2022-2023 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Sınav (TEST)

2022-2023 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Sınav (TEST) CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki meleklerden hangisi dört büyük melekten biridir?

  A) Yazıcı melekler            B) Koruyucuyu melekler
  C) Sura üfleyen melek     D) Sorgu melekleri

 2. Cevap: C

 3. Hamza: Hac Müslümanların birlik, beraberliğine katkı sağlar.
  Usame: Hac insanların sabır ve iradelerini güçlendirir.
  Yunus : Hac insanlara güçlüklere karşı dayanma gücü kazandırır.
  Mahmut: Hac insanların günahlarının affına vesile olur.
  Haccın insan davranışları üzerindeki bireysel ve toplumsal etkileri dikkate alındığında hangi öğrencinin sözleri diğerlerinden farklıdır?

  A) Hamza    B) Yunus     C) Usame    D) Mahmut

 4. Cevap: A

 5. “Tavaf, haccın üçüncü ve son şartı. Peygamberimiz, tavafı, namaza benzetmiş. Hani kelebekler, ışığı çok sevdikleri için, sürekli lambanın etrafında dönerler ya, bizler de Allah’a olan sevgimizi, O’nun çok değer verdiği bu yerin etrafında dönerek gösteriyoruz. Her bir dönüşümüz bir şavttır ve bunu 7 kez yapmamız lazım.”
  Bahsedilen ibadetin yapıldığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mescid-i Nebi         B) Arafat Dağı
  C) Kabe                      D) Safa ve Merve tepeleri

 6. Cevap: C

 7. Hac ve umre ibadeti için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Hac farz umre sünnettir.
  B) Haccın belli bir zamanı vardır.
  C) Hac Kurban Bayramı döneminde yapılır.
  D) Umre sadece Ramazan ayında yapılır.

 8. Cevap: D

 9. Geçmişte hac ibadeti için kara yolu ile gitme imkanı olduğu zamanlarda hacı adayları ihramlarını ……….…. mahallerinde giyiyorlardı. Artık kara yolu ile gitme imkânı olmadığı için hacılar ihramlarını Havaalanlarında uçaklarına binmeden önce giyiyorlar.
  Haber spikerinin okuduğu haber metninde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Tavaf    B) Sa’y        C) Mikat        D) Vakfe

 10. Cevap: C

 11. Arkadaşlar! Kurban ibadetini araştırırken bulduğum bilgiler beni iki peygambere yöneltti. Biz Müslümanlar kurban ibade-tini ilk olarak onlardan öğrenmişiz. Peygamberimiz de kurbanla ilgili o iki peygamberin yaptıklarını örnek almamız gerektiğini söylemiş.
  Sunumda dikkat çekilen peygamberler aşağıdakilerden hangileridir?

  A) Hz. İbrahim – Hz. İsmail      B) Hz. Musa – Hz. Harun
  C) Hz. Yakup – Hz. Yusuf        D) Hz. Adem – Hz. Nuh

 12. Cevap: A

 13. Aşağıdakilerden hangisi kurban ibadetinin bireysel yönü ile ilgili değildir?

  A) Kulluk bilinci kazandırır
  B) Fedakârlık ruhunu canlı tutar
  C) Allah’a yakınlaşmayı sağlar
  D) Dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirir

 14. Cevap: D

 15. Hac ibadetini araştıran bir öğrencinin araştırmasında aşağıdaki hangi isimden bahsetmesi beklenmez?

  A) Hz. İbrahim          B) Hz. Yusuf
  C) Hz. İsmail             D) Hz. Hacer

 16. Cevap: B

 17. Aşağıdakilerden hangisi kurban bayramında kurban edilmesine dinen izin verilen hayvanlardan değildir?

  A) Koyun     B) Horoz    C) Manda     D) Deve

 18. Cevap: B

 19. Kurban ibadeti Hz. İbrahim ile oğlu İsmail arasında geçen olaydan bize kalmış bir ibadettir. Bu ibadet bizlere bazı olumlu davranışlar kazandırmayı hedefler.
  Aşağıdaki davranışlardan hangisi bu davranışlardan biri değildir?

  A) Fedakârlık   B) Pişmanlık  C) Teslimiyet   D) İtaat

 20. Cevap: B

 21. Hac, bir özveridir. Allah için maldan özveride bulunarak ruh temizliği, birlik, beraberlik, kaynaşma ve bütün insanlara karşı dostça bir tutum kazanma açısından önemli bir ibadettir. Hac yapmak için dünyanın her tarafından çok sayıda insan Mek-ke’ye gelir.
  Haccın öneminin açıklandığı bu paragrafta aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapılmamıştır?

  A) Fedakârlık                 B) Allah rızası
  C) Birlik-beraberlik         D) Kültür gezisi

 22. Cevap: D

 23. Bugün, Kurban Bayramının arefesi. Arafat Dağı milyonlarca hacı adayının hep bir ağızdan “Lebbeyk Allahümme lebbeyk Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk İnne’l-hamde ve’n-nimete leke ve’l-mülk lâ şerîkelek” duaları ile inlemektedir.
  Arafat dağında hacıların yaptığı bu duanın adı nedir?

  A) Teravih   B) Mikat      C) Telbiye      D) Hervele

 24. Cevap: C

 25. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların hac ibadeti esnasında etrafında dönerek ibadet ettikleri mekâna verilen isimlerden biri değildir?

  A) Beytullah                   B) Kâbe
  C) Mescid-i Haram        D) Mescid-i Nebi

 26. Cevap: D

 27. Aşağıdakilerden hangisi kurban ibadeti için söylenirse doğru olmaz?

  A) Yakınlaşmak anlamına gelir.
  B) Vacip bir ibadettir.
  C) Yıl içinde bir defa ve istenildiği zaman yapılabilir.
  D) Mal ile yapılan bir ibadettir.

 28. Cevap: C

 29. Hacdan gelen dedemler hac fotoğraflarını gösteriyorlardı ki, dedemin giymiş olduğu elbise dikkatimi çekti.
  Dedeme; “Dedeciğim! giymiş olduğun elbise size çok yakışmış” dedim. Dedem, oğlum o elbise değil onun adı; …………………...  dedi.
  Paragrafta dedenin torununa söylediği elbisenin adı nedir?

  A) Mikat      B) İhram    C) Arafat     D) Vakfe

 30. Cevap: B

 31. “Beni vefatımdan sonra ziyaret edenler, hayatımda ziyaret etmiş gibidir” (Darakutni-Hadis)
  Hadiste verilen tavsiyeyi yerine getirmek isteyen bir kimse aşağıdaki şehirlerden hangisine yolculuk etmelidir?

  A) Mekke     B) Medine    C) Şam       D) Taif

 32. Cevap: B

 33. Gülcan Öğretmen, öğrencilerine “Hac ibadetini tamamlayıp ülkesine dönen bir Müslüman neler kazanmıştır?” sorusunu yöneltir. Öğrencilerinden bazıları şöyle cevaplar verir:
  Gülay: Dili, rengi, kültürü farklı olan insanlara saygı duymamız gerektiğini hatırlatır.
  Ebrar: Allah katında herkesin eşit olduğu duygusunu kalplere yerleştirir.
  Tuğba: Hacca gidenler, hacca gitmeyenlerden üstün olacakları için ayrıcalık kazanırlar.
  Efsa: Sabırlı olmanın ve hoşgörülü olmanın önemini kavramıştır.
  Yukarıdaki hangi öğrencinin cevabı doğru değildir?

  A) Efsa        B) Ebrar       C) Tuğba       D) Gülay

 34. Cevap: C

 35. *Mikat    * Fitre      * Vakfe
  *İhram    * Adak     * İmsak
  *Sa’y      * Zekat    * Tavaf
  Verilen kavramlardan kaç tanesi hac ile ilgilidir?

  A) 8            B) 7           C) 6           D) 5

 36. Cevap: D

 37. (I.) Hac yılın belirgi günlerinde dinimizce önemli sayılan Kâbe ve çevresindeki yerlerin ibadet niyetiyle ziyaret edilmesidir. (II.) Sağlığı yerinde ve maddi imkanları uygun olan her Müslüman’ın ömründe bir kez hacca gitmesi farzdır. (III.) Hac ibadeti bireyin ahlaki duyarlılığını geliştirmenin yanı sıra Müslümanların kaynaşmasını da sağlar. (IV.) Bu ibadeti hakkıyla yerine getirenin günahlarının affolunacağı bildirilmiştir.
  Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde haccın birey ve toplum üzerindeki etkisi birlikte vurgulanmıştır?

  A) III.           B) I.           C) II.           D) IV.

 38. Cevap: A

 39. Selman Bey ile Sevcan Hanım evlendikten sonra Yüce Allah’tan bir hayırlı evlat dilemişlerdir. Çocukları sağlıklı bir şekilde dünyaya gelirse Selman Bey, Allah (c.c.) rızası için kurban kesmeye söz vermiştir. Yüce Allah onlara sağlıklı bir çocuk bağışlamıştır. Selman Bey de sözünde durarak bir kur-ban kesmiş ve bu kurbanın tamamını çevresindeki yoksullara dağıtmıştır.
  Yukarıdaki metne göre Selman Bey’in kestiği bu kurbanın adı ve hükmü nedir?

  A) Akika Kurbanı - Vacip
  B) Şükür Kurbanı - Vacip
  C) Dar Kurbanı - Sünnet
  D) Adak Kurbanı – Vacip

 40. Cevap: D

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Detayları

2022-2023 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Sınav (TEST) 2 kere indirildi. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 30 Kasım 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Sınav (TEST) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • RAMAZAN AYI VE ORUÇ İBADETİ
  1. Mâun suresini ezbere okur ve anlamını söyler.
  2. Oruç ibadetinin kişi iradesi ve davranışları üzerindeki etkisini açıklar.
  3. Oruç tutan kimsenin dikkat etmesi gereken hususları örnekleri ile açıklar
  4. Orucu bozan durumların neler olduğunu belirtir.
  5. Orucu tanımlayarak niçin oruç tutulduğunu açıklar.
  6. Orucun birey ve toplum üzerindeki yararlarını çevresinden örnekler vererek açıklar.
  7. Ramazan ayına ve bayramına yönelik duygu ve düşüncelerini paylaşır.
  8. Ramazan ayının önemini ve bu ayı önemli yapan hususları açıklar.
  9. Sahur, imsak, iftar, mukabele, teravih namazı ve fitrenin anlamlarını tanır.
 • BİR İNSAN VE PEYGAMBER OLARAK HZ. MUHAMMED
  1. Hz. Muhammed’i diğer insanlardan ayıran en önemli özelliğin, Allah’tan vahiy alması olduğunu bilir.
  2. Hz. Muhammed’in bizler gibi bir insan olduğuna ayetlerden örnekler vererek açıklar
  3. Hz. Muhammed’in görevlerinden birisinin Kur’an’ı açıklamak olduğunu söyler.
  4. Hz. Muhammed’in insanları baskı ve zor kullanmadan uyarma ve aydınlatma görevinin olduğunu fark eder
  5. Hz. Muhammed’in insanlık için niçin bir rahmet olarak gönderildiğini fark eder
  6. Hz. Muhammed’in peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerine ayetlerden örnekler verir.
  7. Hz. Muhammed’in tutumlarından hareketle kendi davranışlarını değerlendirir.

Ayrıca 2022-2023 7sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1.dönem 2.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hac ibadeti kavramlarını ölçen sorulardan hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2022-2023 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Testi İstatistikleri

Bu sınav 43 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 547 kere doğru, 146 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri