2022-2023 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav (TEST)

2022-2023 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav (TEST) CEVAPLARI

 1. Tüm peygamberlerin ortak özelliklerinden bir tanesi de Allah'tan aldıkları vahiyleri (bilgileri, öğütleri) insanlara bildirmesidir.
  Yukarıda verilen açıklama hangisi ile ilgilidir?

  A) Sıdk    B) Emanet     C) Tebliğ     D) Fetanet

 2. Cevap: C

 3. Allah Resulü (s.a.v) peygamberlikten önce de toplumun en güvenilir insanıydı. Bundan dolayı çevresindeki insanlar ona “güvenilir” anlamına gelen el-Emîn lakabını vermişlerdi. 
  Yukarıda verilen açıklamaya göre peygamber efendimize bu lakabını verilmesinde hangi özellik öne çıkmıştır?

  A) Sıdk    B) Emanet     C) Tebliğ       D) Fetanet

 4. Cevap: B

 5. I. Peygamberler, Allah’ın (c.c) vahyini insanlara ulaştırmıştır.
  II. Peygamberler Allah’a (c.c) inanmaya, başkalarına iyilik yapmaya ve dürüstlüğe davet etmişlerdir
  III. Yüce Allah (c.c), insanların bilgi sahibi olmaları için peygamberler göndermiştir. 
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II       B) II ve III         C) I ve III     D) I, II ve III

 6. Cevap: D

 7. Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin anlamı diğerlerinden farklıdır?

  A) Peygamber    B) Resul    C) Nebi   D) Vahiy

 8. Cevap: D

 9. — Ey babacığım, ben rüyada on bir yıldız ile Güneş'i ve Ay'ı gördüm. Gördüm onları ki, bana secde ediyorlar!
  Yakub aleyhisselâm ise şöyle dedi:
  — Yavrum! Rüyanı kardeşlerine anlatma, sonra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü Şeytan insana belli bir düşmandır. Ve işte böyle rüyada gördüğün gibi o yüksek ve parlak Semâ varlıklarının sana secde etmeleri misâline benzer eşsiz bir seçiş ile Rabbin seni derleyip toplayıp ayırarak halkın en şereflilerinin en yüksek makamında bulunan zatların üstünde parlak bir makama getirecek. 
  Yukarıda verilen kıssa hangi peygamber ile ilgilidir?

  A) Hz. Nuh                     B) Hz. Yusuf
  C) Hz. Musa                  D) Hz. İbrahim

 10. Cevap: B

 11. Allah'ın verdiği mucize ile denizi ikiye yararak firavunu geride bırakan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hz. İsa                    B) Hz. Yusuf
  C) Hz. Musa                D) Hz. İbrahim

 12. Cevap: D

 13. Aşağıda verilen peygamberlerden hangisine suhuf verilmiştir?

  A) Hz. İbrahim                   B) Hz. Musa
  C) Hz. Muhammed           D) Hz. İsa

 14. Cevap: A

 15. Aşağıdaki davranışlardan hangisi "Dünyada bir kul bir kulun günahını örterse kıyamet gününde Allah da onu örter." hadisine uygun bir davranış değildir?

  A) Bir yanlış yapan arkadaşımızı kırmadan uyarmak
  B) Arkadaşımızın kusurlarını araştırmak
  C) Arkadaşımızın hatasını herkesin içinde söylememek
  D) Arkadaşımızı uyarırken kişiliğini eleştirmemek

 16. Cevap: B

 17. Hz. Peygamberin (s.a.v.) sefere giderken son vedalaştığı ve seferden dönüşte ilk ziyaret ettiği kişinin kızı Fatıma olması bize neyi gösterir?

  A) En sevdiği çocuğunun Fatıma olduğunu
  B) Kızlara verdiği önemi ve bu davranışıyla arkadaşlarına da kızlara değer vermelerini tavsiye ettiğini
  C) Fatıma'nın evinin Medine'deki en son ev olduğunu
  D) Hz. Peygamberin ayrımcılık yaptığını

 18. Cevap: B

 19. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) hoşlandığı bir davranıştır?

  A) Hapşururken ağzını kapatmamak.
  B) Yerlere tükürmek.
  C) Müslümanın yolundan zarar verecek bir şeyi gidermek.
  D) Ortak kullanım alanlarını temiz tutmamak.

 20. Cevap: C

 21. "Her ne durumda olursan ol Allah'tan sakın ve kötülüğün arkasından iyilik yap, bu onu yok eder. İnsanlara iyi ahlakla muamele et." hadisiyle Hz. Peygamber (s.a.v.) neyi tavsiye etmemiştir?

  A) Allah'ın yasaklarını yapmaktan sakınmayı
  B) Kötülükte ısrarcı olmayı
  C) İnsanlara iyi davranmayı
  D) Kötülüğü iyilikle telafi etmeyi

 22. Cevap: D

 23. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) güzel ahlak ilkelerinden birisi olamaz?

  A) Her sözünde ve her davranışında doğruluk
  B) Sadece kendisini düşünme
  C) Büyüklerine saygı gösterip küçüklerine merhamet etme
  D) Affedici olma

 24. Cevap: B

 25. Aşağıdaki davranışlardan hangisi Hz. Peygamberin (s.a.v.) engellilere karşı yapıldığında sevap kazandıracağını belirttiği hadisine aykırı olur?

  A) Derdi olan bir kişinin derdini kendisinin çözmesini beklemek
  B) Konuşma engellilerle anlayacakları şekilde iletişim kurmaya çalışmak
  C) Görme engellilere rehberlik etmek
  D) Güçsüzlerin koluna girip yardım etmek

 26. Cevap: A

 27. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) torunlarına karşı davranışlarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Yalnızca kızı Fatıma'dan olan torunları Hasan ve Hüseyin'e karşı çok sevecendi.
  B) Torunlarıyla oyun oynar, onları eğlendirirdi.
  C) Sırtında torunları olduğu halde namaz kılardı.
  D) Torunlarının evine giderek onları ziyaret ederdi.

 28. Cevap: A

 29. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) doğum ve vefat tarihidir?

  A) 571-622                B) 571-632
  C) 610-632                D) 570-622

 30. Cevap: B

 31. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin (s.a.v.) kılık kıyafet konusunda bizlere tavsiye ettiği hususlardan biri değildir?

  A) Temiz ve güzel giyinmek
  B) Sade giyinmek
  C) İsraftan kaçınmak
  D) Gösteriş yapmak

 32. Cevap: D

 33. “Onlara rahmetimizden lutfettik. Onlar için yüce bir doğruluk dili verdik.”
  Yukarıda verilen ayet peygamberlerin hangi özelliği ile ilgilidir?

  A) Sıdk     B) Emanet      C) Tebliğ      D) Fetanet

 34. Cevap: A

 35. Peygamberlerin hayatlarının hiçbir anında hiçbir şekilde yalan söylememeleri ve dosdoğru davranmalarıdır
  Yukarıda tanımı verilen peygamberlerin ortak özelliği hangisidir?

  A) Sıdk   B) Emanet    C) Tebliğ     D) Fetanet

 36. Cevap: A

 37. Hz. Hatice ile Ebu Talip’in peş peşe vefat ettikleri yıla ne ad verilmiştir?

  A) Hüzün Yılı            B) Yas Yılı
  C) Ölüm Yılı              D) Hicret Yılı

 38. Cevap: A

 39. Peygamberimiz (s.a.v.) aynaya baktığı zaman: “Ey Al-lah’ım, yüzümü güzelleştirdiğin gibi …………… da/de güzelleştir.” diye dua ederdi. Boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?

  A) Elbisemi                     B) Ahlakımı
  C) Sevaplarımı               D) Ailemi

 40. Cevap: B

 41. Peygamberimiz (s.a.v.) “Kalbinde zerre kadar …………..... bulunan kişi cennete giremeyecektir.” buyurmuştur. Hadiste boş bırakılan yere aşağıdaki kelime-lerden hangisi gelmelidir?

  A) Kibir      B) Günah     C) Kötülük     D) İyilik

 42. Cevap: C

 43. Peygamberimiz (sav) “Eğer Müslümanlara zor gelmeyeceğini bilsem, her namaz öncesi misvak kullanmalarını emrederdim.” buyurmuştur.
  Peygamberimizin bu sözünden yola çıkarak hangisi söylenebilir?

  A) Müslümanlar komşularına yardım etmelidir.
  B) Müslümanlar iyiliksever olmalıdır.
  C) Müslümanlar beden temizliğine önem vermelidir.
  D) Müslümanlar çevre temizliğine önem vermelidir.

 44. Cevap: C

 45. Aşağıdakilerden hangisi hem bir ibadettir, hem de temiz olmamaızı sağlar?

  A) Hac        B) Zekat        C) Abdest       D) Oruç

 46. Cevap: C

 47. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin güzel ahlak ilkelerinden birisi olamaz?

  A) Her sözünde ve her davranışında doğruluk
  B) Sadece kendisini düşünmek.
  C) Büyüklerine saygı göstermek küçüklerine merhamet etmek.
  D) Affedici olmak

 48. Cevap: B

 49. Peygamberimize el-emin lakabı neden verilmiştir?

  A) Cömert olduğu için
  B) Çok akıllı olduğu için
  C) Dürüst ve güvenilir olduğu için.
  D) Sabırlı olduğu için

 50. Cevap: C

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Detayları

2022-2023 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav (TEST) 9 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Kasım 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav (TEST) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERLİK VE PEYGAMBERİMİZ
  1. Allah’ın İnsanlığa Lütfu: Peygamberlik
  2. Bir Hadis Öğreniyorum
  3. Hz. Âdem’den (a.s.) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Peygamberlik
  4. Peygamberlerin Görevler'
  5. Peygamberlerin Özellikleri
  6. Son Peygamber: Hz. Muhammed (s.a.v.)
 • PEYGAMBERİMİZ VE ÇOCUKLAR
  1. Bir Hadis Öğreniyorum
  2. Çocukların Dostu Peygamberimiz
  3. Peygamberimizin Ailesinde Çocuk Olmak
  4. Yetimlerin Babası Peygamberimiz

Ayrıca 2022-2023 5.sınıf peygamberimizin hayatı (siyer) 1.dönem 2.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2022-2023 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Testi İstatistikleri

Bu sınav 146 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 1755 kere doğru, 838 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri