2022-2023 7.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - Test

2022-2023 7.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavı 7.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 7.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - Test CEVAPLARI

 1. "Mount Everest is the highest mountain in the world." Cümlesinde hangi kelime superlatif yapıdadır?

  A) Everest    B) Mountain    C) High    D) Highest

 2. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "Highest" kelimesidir. "Highest", bir superlatif yapıdaki bir sıfattır ve "high" kelimesinin en üstün hali olarak kullanılır. Bu cümle, dünyanın en yüksek dağı olan Everest'ten bahsediyor ve bu özelliği "highest" kelimesiyle vurguluyor. 3. "The Great Wall of China is the longest wall in the world." Cümlesinde hangi kelime superlatif yapıdadır?

  A) China    B) Great    C) Wall    D) Longest

 4. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "Longest" kelimesidir, çünkü cümlede bir karşılaştırma yapılmaktadır ve bu kelime en üstünlük derecesini ifade etmektedir. "The Great Wall of China" öznedir, "the" belirleyici, "China" ise isimdir. "Great" sıfat olarak kullanılmıştır ve "Wall" ise nesnedir. Bu soru, İngilizce'de üstünlük derecelerinin kullanımı hakkında bilgiyi test etmektedir. 5. "Tokyo is the most populated city in Japan." Cümlesinde hangi kelime superlatif yapıdadır?

  A) Tokyo    B) Populated    C) City    D) Japan

 6. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Populated yani "en kalabalık" kelimesidir. "Most" kelimesi superlatif yapıda bir sıfat olan "en" anlamını taşır ve "populated" sıfatının önüne gelerek "en kalabalık" anlamını verir. 7. What is the comparative form of the adjective "funny"?

  A) funnier    B) funnyer    C) more funny    D) funnily

 8. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) funnier" olarak verilmiştir. İngilizce'de tek heceli sıfatlar genellikle "-er" eki alarak karşılaştırma yapılmaktadır. Bu nedenle "funny" sıfatının karşılaştırma hali "funnier" olarak kullanılır. 9. Which of the following sentences is incorrect?

  A) I am taller than my brother.
  B) She sings more beautifully than her friend.
  C) This book is interestinger than that one.
  D) His dog runs faster than mine.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C seçeneğidir çünkü "interestinger" doğru bir kıyaslama sıfatı formu değildir, doğru form "more interesting" olmalıdır. Bu soru, öğrencilerin kıyaslama sıfatlarını tanımlama yeteneklerini ölçmek için tasarlanmıştır. Öğrencilerin farklı nesnelerin özelliklerini karşılaştırmak için doğru sıfat formunu kullanma becerisini test eder. 11. Which of the following sentences uses the superlative form of an adjective?

  A) She is the most intelligent person in the room.
  B) His car is faster than mine.
  C) The weather is hotter today than yesterday.
  D) The book is more interesting than the movie.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) She is the most intelligent person in the room." cümlesidir. Bu cümle, bir sıfatın üstünlük derecesini (superlative form) kullanarak, bir kişinin odadaki en zeki kişi olduğunu ifade etmektedir. Superlative form, bir nesnenin ya da kişinin diğerlerine göre üstün olduğunu belirtmek için kullanılan bir dil yapıdır. 13. Which planet is the largest in our solar system?

  A) Saturn    B) Jupiter    C) Neptune    D) Uranus

 14. Cevap: B Açıklama:

  Soru, güneş sistemimizdeki en büyük gezegenin hangisi olduğunu sormaktadır. Bu gezegen, Jupiter gezegenidir. Jupiter, güneş sistemimizdeki en büyük gezegen olup, diğer gezegenlerin toplamından daha büyük bir kütle sahiptir. 15. Which planet is known as the "Morning Star" or "Evening Star"?

  A) Mercury    B) Venus    C) Earth    D) Mars

 16. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Venus'dur. Venus, zaman zaman dünya çevresinde en yakın konuma gelerek yeryüzünden görülebilir ve sabahleyin doğarken veya akşamları batarken parlak bir yıldız gibi görünür. Bu olay, Venus'un "sabah yıldızı" veya "akşam yıldızı" olarak adlandırılmasına neden olur. 17. Hangi kelime "karşılaştırmak" anlamına gelir?

  A) Combine    B) Compare    C) Collect    D) Complete

 18. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) Compare"dir. "Karşılaştırmak" kelimesinin anlamı, iki veya daha fazla şeyi birbirleriyle benzerliklerini veya farklılıklarını belirlemek için karşılaştırmaktır. 19. Aşağıdaki cümlelerden hangisi "en çok" anlamına gelen bir karşılaştırma yapmaktadır?

  A) This is the most beautiful sunset I have ever seen.
  B) This is more beautiful than any sunset I have ever seen.
  C) This is beautiful, but not as beautiful as some sunsets I have seen.
  D) This sunset is beautiful, but not the most beautiful one.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A) This is the most beautiful sunset I have ever seen cümlesidir. Bu cümle "en çok" anlamına gelen bir karşılaştırma yapar çünkü "most" kelimesi en üst noktayı ifade eden "superlative" bir yapıdır. Bu cümle aynı zamanda "comparative" yapılar ile karşılaştırıldığında "en" anlamını veren "most" kelimesinin kullanımını gösterir. A seçeneğindeki "most" kelimesi en üst noktayı ifade eden "superlative" bir yapıdır ve "en çok" anlamını verir. B, C ve D seçeneklerinde ise "more", "as" ve "not the most" yapıları vardır ancak hepsi "most" kadar kesin bir karşılaştırma yapmazlar. 21. What is the correct way to express a suggestion in English?

  A) You must study harder for the exam.
  B) You should study harder for the exam.
  C) You don't have to study for the exam.
  D) You can study harder for the exam.

 22. Cevap: B Açıklama:

  The correct way to express a suggestion in English is option B, "You should study harder for the exam." This is because "should" is a modal verb used for giving advice or making a recommendation. Option A, "You must study harder for the exam," is too strong and implies a requirement, while option C, "You don't have to study for the exam," suggests that studying is optional and not necessary. Option D, "You can study harder for the exam," is a statement of ability and not a suggestion. 23. Which of the following sentences expresses a strong obligation?

  A) You should wear a seatbelt while driving.
  B) You must wear a seatbelt while driving.
  C) You don't need to wear a seatbelt while driving.
  D) You can wear a seatbelt while driving.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B şıkkıdır. "Must" kelimesi bir yükümlülük ifade ederken "should" daha yumuşak bir öneri ifade eder. "Don't need to" ifadesi ise bir ihtiyacın olmadığını ifade ederken "can" ifadesi seçenek sunar ama zorunluluk ifade etmez. Bu soru, İngilizce'de farklı tonlama ve nuansların önemini anlamayı gerektirir. 25. What is the correct way to express a recommendation in English?

  A) You should go to the doctor if you're feeling sick.
  B) You must go to the doctor if you're feeling sick.
  C) You don't need to go to the doctor if you're feeling sick.
  D) You can go to the doctor if you're feeling sick.

 26. Cevap: A Açıklama:

  The correct way to express a recommendation in English is to use "should" followed by the action that is recommended. For example, "You should go to the doctor if you're feeling sick." This shows that the action is recommended, but not mandatory. It is a polite and helpful way to make a suggestion. Using "must" would imply that the action is mandatory, while "don't need to" would imply that the action is unnecessary. The use of "can" is not a recommendation but rather an indication of possibility. 27. What is the meaning of the word "pollution" in the context of environmental issues?

  A) an act of preserving nature
  B) a substance that is beneficial to the environment
  C) the presence or introduction into the environment of substances that cause harm or discomfort to living organisms
  D) the study of the natural world

 28. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) the presence or introduction into the environment of substances that cause harm or discomfort to living organisms. "Pollution" kelimesi çevreye zarar veren veya rahatsızlık veren maddelerin varlığı veya çevreye bu maddelerin girişini ifade eder. Bu maddeler hava, su veya toprakta bulunabilir ve insanlar, hayvanlar ve bitkiler dahil canlı organizmalara zarar verebilir. Örneğin, hava kirliliği, su kirliliği ve toprak kirliliği çevre kirliliği olarak adlandırılabilir. 29. What is the term used to describe the gradual increase in the temperature of the Earth's atmosphere due to the burning of fossil fuels and other human activities?

  A) global warming       B) climate change      
  C) ozone depletion      D) greenhouse effect   

 30. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "global warming" yani küresel ısınmadır. Küresel ısınma, insanların fosil yakıtları ve diğer faaliyetleri nedeniyle atmosferdeki sıcaklığın yavaş yavaş artmasıdır. Bu durum, doğal yaşamı, deniz seviyesini ve iklimi etkileyerek ciddi sonuçlara neden olabilir. Bu konuda farkındalık yaratmak ve çözüm yolları bulmak önemlidir. 31. Which of the following is an example of a non-biodegradable material?

  A) paper    B) wood    C) plastic    D) food waste

 32. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) plastic"dir. Non-biyolojik bozunmaz malzemeler doğada yıllarca kalabilir ve çevreye zararlı olabilir. Plastik atıklar özellikle çevre kirliliği açısından büyük bir sorun teşkil etmektedir 33. Which of the following is a way to make a suggestion using the word "maybe"?

  A) Maybe we should go to the beach this weekend.
  B) I think we should go to the beach this weekend.
  C) We have to go to the beach this weekend.
  D) Let's go to the beach this weekend.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Maybe we should go to the beach this weekend." şeklindedir. "Maybe" kelimesi bir öneride bulunurken belirsizlik ifade eder ve karşı tarafın fikrini almak için kullanılır. Diğer seçenekler ise daha net bir şekilde öneri sunuyorlar ya da emir kipi içeriyorlar. 35. Which of the following is a place where people can borrow books?

  A) Police station    B) Post office    C) Library    D) Bank

 36. Cevap: C Açıklama: 37. Which of the following is a place where people can watch movies?

  A) Park    B) Mall    C) Museum    D) Cinema

 38. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Cinema". Sinemalar, insanların filmleri izleyebilecekleri yerlerdir. Sinemalar, bir filmi büyük ekranda izleme deneyimini sunan yerlerdir. Sinemalar, genellikle bir filmi belirli bir süre boyunca gösterir ve insanlar bilet alarak filmi izleyebilirler. 39. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir teklif ifadesidir?

  A) I like swimming in the ocean.
  B) She is going to the gym every day.
  C) Let's watch a movie tonight.
  D) They don't eat meat.

 40. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Let's watch a movie tonight. Soruda bir teklif ifadesinin hangi seçenekte kullanıldığı soruluyor. Seçenek C'deki "Let's watch a movie tonight" ifadesi bir teklif ifadesidir. Seçenekler A, B ve D ise birer beyan ifadesidir. 41. Aşağıdaki teklif ifadelerinden hangisi "İstersen, yarın benimle yürüyüş yapabiliriz." anlamını taşır?

  A) Why don't we go to the park?
  B) Let's have dinner at the Italian restaurant.
  C) How about going to the beach this weekend?
  D) If you like, we can go for a walk tomorrow.

 42. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) If you like, we can go for a walk tomorrow." şeklindedir. Bu cümle bir teklif ifadesidir ve kişiye yürüyüş yapmak için bir seçenek sunar. "Why don't we go to the park?", "Let's have dinner at the Italian restaurant.", ve "How about going to the beach this weekend?" ifadeleri de teklif niteliğinde olsalar da, yürüyüş yapma seçeneği sunmazlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 7.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - Test Detayları

2022-2023 7.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - Test 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 7.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 7.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 7.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 7.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PUBLIC BUILDINGS
  1. Students will be able to give explanations with reasons.
  2. Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to understand explanations with reasons.
  3. Students will be able to report on explanations with reasons.
  4. Students will be able to understand simple expressions and recognize familiar words about explanations with reasons.
  5. Students will be able to write pieces about explanations with reasons.
 • ENVIRONMENT
  1. Students will be able to give a simple description or presentation of a process.
  2. Students will be able to identify specific information in various texts about environment.
  3. Students will be able to talk about obligations. Students will be able to give simple instructions for a specific process.
  4. Students will be able to understand phrases and the highest frequency vocabulary about environment. Students will be able to follow how a simple process is described in clear oral texts.
  5. Students will be able to write short, simple messages about environment. Students will be able to write short description of a process.
 • PLANETS
  1. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths. Students will be able to identify specific information about past events.
  2. Students will be able to identify the discussion topic about popular science in simple oral texts.
  3. Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to talk about past events.
  4. Students will be able to report on general truths in various ways.
  5. Students will be able to write short and basic descriptions of facts and general truths.

Ayrıca 2022-2023 7.sınıf İngilizce 2.dönem 2.sınav soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Superlatif yapıdaki sıfatların nasıl kullanıldığını anlamaktır.

İngilizce'de sıfatların sıralaması hakkında bilgi sahibi olmaları ve karşılaştırma yapılarına aşina olmaları beklenir.

Tokyo'nun Japonya'daki en kalabalık şehir olduğunu ifade eder. Bu soruyla ilgili kazanım, İngilizce'de superlatif yapıdaki sıfatları tanımak ve kullanabilmektir.

Dil bilgisi bilgisinin ölçüldüğü bir sorudur.

Öğrencilerin kıyaslama sıfatlarını doğru bir şekilde kullanarak nesnelerin özelliklerini karşılaştırma becerisini geliştirmek.

Dil bilgisi bilgisini ölçerek, öğrencilerin dil yapısı kullanımını anlamalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Astronomi ve gök bilimleri konularıyla ilgilenenler için önemlidir.

Astronomi ve gök bilimi ile ilgili temel bir bilgiyi hatırlama kazanımını hedeflemektedir.

Kelime dağarcığını genişletme ve kelime anlamlarını doğru anlama becerisi kazanma hedefiyle hazırlanmıştır.

Karşılaştırma yapıları ve "superlative" yapıları anlamak ve kullanmak.

İngilizce'de öneri ifade etmenin doğru yolu.

Verilen durumlarda, İngilizce'de ifade edilen tonlama ve nuans farklarını anlamak.

İngilizce'de öneri ifade etmek için "should" yardımcı fiili kullanılır. Bu yardımcı fiilin ardından önerilen eylem belirtilir. "Should" kullanarak bir öneride bulunmak, eylemin önerildiğini, ancak zorunlu olmadığını gösterir. Bu, nazik ve yardımcı bir öneride bulunmak için kullanılır. "Must" kullanımı eylemin zorunlu olduğunu ima ederken, "don't need to" kullanımı eylemin gereksiz olduğunu ima eder. "Can" kullanımı ise bir öneri değil, olasılığı ifade eder.İngilizce'de öneri ifade etmek için "should" yardımcı fiili kullanılır. Bu yardımcı fiilin ardından önerilen eylem belirtilir. "Should" kullanarak bir öneride bulunmak, eylemin önerildiğini, ancak zorunlu olmadığını gösterir. Bu, nazik ve yardımcı bir öneride bulunmak için kullanılır. "Must" kullanımı eylemin zorunlu olduğunu ima ederken, "don't need to" kullanımı eylemin gereksiz olduğunu ima eder. "Can" kullanımı ise bir öneri değil, olasılığı ifade eder.

İngilizce "pollution" kelimesinin çevresel sorunlar bağlamında anlamını açıklayabiliriz.

"Çevre ve iklim değişikliği konusunda bilgi sahibi olma" olarak belirtilebilir.

Çevre kirliliği hakkındaki farkındalığını artırmayı amaçlamaktadır.

Özetle, "maybe" kelimesi belirsizlik ifade eden bir öneri cümlesi kurarken kullanılabilir.

Soru, insanların kitap ödünç alabilecekleri yerleri sormaktadır. Cevap anahtarı C seçeneği olan kütüphanedir. Kütüphaneler, insanların kitap, dergi, gazete vb. materyalleri ödünç alabileceği ve okuyabileceği yerlerdir. Bu soru, öğrencilere farklı yerlerin ve hizmetlerin amaçlarını ve işlevlerini öğretir.

Yerleri tanımlama becerisini ve farklı türdeki yerleri ayırt etme yeteneğini ölçmektedir.

Bir metinde teklif ifadesini tanımlayabilme.

Teklif ifadeleri hakkındaki anlayışını ölçer.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 7.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavı 7.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 7.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 21 kere doğru, 4 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 7.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 7.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 7.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 7.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf İngilizce dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf İngilizce Sınavı Hazırla
  7.Sınıf İngilizce Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş