events that support your preconceived opinions

 16. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A" olan bu soruda, doğru cevap "A" seçeneği olarak belirtilmiştir. Bu soru, geçmişte olan olaylar hakkında konuşurken nelere dikkat etmemiz gerektiği ile ilgilidir. Seçenekler arasında, tarafsız dil kullanmak, gerçekleri abartmamak veya çarpıtmamak gibi doğru yaklaşımlar vurgulanmaktadır. 17. Which of the following is an appropriate response when someone shares something that has happened to them recently?

  A) Dismiss their experience as unimportant and irrelevant
  B) Interrupt them and start talking about your own experiences instead
  C) Listen actively and ask questions to show interest and support
  D) Laugh and make fun of their experience
  E) Ignore what they are saying and focus on your own thoughts and opinions

 18. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Listen actively and ask questions to show interest and support. İnsanlar bir şeyleri paylaşarak duygularını ve tecrübelerini ifade etmek isterler. Bu nedenle, paylaşım yapan kişiye aktif bir şekilde dinlemeli, onların hislerini anlamaya çalışmalı ve destekleyici sorular sormalısınız. Böylece, paylaşım yapan kişinin kendini değerli ve desteklenmiş hissetmesine yardımcı olabilirsiniz. 19. Your cousin wants to quit their job and start their own business. What advice would you give them?

  A) Don't quit your job. Starting a business is too risky.
  B) Go for it. Starting a business is a great way to be your own boss.
  C) Ask for advice from successful entrepreneurs before starting a business.
  D) Don't start a business in this economy.
  E) I'm not sure.

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cousinunuzun işini bırakıp kendi işini kurmak istediği durumda, ona ilk önce bu kararın ciddiyeti hakkında bilgi vermeniz gerekiyor. Bu riskli bir girişim olabilir, bu nedenle iş planlarının detaylı bir şekilde hazırlanması ve başarılı girişimcilerden tavsiyeler alınması gerektiğini önermelisiniz. Ayrıca, finansal kaynakların sağlanması ve gerekli yasal izinlerin alınması gibi konularda da yardımcı olabilirsiniz. Bu sayede, kardeşinize iş kurma konusunda somut adımlar atması konusunda destek olabilirsiniz. 21. Your classmate is nervous about giving a presentation in front of the class. What advice would you give them?

  A) Don't worry about it. It's just a presentation.
  B) Practice your presentation in front of a mirror.
  C) Take deep breaths before starting your presentation.
  D) Imagine everyone in the audience is naked.
  E) I don't know.

 22. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir: Sunum yaparken başarılı olmak için sunum öncesi derin nefesler almak önerilir. Sınav öncesi heyecan ve stresle başa çıkmak için derin nefes alma teknikleri oldukça etkili bir yöntemdir. Ayrıca, hazırlıklı olmak, notlarınızı iyi organize etmek, açık ve net konuşmak da sunumunuzu daha başarılı hale getirebilir. 23. Which of the following is an appropriate way to answer an interview question?

  A) Ramble on without getting to the point
  B) Give a vague and general answer
  C) Speak negatively about your past experiences and employers
  D) Give specific examples and details to support your answer
  E) Speak in a monotone voice without any enthusiasm

 24. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) Give specific examples and details to support your answer" şeklindedir. Mülakat sorusuna yanıt verirken, cevabınızı desteklemek için örnekler ve ayrıntılar vermek, açık ve anlaşılır bir şekilde konuşmak ve pozitif bir tutum sergilemek doğru bir yaklaşımdır. 25. Which of the following is an appropriate question to ask during an interview?

  A) "How much vacation time will I get?"
  B) "What are your policies on dating in the workplace?"
  C) "Can you tell me more about the company culture?"
  D) "How soon can I take a day off after I start?"
  E) "Do I have to work on weekends?"

 26. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevabı "C) 'Can you tell me more about the company culture?'" dir. Bir mülakatta sorulması uygun olan sorular, işle ilgili konuları, şirket kültürünü ve işin gerekliliklerini anlamaya yönelik soruları içermelidir. 27. When making an inquiry, which of the following should be included in the email?

  A) Your entire life story
  B) Only questions, no introduction
  C) Your contact information and a brief introduction
  D) Just the questions, no greeting or closing
  E) A lengthy complaint about the company

 28. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: (C) Your contact information and a brief introduction should be included in the email when making an inquiry. Bir soruşturma yaparken, doğru ve profesyonel bir şekilde bir e-posta yazmak önemlidir. E-postanızda, kendinizi ve neden soruşturma yaptığınızı kısaca tanıtmanız gerekmektedir. Ayrıca, e-posta ile iletişim kurabilecekleri yolların yanı sıra diğer kişileri nasıl takip edebileceklerini belirtmeniz gerekmektedir. Başarılı bir soruşturma e-postası, net bir amaç belirterek, profesyonel ve kibar bir ton kullanarak, hedef alıcının cevap vermesini kolaylaştıran bir giriş cümlesiyle başlar. 29. Which of the following is an example of a polite way to make an inquiry?

  A) "Why haven't you responded to my email yet?"
  B) "Can you please tell me when my order will be shipped?"
  C) "What's the deal with your terrible customer service?"
  D) "I demand that you tell me what's going on!"
  E) "Why are you such an incompetent company?"

 30. Cevap: B Açıklama:

  The correct answer is B, "Can you please tell me when my order will be shipped?" This question is an example of a polite inquiry because it uses a respectful tone and asks for information in a courteous manner. Asking for information in a polite way can help to build positive relationships and avoid misunderstandings. 31. What is the purpose of asking questions during an interview?

  A) To make the interviewee feel uncomfortable
  B) To get to know the interviewee better and assess their suitability for the position
  C) To waste time
  D) To prove how much the interviewer knows
  E) To trick the interviewee into revealing personal information

 32. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir. Bir iş görüşmesinde soru sormanın amacı, mülakatı yapan kişinin adayı daha iyi tanımasına ve pozisyona uygunluğunu değerlendirmesine yardımcı olmaktır. Sorular, adayın deneyimleri, becerileri, kişilik özellikleri ve diğer ilgili konular hakkında bilgi edinmek için kullanılabilir. Bu bilgiler, pozisyona en uygun adayın seçilmesine yardımcı olabilir. 33. What is an appropriate way for an interviewee to prepare for answering questions in an interview?

  A) Memorize a script and recite it word for word
  B) Make up answers on the spot
  C) Research the company and the job position in advance
  D) Ignore the questions and talk about irrelevant topics
  E) Lie about their qualifications and experience

 34. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Research the company and the job position in advance. Adayların bir mülakatta sorulara hazırlanmanın en iyi yolu önceden şirketi ve iş pozisyonunu araştırmaktır. Bu, adayların şirketin ve işin gereksinimlerini anlamalarına ve mülakat sırasında doğru cevaplar vermelerine yardımcı olabilir. Adaylar ayrıca, mümkün olan her soruya hazırlıklı olmak için önceden genel mülakat sorularını araştırabilir ve yanıtlarını pratik yapabilirler. 35. Which of the following verb tenses is used to talk about past events in a chronological order?

  A) Present simple       B) Present perfect   
  C) Past simple            D) Past continuous   
  E) Future simple     

 36. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Past simple. Bu soruda, zamana göre sıralanmış geçmiş olaylardan bahsederken hangi fiil zamanının kullanılması gerektiği sorulmaktadır. Bu tip durumlarda genellikle "Past simple" fiil zamanı kullanılır. Bu zaman, bir olayın belli bir zamanda gerçekleştiğini ifade eder. Örneğin: "I went to the store, bought some milk, and returned home." Bu cümlede, önce "gittim", sonra "süt aldım" ve en sonunda "eve geri döndüm" gibi olaylar, zamana göre sıralanmıştır. 37. Which of the following sentences is NOT grammatically correct for talking about a past event?

  A) I went to the museum yesterday.
  B) She has finished her homework an hour ago.
  C) We saw a great movie last night.
  D) They played basketball every Sunday.
  E) He studied for his exam all night.

 38. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) She has finished her homework an hour ago. Bu soruda, geçmişte olan bir olay hakkında doğru cümleyi bulmamız isteniyor. Şıklar arasında sadece B seçeneği "Present Perfect" (şimdiki zaman + "tamamlanmış zaman") yapısını kullanarak bir geçmiş olay anlatıyor. Ancak "Present Perfect" yapısı, geçmişte belirli bir zamanda tamamlanan bir eylemden bahsederken, o zamana kadar süren veya hala devam eden bir etkiyi de içerir. Bu nedenle, "an hour ago" (bir saat önce) ifadesi "Present Perfect" yapısı ile uyumlu değil. Doğru cümle ise A seçeneği olan "I went to the museum yesterday" (Dün müzeye gittim)dir. 39. Which of the following phrases is commonly used to introduce a past event in a conversation?

  A) "As far as I know..."        B) "In my opinion..."      
  C) "To be honest..."            D) "Actually..."           
  E) "The other day..."      

 40. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) The other day..." dir. "The other day" ifadesi bir önceki günden itibaren son birkaç gün, hafta veya ay içinde gerçekleşen bir olayı tanımlamak için kullanılır. 41. What is the most common way to order food at a restaurant in English-speaking countries?

  A) Writing a note to the server
  B) Asking for the menu            
  C) Using a smartphone app
  D) Sending an email in advance    
  E) None of the above              

 42. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Asking for the menu şeklindedir. Restoranlarda yemek siparişi vermek için en yaygın yöntem menü istemektir. Genellikle garson menüyü getirir ve müşteriler, menüden seçtikleri yemekleri söyleyerek siparişlerini verirler. 43. What is the polite way to decline an offer for food when ordering in English?

  A) Saying "no"
  B) Saying "I'm not hungry"
  C) Saying "I don't like that"
  D) Saying "I'm afraid I can't eat that"
  E) None of the above

 44. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı seçenek D) "Saying 'I'm afraid I can't eat that'" şeklindedir. İngilizce'de bir teklif reddedilirken kibar bir şekilde "I'm afraid I can't..." ifadesi kullanılır. Bu ifade, teklifi reddetmenin yanı sıra, kişisel tercihlerin veya sağlık sorunlarının olmadığını, sadece o anda teklifi kabul edemeyecek bir durumda olduğunuzu belirtmek için kullanılır. 45. Which of the following is a typical way to express gratitude when ordering food in English?

  A) Saying "Thanks, dude!"
  B) Saying "That's what I'm talking about!"
  C) Saying "Thank you very much"
  D) Saying "No worries"
  E) None of the above

 46. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı seçenek (C) "Saying 'Thank you very much'"dir. Bu, İngilizce'de yemek siparişi verirken yaygın bir teşekkür ifadesidir. İngilizce'de bir yemek siparişi verirken, nazik bir üslup kullanmak önemlidir ve siparişin tamamlanmasına yardımcı olan kişiye teşekkür etmek iyi bir adettir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 9.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test Detayları

2022-2023 9.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test 8 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 9.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 9.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 9.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 9.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • : INVITATIONS AND CELEBRATIONS
  1. Asking for and giving suggestions
  2. Doing shopping
  3. Making requests
 • Making requests
  1. Asking for and giving opinion (agreement, disagreement, etc…
  2. Interrupting someone in a conversation
  3. Making predictions about the future

Ayrıca 2022-2023 9.sınıf İngilizce dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

İngilizce'de "must" ve "have to" kelimelerinin yükümlülükleri ifade etmede farklı kullanıldığını anlamak.

İngilizce'de zorunluluk ifade ederken "obligation + subject + verb" yapılandırmasını kullanabilme becerisi kazanılabilir.

İngilizce'de modal fiillerin farklı kullanımlarını anlama becerisini ölçer.

Acil durum yönetimi becerileri.

Acil durumlarda sakin kalabilme ve talimatlara uyabilme becerisi.

Acil durumlarda sakin kalmanın önemi vurgulanır.

Doğru konuşma becerilerini ve uygun ifadeleri kullanma becerisini ölçmektedir.

Bir konuyu tarafsız ve doğru bir şekilde tartışabilme becerisi ve medya okuryazarlığıdır.

Etkili iletişim becerileri ile başkalarının duygularını anlayıp destekleyebilme becerisi.

Başkalarına iş fikirleri sunarken riskleri, fırsatları ve gerekli kaynakları düşünmek.

Başkalarına yardım etmek amacıyla iletişim becerilerinin kullanımıdır.

Mülakatta olumlu bir izlenim bırakmanıza ve işe alım şansınızı artırmanıza yardımcı olabilir.

Doğru bir şekilde soruşturma yapmanın önemini anlamak ve soruşturma yaparken e-posta yazmanın önemini kavramak.

The key skill being tested in this question is communication etiquette.

Mülakatların amacını anlama ve doğru soruları sorma becerilerini değerlendirmeyi hedefler.

Mülakatta başarılı olmak için hazırlık yapabilme becerisi.

İngilizce'de geçmiş olayları anlatmak için kullanılan "Past simple" fiil zamanını tanımlayabilme.

Doğru zaman yapısını kullanarak geçmişte olan bir olayı anlatabilme becerisi.

Bir konuşmaya bir olayı hatırlatmak veya anımsatmak için girdiğinde genellikle bir geçmiş olayı başlatmak için kullanılır.

İngilizce konuşulan ülkelerde yemek siparişi verme yöntemlerine ilişkin bir anlama sorusudur.

İngilizce'de yemek siparişi verirken iletişim kurarken kibar ve höşgörülü olma kazanımına yardımcı olabilir.

İngilizce'de yemek siparişi verirken doğru ifadeleri kullanarak sosyal etkileşimde bulunma kazanımını test etmektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 9.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 9.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 40 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 440 kere doğru, 211 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 9.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 9.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 9.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 9.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf İngilizce dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.