2022-2023 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - Test

2022-2023 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavı 8.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - Test CEVAPLARI

 1. Peygamber Efendimiz, sadaka verirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğütlemiştir?

  A) Sadakanın gizli verilmesi gerektiğini ve kimsenin görmediği bir yerde verilmesi gerektiğini söylemiştir.
  B) Sadakanın, ihtiyaç sahiplerine doğrudan verilmesi gerektiğini ve gereksiz yere tanıtılmaması gerektiğini söylemiştir.
  C) Sadakanın, sadece Ramazan ayında verilmesi gerektiğini söylemiştir.
  D) Sadakanın, yalnızca maddi değeri yüksek olan şeylerden verilmesi gerektiğini söylemiştir.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir. Peygamber Efendimiz sadaka verirken, ihtiyaç sahiplerine doğrudan verilmesi gerektiğini ve gereksiz yere tanıtılmaması gerektiğini öğütlemiştir. Ayrıca sadakanın, karşılık beklenmeden verilmesi ve gizli verilmesi gerektiğini de vurgulamıştır. 3. Peygamberimizin dünya ve ahiret dengesi konusundaki düşünceleri nelerdir? Bu düşünceleri hangi olaylar pekiştirmiştir?

  A) Peygamberimiz, dünya ve ahiret arasında denge kurulması gerektiğine inanıyordu. Bu dengeyi kurmak için insanların dünyada yaşarken hem ahiretlerini kazanmak hem de dünyada hayır işleri yapmak zorunda olduklarını belirtmiştir. Bu düşünceleri, Medine döneminde yaşadığı süre boyunca hayır işleri yaparak göstermiştir.
  B) Peygamberimiz, dünya hayatının ahirete göre ikinci planda olduğuna inanıyordu. Bu nedenle, müminlerin önceliği ahiret hayatını kazanmaya vermeleri gerektiğini belirtmiştir. Bu düşünceleri, Uhud Savaşı'nda yaşananlardan sonra daha da pekişmiştir.
  C) Peygamberimiz, dünya hayatının da önemli olduğunu ama bu hayatın ahirete göre ikinci planda olduğunu düşünüyordu. İnsanların hem dünya hem de ahiret hayatlarına dikkat etmeleri gerektiğini belirtmiştir. Bu düşünceleri, Bedir Savaşı'ndan sonra daha da pekişmiştir.
  D) Peygamberimiz, dünya hayatının sadece geçici bir süreç olduğunu ve ahiret hayatının daha önemli olduğunu düşünüyordu. İnsanların dünya hayatında da hayır işleri yaparak hem bu hayatta hem de ahirette kazanç sağlayabileceklerini belirtmiştir. Bu düşünceleri, Hicret olayından sonra daha da pekişmiştir.

 4. Cevap: A Açıklama: 5. Peygamber Efendimiz, sadaka konusunda hangi örnekleri vermiştir?

  A) Yoksul bir kadına verdiği elbiseyle
  B) Fakir bir kişiye verdiği bir koyunla
  C) Savaşta düşman askerine verdiği suyla
  D) Tümü

 6. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Tümü" olarak verilmiştir. Peygamber Efendimiz, hayatı boyunca birçok örnek davranış sergileyerek sadaka konusunda topluma önderlik etmiştir. Yoksullara, yetimlere, fakirlere ve her türlü ihtiyaç sahibine yardım etmiş, cömertliği ve paylaşımı teşvik etmiştir. Bu örnekler arasında yoksul bir kadına verdiği elbise, fakir bir kişiye verdiği koyun, savaşta düşman askerine verdiği su ve daha birçok sadaka örneği bulunmaktadır. 7. Peygamber Efendimiz, hangi durumlarda sadaka vermenin önemli olduğunu öğütlemiştir?

  A) Yalnızca zengin insanların sadaka vermesi gerektiğinde.
  B) Herhangi bir ihtiyacı olan insana yardım etmek gerektiğinde.
  C) Sadaka vermek, sadece özel günlerde yapılmalıdır.
  D) Sadaka vermek, sadece Müslümanlara karşı yapılmalıdır.

 8. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Herhangi bir ihtiyacı olan insana yardım etmek gerektiğinde" dir. Peygamber Efendimiz, yoksul, fakir ve ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmenin önemini vurgulamıştır. Sadaka vermenin sadece zenginlerin sorumluluğu olmadığını, her Müslüman'ın imkânları ölçüsünde yardımcı olması gerektiğini öğütlemiştir. Bu öğreti, İslam dinindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma prensiplerinin bir yansımasıdır. 9. Peygamberimiz, hayatında nasıl bir tutum sergilemiştir?

  A) Dünya hayatından tamamen koparak yalnızca ahirete odaklanmıştır.
  B) Dünya hayatından uzak durmuş ancak ahiret için de gerekli olanları yapmıştır.
  C) Hem dünya hem de ahiret hayatı için çalışmış ve bunları dengeli bir şekilde sürdürmüştür.
  D) Dünya hayatına tamamen adapte olmuş ve ahireti ihmal etmiştir.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Hem dünya hem de ahiret hayatı için çalışmış ve bunları dengeli bir şekilde sürdürmüştür. Peygamberimiz hayatı boyunca hem dünya hem de ahiret hayatı için çalışmış ve bu ikisini dengelemeye özen göstermiştir. Dünya hayatına önem verirken ahireti ihmal etmemiş ve ahiret hayatına odaklanırken de dünya hayatının gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmiştir. Bu, Müslümanlar için örnek alınması gereken bir tutumdur. 11. Peygamberimizin hayatında çevreye yönelik hangi uygulamaları gözlemleyebiliriz?

  A) Peygamberimiz, yeşil alanları korumak için ağaçlandırma çalışmaları yaptırmıştır.
  B) Peygamberimiz, hayvanların doğal yaşamlarını korumak için avlanmayı yasaklamıştır.
  C) Peygamberimiz, çöplerin doğaya atılmasına karşı sık sık uyarılarda bulunmuştur.
  D) Tüm bu seçenekler doğrudur.

 12. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir. Peygamberimiz hayatı boyunca çevre koruma ve sürdürülebilirlik ile ilgili birçok uygulama gerçekleştirmiştir. Bu uygulamalar arasında yeşil alanları korumak için ağaçlandırma çalışmaları, hayvanların doğal yaşamlarını korumak için avlanmayı yasaklama ve çöplerin doğaya atılmasına karşı uyarılarda bulunma gibi çevre dostu uygulamalar yer almaktadır. 13. Peygamberimizin çevreye verdiği önem günümüze nasıl yansımıştır?

  A) Peygamberimizin çevre bilincine verdiği önem, İslam dünyasındaki çevre koruma çalışmalarına yansımıştır.
  B) Peygamberimizin çevre bilinci, modern çevre bilincine yol açmıştır.
  C) Peygamberimizin çevre bilincinin günümüze yansıması yoktur.
  D) Peygamberimizin çevre bilincinin günümüze yansıması sadece doğa koruma alanında olmuştur.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A şıkkıdır. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in çevreye verdiği önem, İslam dünyasındaki çevre koruma çalışmalarının temelini oluşturmuştur ve günümüze kadar yansımıştır. İslam dininin öğretileri doğrultusunda, doğanın korunması ve sürdürülebilirliği önemsenmektedir. Bu da çevre bilincinin günümüze kadar ulaşmasına katkı sağlamıştır. 15. Peygamberimizin hayatında sade yaşama örnekleri nelerdir?

  A) Peygamberimiz, sade bir hayat yaşamış ve lüks eşyaları sevmemiştir
  B) Peygamberimiz, yoksulların karnını doyurmak için çaba sarf etmiştir
  C) Peygamberimiz, kendisi için özel yemekler hazırlatmamıştır
  D) Peygamberimiz, ölçülü ve dengeli bir yaşam sürmüştür

 16. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı, Peygamberimizin sade bir yaşam tarzı benimsemesi, lüks eşyalardan kaçınması, yoksullara yardım etmesi ve ölçülü bir hayat sürmesidir. Peygamberimizin bu sade yaşam örnekleri, İslam toplumunda da sade ve ölçülü bir yaşamın teşvik edilmesine örnek teşkil etmektedir. 17. Peygamberimiz, hangi durumlarda çevrenin korunması konusunda öğütler vermiştir?

  A) Yalnızca orman yangınları sırasında
  B) Yalnızca su kaynaklarının kirlenmesi durumunda
  C) Her zaman, her yerde ve her durumda
  D) Hiçbir zaman

 18. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Her zaman, her yerde ve her durumda"dır. Peygamberimiz, çevrenin korunması konusunda her zaman öğütler vermiştir ve çevre konusunda hassas davranılmasını öğütlemiştir. Peygamberimiz, su kaynaklarının korunması, ağaçların kesilmemesi, çevrenin kirletilmemesi ve doğaya zarar veren faaliyetlerden kaçınılması konusunda sıklıkla uyarılarda bulunmuştur. 19. Peygamberimizin çevre konusundaki öğütleri günümüzde hangi sorunlara çözüm olabilir?

  A) Su kirliliği                   B) İklim değişikliği             
  C) Doğal kaynakların tükenmesi    D) Tüm yukarıdakiler             

 20. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D) Tüm yukarıdakiler olarak verilmiştir. Peygamberimiz, çevrenin korunması konusunda öğütler vererek insanları çevre konusunda bilinçlendirmiştir. Bu öğütler günümüzdeki çevre sorunlarına çözüm olabilir. Örneğin, su kirliliği sorunuyla mücadele etmek için Peygamberimizin su kaynaklarına ve çevreye saygı gösterme konusundaki öğütleri uygulanabilir. İklim değişikliği sorunu için Peygamberimizin doğanın dengesi konusundaki öğütleri örnek alınabilir. Ayrıca doğal kaynakların tükenmesi sorunu için de Peygamberimizin doğal kaynakların korunması konusundaki öğütleri dikkate alınabilir. 21. Peygamberimiz Hz. Muhammed, sahabe efendilerine dünya ve ahiret arasında bir denge kurmaları konusunda nasıl bir öğüt vermiştir?

  A) Dünya işlerine çok fazla vakit harcamamalı, ahiret işlerini ön plana çıkarmalıdırlar.
  B) Dünya işleriyle ahiret işlerini eşit derecede önemsemelidirler.
  C) Dünya işleri ihmal edilmemelidir ancak ahiret işleri daha önemlidir.
  D) Ahiret işlerinin dünya işlerinden daha öncelikli olduğunu düşünmeleri gerekmektedir.

 22. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Dünya işleri ihmal edilmemelidir ancak ahiret işleri daha önemlidir. Hz. Muhammed, sahabe efendilere dünya ve ahiret arasında denge kurmalarını öğütlemiştir. Ancak bu denge kurarken ahiret işlerinin daha önemli olduğunu vurgulamıştır. Bu demektir ki, dünya işleri ihmal edilmemelidir ancak ahiret işleri daha öncelikli olmalıdır. Bu öğüt İslam inancında dünya ve ahiret hayatının önemini vurgulayan ve insanları dünya hayatıyla sınırlı kalmaktan kurtarmayı amaçlayan bir öğüttür. 23. Peygamberimiz çevre bilinci konusunda nasıl bir tutum sergilemiştir?

  A) Çevre korumayı önemsememiştir.
  B) Çevre koruma konusunda sadece sözde kalmamış, uygulamalarıyla da örnek olmuştur.
  C) Çevre konusunda yaptığı çalışmalar hep başarısız olmuştur.
  D) Çevre konusunda bir fikri olmadığı için sessiz kalmıştır.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir. Peygamberimiz, çevre konusunda sadece sözde kalmamış, aynı zamanda uygulamalarıyla da çevre koruma konusunda örnek bir tutum sergilemiştir. Örneğin, çevrenin korunması ve temizliği konusunda sık sık tavsiyelerde bulunmuş, hatta öğütlerinde temizlik ve çevrenin korunmasını önemli bir ibadet olarak tanımlamıştır. Bu tutum, çevre bilincinin İslam dininde önemini ve insanların doğa ile uyumlu bir şekilde yaşaması gerektiğini vurgular. 25. Peygamberimiz, çevre konusunda ne gibi önlemler almıştır?

  A) Hicret sırasında hiçbir çevre dostu önlem almamıştır.
  B) Medine'de kuyuların temizlenmesi ve düzenli olarak bakım yapılması için özel bir ekip kurmuştur.
  C) Çevre kirliliğini önlemek için bir dizi kanun çıkarmıştır.
  D) Peygamberimizin çevre konusunda herhangi bir önlem alması söz konusu değildir.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevabı B şıkkıdır. Peygamberimiz, çevre konusunda örnek bir davranış sergilemiş ve Medine'de kuyuların temizlenmesi ve bakımı için özel bir ekip kurmuştur. Böylece hem su kaynaklarının korunmasına hem de halkın sağlığının korunmasına yardımcı olmuştur. 27. Peygamberimiz nasıl bir toplumsal düzen kurduğunu gösteren en önemli örneklerden biri hangisidir?

  A) Hicret                            B) İlk İslam Devleti'nin Kuruluşu   
  C) Uhud Savaşı                       D) Hendek Savaşı                    

 28. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneği olan "İlk İslam Devleti'nin Kuruluşu" dur. Peygamberimiz, Medine'de bir toplum düzeni kurmuş ve bu düzenle birlikte toplumda sosyal, ekonomik ve siyasi açıdan önemli değişiklikler yapmıştır. Bu düzen, İslam devletinin kurulmasına öncülük etmiştir. 29. Peygamberimiz, hangi toplumsal kesimlerin haklarını korumuştur?

  A) Sadece Müslümanların haklarını korumuştur.
  B) Tüm insanların haklarını korumuştur.
  C) Yalnızca kendisiyle aynı fikirde olanların haklarını korumuştur.
  D) Farklı inançlara sahip olanların haklarını korumuştur.

 30. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: Peygamberimiz tüm insanların haklarını korumuştur. İslam'ın temel prensipleri arasında insan haklarına saygı ve adalet yer almaktadır. Peygamberimiz de bu prensiplere uygun olarak, her kesimden insanın haklarını korumuş ve savunmuştur. Bu durum, insan haklarına saygı ve adaletin önemine vurgu yaparak toplumsal huzurun sağlanmasına katkı sağlamaktadır. 31. Peygamberimiz, toplumsal barışı sağlamak için nasıl bir çaba sarf etmiştir?

  A) Farklı toplumsal kesimleri birbirine karşı kışkırtmıştır.
  B) Toplumda hoşgörü ve sevgi atmosferi oluşturmuştur.
  C) Kendisine uymayanları şiddetle bastırmıştır.
  D) Sadece kendisi ve takipçilerinin barışını sağlamaya çalışmıştır.

 32. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Toplumda hoşgörü ve sevgi atmosferi oluşturmuştur. Peygamberimiz, toplumsal barışı sağlamak için çeşitli çabalar sarf etmiştir. Kendisi ve takipçileri arasında hoşgörü, sevgi ve kardeşlik atmosferi oluşturmuş ve bu değerleri topluma yaymaya çalışmıştır. İnsanlar arasındaki çekişmeleri sonlandırmak için arabuluculuk yapmış, toplumsal adaleti sağlamaya çalışmış ve herkesin haklarını korumuştur. Bu sayede farklı toplumsal kesimler arasında uyumlu bir yaşam ortamı oluşmuştur. 33. Peygamberimiz neden çalışmanın önemine değer verirdi?

  A) İnsanların rızkını kazanması için gereklidir.
  B) Çalışmak, sadece maddi kazanç sağlar.
  C) Peygamberimiz çalışmanın önemine değer vermezdi.
  D) Peygamberimiz, insanların zamanını boşa harcamasını istemiyordu.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) İnsanların rızkını kazanması için gereklidir. Peygamberimiz çalışmanın önemine değer verir ve insanların rızkını kazanmaları için çalışmalarını teşvik ederdi. İslam dininde çalışmak ve kazanmak önemli bir yer tutar ve kişinin kendine, ailesine ve topluma faydalı olması beklenir. Peygamberimiz, insanların helal yollardan kazanç sağlamaları için çaba sarf ederdi ve tembelliği uygun görmezdi. 35. Peygamberimizin çalışma hayatı, Müslümanlar için ne gibi örnekler sunmaktadır?

  A) İnsanların zamanını boşa harcamamaları gerektiği konusunda bir örnek sunmaktadır.
  B) Çalışmanın önemini vurgulayan bir örnek sunmaktadır.
  C) Mal hırsı ve savurganlık gibi kötü örnekler sunmaktadır.
  D) Sadece bir azınlığa örnek olan bir hayat sunmaktadır.

 36. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda Peygamberimizin çalışma hayatı, Müslümanlar için çalışmanın önemine dair bir örnek sunmaktadır. Peygamberimiz hayatı boyunca çalışmış ve insanların rızkını kazanmak için çaba göstermenin önemini vurgulamıştır. Bu da Müslümanlar için çalışmanın kutsal bir görev olduğunu gösterir ve onlara örnek oluşturur. 37. Peygamberimiz, toplumda kadınların haklarını korumak için hangi adımları atmıştır?

  A) Kadınların toplumda eşit haklara sahip olduğunu söyleyerek, kadın haklarına önem vermiştir.
  B) Kadınların eğitimine ve iş hayatına katılımına destek olmuştur.
  C) Kadınların toplumsal hayattan tamamen dışlanmasına izin vermiştir.
  D) Kadın hakları konusunda herhangi bir adım atmamıştır.

 38. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. Peygamberimiz, kadınların eğitimine ve iş hayatına katılımına destek olmuştur. Ayrıca kadınların toplumda eşit haklara sahip olduğunu söyleyerek, kadın haklarına önem vermiştir. Bu adımlarıyla toplumda kadınların haklarını korumaya çalışmıştır. 39. Peygamberimiz, fakirlerin ve yoksulların haklarını korumak için hangi adımları atmıştır?

  A) Fakirlerin ve yoksulların ihtiyaçlarını karşılamak için sadaka vermeyi teşvik etmiştir.
  B) Fakirleri ve yoksulları toplumdan dışlamıştır.
  C) Fakirlerin ve yoksulların toplumda eşit haklara sahip olduğunu söyleyerek, haklarını korumuştur.
  D) Fakirlerin ve yoksulların hakları konusunda herhangi bir adım atmamıştır.

 40. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır. Peygamberimiz, fakirlerin ve yoksulların haklarını korumak için birçok adım atmıştır. Bu adımlardan en önemlisi, fakirlerin ve yoksulların ihtiyaçlarını karşılamak için sadaka vermeyi teşvik etmesidir. Ayrıca, Peygamberimiz fakirleri ve yoksulları toplumda önemli bir yer tutmaları konusunda teşvik etmiştir. Bu sayede, fakirlerin ve yoksulların toplumda eşit haklara sahip olduklarını ve topluma katkı sağladıklarını vurgulamıştır. 41. Peygamberimizin yönetimindeki adalet sistemleri nelerdir?

  A) Müslümanlar için ayrı, diğerleri için ayrı adalet sistemleri kurmuştur.
  B) Herkes için aynı adalet sistemleri uygulamıştır.
  C) Hukuk kurallarını uygulamak için bağımsız bir hakimler heyeti oluşturmuştur.
  D) Hukuk kurallarını uygulamak için adil ve tarafsız bir hakem rolü üstlenmiştir.

 42. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir. Peygamberimiz, herkes için aynı adalet sistemleri uygulamıştır. O, hukuk kurallarını uygulamak için adil ve tarafsız bir hakem rolü üstlenmiştir. 43. Peygamberimiz, yöneticilik görevi sırasında nasıl bir yöntem izlemiştir?

  A) Toplumun ihtiyaçlarına göre esnek ve uyumlu bir tutum sergilemiştir.
  B) Kendi çıkarlarını düşünerek öncelikli kararlar almıştır.
  C) Katı bir liderlik yaklaşımı sergileyerek insanları baskı altında tutmuştur.
  D) Sadece kendi görüşlerine dayalı kararlar almıştır.

 44. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A şıkkı doğrudur. Peygamberimiz, yöneticilik görevi sırasında toplumun ihtiyaçlarına göre esnek ve uyumlu bir tutum sergilemiştir. Kendi çıkarlarını düşünmek yerine, insanların refahını ve huzurunu sağlamak için çalışmıştır. İnsanlarla etkileşim içinde olmuş, onların görüşlerini dikkate almış ve onların katılımını teşvik etmiştir. Bu soru Peygamberimizin liderlik yaklaşımını sorgulamaktadır. B, C ve D şıkları doğru değildir, çünkü Peygamberimiz kendisini ve kendi çıkarlarını düşünmek yerine toplumun ihtiyaçlarını öncelikli tutmuştur. A şıkkı doğru cevaptır çünkü Peygamberimiz, insanların ihtiyaçlarına göre esnek ve uyumlu bir liderlik yaklaşımı sergilemiştir. İnsanlarla diyalog halinde olmuş, onların görüşlerini dikkate almış ve onların katılımını teşvik etmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - Test Detayları

2022-2023 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - Test 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 09 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ
  1. Bir Hadis Öğreniyorum
  2. Peygamberimizin Hayatında Dünya ve Ahiret Dengesi
  3. Peygamberimizin Hayatında İnfak ve Sadaka
  4. Peygamberimizin Hayatında Sadelik
  5. Peygamberimizin Affedici Olması
 • İSLAM DAVETİ VE SAHABE
  1. Âlim Sahabiler
  2. Bir Hadis Öğreniyorum
  3. İslam Davetinde Sahabenin Rolü
  4. Şehit Sahabiler

Ayrıca 2022-2023 8.sınıf peygamberimizin hayatı 2.dönem 2.sınav soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmnıştır

İslam'ın temel öğretilerinden biri olan sadaka ve paylaşma konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.

İslam dini ve Peygamber Efendimiz'in hayatı hakkındaki bilgiyi ölçmektedir.

Peygamber Efendimiz'in sadaka konusunda verdiği öğütleri ve İslam dinindeki sosyal yardımlaşma prensiplerini anlamak.

Peygamberimizin hayatını öğrenerek, onun tutum ve davranışlarından hareketle günlük hayatta doğru kararlar alabilirim.

Peygamberimizin hayatından örnekler vererek çevre koruma ve sürdürülebilirlik kavramlarını anlamak ve bu konuda farkındalık kazanmak mümkündür.

İslam dininin çevre bilinci ile ilgili öğretilerini anlamalarını ve bu öğretilerin günümüzde nasıl yansıdığını bilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Peygamberimizin hayatındaki sade yaşam örneklerini anlayarak, sade yaşamın önemini ve İslam toplumundaki yeri hakkında fikir sahibi olabilirler.

Peygamberimizin çevrenin korunması konusundaki öğütleri ve hassasiyeti hakkında bilgi sahibi olmak.

Çevre sorunlarına çözüm bulmak için Peygamberimizin çevre konusundaki öğütleri dikkate alınabilir.

İslam inancında dünya ve ahiret hayatının dengelenmesi ve ahiret hayatının önemi gibi konulara dair bilgi edinilir.

İslam dininde çevre koruma ve sürdürülebilirlik gibi konuların önemine dair bir farkındalık kazanılır.

Çevre konusunda Peygamberimizin öğretilerinin ve uygulamalarının farkındalığını artırmayı amaçlamaktadır.

Peygamberimizin liderlik özellikleri, toplum yönetimi ve İslam tarihi hakkında bilgi verirken, tarihsel olayları kronolojik olarak sıralama yeteneğini de ölçmektedir.

İnsan haklarına saygı duyma ve toplumda adaleti sağlama önemini anlamak.

Peygamberimizin toplumsal barışı sağlamak için hoşgörü, sevgi ve kardeşlik değerleriyle çaba gösterdiğini anlamak.

Peygamberimiz'in çalışmanın önemine değer vermesi ve insanların rızkını kazanmalarının gerekliliği, İslam dininin çalışma ve kazanma konusundaki vurgusunu gösterir.

Peygamberimizin hayatından önemli dersler çıkarabilme becerilerini ölçmektedir.

Peygamberimiz'in kadın haklarına verdiği önemi anlamak ve toplumda kadınların haklarının korunması konusunda farkındalık oluşturmak için hazırlanmıştır.

Peygamberimiz'in toplumda fakirlerin ve yoksulların haklarını korumak için attığı adımları ve fakirlikle mücadele yöntemlerini anlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Peygamberimizin adalet anlayışı ve uygulamaları hakkında bilgi edinilir.

Bu soru, öğrencilerin liderlik kavramını anlamalarına yardımcı olur. Peygamberimizin liderlik yaklaşımı, öğrencilere yönetimde esnek olmanın ve insanların ihtiyaçlarına uygun bir liderlik anlayışı sergilemenin önemini vurgular. Ayrıca, liderlerin toplumun refahını ve huzurunu sağlamak için çalışmaları gerektiğini de öğrencilere hatırlatır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavı 8.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 5 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 30 kere doğru, 56 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri