2022-2023 8.Sınıflar Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - Test

2022-2023 8.Sınıflar Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavı 8.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 8.Sınıflar Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - Test CEVAPLARI

 1. İslam'ın hedeflediği insan modeli hangi özelliklerle tanımlanır?

  A) İyiliksever, yardımsever ve cömert olmak
  B) Sade, mütevazi ve gösterişten uzak durmak
  C) Bilge, eğitimli ve akademik başarıya önem vermek
  D) Zengin, güçlü ve etkileyici bir hayat sürmek

 2. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Sade, mütevazi ve gösterişten uzak durmak. İslam dininde, mütevazı ve sade bir hayat tarzı benimsenirken, gösterişli ve lüks yaşam tarzı övülmemektedir. İslam'ın hedeflediği insan modeli, bu değerlere önem veren ve hayatında uygulayan insanlardan oluşur. 3. İslam'da insanın hedefi nedir?

  A) Dünya nimetlerinin tadını çıkarmak
  B) Sadece kendini düşünmek
  C) Ahiret hayatı için çalışmak
  D) Başkalarını kontrol altında tutmak

 4. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Ahiret hayatı için çalışmak. İslam inancına göre, insanın amacı Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak ve ahiret hayatına hazırlanmaktır. Bu nedenle, İslam'da insanlar, dünya nimetlerini geçici olarak görürler ve sadece kendilerini değil, başkalarını da düşünerek hayır işleri yaparlar. Ahirete hazırlanmak için, İslam'da insanlar, ibadet, sadaka verme, oruç tutma ve hac gibi pek çok görevi yerine getirirler. 5. İslam'ın hedeflediği insan modeliyle ilgili olarak, hangi ayetler örnek gösterilebilir?

  A) "Allah, müminlerden dünyada da ahirette de iyilik yapanları sever."
  B) "Her şeyin sonu Allah'a varır."
  C) "Allah, insanlara adaleti, iyilik yapmayı ve akrabalık bağlarını muhafaza etmeyi emreder."
  D) "Allah, güçsüzlük ve yoksulluk içindeki insanları unutmaz."

 6. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) 'Allah, insanlara adaleti, iyilik yapmayı ve akrabalık bağlarını muhafaza etmeyi emreder'" olarak verilmiştir. Bu ayet İslam'ın hedeflediği insan modelinde adalet, iyilik ve akrabalık bağlarının önemini vurgular. İslam'a göre ideal insan modeli, bu değerleri yaşayan, güçsüzleri unutmayan ve Allah'ın emirlerine uyan bir insan olarak tanımlanabilir. 7. Manevi hayatımızı yönlendiren temel değerler nelerdir?

  A) Saygı, dürüstlük, sevgi
  B) Kibir, bencillik, öfke
  C) Kin, rekabet, nefret
  D) Aşırı tutku, bağımlılık, inatçılık

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Saygı, dürüstlük, sevgi. Manevi hayatımızı yönlendiren temel değerler, insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde önemli bir rol oynar. Saygı, dürüstlük ve sevgi, bu değerlerin en temel örnekleridir. Saygı, diğer insanların haklarına ve fikirlerine saygı duymak anlamına gelir. Dürüstlük, doğru ve adil davranmak anlamına gelir. Sevgi ise, insanların birbirlerine duydukları karşılıklı saygı ve sevgi duygularını ifade eder. Manevi hayatımızda bu değerleri benimsemek ve uygulamak, kişisel ve toplumsal mutluluğumuzu arttırır. 9. Sevgi, merhamet, hoşgörü ve affetme gibi değerler bizi nasıl etkiler?

  A) Negatif olarak                B) Pozitif olarak               
  C) Hiçbir şekilde etkilemez      D) İçsel çatışmaya neden olur   

 10. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Pozitif olarak şeklindedir. Sevgi, merhamet, hoşgörü ve affetme gibi değerler, kişinin iç dünyasını pozitif etkiler ve daha sağlıklı bir ruh hali oluşturur. Bu değerler ayrıca kişinin ilişkilerinde daha olumlu bir etki yaratır, daha empatik ve anlayışlı bir tutum sergilemesine yardımcı olur. 11. İnsanların hayatlarına anlam ve amaç katan değerler nelerdir?

  A) Yalnızca maddi varlıklar
  B) Para ve ün                       
  C) Aile, dostluk, sevgi ve hizmet
  D) Bencillik, kibir ve egoizm       

 12. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Aile, dostluk, sevgi ve hizmet insanların hayatlarına anlam ve amaç katan değerlerdir. Soruda insanların hayatlarına anlam ve amaç katan değerlerin neler olduğu sorulmaktadır. Şıklar arasında yalnızca maddi varlıklar, para ve ün, bencillik, kibir ve egoizm gibi değerler yer almaktadır. Bu değerler insanların hayatına anlam ve amaç katmaktan çok, boşluk ve huzursuzluk yaratan değerlerdir. Aile, dostluk, sevgi ve hizmet ise insanların hayatına anlam ve amaç katan değerlerdir. Aile, insanlara sevgi, destek ve güvenlik sağlar. Dostluk, insanların birbirleriyle paylaştığı değerli bir bağdır ve kişisel gelişime katkıda bulunur. Sevgi, insanların hayatındaki en önemli değerlerden biridir ve insanların mutlu olmalarına yardımcı olur. Hizmet etmek ise insanların diğerlerine yardım etmelerini, onlara katkı sağlamalarını ve toplumda faydalı olmalarını sağlar. 13. İslam'da manevi hayatın özelliklerinden biri olan sadaka nedir ve hangi amaçla verilir?

  A) Zekat verme, Allah'a yakınlaşma
  B) Fakirlere yardım, toplumsal dayanışmayı sağlama
  C) Kurban kesme, aile arasındaki sevgiyi arttırma
  D) Sünnete uygun hareket etme, sevap kazanma

 14. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Sadaka, İslam'da fakirlere yardım etmek, ihtiyaç sahiplerine destek olmak ve toplumsal dayanışmayı sağlamak için verilen bir yardımdır. Sadaka vermek, insanların maddi sıkıntılarını hafifletmeye, sevap kazanmaya ve Allah'a yakınlaşmaya yardımcı olur. Bu aynı zamanda İslam'da önemli bir ibadettir ve kişinin manevi hayatındaki sorumluluklarından biridir. 15. İslam'da manevi hayatın önemli bir parçası olan tevazu nedir ve neden önemlidir?

  A) Kendini küçük görme, başkalarını önemseme, Allah'a yakınlaşma
  B) Kendine güven, egoistik olma, liderlik yapabilme
  C) Başkalarına güvenme, paylaşımı arttırma, huzur bulma
  D) Başarıya odaklanma, rekabeti arttırma, başkalarını üstün görmeme

 16. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Kendini küçük görme, başkalarını önemseme, Allah'a yakınlaşma. Tevazu, kendini küçük görme, mütevazı olma, başkalarını önemseme ve Allah'a yakınlaşma gibi değerleri içeren önemli bir İslami kavramdır. Tevazu, kişinin kendisini büyük görmekten ve başkalarını küçük görmekten kaçınması anlamına gelir. Tevazu, kişinin manevi olarak gelişmesine yardımcı olur ve insanlar arasındaki saygı, sevgi ve dayanışmayı arttırır. İslam'da tevazu, insanların Allah'a yakınlaşmaları için önemli bir yoldur. 17. Kurban ibadeti bireysel olarak hangi faydaları sağlar?

  A) Kişinin manevi bağlarını güçlendirir.
  B) Kişinin maddi durumunu zenginleştirir.
  C) Kişinin popülerliğini artırır.
  D) Hiçbiri.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) Kişinin manevi bağlarını güçlendirir" olarak verilmiştir. Kurban ibadeti, bir Müslüman'ın manevi hayatındaki önemli ritüellerden biridir ve Allah'a yaklaşmak için yapılır. Bireyin manevi bağlarını güçlendirerek, kişisel gelişimine katkı sağlar. Ayrıca kurban eti, yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılarak, toplumsal faydalar da sağlar. Kurban ibadeti, bireysel olarak manevi bir fayda sağladığı gibi toplumsal bir sorumluluk taşıdığını da vurgular. 19. Kurban ibadeti, hangi dini bayramın kutlanması ile ilgilidir?

  A) Ramazan Bayramı        B) Kurban Bayramı
  C) Miraç Kandili                 D) Hiçbiri

 20. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkı olan bu soruda Kurban ibadeti hangi dini bayramın kutlanması ile ilgilidir sorulmaktadır. Kurban ibadeti, İslam dininin önemli bayramlarından biri olan Kurban Bayramı'nın kutlanması ile ilgilidir. Kurban Bayramı, İslam dininde, Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i Allah'ın emriyle kurban etmeyi kabul etmesi ve bunun yerine Allah'ın İsmail yerine kurban olarak bir koç göndermesi anısına kutlanan bir bayramdır. Bu ibadet, Kurban Bayramı'nın dördüncü gününe kadar gerçekleştirilir ve kurban edilen hayvanların eti, yoksullara dağıtılır. 21. Kurban kesmekle ilgili hükümler hangi kaynaklarda yer almaktadır?

  A) Kur'an-ı Kerim    B) Hadis-i Şerif    C) Sünnet    D) Hepsi

 22. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D seçeneği olan "Hepsi"dir. Kurban kesmekle ilgili hükümler hem Kur'an-ı Kerim'de hem de Hadis-i Şeriflerde ve Sünnet'te yer almaktadır. Bu kaynaklar, İslam dininin temel metinleri olarak kabul edilmektedir. 23. Kurban ibadeti ne zaman yapılır?

  A) Muharrem ayında        B) Recep ayında
  C) Zilhicce ayında            D) Şaban ayında

 24. Cevap: C Açıklama:

  Kurban ibadeti, İslam dininde Zilhicce ayının 10. günü olan Kurban Bayramı'nda gerçekleştirilir. Bu gün, İslam'ın en önemli bayramlarından biridir ve milyonlarca Müslüman, dünya genelinde kurban keserek bu ibadeti yerine getirir. Kurban kesimi, Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i Allah'a kurban etme hikayesiyle bağlantılıdır ve İslam'ın beş şartından biridir. 25. Kurban kesimi sonrası etlerin nasıl dağıtılması gerekir?

  A) Herkes kendi payını alır
  B) Sadece yoksullara dağıtılır
  C) Ailenin ihtiyacı kadar ayrılır, geri kalanı fakirlere verilir
  D) Yalnızca akrabalara verilir

 26. Cevap: C Açıklama:

  Cevap:C) Ailenin ihtiyacı kadar ayrılır, geri kalanı fakirlere verilir. Kurban bayramı, Müslümanlar arasında önemli bir ibadet olarak kabul edilir. Bu bayramda hayvan kesilerek etleri dağıtılır. Kesilen hayvanın eti, ailenin ihtiyacı kadar ayrılır ve geri kalanı fakirlere, yoksullara, komşulara, akrabalara ve ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılır. Bu uygulama, İslam dinindeki yardımseverlik, dayanışma ve paylaşma prensiplerini yansıtır. 27. Kurban ibadeti, hangi dini bayramda gerçekleştirilir?

  A) Ramazan Bayramı     B) Kurban Bayramı
  C) Regaip Kandili            D) Miraç Kandili

 28. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Kurban Bayramı Kurban ibadeti, İslam dininde önemli bir yere sahiptir ve her yıl İslam takvimine göre Dünya genelinde Müslümanlar tarafından Kurban Bayramı'nda gerçekleştirilir. Bu ibadet, Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'e kurban kesme emrini yerine getirmesi hatırasına dayanmaktadır. Kurban kesimi yapılan hayvanların etleri, ihtiyaç sahipleriyle paylaşılır ve bu, bir yardımlaşma ve paylaşma geleneğidir. 29. Kurban kesiminden sonra etlerin nasıl dağıtılması geleneksel olarak nasıl yapılır?

  A) Fakir ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.
  B) Bölge halkına satılır.
  C) Hayvanın sahibine verilir.
  D) Hayvanın kesildiği yere bırakılır.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) Fakir ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılır." şeklindedir. Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların etleri, İslam dininde fakir ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşılması öngörülen bir ibadet ve sosyal sorumluluk örneğidir. Bu geleneksel uygulama, insanlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşmayı artırmayı amaçlamaktadır. 31. Kurban kesmenin temel amacı nedir?

  A) Kurban edilen hayvanların Allah'a sunulması
  B) Hayvanlara acı çektirerek insanların sevap kazanmasına yardımcı olmak
  C) İnsanların hayvanlarla empati kurmasına yardımcı olmak
  D) Allah'ın kullarına verdiği nimetlere şükretmek

 32. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Allah'ın kullarına verdiği nimetlere şükretmek. Kurban kesmek, İslam inancında Allah'ın kullarına verdiği nimetlere şükretmek ve insanların sadakat ve teslimiyetini göstermek amacıyla gerçekleştirilen bir ibadettir. Kurban Bayramı'nda, belli bir yaşa ve sağlık durumuna sahip hayvanlar Allah'ın adıyla kesilerek, etleri yoksullara dağıtılır. Bu uygulama, insanların Allah'ın lütfuna şükretmelerini ve cömertliklerini göstermelerini sağlar. 33. Kurban kesmenin bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir?

  A) Maddi yardımda bulunmak ve hayvanların kesilmesi
  B) İnsanların Allah'a yakınlaşması ve toplumsal dayanışmanın artması
  C) Hayvanların acı çekmesi ve doğal dengenin bozulması
  D) İnsanların kendilerini arındırması ve sadeleşmesi

 34. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneğidir. Kurban kesmek, hem bireysel hem de toplumsal faydalar sağlayan önemli bir ritüeldir. Bireysel olarak, insanların Allah'a yakınlaşmasına, kendilerini arındırmasına ve sadeleştirmesine yardımcı olur. Aynı zamanda toplumsal dayanışmayı arttırır ve insanlar arasındaki bağları güçlendirir. Toplumsal olarak da, kurban kesme geleneği, insanların maddi yardımda bulunmalarına ve ihtiyaç sahiplerine destek olmalarına yardımcı olur. Bu geleneğin sürdürülmesi, kültürel zenginliğimizin korunmasına da katkı sağlar. 35. Kurban ibadeti hangi durumlarda yapılabilir?

  A) Sadece Ramazan ayında yapılabilir.
  B) Sadece bayramlarda yapılabilir.
  C) Sadece hac ibadeti sırasında yapılabilir.
  D) Belirli günlerde ve vakitlerde yapılabilir.

 36. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) Belirli günlerde ve vakitlerde yapılabilir." şeklindedir. Kurban ibadeti, İslam dininde özellikle Zilhicce ayının ilk 10 gününde, yani Kurban Bayramı'nda gerçekleştirilir. Bu ibadet ayrıca, hac ibadeti için Mekke'ye gitmeyi maddi veya sağlık nedenleriyle gerçekleştiremeyen kişiler tarafından da yerine getirilebilir. 37. Kurban ibadeti ne zaman yapılmaktadır?

  A) Ramazan ayının son on gününde.
  B) Hicri takvimin 10. gününden sonra, 4 gün boyunca.
  C) Muharrem ayının son günlerinde.
  D) Herhangi bir zamanda yapılabilir.

 38. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Kurban ibadeti, Hicri takvimin 10. gününden sonra 4 gün boyunca yapılmaktadır. Bu ibadet, İslam'ın 5 şartından biri olup, Müslümanlar tarafından önemli bir ibadet olarak kabul edilmektedir. Kurban ibadeti, insanın Allah'a yaklaşması ve fedakarlık etmesi için yapılan bir ibadettir. Bu ibadetin yapılmasıyla, Müslümanlar arasında dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma gibi değerler de ön plana çıkmaktadır. 39. Umre nedir ve hangi şartlar altında yapılır?

  A) Yılda bir defa yapılabilir, sadece hac mevsiminde yapılabilir
  B) Namaz kılmadan yapılabilir, kadınlar erkeklerle aynı anda yapabilir
  C) Sadece Mekke'de yapılabilir, hacdan önce veya sonra yapılabilir
  D) Sadece erkeklerin yapabileceği bir ibadettir

 40. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Sadece Mekke'de yapılabilir, hacdan önce veya sonra yapılabilir. Umre, İslam dinindeki önemli ibadetlerden biridir ve hac ile birlikte kutsal bir ziyaret olarak kabul edilir. Umre, hac mevsimi dışında da yapılabilen bir ibadettir ve sadece Mekke'de gerçekleştirilir. Umre için belirli bir zaman sınırı yoktur ve hacdan önce veya sonra yapılabilir. Umre yapmak isteyen kişinin belirli bir bedensel ve maddi duruma sahip olması gereklidir. 41. Umre sırasında hangi ritüeller yapılır?

  A) Kâbe'nin etrafında yedi kez tavaf, Safâ ile Merve arasında yedi kez sa'y
  B) Kâbe'yi el öperek dolaşma, su taşıma ve çeşitli dualar etme
  C) Sadece Safâ ile Merve arasında yedi kez sa'y yapma
  D) Sadece Kâbe'nin etrafında yedi kez tavaf yapma

 42. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Kâbe'nin etrafında yedi kez tavaf, Safâ ile Merve arasında yedi kez sa'y yapılır. Umre, İslam dininde hac gibi kutsal sayılan bir ibadettir ve belirli ritüelleri vardır. Umre sırasında Kâbe'nin etrafında yedi kez tavaf yapılır ve Safâ ile Merve arasında yedi kez sa'y yapılır. Ayrıca, saç kesimi gibi bazı adakların da yerine getirilmesi önerilir. Bu ritüellerin tamamlanmasıyla umre tamamlanmış olur. 43. Umre sonrasında yapılması gerekenler nelerdir?

