2022-2023 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST)

2022-2023 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi paylaşma ile ilgili bir ibadettir?

  A) Oruç tutmak            B) Namaz kılmak
  C) Zekat vermek          D) Hacca gitmek

 2. Cevap: C

 3. Aşağıdakilerden hangisi müminin özelliklerinden biri değilidir?

  A) Dürüst olur          B) Yarımcı olur
  C) Harama bakar     D) İhsanlı olur

 4. Cevap: C

 5. Aşağıdakilerden hangisi iyilik ile ilgili değildir?

  A) Birr    B) İhsan    C) Maruf    D) Tehvid

 6. Cevap: D

 7. “Ameller, ancak niyetlere göredir: Herkesin niyeti ne ise eline geçecek olan da odur...”
  Yukarıda verilen hadis daha çok aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

  A) İman    B) Niyet    C) İhlas    D) İhsan

 8. Cevap: B

 9.  “Sizden biriniz Allah’a kulluktaki samimiyetini güzelleştirirse yaptığı her iyilik onun için on katından yedi yüz katına kadar çoğaltılarak yazılır…”
  Yukarıda verilen hadis daha çok aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

  A) İman    B) Niyet    C) İhlas    D) İhsan

 10. Cevap: C

 11. İbadet ve iyilikleri riyadan ve çıkar kaygılarından arındırıp sadece Allah için yapılması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İman    B) Niyet    C) İhlas    D) İhsan

 12. Cevap: C

 13. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Bir kişinin Allah'ın rızasını önceleyerek hangi ibadeti yapacağına kalben niyet etmesi gerekmektedir.
  B) Bir ibadeti yapan kişini niyet o ibadetin geçerli olmasının en temel şartıdır.
  C) Müslümanların ibadetlerindeki amacı yalnızca Allah'a yönelmek olmaldırı.
  D) İbadetlerde niyetler amellerden sonra gelir.

 14. Cevap: D

 15. Kişinin kalben Allah'ın emrini yerine getirmeye yönelmesine .................. denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) ihsan    B) niyet    C) ihlas    D) iman

 16. Cevap: B

 17. Aşağıdakilerden hangisi ibadetin temel ilklerinden biri değildir?

  A) İhsan    B) Niyet    C) İhlas    D) Sünnete uygunluk

 18. Cevap: A

 19. I. İbadetlerin kabulü için yerine getirilmesi gereken birtakım şartlar vardır.
  II. Bu şartlar Allah ve peygamberimiz tarafından konulmuştur.
  III. İnsanlar kendilerine göre yeni ibadetler koyamazlar, oluşturamazlar.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 20. Cevap: D

 21. I. Yüce Allah'a kulluğun en önemli göstergesi ibadettir.
  II. İbadetler insanı zaaflarından kurtarır ve erdemli bir birey olmasına yardımcı olur.
  III. İbadetler Allah'ın rızası gözetilerek yerine getirilmelidir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 22. Cevap: D

 23. I. İbadetler Allah'ın bizlere vermiş olduğu nimetlere karşı hamd ve şükür göstergesidir.
  II. İnsanın yaratılış gayesi zengin olmaktır.
  III. İbadet Allah'a teşekkür etmenin bir yoludur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 24. Cevap: C

 25. I. İman insanın dış dünyasında gerçekleşir.
  II. İman ibadetlerle ve güzel davranışlarla dışa yansır.
  III. İbadetler şekli, zamanı ve miktarı belli olan namaz, oruç, hac ve zekat gibi ibadetlerle sınırlı değildir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 26. Cevap: B

 27. I. İyi bir kul olmak kelime-i tevhid ile başlar.
  II. İbadetler güzel davranışlarla kökleşir.
  III. İman ile ibadet arasında bir bağ yoktur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 28. Cevap: A

 29. I. Kainattaki bütün varlıklar Allah tarafından yaratılmıştır.
  II. Gökte ve yerde ne varsa tam ve kesin bir bağlılıkla Yüce Allah'a boyun eğmektedir.
  III. Bütün varlıklar alemi kendi ifade şekillerine göre Allah'ı övmektedir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 30. Cevap: D

 31. ................. en genel anlamda Allah'ın istediği doğrultuda bir hayat sürmek, boyun eğmek, itaat etmek, kulluk etmek ve gönülden bağlanmak anlamına gelir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) İman    B) İslam    C) Tehvid    D) İbadet

 32. Cevap: D

 33. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kadere ve hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna kesin olarak inanmaya ................ denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) iman    B) islam    C) tehvid    D) tecmil

 34. Cevap: A

 35. Ezanı ilk defa okuyan sahabe kimdir?

  A) Hz.Ömer   B) Hz.Ali   C) Hz.Osman   D) Bilal-i Habeşi

 36. Cevap: D

 37. ” …. Rabbine hiçbir şeyi ortak koşmayın Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesi ile çocuklarınızı öldürmeyin sizi de onları da biz rızıklandırırız"
  Yukarıdaki ayet incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmaktadır?

  A) Aklın Korunması         B) Neslin Korunması
  C) Canın Korunması       D) Dinin korunması

 38. Cevap: B

 39. “İnsanlar! bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl bir mübarek şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınızda öyle mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmuştur.
  Sınıfta Veda Hutbesinden bir bölümü tahtaya yazan öğretmen Aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir?

  A) Neslin Korunması         B) Aklın Korunması
  C) Malın Korunması          D) Canın Korunması

 40. Cevap: B

 41. Aşağıdaki namazın çeşitlerinden Farz namazlarını (F) ile Vacip namazlarını (V) ile Sünnet namazlarını (S) ile işaretleyiniz?

  [.......] Vitir namazı (yatsı namazından sonra kılınır)
  [.......] Evvabin namazı
  [.......] Tahiyyatül mescid (Cami ziyareti namazı)
  [.......] Cuma namazı
  [.......] Cenaze namazı
  [.......] Ramazan ve Kurban bayramı namazları
  [.......] Duha namazı(kuşluk vaktinde kılınır)
  [.......] Teheccüd namazı (gece kılınır)
  [.......] Teravih namazı (Ramazan ayında kılınır)

 42. Cevap:

  Cevap Yok 43. Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerle uygun bir şekilde doldurunuz
  veda – malın – güzel terbiyeden – dilinden - kan davaları – paradan – ilk – aklın – elinden

  * Hiçbir baba, çocuğuna …………………… daha üstün bir hediye veremez.
  * Hz. Muhammed (sav) hayatı boyunca birçok hak ve özgürlüğün kısıtlanmaması için mücadele etti. Ömrünün sonlarına doğru ……………… hutbesinde bir ömür oluşturmaya çalıştığı ilkeleri özetlemiştir.
  * Kur’an-ı Kerim’de “Ölçüyü ve tartıyı adalet ile tam yapın.” (En’am 152) buyrulmuştur. Bu ayet İslam’ın …………………… dokunulmazlığına verdiği önemi ve hile ile başkalarını kandırmanın haram olduğunu gösterir.
  * Peygamber (sav) yaşama hakkını tehdit eden cinayet ve …………nın yasalandığını şöyle ifade etmiştir. “Ashabım! Dikkat ediniz cahiliye döneminden kalan bütün adetler kaldırılmıştır. Cahiliye devrinde olan …………………… tamamen kaldırılmıştır.”
  * Müslüman …………………… ve ………………………. başkalarına zarar vermeyen kişidir.

 44. Cevap:

  Cevap YokYorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Detayları

2022-2023 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) 1 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Kasım 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma


2022-2023 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MELEKLERE İMAN
  1. Kur’an-ı Kerim’de Cin ve Şeytan
  2. Meleklere İmanın Davranışlarımıza Etkisi
  3. Meleklerin Özellikleri ve Görevleri
  4. Rabbimizin Emrindeki Manevi Görevliler: Melekler

Ayrıca 2022-2023 6.sınıf temel dini bilgiler dersi 1.dönem 2.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2022-2023 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Testi İstatistikleri

Bu sınav 137 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 915 kere doğru, 740 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 6.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.