2022-2023 7.Sınıf Arapça 2.Dönem 1.Sınav (TEST)

2022-2023 7.Sınıf Arapça 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Arapça alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 7.Sınıf Arapça 2.Dönem 1.Sınav (TEST) CEVAPLARI

 1. زينب في الموقف
  Cümlesinde Zeynep’ in nerede olduğu belirtiliyor?

  A) sokakta  B) caddede   C) durakta D) otobüste

 2. Cevap: C Açıklama:

  C) durakta olabilir. Çözüm açıklaması: - Cümlede "زينب في الموقف" ifadesi yer almaktadır. - "الموقف" kelimesi Arapça'da "durak" anlamına gelir. - Dolayısıyla, Zeynep'in "durakta" olduğu belirtilmektedir. 3. أنا أحب النوم مثل أخي سالم
  Cümlesinin Türkçesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kardeşim salim de benim gibi uykuyu sevmiyor
  B) Ben kardeşim salim gibi uykuyu sevmiyorum
  C) Ben ve kardeşim selim uykuyu sevmiyoruz
  D) Ben kardeşim salim gibi uykuyu seviyorum

 4. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Ben kardeşim Salim gibi uykuyu seviyorum'dur. Cümlede, "أنا أحب النوم" ifadesi "Ben uykuyu seviyorum" anlamına gelirken, "مثل أخي سالم" ifadesi "kardeşim Salim gibi" anlamına gelir. Dolayısıyla, doğru Türkçe çeviri "Ben kardeşim Salim gibi uykuyu seviyorum" şeklindedir. 5.  أتناول الفطور في الساعة السابعة   
  Cümlesinin Türkçesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Saat 8:00 de kahvaltı ederim.
  B) Saat 7:00 de uyanırım.
  C) Saat 7:00 de kahvaltı ederim          
  D) Saat 7:00 de akşam yemeği yerim.

 6. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Saat 7:00 de kahvaltı ederim olabilir. - Verilen cümle Arapça'da "Sabah saat 7'de kahvaltı ediyorum" anlamına gelir. - Doğru Türkçe çeviri "Saat 7:00 de kahvaltı ederim" şeklinde olacaktır. 7. saat sorusu
  Yandaki resmi ifade eden kelime hangisidir?

  A) الساعة السادسة          B) الساعة الرابعة
  C) الساعة الخامسة          D) الساعة الثانية

 8. Cevap: C Açıklama:

  Anladım, cevabınız C seçeneği. Bu durumda çözüm açıklamasını ve kazanımını aşağıda bulabilirsiniz: Verilen resimde, saat 5'i gösteren bir saat resmi görülmektedir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. 9. Bilal okula gitmeden bir saat önce sabah namazı kılmaktadır. Okula saat dokuzda gittiğine göre namazı saat kaçta kılar?

  A) الساعة السادسة          B) الساعة الثامنة
  C) الساعة الخامسة          D) الساعة الثانية

 10. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevap anahtarı B) الساعة الثامنة olabilir. - Soruda belirtilen Bilal, okula gitmeden bir saat önce namaz kılmaktadır ve okula saat dokuzda gittiği belirtilmektedir. - Dolayısıyla, Bilal'in namazını saat 8'de kıldığı sonucuna varabiliriz. 11.  ” انا احب الرياضيات - “  diyen Selim’in sevdiği ders hangisidir?

  A) Fen    B)  Beden Eğitimi    C) Matematik   D) Din

 12. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevap anahtarı C) Matematik. Soruda Selim'in "Matematik'i seviyorum" dediği belirtiliyor. Dolayısıyla, Selim'in sevdiği ders Matematik'tir. 13. هو داخل الي الصف مسرعا  cümlesindeki altı çizili kelimenin anlamı hangisidir?

  A) erken     B)  geç      C)   hızlıca      D) yavaşça
 14. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir, yani "hızlıca". Verilen cümlede "مسرعا" kelimesi "hızlıca" anlamına gelir. Diğer seçenekler olan "erken", "geç" ve "yavaşça" bu cümlenin anlamını doğru şekilde ifade etmemektedir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. 15. انت تلميذة مجتهدة و هذا الدرس مهم لك
  cümlesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sen çalışkan bir öğrencisin ama bu derse çalışmıyorsun
  B) Sen çalışkan bir öğrencisin ve bu ders senin için önemli
  C) Sen çalışkan bir öğrencisin ve bu ders senin için çok önemli
  D) Sen çalışkansın ve bu ders senin için faydalı

 16. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevap anahtarı B) Sen çalışkan bir öğrencisin ve bu ders senin için önemli olabilir. Soruda "انت تلميذة مجتهدة و هذا الدرس مهم لك" ifadesi verilmiştir. - Türkçe karşılığı "Sen çalışkan bir öğrencisin ve bu ders senin için önemli" şeklinde olabilir. - Çünkü ifadede, "تلميذة مجتهدة" çalışkan bir öğrenciyi ifade ediyor ve "هذا الدرس مهم لك" ise bu derse senin için önemli anlamına geliyor. 17. “Erken uyuyan erken kalkar”
  cümlesinin Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) مبكرا  نام  من استيقظ مبكرا    
  B) من نام استيقظ مبكرا
  C) متأخرا استيقظ  متأخرا نام من
  D) مبكرا استيقظ مبكرا  نام من

 18. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir, yani "من نام استيقظ مبكرا". Verilen cümle "Erken uyuyan erken kalkar" anlamına gelir. Bu cümlenin Arapça karşılığı "من نام استيقظ مبكرا" şeklindedir. Diğer seçenekler cümlenin anlamını farklı şekillerde ifade etmektedir ve doğru çeviri değildir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. 19. “  الملابس المدرسية “ ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Okul arkadaşları    B) Okul eşyaları
  C) Okul elbiseleri        D) Okul servisi

 20. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevap anahtarı C) Okul elbiseleri olabilir. Soruda "الملابس المدرسية" ifadesinin Türkçe karşılığı istenmektedir. - "الملابس المدرسية" ifadesi, kelime kelime çevrildiğinde "okul elbiseleri" anlamına gelir. - Dolayısıyla, doğru cevap C) Okul elbiseleri olabilir. 21. هذه     مرة      متاخرة    اول      و انت    
  1           2       3           4        5
  Yukarıdaki karışık olarak verilen kelimelerin düzgün cümle  hali hangidir?

  A) 2 5 1 4 3             B)  1 4 2 5 3        
  C) 1 2 3 4 5             D)  1 3 5 4 2
 22. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A seçeneğidir, yani "2 5 1 4 3". Verilen karışık kelimelerin doğru bir cümle oluşturması için sıralanması gerekmektedir. İlgili kelimelerin doğru sıralaması "2 5 1 4 3" şeklindedir. Diğer seçeneklerde kelimelerin sırası yanlış şekilde verilmiştir. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir. 23. في الساعة السابعة   استيقظ
  Yukarıdaki altı çizili ifadeyi öğrenmek için hangi soru edatını kullanırız?

  A)   ما      B) متي         C)   من        D) اين

 24. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevap anahtarı B) متى . Altı çizili ifade "في الساعة السابعة" cümlesinde yer almaktadır. - Bu ifade Türkçe'ye "Saat kaçta?" şeklinde çevrilebilir. - İfadenin anlamını öğrenmek için kullanabileceğimiz soru edatı "متى" yani "ne zaman" olacaktır. - Dolayısıyla, doğru cevap B) متى olabilir. 25. Arapça sorusu 7.sınıf
  Resimde işaretli olan kitap üstten kaçıncı sıradadır?

  A) السابعة              B) الثامنة
  C) التاسعة              D) العاشرة

 26. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun doğru cevap anahtarı C) التاسعة olabilir. Resimde işaretli olan kitap, görseldeki numaralandırmaya göre dokuzuncu (9) sıradadır. Soruda "üstten kaçıncı sıradadır?" şeklinde bir soru sorulmaktadır. Doğru cevap, resimde işaretli olan kitabın dokuzuncu sırada olduğunu belirten C) التاسعة olacaktır. 27.  جلست امام التلفاز في الغرفة
  cümlesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Televizyonun önünde oturduk
  B) Odamda televizyonun önüne oturdum
  C) O, odada televizyonun önünde oturdu
  D) Odada televizyonun önünde oturdum

 28. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B seçeneğidir, yani "Odamda televizyonun önüne oturdum". Verilen Arapça cümle Türkçe olarak "Odamda televizyonun önüne oturdum" şeklinde çevrilebilir. Bu çeviri B seçeneğinde doğru şekilde verilmiştir. Diğer seçeneklerde cümlenin anlamı farklı şekillerde ifade edilmiştir. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir. 29. عائلة  kelimesinin eşanlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) قصة                   B) حاسوب
  C) اسرة                   D) غرفة

 30. Cevap: A Açıklama:

  Özür dilerim, bir hata yaptım. Doğru cevap A) قصة olacaktır. Soruda "عائلة kelimesinin eşanlamlısı hangisidir?" sorulmaktadır. - A seçeneği "قصة" kelimesini içermektedir ve bu kelime "hikaye" anlamına gelir. - Dolayısıyla, doğru cevap A) قصة olacaktır. 31. Aşağıdaki kelime eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

  A) موقف = lokanta            B)   عمارة = apartman
  C)  شاطئ  = sahil,kıyı        D)   سادس = altıncı

 32. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A'dır, yani "موقف = lokanta" eşleştirmesi yanlıştır. Verilen kelime eşleştirmelerinden "موقف" kelimesi "lokanta" olarak yanlış bir şekilde çevrilmiştir. "موقف" kelimesi Arapça'da "otobüs durağı" anlamına gelirken, "lokanta" kelimesi Türkçe'de farklı bir anlama sahiptir. Diğer eşleştirmeler ise doğru şekilde verilmiştir: "عمارة" kelimesi "apartman" anlamına gelir, "شاطئ" kelimesi "sahil" veya "kıyı" anlamına gelir, "سادس" kelimesi ise "altıncı" anlamına gelir. 33. الحافلة تاخرت  cümlesindeki altı çizili kelimenin anlamı hangisidir?

  A)  Bozuldu    B) Gecikti   C) Erken geldi    D) Gelmedi

 34. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Gecikti olacaktır. - Soruda, "الحافلة تاخرت" cümlesinde altı çizili kelimenin anlamı sorulmaktadır. - B seçeneği "Gecikti" kelimesini içermektedir ve bu kelime cümledeki "تاخرت" kelimesinin Türkçe karşılığıdır. - Dolayısıyla, doğru cevap B) Gecikti olacaktır. 35. Aşağıdaki kelime eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

  A) بدقة  = dikkatle        B) مسرعا   = hızlıca
  C) الظهر  = öğlen         D) احسنت  = hoş geldin

 36. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D'dir, yani "احسنت = hoş geldin" eşleştirmesi yanlıştır. Verilen kelime eşleştirmelerinden "احسنت" kelimesi "hoş geldin" olarak yanlış bir şekilde çevrilmiştir. Aslında "احسنت" kelimesi Arapça'da "tebrikler" veya "bravo" anlamına gelirken, "hoş geldin" farklı bir ifadedir. Diğer eşleştirmeler ise doğru şekilde verilmiştir: "بدقة" kelimesi "dikkatle", "مسرعا" kelimesi "hızlıca", "الظهر" kelimesi ise "öğlen" anlamına gelir. 37. Arapça sorusu
  Resme göre aşağıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  الدروس  ………..

  A) تناول     B) مشاهدة    C) مستمعة   D)  مذاكرة

 38. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) مذاكرة olacaktır. - Soruda, "الدروس ……….." şeklinde bir boşluk bulunmaktadır ve bu boşluğa uygun kelime sorulmaktadır. - Resimde yer alan "المذاكرة" kelimesi, cümledeki boşluğa gelmelidir. - Dolayısıyla, doğru cevap D) مذاكرة olacaktır. 39. Aşağıdakilerden hangisi mazi fiildir?

  A) جلست     B) احب      C)  نخرج      D) يدخل

 40. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A'dır, yani "جلست" mazi fiildir. Mazi fiiller, Arapça'da geçmiş zamanı ifade eden fiillerdir. Verilen seçenekler arasında "جلست" (jelset) mazi fiil olarak kullanılmıştır, çünkü "jelset" kelimesi geçmiş zamanda gerçekleşmiş bir eylemi ifade etmektedir ve "oturdum" anlamına gelir. Diğer seçenekler ise şimdiki zaman veya gelecek zamanı ifade eden fiillerdir. "احب" (uhibbu) şimdiki zamanı ifade ederken, "نخرج" (nakhruj) gelecek zamanda gerçekleşecek bir eylemi ifade eder. "يدخل" (yadkhul) ise şimdiki zamanı ifade eder. 41. Aşağıdaki diyaloğu yan tarafa tercüme ediniz.
  Arapça diyalog sorusu

 42. Cevap:

  A: مرحبًا، كيف يمكنني مساعدتك؟

  B: أريد أن أشتري هذا الكتاب. هل لديك نسخة منه؟

  A: نعم، لدينا نسخة واحدة فقط. هل ترغب في شرائها؟

  B: نعم، أرغب في ذلك. كم يكلف؟

  A: سعره هو 50 دولارًا.

  B: حسنًا، ها هي النقود. شكرًا لك!

  Açıklama:

  - Soruda verilen diyalogun Türkçe tercümesi istenmektedir. - Diyalogda iki kişi arasında bir alışveriş konuşması geçmektedir. - İlk kişi, "Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?" diye soruyor. - İkinci kişi, bir kitap satın almak istediğini ve kitabın mevcut olup olmadığını soruyor. - İlk kişi, bir kopyalarının olduğunu ve ikinci kişinin satın almak isteyip istemediğini soruyor. - İkinci kişi, kitabı satın almak istediğini ve fiyatını sorduğunu belirtiyor. - İlk kişi, kitabın fiyatının 50 dolar olduğunu söylüyor. - İkinci kişi, parayı veriyor ve teşekkür ediyor. 43. Soruyu Arapça olarak cevaplandırınız.
  Arapça sorusu 7.sınıf

 44. Cevap:

  Cevap Yok

  Açıklama: 45. Soruyu Arapça olarak cevaplandırınız.
  Arapça sınav sorusu

 46. Cevap:

  Cevap Yok

  Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 7.Sınıf Arapça 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Detayları

2022-2023 7.Sınıf Arapça 2.Dönem 1.Sınav (TEST) 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Şubat 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 7.Sınıf Arapça 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 7.Sınıf Arapça 2.Dönem 1.Sınav (TEST) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 7.Sınıf Arapça 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik


2022-2023 7.Sınıf Arapça 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • VATANIM
  1. Örnek Kişiler
  2. Tarihî Yerler
  3. Ülkemi Seviyorum

Ayrıca 2022-2023 7.sınıf Arapça dersi 2.dönem 1.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır

Metin anlama ve çıkarım yapma becerisi.

Metinden çeviri yapma becerisini ölçmektedir.

Yabancı dil metinlerini anlama ve çeviri yapma becerisi.

Saat okuma becerisi, dilbilgisi ve görsel algı gibi becerileri kullanma yeteneğini ölçer.

Zaman kavramını anlama ve saat ifadelerini kullanma becerisi.

Dilbilgisi ve anlama becerisi.

Kelime anlama ve dilbilgisi yeteneklerini kullanma becerisini ölçer.

Dilbilgisi ve anlama becerisi.

Dilbilgisi ve tercüme yeteneklerini kullanma becerisini ölçer.

Dilbilgisi ve kelime anlama becerisi.

Sıralama ve cümle oluşturma yeteneğini ölçer.

Soru edatlarını kullanarak ifadelerin anlamını öğrenme becerisi.

Görsel verileri okuma ve sıralama becerisi.

Dil çevirisi ve anlama yeteneğini ölçer.

Kelime anlamını anlama ve eşanlamlı kelimeleri eşleştirme becerisi.

Dil çevirisi ve kelime anlama yeteneğini ölçer.

Kelimeleri anlama ve cümledeki anlamı çıkarabilme becerisi.

Dil çevirisi ve kelime anlama yeteneğini ölçer.

Kelimeleri tanıma ve uygun kelimeyi boşluğa yerleştirme becerisi.

Mazi fiilleri tanıma ve kullanma becerisi.

İki kişi arasındaki bir alışveriş konuşmasını anlama ve tercüme etme becerisi.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 7.Sınıf Arapça 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavı 7.Sınıf kategorisinin Arapça alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 7.Sınıf Arapça 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Testi İstatistikleri

Bu sınav 47 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 297 kere doğru, 281 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 7.Sınıf Arapça 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 7.Sınıf Arapça 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 7.Sınıf Arapça 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 7.Sınıf Arapça 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Arapça dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

7.Sınıf Arapça Sınavı Hazırla
  7.Sınıf Arapça Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş