2022-2023 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Sınav (TEST)

2022-2023 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Sınav (TEST) CEVAPLARI

 1. “Kim bir Müslümanın sıkıntılarından birini giderirse Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa Allah da dünya ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter. Kul, kardeşine yardım ettiği sürece Allah da onun yardımcısı olur.” (İbni Mace/ 1. cilt/ syf.389)
  Bu hadiste hangisinin önemine vurgu yapılmıştır?

  A) İbadet etme
  B) Birey ve toplum arasındaki iletişim
  C) Dünya ve ahiret ilişkisi
  D) Yardımlaşma ve dayanışma

 2. Cevap: D

 3. Mısır yetiştiren bir çiftçi, her yıl en kaliteli mısır yetiştirme ödülünü kazanırmış. Ödül aldığı mısırların tohumlarını da ekmeleri için komşu çiftçilere dağıtırmış. Kendisi ile röportaj yapmak için çiftliğe gelen gazeteci sormuş: -Seninle her yıl aynı yarışmaya katılan komşularına kaliteli tohumlardan vermeyi nasıl göze alabiliyorsun? Çiftçi şöyle cevap vermiş: -Rüzgâr olgunlaşan mısırların polenlerini alır ve tarla tarla dağıtır. Eğer komşularım kalitesiz mısır yetiştirirse çapraz tozlaşma sonucu her geçen yıl ürettiğim mısırların kalitesi düşer.
  Yukarıdaki olaydan hangi sonuca ulaşılır?

  A) Yoksulluğun sebebi paylaşmayı unutmaktır.
  B) En büyük zenginlik yetinmektir.
  C) Paylaşmak bir ihtiyaçtır.
  D) Zenginlik, fakirin sırtından geçinmektir.

 4. Cevap: C

 5. “Gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! İşte o; yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.” (Ma’ûn suresi, 1-7. ayetler)
  Aşağıdakilerden hangisi bu sureden çıkarılabilecek sonuçlardan biri değildir?

  A) Yetim hakları korunmalıdır.
  B) Fakirlere yardım edilmelidir.
  C) Ölçü ve tartıda hile yapmaktan kaçınılmalıdır.
  D) İbadetler sadece Allah rızası gözetilerek yapılmalıdır.

 6. Cevap: C

 7. Hz. Muhammed’in (sav.) “Sağ elin verdiğini, sol el görmesin.” sözü ile aşağıdaki ayetlerden hangisi anlamca örtüşür?

  A) “Öyleyse yetimi sakın ezme. El açıp isteyeni de sakın azarlama ve Rabb’inin nimetini minnet ve şükranla an.” (Duhâ suresi, 9-11. ayetler)
  B) “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz...” (Âl-i İmrân, 92. ayet)
  C) “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır diye vermeye kalkışmayın…” (Bakara suresi, 267.ayet)
  D) “Eğer sadakaları (zekât ve benzeri hayırları) açıktan verirseniz ne âlâ! Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır…” (Bakara suresi, 271. ayet)

 8. Cevap: D

 9. Hz. Muhammed (s.a.v.), her konuda olduğu gibi yardımlaşma konusunda da en güzel örnektir. O, yardımın türünün veya büyüklüğünün değil, yardımı yapanın niyetinin ve samimiyetinin önemli olduğunu öğretmiştir. Peygamberimiz, bir tebessümle de olsa yardımlaşmaya teşvik etmiştir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi "maddi yardımlaşmaya" örnek bir davranıştır?

  A) Hasta birisini ziyaret etmek.
  B) İhtiyacı olan birisine, yemek vermek.
  C) Taziye ziyaretine gitmek.
  D) Arkadaşımızın başarısını kutlamak. "Türkiye’de 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ve Malatya illerinde gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Türk halkı

 10. Cevap: B

 11. Hayri Bey, yardımlaşma ve paylaşmayı daha da yaygın hale getirmek için “Gönlümden Kardeşime…” isimli bir vakıf kurmuş ve vakfın internet sitesinden aşağıdaki ayet meallerini paylaşmıştır.
  I. “Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, yoksulların gönüllerini kırmayan kimseler var ya, onların Allah katında has mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur, üzüntü de çekmeyeceklerdir.” (Bakara, 262. Ayet)
  II. “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça, gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir.” (Âl-i İmran suresi, 92. Ayet)
  III. “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse, gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır.”(Bakara suresi, 267. Ayet)
  Hayri Bey’in internet sitesinden paylaştığı bu ayetlerden hangileri, yardım yaparken insan onurunun korunması ile ilgilidir?

  A) I ve II    B) I ve III    C) II ve III     D) I, II ve III.

 12. Cevap: B

 13. *Koyun                *Toprak ürünleri        *Madenler
  *Hisse senedi      *Deve                        *Para
  *Sığır                   *Altın                          *Ticaret malları
  Zekat oranı 1/40 olarak hesaplanan malların yer aldığı kutucuklar çember içine alınacaktır.
  Buna göre tablodaki kaç tane kutucuğu çember içine almamız gerekir?

  A) 2    B) 3    C) 4    D) 5

 14. Cevap: D

 15. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde öğretmen, "Zekat Kimlere Verilir?" ve "Zekat Kimlere Verilmez?" konularını işledikten sonra, öğrencilerinin bilgileri pekiştirmek amacıyla "evet-hayır" etkinliği yapmaya karar vermiştir. Bu etkinliğe göre öğrenciler; öğretmenin sorduğu kişilere zekat veriliyorsa "evet", verilmiyorsa "hayır" cevabı vermeleri gerekmektedir. Öğretmen, etkinlik için ilk olarak tahtaya Hilal'i çıkarmış ve ona şu kişileri sormuştur:
  Anne-baba               Borçlular             Kardeş
  Anneanne                Köleler               Hala
  Müellef-i kulub         Torun

  Hilal bütün soruları doğru cevaplandırdığına göre, toplamda kaç kez "evet", kaç kez "hayır" demiştir?

  A) 3 evet - 5 hayır                   B) 4 evet - 4 hayır
  C) 6 evet - 2 hayır                   D) 5 evet - 3 hayır

 16. Cevap: D

 17. “Osmanlı döneminde, orta halli bir esnaf, padişahların yaptırdığı selâtin camilerini görüp imrenmiş ve kendisi de bir cami yaptırmak istemiş. Cami yaptırma niyeti kalbinde öyle güçlenmiş ki, bir tutku halini almış. Ama ne hali, ne de maddî durumu cami yaptırmaya müsaitmiş. Her zaman olduğu gibi çevresindeki insanlar yolundan çevirip, ümidini kırmak için seferber olmuşlar. “Gel vazgeç bu sevdadan, boyundan büyük işlere kalkışma…” deseler de o yolundan dönmemiş ve “işten artmaz dişten artar” düsturuyla azmetmiş, nefsinin arzularını dizginleyerek para biriktirmeye karar vermiş. Ne zaman ki canı bir şey istese, “Sanki yedim!” deyip, parasını bir kenara koymuş. Bu şekilde 20 yıl boyunca biriktirdiği paralar küçük bir cami yaptıracak miktara ulaşmış ve Fatih’teki Zeyrek semtinde kendisine gösterilen yere hayalindeki camiyi yaptırmış.”
  Yukarıda anlatılan örnek olay aşağıdaki kavramların hangisinin kapsamında değerlendirilebilir?

  A) Zekât                           B) Sadaka-i Cariye
  C) Sadaka                        D) Fıtır Sadakası

 18. Cevap: B

 19. "Türkiye’de 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ve Malatya illerinde gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Türk halkı arasındaki dayanışma dikkat çekti. Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar buradaki depremzedelere yardım eli uzattılar. Bunlar arasında dikkat çeken bir isim de 6 yaşındaki Feyza’ydı. Feyza, kendisine karne hediyesi olarak verilen paralarla erzak aldığını belirterek, karne parasını Elazığlı vatandaşlarla paylaşmak istediğini söyledi."
  Bu metinde verilen konu aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturmaktadır?

  A) Zekat    B) Fitre    C) Sadaka    D) Fidye

 20. Cevap: C

 21. Surenin son dört ayetinde ibadetlerine riya karıştıranlar, iyiliğe engel olanlar veya yoksullardan ihtiyaç duydukları şeyleri esirgeyenler kınanmıştır. İbn Abbas’tan nakledilen bir rivayete göre 5. âyette, yalnız kaldıklarında namazı terk edip başkalarıyla birlikte iken namaz kılan münafıklar kastedilmiştir (Taberî, XXX, 201; Kurtubî, XX, 212). Bu âyette namazı ciddiye almayan, eğlence kabilinden namaz kılan kimselere dikkat çekildiği şeklinde de yorumlar mevcuttur (Taberî, XXX, 201-202).
  TDV’nin İslam Ansiklopedisi internet sitesinden alınan yukarıda açıklama aşağıdaki surelerden hangisi için yapılmıştır?

  A) Fil sûresi                       B) Maun sûresi
  C) Asr sûresi                     D) Kureyş sûresi

 22. Cevap: B

 23. İclal: Etkili, akıcı ve güzel konuşmasıyla bilinir.
  Yusuf: Firavun ve kavmine tevhid inancını anlatması için görevlendirilmiştir.
  Nalan: Kavminden bazıları, altın bir buzağı yaparak tapmıştır.
  Erdem: Medyen ve Eyke halkına gönderilmiştir.
  Yukarıda yer alan konuşma metninde hangi öğrencilerin sözleri Hz. Şuayb (a.s.) ile ilgilidir?

  A) İclal ve Yusuf                    B) Nalan ve Erdem
  C) Yusuf ve Nalan                 D) İclal ve Erdem

 24. Cevap: D

 25. İslam dininde insanların ibadetlerini gösteriş için yapmaları kınanmıştır. Başkaları görsün diye ikiyüzlülükle yapılan ibadetlerin boşa çıkacağı, yerine getiren kişiye hiçbir faydasının olmayacağı belirtilmiştir. Nitekim Maun suresinde, ‘’Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, namazlarında gösteriş içindedirler.’’ buyrularak bu konuya Müslümanların dikkati çekilmiştir.
  Verilen paragrafa göre İslam dininde yapılan ibadetlerin boşa çıkmasına sebep olan ve yerilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tamahkârlık                     B) Diğerkâmlık
  C) Riyakârlık                         D) Umursamazlık

 26. Cevap: C

 27.  (I) Zekât, sözlükte temizlenme, bereket, gelişme gibi anlamlara gelir. (II) Dinen zengin sayılan sağlıklı Müslümanlara farzdır. (III) Ramazan ayında verilmelidir. (IV) Altın, para ve ticaret eşyalarının zekâtı %2,5’tur. (V)Toprak ürünlerinin zekâtı ise 1/10’dur ve buna öşür denir.
  Yunus, zekât konusu anlatılırken okula gelmeyen arkadaşı Emre’ye öğretmenin anlattıklarını aktarmaktadır.
  Buna göre verdiği bilgilerden hangileri doğrudur?

  A) I – IV – V                        B) I – III – IV – V
  C) I – II – III – IV                 D) I – II – III – IV – V

 28. Cevap: A

 29. Hangisi zekât ve sadakanın bireysel faydalarından değildir?

  A) Verieln nimetlerin şükrüne vesile olduğu için Allah’n sevgisini kazandırması.
  B) Malın, içinde hakkı bulunan ihtiyaç sahiplerinin hakkı ödendiği için temizlenip bereketlenmesi.
  C) Kişide bencillik, cimrilik, hırs gibi kötü duyguların temizlenmesine sebep olması.
  D) Zenginden fakire karşı merhamet, fakirden zengine karşı hürmet duygularını geliştirerek bütünlük sağlaması.

 30. Cevap: D

 31. Kur'an-ı Kerim'de kıssası anlatılan peygamberlerden biri de Hz. Şuayb'dır. (I) Medyen halkına gönderilen Hz. Şuayb, halkını sadece Allah’a iman ve ibadet etmeye davet etmiştir. (II) Büyük çoğunluğu ticaretle uğraşan Medyen halkının inkârcıları ise Hz. Şuayb’ı yalancılıkla suçlamıştır. (III) Kavmi, daha fazla zengin olmak için her türlü hileye başvurmuş ve Hz. Şuayb’a, “Bizi sık sık uyarıp durduğun azap gelsin de görelim.” diyerek meydan okumuştur. (IV) Bunun üzerine Yüce Allah, Medyen halkının inkarcılarını korkunç, uğultulu bir sesle helak etmiştir.
  Hz. Şuayb (a.s) ile ilgili verilen paragraftaki numaralandırılmış bilgiler hakkında hangisi söylenemez?

  A) IV numaralı cümle, ilahi mesajlara kulak tıkayıp inkar edenlerin hazin sonuna bir örnektir.
  B) II numaralı cümle, bütün peygamberlerin tebliğ faaliyetlerinde karşılaştıkları ortak bir durumu anlatmaktadır.
  C) I numaralı cümle, peygamberlerin tebliğ görevi ile ilgilidir.
  D) III numaralı cümle, Allah’ın azabından çekinmenin bir yansımasıdır.

 32. Cevap: D

 33. Toplumumuzda leyleklerin ayrı bir değeri vardır. Sıcak ülkelerden ülkemize göç eden leylekler kutsal topraklardan geliyormuşçasına sevilmişlerdir. Bazı köylerde leyleklere ‘’Hacı baba’ ismi bu yüzden verilmiştir. Onların yuvaları bozulmaz, bahar aylarında eski yuvalarına gelmeleri dört gözle beklenirdi. 1800’lü yıllarda Osmanlılar döneminde Bursa’da ‘’Guraba-hane-i Laklakân’’ isminde bir hastane kurulmuştur. Bu hastane; bahar döneminde ülkemize gelip kış döneminde ülkelerine göç eden göçmen kuşların ve özellikle leyleklerin göç sırasında hastalanan ve sakat kalanlarını tedavi etmek amacıyla kurulmuştur. Bu ince davranış bize atalarımızın sadaka kavramını ne kadar doğru anladığını ve yardımlaşma konusunda ne kadar ileride olduğumuzu göstermektedir.
  Yukarıda verilenlere göre hangisini söyleyemeyiz?

  A) Atalarımız, dinimizin her can taşıyan varlığa iyilik sadakadır şiarıyla hareket etmiştir.
  B) Ülkemizde çok eskiden hayvan hastanesi kurulmuştur.
  C) Hayvanlara yapacağımız iyilikler sadaka kapsamındadır.
  D) İhtiyaç sahibi insanlar dururken hayvanlara yardım etmek akıl kârı değildir.

 34. Cevap: D

 35. "Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı gönderdik. Onlara şöyle dedi: "Ey kavmim! Allah’a kulluk edin, O’ndan başka tanrınız yoktur. Ölçüyü, tartıyı eksik tutmayın. Ben sizi maddî bakımdan iyi bir durumda görüyorum; ama doğrusu hakkınızda kuşatıcı bir azap gününden de korkuyorum. Ey kavmim! Ölçüyü, tartıyı adaletle tam yapın; insanların mallarının değerini düşürmeyin, yeryüzünde bozgunculuk yaparak başkalarına zarar vermeyin. Eğer müminseniz Allah’ın bıraktığı (meşru) kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben üzerinize bir bekçi değilim." (Hud Suresi, 84-86.ayetler)
  Yukarıda verilen ayetlere göre Hz. Şuayb (a.s.), Medyen halkını hangi davranıştan dolayı uyarmamıştır?

  A) Hırsızlık                     B) Bozgunculuk
  C) Kibir                          D) Hile

 36. Cevap: C

 37. Ali: İnsan dünya sahnesinde kendine kaderi tarafından biçilmiş rolü oynayan oyuncu gibidir.
  Fatma: Allah (c.c), insana ancak taşıyabileceği kadar sorumluluk yüklemiştir.
  Cihan: İnsanın sorumlu olduğu davranışları olduğu gibi sorumlu olmayacağı davranışları da olabilir.
  Ayşe: Derslerde başarılı olmak için öncelikle üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz.
  İnsanın sorumluluğu konusunu tartışan öğrenciler-den hangilerinin söylediği doğru olarak kabul edilemez?

  A) Ali                                        B) Ali ve Ayşe
  C) Fatma ve Cihan                   D) Ayşe

 38. Cevap: A

 39. Hz. Şuayb, Allah’ın (c.c.) emirlerini kavmine tebliğindeki tatlı üslubu ve güzel anlatımından dolayı ‘’Hatibü’l-Enbiya’’ (Peygamberlerin en güzel konuşanı) olarak adlandırılmıştır. Fakat ölçü ve tartıda haksızlık yapmakla öne çıkan Medyen halkı, Hz. Şuayb'ın tüm uyarılarına rağmen inkarlarını devam ettirerek ona ‘’…Dediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Hem biz seni aramızda zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı seni taşa tutardık. Zaten sen bizce itibarlı biri değilsin.’’ (Hud suresi, 91. ayet) diye cevap verdiler.
  Buna göre;
  I. Medyen halkı ölçü ve tartıda haksızlık yapmakla öne çıkmaktaydı.
  II. Medyen halkı korkunç bir sesle yok edildi.
  III. Hz. Şuayb, diksiyonu ve hitabeti çok düzgün olan bir peygamberdi.
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) I - II    B) I – III    C) II - III    D) I - II ve III

 40. Cevap: B

 41. Hz. Musa, kendisine inananları Firavun’un zulmünden kurtarmak için Allah’tan (c.c) aldığı vahiy ve çevresindekilerle yaptığı istişareler doğrultusunda bir plan yaptı. Bu plan gereği iman edenlerle birlikte gece vakti yola çıkarak bir suyun kenarına kadar ilerledi. Bu esnada kendisine inananlarda büyük bir korku ve endişe fark etti. Bunun üzerine “Hayır, korkmayın! Eminim ki Rabb’im benimledir, bana bir çıkış yolu gösterecektir.” dedi.
  Hz. Musa’nın bu tutumu aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur?

  A) Takva    B) Tövbe    C) Tevekkül    D) Şükür

 42. Cevap: C

 43. I. 20 Aralık 1873’te İstanbul’da doğdu.
  II. Vatanını ve milletini çok seven bir şairdir.
  III. Halkalı Baytar Mektebi’nden birincilikle mezun oldu.
  IV. Yazmış olduğu İstiklal Marşı’nı Türk milletine armağan etti.
  Mehmet Akif Ersoy’la ilgili numaralanmış cümlelerden hangisi cüzî irade kapsamında değerlendirilmez?

  A) I    B) II    C) III    D) IV

 44. Cevap: A

 45. “Allah, kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Onun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları o bilir. Onun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.” (Bakara suresi, 255. ayet)
  Bu ayette aşağıdaki konuların hangisinden bahsedilmektedir?

  A) Tevhit inancı
  B) İslam’ın şartları
  C) Evrensel ahlak yasaları
  D) İbadetlerin temel ilkeleri

 46. Cevap: A

 47. Dere yatağına ev yapan Mustafa Bey yaşanan sel felaketinden sonra “Ne yapayım? Kaderim böyleymiş.” diye yakınır.
  Buna göre onun kader anlayışıyla ilgili,
  I. Kaderi pasif bir duruş olarak görmüştür.
  II. Kaderde, insanın sorumluluğunun olmadığına inanmıştır.
  III. Kaderi, önünde duramayacağı bir güce boyun eğme olarak anlamıştır.
  sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?

  A) I ve II    B) I ve III    C) II ve III    D) I, II ve III

 48. Cevap: D

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Detayları

2022-2023 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Sınav (TEST) 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 05 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Sınav (TEST) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ
  1. Başkalarına yardım ettiğinde yaşadığı duyguları arkadaşları ile paylaşır.
  2. Hac ibadetinin nasıl ve niçin yapıldığını açıklar.
  3. Hac ve umre ile ilgili mekân ve kavramların anlamlarını kavrar.
  4. Hac ve umrenin Müslümanlar arası iletişim ve etkileşime nasıl katkı sağladığının farkında olur.
  5. Haccın birey ve toplum üzerindeki etkilerini bilir.
  6. İslam’ın ekonomik gelişmeyi ve insanların zekat ve sadaka verebilecek hale gelmesini özendirdiğinin farkında olur.
  7. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi araştırır.
  8. Kurban ibadetinin anlamını, sosyal dayanışma ve yardımlaşma açısından önemini açıklar.
  9. Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekât ve sadakanın kimler tarafından, kimlere, nelerden, nasıl verileceğini açıklar.
  10. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini kavrar
  11. Ülkemizdeki sosyal yardımlaşma kurumları ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olur
  12. Zekât ve sadakanın birey ve topluma katkılarını araştırır.
 • HZ. MUHAMMED’İN HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLAR
  1. Güzel davranışlara Hz. Muhammed’in hayatından örnekler verir.
  2. Hz. Muhammed’in doğa ve hayvan sevgisiyle ilgili davranışlarına örnekler vererek doğayı ve hayvanları koruma konusunda duyarlı olur.
  3. Hz. Muhammed’in hikmetli sözleriyle insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğine örnekler verir
  4. Hz. Muhammed’in olaylar karşısındaki tutumlarından hareketle örnek davranışlarına yönelik çıkarımlarda bulunur.
  5. Hz. Muhammed’in örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini kavrar

Ayrıca 2022-2023 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1.dönem 2.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2022-2023 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Testi İstatistikleri

Bu sınav 21 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 187 kere doğru, 102 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri