2022-2023 6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav (TEST)

2022-2023 6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav (TEST) CEVAPLARI

 1. Hücrede süt, tükrük, ter gibi salgı maddelerini üreten ve paketleyen organel aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Golgi aygıtı           B) Ribozom
  C) Lizozom                D) Endoplazmik Retikulum

 2. Cevap: A

 3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Ribozom hücrede protein sentezleyen organeldir.
  B) Kırılan kemiğimizi onaran kısım kemik zarıdır.
  C) Ağır yük kaldırmak iskeletimize zarar verir.
  D) Kafatasımızda oynar eklem bulunur.

 4. Cevap: D

 5. İnsanda solunum sistemini oluşturan bazı yapılar şunlardır;
  I-Soluk borusu
  II-Burun
  III-Alveol
  IV- Bronş
  V-Bronşçuk
  Havadan alınan oksijenin kana geçinceye kadar izleyeceği yol sıralaması nasıl olmalıdır?

  A) I-II-III-IV-V             B) II-I-IV-V-III
  C) III-V-IV-I-II             D) V-IV-III-I-II

 6. Cevap: B

 7. I-İsteğimiz ile çalışır
  II-Hızlı kasılır, çabuk yorulur.
  III-İskelet sistemimizde bulunur
  Yukarıdaki ifadeler hangisi için doğrudur?

  A) Çizgili kas             B) Düz kas
  C) Kalp kası              D) Mide kası

 8. Cevap: A

 9. Ağzımızda, tükürük bezine ait hücrelerde aşağıda verilen organellerden hangisinin diğerlerinden daha aktif olması beklenir?

  A) Mitokondri          B) Golgi aygıtı
  C) Sentrozom         D) Ribozom

 10. Cevap: B

 11. I. Soluk borusu akciğerlere girmeden önce iki kola ayrılır, bunlara alveol denir.
  II. Bronşçukların uçlarında gaz değişiminin yapıldığı bronşlar bulunur.
  III. Akciğer çift katlı bir zarla kaplıdır.
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I     B) Yalnız III     C) I ve II     D) I ve III

 12. Cevap: D

 13. • Kanı hücrelere götüren damarlardır.
  • Kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerdir.
  • Vücut savunmasında görev alan hücrelerdir.
  Yukarıda dolaşım sistemimizde bulunan bazı yapıların görevleri verilmiştir.
  Buna göre, aşağıdaki yapılardan hangisinin görevi yukarıda verilmemiştir?

  A) Kılcal damar      B) Alyuvar
  C) Akyuvar             D) Kan pulcukları

 14. Cevap: B

 15. B kan gruplu ve alyuvarlarında Rh faktörü bulunan bir hastanın acil kana ihtiyacı vardır.
  Buna göre, aşağıdaki kan gruplarından hangisine sahip olan kişi, bu hastaya kan verebilir?

  A) A Rh (+)     B) A Rh (–)    C) B Rh (–)     D) B Rh (+)

 16. Cevap: D

 17. Dünya’da kütlesi 45 kilogram gelen bir çocuk ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Çocuğun Dünya’daki ağırlığı 450 N’dur.
  B) Çocuğun Ay’daki kütlesi  7,5 kg dır.
  C) Çocuğun Ay’daki ağırlığı 75 N’dur.
  D) Çocuğun Ay’daki kütlesi 45 kg’dır.

 18. Cevap: D

 19. I. Böcekler               
  II. Rüzgar
  III. Su                        
  IV. Işık
  Çiçekli bitkilerde tozlaşma olayı, yukarıda verilenlerden hangileri aracılığı ile gerçekleşir?

  A) I, II,  III, IV     B) I, II, III    C) I, II   D) Yalnız II

 20. Cevap: C

 21. Trafik kazasında yaralanan Aylin için 0 Rh(+) kana ihtiyaç vardır. Buna göre aşağıdaki kan gruplarından hangisine sahip kişi Aylin’e kan verebilir?

  A) B Rh(-)              B) A Rh(+)
  C) 0 Rh(+)             D) AB Rh(-)

 22. Cevap: C

 23. I. Alyuvar
  II. Akyuvar
  III. Kan pulcuğu
  IV. Plazma
  Kanı oluşturan yukarıdaki yapılardan hangisi ya da hangileri kanın hücresel kısmı içerisinde incelenemez?

  A) Yalnız IV     B) I ve II     C) II ve III     D) I, III ve IV

 24. Cevap: A

 25. Soluk aldığımızda havanın, vücudumuzda sırasıyla geçtiği yapılar hangisinde doğru verilmiştir?

  A) Burun- Yutak- Gırtlak- Soluk borusu- Bronş- Bronşcuklar- Alveoller
  B) Burun- Gırtlak- Yutak- Soluk borusu- Bronşcuklar-Bronş- Alveoller
  C) Burun- Soluk borusu- Gırtlak- Yutak- Bronşcuklar-Bronş- Alveoller
  D) Burun- Yutak- Gırtlak- Soluk borusu- Bronşcuklar-Bronş- Alveoller
 26. Cevap: D

 27. Genel alıcı olarak da bilinen kan grubu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) O      B) A     C) B     D) AB

 28. Cevap: D

 29. I. Dalında duran elma
  II. Havaya atılan top
  III. Sabit süratle giden bisiklet
  Yukarıda verilen varlıklardan hangisi ya da hangileri dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir?

  A) Yalnız I     B) Yalnız II    C) II ve III      D) I ve III

 30. Cevap: D

 31. Burun, aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştirmez?

  A) Kandaki oksijen miktarını arttırmak
  B) Soluk havasını ısıtma
  C) Soluk havasını nemlendirme
  D) Soluk havasındaki toz ve mikropları tutma

 32. Cevap: A

 33. Aşağıdakilerden hangisi kemik zarının görevlerinden değildir?

  A) Kemiği dış etkenlere karşı koruma
  B) Kan hücresi üretme
  C) Kırılan kemiği onarma
  D) Kemiğin beslenmesini sağlama

 34. Cevap: B

 35. Aşağıdakilerden hangisi destek ve hareket sisteminin sağlığını olumsuz etkiler?

  A) Yeterli ve dengeli beslenme
  B) Dik oturma
  C) Ağır yükleri beli bükerek kaldırma
  D) Yaşa uygun sportif faaliyetler yapma

 36. Cevap: C

 37. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D) yanlış olanlara (Y) yazınız.

  [......] Ağırlık bir kuvvettir ve dinamometre ile ölçülür.
  [......] Uzun kemiklerin uçlarında bulunan esnek yapılı kıkırdak doku, kemiğin aşınmasını engelleyen yapıdır.
  [......] İsteğimizle çalışan, kırmızı renkli kaslar düz kaslardır.
  [......] Nefes alırken göğüs kafesi genişler.
  [......] Kalbin sağ tarafında temiz kan bulunur.
  [......] Küçük kan dolaşımı kalp ile vücut arasında gerçekleşir.
  [......] Lenf dolaşımı, kan dolaşımına yardımcı olur.
  [......] Lösemi ve hemofili kan hastalıklarıdır.
  [......] Tüm atardamarlar temiz kan taşır.
  [......] Kanın pıhtılaşmasından sorumlu kan hücresi alyuvardır.
  [......] Hastalık durumunda akyuvar sayısı artar.
  [......] A,B,AB,0 olmak üzere 4 çeşit kan grubu vardır.
  [......] Bileşke kuvvet 0 olduğunda cisim hareket etmez.
  [......] Diyafram soluk alma ve vermeye yardımcı olan güçlü bir kastır.
  [......] Hücre duvarı ve kloroplast hayvan hücrelerinde bulunur.

 38. Cevap:

  Cevap Yok 39. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri kutucukta bulunan kelimelerden uygun olanlar ile doldurunuz.
  Kalp- kan - damarlar - organizma - hücre - solunum yolu - organ - kıkırdakdoku - oynar - golgi cisimciği - Newton - kemik zarı - alveol - bronşçuk

  1. Canlıları oluşturan,canlılık özelliklerinin tümüne sahip en küçük birimi...............dir.
  2. Salgı yapan hücrelerde ........ ................ sayısı fazladır.
  3. Sistemler bir araya geldiğinde ............................oluşur.
  4. Dolaşım sistemi ..................., ................... ve ................ ‘dan oluşur.
  5. Kemiğin yapısında bulunan ............... .................. kemiğin enine kalınlaşmasını sağlar.
  6. Akciğerlerde kan ile gaz alışverişinin gerçekleştiği küçük hava keselerine ............ adı verilir.
  7. El,kol,ayak ve bacak eklemleri ........................ eklemlere örnektir.
  8. Zatüre,nezle, bronşit ............... ................ hastalıklarıdır.
  9. Kuvvetin birimi .....................’dur.

 40. Cevap:

  Cevap YokYorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Detayları

2022-2023 6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav (TEST) 4 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 28 Kasım 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav (TEST) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma


2022-2023 6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
  1. Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler
  2. Maddenin Tanecikli Yapısı
  3. Yoğunluk
 • IŞIK VE SES
  1. Işığın Yansıması
  2. Sesin Maddeyle Etkileşmesi

Ayrıca 2022-2023 6.sınıf fen bilimleri 1.dönem 2.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2022-2023 6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Testi İstatistikleri

Bu sınav 14 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 92 kere doğru, 96 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri