2022-2023 9.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Yazılı - Test

2022-2023 9.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 9.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Yazılı - Test CEVAPLARI

 1. You can explore life under water at a/an ___
  Boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) theater            B) pharmacy
  C) aquarium        D) shopping center
  E) school

 2. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) aquarium 1. "You can explore life under water" ifadesi, su altı yaşamını keşfetmekten bahsediyor. Bu nedenle, bu deneyimi sunabilecek olanakları düşünmemiz gerekiyor. 2. Sinema (theater), eczane (pharmacy), alışveriş merkezi (shopping center) ve okul (school) seçenekleri su altı yaşamını keşfetmek için uygun değildir. 3. Aquarium (akvaryum), su altı yaşamının sergilendiği bir mekan olduğu için doğru seçenektir. Aquarumlar, sucul canlıların ve bitkilerin bulunduğu tanklar ve sergileme alanlarına sahip yerlerdir. 4. Bu nedenle, "You can explore life under water at an aquarium" ifadesi, doğru bir ifadedir. 3. This is a/an ___ full of information about Steven Hawking’s personal life and successes.
  Boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) comedy               B) talk show
  C) biography            D) cartoon
  E) action

 4. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) biography 1. "This is a/an ___ full of information about Steven Hawking’s personal life and successes" ifadesi, Steven Hawking'in kişisel hayatı ve başarıları hakkında bilgi içeren bir şeyden bahsediyor. Bu nedenle, doğru seçeneği bulmalıyız. 2. Komedi (comedy), talk show, çizgi film (cartoon) ve aksiyon (action) gibi seçenekler bu tür bir bilgi kaynağına uymazlar. 3. Biography (biyografi), bir kişinin hayat hikayesini anlatan bir türdür. Steven Hawking'in kişisel hayatı ve başarıları hakkında bilgi içeren bir kaynak olarak biyografi en uygun seçenektir. 4. Bu nedenle, "This is a biography full of information about Steven Hawking’s personal life and successes" ifadesi doğru bir ifadedir. 5. A ___ can wait a long time to catch the best image of animals
  Boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) zoo keeper               B) wildlife photographer
  C) park ranger              D) police officer
  E) teacher

 6. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) wildlife photographer Verilen cümlede "can wait a long time to catch the best image of animals" ifadesi yer alıyor, bu da hayvanların en iyi görüntüsünü yakalamak için uzun süre beklemek gerektiğini anlatıyor. Bu durumda, doğru cevap B) wildlife photographer (yaban hayatı fotoğrafçısı) olacaktır. Yaban hayatı fotoğrafçıları, doğal ortamlarda hayvanları fotoğraflamak için uzun süre bekleyebilirler. 7. A/an ___ can travel in hard conditions to discover new things.
  Boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) wildland fire-fighter     B) explorer
  C) zoo keeper                 D) park ranger
  E) police officer

 8. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) explorer" seçeneğidir. Çözüm açıklaması şu şekildedir: Boşluğa "explorer" getirilmelidir. Cümlenin anlamı, zorlu koşullarda seyahat edebilen ve yeni şeyler keşfetmek için çaba sarf eden bir kişiyi ifade etmektedir. Bu bağlamda, "explorer" kelimesi bu cümle için en uygun seçenektir. Diğer seçenekler, farklı mesleklerle ilişkilidir, ancak boşluğu en iyi şekilde tamamlayan "explorer" terimidir. 9. When there is ___, the land dries and the crops die.
  Boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) hurricane                B) flood
  C) drought                   D) landslide
  E) swow

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) drought. Boşluğa "drought" (kuraklık) getirilmelidir. Kuraklık, arazinin kurumasına ve ürünlerin ölmesine neden olan bir doğal afet türüdür. Kuraklık döneminde yağış miktarı düşük olduğu için su kaynakları azalır ve toprak kurur, bu da bitkilerin büyümesini ve tarım ürünlerinin verimli olmasını engeller. 11. A/an ___ is not related to water.
  Boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) lake                        B) ocean
  C) waterfall                 D) island
  E) river

 12. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D seçeneğidir: "D) island". Çözüm açıklaması şu şekildedir: Boşluğa "island" getirilmelidir. Cümlenin anlamı, suyla ilişkisi olmayan bir şeyi ifade etmektedir. Diğer seçenekler, suyla ilişkili doğal oluşumlardır (göl, okyanus, nehir, şelale). Ancak, "island" (ada) suyla bağlantılı bir yerdir ve su üzerinde bulunur. Bu nedenle, sadece "island" suyla ilişkili olmayan bir terimdir. 13. Mauri people ___ their children’s hair with herbal water once a week.
  Boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) is wash             B) are wash
  C) washes             D) wash
  E) washing

 14. Cevap: C Açıklama:

  Evet, doğru olan cevap C) washes olacaktır. Boşluğa "washes" (yıkar) getirilmelidir. Mauri halkı, çocuklarının saçını haftada bir kez bitkisel suyla yıkar. Bu ifade, üçüncü tekil şahıs için doğru zamanlama ve kişiye bağlı olarak "washes" kelimesiyle ifade edilmiştir. 15. John wants to take up photography and travel around the world.
  Altı çizili kelimenin eş anlamlısı hangisidir?

  A) start      B) finish    C) end       D) buy    E) send

 16. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) start. Boşluğa getirilmesi gereken kelimenin eş anlamlısı "start" (başlamak) olacaktır. "Take up" ifadesi, bir aktiviteye başlamak veya ilgilenmek anlamına gelir. Bu bağlamda, John fotoğrafçılığa başlamak istiyor ve dünya çapında seyahat etmek istiyor. 17. Jelly decides to give up working long hours and spend more time with her family.
  Altı çizili kelimenin eş anlamlısı hangisidir?

  A) fight      B) stop   C) start   D) practice    E) look

 18. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) stop. Boşluğa getirilmesi gereken kelimenin eş anlamlısı "stop" (durmak, bırakmak) olacaktır. "Give up" ifadesi, bir şeyi yapmayı bırakmak, vazgeçmek anlamına gelir. Bu bağlamda, Jelly uzun saatler çalışmayı bırakmaya ve daha fazla zamanını ailesiyle geçirmeye karar veriyor. 19. Which of the following hobbies can you do in winter?

  A) snowboarding              B) fencing
  C) playing the violin          D) collecting barbie dolls
  E) gonging beach

 20. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) snowboarding. Verilen seçenekler arasından kış mevsiminde yapılabilen bir hobiyi seçmemiz isteniyor. Bu bağlamda, kış mevsiminde yapılabilen bir hobi "snowboarding" (kar kayağı) olacaktır. Diğer seçenekler arasında bazıları herhangi bir mevsime bağlı olmadan yapılabilen hobilerken, snowboarding özellikle karlı kış aylarında yapılan bir aktivitedir. 21. Jim: Shall we watch a sci-fi movie called “The Maze Runner” in my house tonight?
  Casey:
  ___. I don’t like that type of movies.
  Boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Sounds great          B) Good idea
  C) I don’t think so        D) Yes, let’s
  E) Yes, maybe

 22. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) I don't think so" seçeneğidir. Çözüm açıklaması şu şekildedir: Casey, Jim'in önerdiği filmi izlemek istemediğini ifade ediyor. Bu nedenle, uygun tepki "I don't think so" (Sanmıyorum) olacaktır. Diğer seçenekler, olumlu tepkiler veya belirsizlik ifade eden ifadelerdir. Ancak, Casey'nin filmi izlemek istemediğini açıkça ifade etmesi nedeniyle "I don't think so" en uygun seçenektir. 23. A: What nationality are you?
  B:
  I am ___.
  brasilian flag
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Brasillian                B) German
  C) French                   D) Portuguese
  E) Turkey

 24. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Brasillian" seçeneğidir. Çözüm açıklaması şu şekildedir: A kişisi, B kişisine hangi ulusa ait olduğunu soruyor. B kişisi, "I am ___" ifadesiyle kendi ulusunu belirtiyor. Verilen bayrak, Brezilya bayrağını temsil ediyor. Bu nedenle, uygun cevap "I am Brasillian" (Brezilyalıyım) olacaktır. 25. Ferrari: 2.000.000 $
  Porsche:
  1.200.000 $
  A Porsche is ___ than a Ferrari.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) more expensive            B) expensiver
  C) cheaper                        D) more cheap
  E) cheapest

 26. Cevap: D Açıklama:

  doğru olan cevap D) more cheap (daha ucuz) olacaktır. Cümlede, "A Porsche is ___ than a Ferrari" şeklinde bir karşılaştırma yapılıyor ve Porsche'un Ferrari'den daha ucuz olduğu ifade ediliyor. Bu durumda, doğru kelime "more cheap" (daha ucuz) olacaktır. 27. Stranger: Excuse me, How can I get to the bank?
  Local Person: ___
  9.sınıf İngilizce
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Take the second right. It’s on your left next to the café
  B) Take the first right. It’s on your right opposite the park
  C) Take the second left. It’s on your right
  D) Take the first left. It’s on your right opposite the houses
  E) Take the third left. It’s on your right

 28. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A seçeneğidir: "A) Take the second right. It’s on your left next to the café" (İkinci sağa dön. Banka, kafenin yanında sol tarafta). Yabancı bir kişi, bankaya nasıl gidebileceğini soruyor. Yerel bir kişi, uygun yönlendirmeyi yapmalıdır. Verilen resimdeki haritada, bankanın kafenin yanında sol tarafta olduğu görülmektedir. Bu nedenle, uygun yanıt "Take the second right. It’s on your left next to the café" (İkinci sağa dön. Banka, kafenin yanında sol tarafta) olacaktır. 29. Which of the following is in the bathroom?

  A) drawer   B) closet   C) shower  D) cooker  E) oven

 30. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) shower. Verilen seçenekler arasından birinin banyoda bulunan bir eşya veya eşyaları temsil etmesi isteniyor. Bu durumda, banyoda bulunan bir eşya "shower" (duş) olacaktır. Diğer seçenekler arasında çekmece (drawer), dolap (closet), ocak (cooker) ve fırın (oven) gibi eşyalar bulunurken, sadece duş banyoda bulunan bir öğedir. 31. 1- It’s a quarter to six.
  2- It’s twenty-seven past nine.
  3- It’s half past twelve.
  Aşağıdaki şıklardan hangisinde cevap sırasıyla ve doğru bir şekilde verilmiştir?

  A) 5:15     8:33      20:30
  B) 5:45     9:27     12:30
  C) 6:15     9:17     12:15
  D) 6:45     8:27     12:30
  E) 5.15     8.33     12.10

 32. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) 5:45, 9:27, 12:30 Verilen cümlelerde saat dilimleri ifade ediliyor ve doğru saat değerlerini bulmamız isteniyor. Cümlelerin doğru karşılıklarını sırasıyla incelediğimizde, "It’s a quarter to six" ifadesi 5:45'i, "It’s twenty-seven past nine" ifadesi 9:27'yi ve "It’s half past twelve" ifadesi 12:30'u temsil etmektedir. Bu nedenle, doğru cevap B seçeneği olacaktır. 33. Aşağıda verilen kelimeleri doğru boşluklara yerleştirin. Her kelime birden fazla kullanılabilir
  on   -  at  -  in

  1-  I have lunch at the school canteen ___ noon.
  2- Jade wakes up ___ 7 o’clock on weekdays.
  3-  I knit sweaters for two hours ___ the evenings
  4- Atatürk was born ___ 1881.
  5-  We have a pyjamas party ___ Saturday night.

 34. Cevap:

  1- I have lunch at the school canteen at noon. (Öğle vakti okul kantininde öğle yemeği yiyorum.)

  2- Jade wakes up at 7 o'clock on weekdays. (Jade hafta içi günlerde saat 7'de uyanır.)

  3- I knit sweaters for two hours in the evenings. (Akşamları iki saat boyunca kazak örüyorum.)

  4- Atatürk was born in 1881. (Atatürk 1881'de doğdu.)

  5- We have a pyjamas party on Saturday night. (Cumartesi gecesi pijama partisi yapıyoruz.)

  Açıklama: 35. Match the questions with the answers.
  a. Yes ,I do.
  b. I don’t like horror movies.
  c. Johnny Depp.
  d. He watches action movies.
  e. Yes,I watch and download them.
  f. 6Comedy.
  g. With my mother.
  h. No,I’m not.

  1- What is your favourite movie type?____
  2-  Are you an action movie addict?____
  3- What does your father usually watch?____
  4- Do you like going to the cinema?____
  5- Who do you watch movies with?_____
  6- Who is your favorite actor?____
  7- What type of movies do you dislike?____
  8- Do you watch movies on the Internet?____

 36. Cevap:

  1- What is your favourite movie type? - f. Comedy. (En sevdiğin film türü nedir? - f. Komedi.)

  2- Are you an action movie addict? - h. No, I'm not. (Bir aksiyon filmi bağımlısı mısın? - h. Hayır, değilim.)

  3- What does your father usually watch? - d. He watches action movies. (Baban genellikle ne tür filmler izler? - d. Aksiyon filmleri izler.)

  4- Do you like going to the cinema? - a. Yes, I do. (Sinemaya gitmeyi sever misin? - a. Evet, severim.)

  5- Who do you watch movies with? - g. With my mother. (Kiminle film izlersin? - g. Annemle birlikte.)

  6- Who is your favorite actor? - c. Johnny Depp. (En sevdiğin aktör kim? - c. Johnny Depp.)

  7- What type of movies do you dislike? - b. I don't like horror movies. (Hangi tür filmleri sevmezsin? - b. Korku filmlerini sevmem.)

  8- Do you watch movies on the Internet? - e. Yes, I watch and download them. (İnternette film izler misin? - e. Evet, izler ve indiririm.)

  Açıklama: 37. Read the sentences and write True (T) or False

  [......] Flood is a mass of rock and soil moving suddenly and quickly.
  [......]  Earthquake is the sudden violent movement of the Earth’s surface
  [......] Hurricane is a storm that moves over water.
  [......] Drought is a long period when there is little or no rain.
  [......] A zoo-keeper takes cares of animals and feeds them
  [......] A park ranger protects nature and give informaion to the visitors.
  [......] A firefighter helps people only when there is a fire in the forest

 38. Cevap:

  1- Flood is a mass of rock and soil moving suddenly and quickly. - False (Yanlış)

  2- Earthquake is the sudden violent movement of the Earth’s surface. - True (Doğru)

  3- Hurricane is a storm that moves over water. - True (Doğru)

  4- Drought is a long period when there is little or no rain. - True (Doğru)

  5- A zoo-keeper takes care of animals and feeds them. - True (Doğru)

  6- A park ranger protects nature and gives information to the visitors. - True (Doğru)

  7- A firefighter helps people only when there is a fire in the forest. - False (Yanlış)

  Açıklama:

  - İlk ifade yanlıştır, çünkü sel (flood) ani ve hızlı hareket eden kaya ve toprak kütlesini ifade etmez. - İkinci ifade doğrudur, çünkü deprem (earthquake) yer yüzünün aniden şiddetli şekilde hareket etmesini ifade eder. - Üçüncü ifade doğrudur, çünkü kasırga (hurricane) su üzerinde hareket eden bir fırtınayı ifade eder. - Dördüncü ifade doğrudur, çünkü kuraklık (drought) az veya hiç yağışın olmadığı uzun bir dönemi ifade eder. - Beşinci ifade doğrudur, çünkü bir hayvanat bahçesi görevlisi (zoo-keeper) hayvanları bakımını yapar ve onları besler. - Altıncı ifade doğrudur, çünkü bir park bekçisi (park ranger) doğayı korur ve ziyaretçilere bilgi verir. - Yedinci ifade yanlıştır, çünkü bir itfaiyeci (firefighter) ormanda yangın olduğunda sadece insanlara yardım etmez. 39. Complete the sentences using ‘Do’ or ‘Does’.

  1.Why  _______ fail in the exam?
  2.What time  _______ she g oto school?
  3.How many egss  ______ you need?
  4._______ they like horror movies?
  5._______ Marry go to chess club after school?
  6._______ you love me?
  7._______ he agree with you?
  8._______ Mel and Mike go to the same school?

 40. Cevap:

  1. Why do you fail in the exam? (Neden sınavda başarısız oluyorsun?)

  2. What time does she go to school? (O saat kaçta okula gider?)

  3. How many eggs do you need? (Kaç tane yumurta ihtiyacınız var?)

  4. Do they like horror movies? (Onlar korku filmlerini sever mi?)

  5. Does Mary go to chess club after school? (Mary okuldan sonra satranç kulübüne gider mi?)

  6. Do you love me? (Beni seviyor musun?)

  7. Does he agree with you? (O seninle aynı fikirde mi?)

  8. Do Mel and Mike go to the same school? (Mel ve Mike aynı okula giderler mi?)

  Açıklama:

  - İlk cümlede "you" zamiri ile "do" yardımcı fiili kullanılmıştır. - İkinci cümlede "she" zamiri ile "does" yardımcı fiili kullanılmıştır. - Üçüncü cümlede "you" zamiri ile "do" yardımcı fiili kullanılmıştır. - Dördüncü cümlede "they" zamiri ile "do" yardımcı fiili kullanılmıştır. - Beşinci cümlede "Mary" zamiri ile "does" yardımcı fiili kullanılmıştır. - Altıncı cümlede "you" zamiri ile "do" yardımcı fiili kullanılmıştır. - Yedinci cümlede "he" zamiri ile "does" yardımcı fiili kullanılmıştır. - Sekizinci cümlede "Mel and Mike" zamiri ile "do" yardımcı fiili kullanılmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 9.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Yazılı - Test Detayları

2022-2023 9.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Yazılı - Test 9 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 9.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Yazılı - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 9.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Yazılı - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 9.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Yazılı - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Boşluk Doldurma
 • Eşleştirme
 • Doğru-Yanlış
 • Klasik


2022-2023 9.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Yazılı - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • WORLD HERITAGE
  1. Asking and answering questions in an interview
  2. Making inquiries
  3. Talking about past events

Ayrıca 2022-2023 9.sınıf İngilizce dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredat uygun hazırlanmıştır

Su altı yaşamını keşfetmek için en uygun yerin bir akvaryum olduğunu anlama.

Biyografinin bir kişinin hayatı ve başarıları hakkında bilgi içeren bir kaynak olduğunu anlama.

Belirli meslekleri tanıyarak ve mesleklerle ilişkilendirilen temel özellikleri anlamak.

Bir kişinin zorlu koşullarda seyahat ederek yeni şeyler keşfetmek için çaba sarf eden bir "explorer" olduğunu anlamak.

Doğal afetlerin tarımsal faaliyetler üzerindeki etkilerini ve kuraklığın bitki örtüsü ve tarımı nasıl etkilediğini anlamak.

"Island" (ada) teriminin suyla ilişkisi olmayan bir şeyi ifade ettiğini anlamak.

Dilbilgisel kurallara göre eylemlerin zamanlama ve kişiye bağlı olarak nasıl ifade edildiğini anlamak.

İfadelerin eş anlamlılarını tanımak ve anlam kontekstine göre doğru kelimeyi seçebilmek.

İfadelerin eş anlamlılarını tanımak ve anlam kontekstine göre doğru kelimeyi seçebilmek.

Farklı hobilerin mevsimlere göre değişen yapısını anlamak ve kış mevsiminde yapılabilen bir hobiyi tanımak.

"I don't think so" ifadesinin bir teklifi reddetmek veya bir öneriye olumsuz yanıt vermek için kullanıldığını anlamak.

Bir kişinin milliyetini ifade etmek için "I am ___" ifadesini kullanabilme becerisi ve Brezilya bayrağını tanıma.

Karşılaştırma yaparken sıfatları doğru şekilde kullanmayı ve "more" yardımcı sıfatının nasıl kullanıldığını anlamak.

Bir yere gitmek için yön tarifinde bulunabilme becerisi ve "right" (sağ) ve "left" (sol) terimlerini kullanabilme yeteneği.

Banyodaki eşyaları tanımak ve bir durumu doğru şekilde tanımlamak için uygun kelimeyi seçmek.

Saat dilimlerini doğru şekilde okuyabilmek ve ifadeleri uygun saat değerlerine dönüştürebilmek.

"on", "at" ve "in" kelimelerini zaman ifadelerinde doğru şekilde kullanabilme yeteneği.

Sorulara uygun cevapları eşleştirme becerisi ve doğru cevapları anlama yeteneği.

Verilen ifadeleri doğru veya yanlış olarak değerlendirebilme ve doğru bilgilere dayalı karar verebilme becerisi.

"Do" ve "Does" yardımcı fiillerini doğru bir şekilde kullanabilme yeteneği.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 9.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2022-2023 9.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Yazılı - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 45 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 363 kere doğru, 267 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 9.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Yazılı - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 9.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 9.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 9.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Yazılı - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf İngilizce dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.