  A) Herhangi bir ek ritüel yapılması gerekmez
  B) Kurban kesmek gerekir
  C) Tıraş olmak ve ihramdan çıkmak gerekir
  D) Sadece Safâ ile Merve arasında yedi kez sa'y yapılması gerekir

 44. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir. Umre sonrasında tıraş olmak ve ihramdan çıkmak gerekir. Ayrıca çeşitli dualar okunarak ibadet tamamlanır. Umre sonrasında yapılan bu ritüeller, Müslümanlar için önemli bir ibadet olarak kabul edilir 45. Hac ibadeti, bireysel olarak hacı adayının hayatına neler katar?

  A) Sabır, ihlas, dayanıklılık gibi manevi değerleri kazandırır.
  B) Yeni insanlarla tanışma fırsatı verir.
  C) Bedensel gücü arttırır.
  D) Açlık ve susuzluk hissi ile mücadele etmeyi öğretir.

 46. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A" olan bu soruda, hac ibadeti bireysel olarak hacı adayının sabır, ihlas ve dayanıklılık gibi manevi değerleri kazanmasına yardımcı olur. Aynı zamanda, hac sırasında birçok insanla tanışma fırsatı elde edebilirler ve farklı kültürler ve inançlar hakkında daha fazla bilgi edinebilirler. Hac ayrıca bedensel ve zihinsel dayanıklılığı arttırır ve açlık ve susuzluk gibi zorluklarla başa çıkma becerisi öğretir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 8.Sınıflar Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - Test Detayları

2022-2023 8.Sınıflar Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - Test 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 8.Sınıflar Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 8.Sınıflar Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 8.Sınıflar Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 8.Sınıflar Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MANEVİ HAYATIMIZ
  1. İslam’da Manevi Hayatın Özellikleri
  2. İslam’ın Hedeflediği İnsan Modeli
  3. Manevi Hayatı Olumsuz Etkileyen Unsurlar
  4. Manevi Hayatımıza Yön Veren Temel Değerler

Ayrıca 2022-2023 8.sınıf temel dini bilgiler 2.dönem 2.sınav; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

İslam'ın insan modeli hakkında bilgi edinirken, aynı zamanda değerlerin nasıl hayatlarında uygulanabileceği hakkında da düşünerek değerler eğitimi almış olurlar.

İslam'ın insan anlayışını anlayabilme.

İslam'ın insan modelinde adalet, iyilik ve akrabalık bağlarının önemini anlamayı hedeflemektedir.

Manevi hayatımızı yönlendiren temel değerleri tanımlayabilme ve önemlerini açıklayabilme.

Değerlerin önemini ve pozitif etkilerini anlamalarına yardımcı olur.

Değerlerin hayatımıza etkisi hakkında farkındalık oluşturma.

İslam kültüründe sadakanın önemini anlamak ve toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapmak.

İslam kültürü ve manevi hayat hakkında bilgi edinme.

Kurban ibadetinin bireysel ve toplumsal faydalarını açıklamak.

Dinler hakkında bilgi sahibi olma ve İslam dininin önemli bayramlarından biri olan Kurban Bayramı'nın kutlanması hakkında bilgi sahibi olma olarak ifade edilebilir.

İslamiyet'in inanç ve uygulamaları hakkındaki bilgiyi ölçmeyi amaçlamaktadır.

İslamiyet'in kurallarına ilişkin bilgi sahibi olma

Kurban kesiminin önemi ve bu uygulamanın İslam dinindeki dayanışma ve paylaşma prensiplerini yansıttığı anlaşılır.

Kurban ibadeti, Müslümanların dini bilgileri ve inançları hakkında bilgi verir.

Toplumsal dayanışma ve insana saygı prensiplerine vurgu yaparak insanların birbirlerine karşı sorumluluklarını hatırlatmaktadır.

İslam inancında kurban kesmenin amacını bilmek.

Kültürel ve dini değerleri anlamak ve saygı göstermek.

İslam dini ve ibadetlerine yönelik temel bilgileri anlamaları ve öğrenmeleri hedeflenir.

Kurban ibadetinin ne zaman yapıldığını öğrenme.

Umre ibadetinin ne olduğunu ve hangi şartlar altında gerçekleştirildiğini açıklayabilirim.

Umre sırasındaki ritüelleri açıklayarak İslam dinindeki umre ibadetini tanımlamak.

İslam dininin önemli bir ibadeti olan umre ibadetinin yapılış şekli ve sonrasında yapılması gereken ritüelleri konusunda bilgi edinmeyi amaçlamaktadır.

Hac ibadetinin bireysel olarak insanlara manevi değerler kazandırdığını vurgular.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 8.Sınıflar Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavı 8.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 8.Sınıflar Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 7 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 74 kere doğru, 51 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 8.Sınıflar Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 8.Sınıflar Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 8.Sınıflar Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 8.Sınıflar Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.