2022-2023 4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST)

2022-2023 4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavı 4.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) CEVAPLARI

 1. Güney cephesi ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Fransızlara karşı Antep, Urfa ve Maraş'ta kahramanca savaşıldı.
  B) Savaş kazanıldı.
  C) 20 Ekim 1921'de Sevr Antlaşması imzalandı. 
  D) TBMM tarafından Antep'e "Gazi", Maraş'a" Kahraman", Urfa'ya da "Şanlı" unvanları verildi.

 2. Cevap: C

 3. Sivas Kongresi’ nden sonra arkadaşları ile Ankara’ ya gelen Atatürk 23 Nisan 1920’ de TBMM’ yi açtı.
  Buna göre TBMM'ye seçilen ilk meclis başkanı hangisi olmuştur?

  A) İsmet İnönü                B) Atatürk
  C) Kazım Karabekir        D) Ali Fuat Cebesoy

 4. Cevap: B

 5. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasının maddelerinden biri değildir?

  A) Yunanistan ile Meriç Irmağı sınır olacak,
  B) Kapitülasyonlar kaldırılacaktı.
  C)  Bozcaada ve Gökçeada Türklere verilecek,
  D) İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki istihkâmlar itilaf Devletleri tarafından işgal edebilecekti.

 6. Cevap: D

 7. ........................ Antlaşması yeni Türk devletinin imzaladığı ilk anlaşmadır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Mondros    B) Sevr    C) Gümrü    D) İstanbul

 8. Cevap: C

 9. Kurtuluş Savaşı’ nın nedeni, amacı ve yöntemi dile getirilmiştir.
  Açıklaması verilen olay hangisidir?

  A) Amasya Genelgesi        B) Sivas Kongresi
  C) Erzurum Kongresi         D) Samsun Kongresi

 10. Cevap: A

 11. I. Vatanın tehlikede olduğu
  II. İstanbul’ da hükümetin görevini gerektiği gibi yapmadığı
  III. Vatanı ve milletin bağımsızlığını yine milletin kendisinin kurtaracağı
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri Amasya genelgesinde belirtilmiştir?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 12. Cevap: D

 13. I. Kültür, bölgeden bölgeye farklılık gösterebilir.
  II. Kültür; yer şekilleri, iklim, ekonomik koşullar vb. faktörlerden de etkilenir
  III. Bir toplumu yabancı toplumlardan ayıran kültürel değerlere milli kültür denir.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 14. Cevap: D

 15. I. Karadeniz Bölgesi: Horon
  II. Ege Bölgesi: Zeybek
  III. Trakya: Karşılama
  Yukarıda verilen halk oyunları ve ait oldukları bölge eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 16. Cevap: D

 17. I. Asker uğurlama
  II. Kına gecesi
  III. Sünnet törenleri
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri geleneklerimizdendir?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 18. Cevap: D

 19. Bulunduğumuz noktaya göre bir yerin bulunduğu tarafa ............... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) konum    B) kroki    C) yön    D) koordinat

 20. Cevap: C

 21. Pusula ibresinin renkli ucu, daima ................ gösterir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) doğuyu    B) batıyı    C) kuzeyi    D) güneyi

 22. Cevap: C

 23. Sabah Güneş doğduğunda, yüzümüzü Güneş’e doğru dönüp kollarımızı açtığımızda sağ tarafımız ............. gösterir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) doğu    B) batı    C) kuzey    D) güney

 24. Cevap: D

 25. Bir haritaya yüzümüzü döndüğümüzde;
  I. Üst kısım kuzeyi gösterir
  II. Sağ taraf batıyı gösterir
  III. Alt kısım güneyi gösterir
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I, II ve III    D) I ve III

 26. Cevap: D

 27. Yönlerle ilgili olarak;
  I. Ağaçların ve taşların yosunlu kısımları kuzey yönüne bakar.
  II. Karıncalar yuvalarının toprak yığılı kısmı kuzey; yuvanın ağzı güneyi gösterir. 
  III. Ayı inlerinin girişi güney yönündedir. 
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I, II ve III    D) I ve III

 28. Cevap: A

 29. Pusula ile ilgili olarak;
  I. Yönler, en güvenilir şekilde pusula ile bulunur.
  II. Pusula, şekil olarak saate benzer. 
  III. Ortasında sağa, sola hareket eden bir ibre vardır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I, II ve III    D) I ve III

 30. Cevap: C

 31. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Tüm toplumlar aynı kültür altındadır.
  B) Kültür toplumu oluşturan ve bir arada tutan bir yapıdır.
  C) Her toplumun kendine has kültürü vardır.
  D) Toplumlar arası kültür alış verişi bulunmaktadır.

 32. Cevap: A

 33. Kutup yıldızına doğru yol alan bir gemi hangi yöne doğru gidiyordur?

  A) Doğu    B) Batı    C) Kuzey    D) Güney

 34. Cevap: C

 35. Aşağıdakilerden hangisi yön bulmada kullanılan yöntemlerden biri değildir?

  A) Kutup yıldızı          B) Pusula
  C) Ağaç yosunu        D) Rüzgar yönü

 36. Cevap: D

 37. Aşağıdakilerden hangisi ana yönlerden biri değildir?

  A) Kuzey    B) Güney    C) Güney doğu    D) Batı

 38. Cevap: C

 39. Kurtuluş savaşında Batı cephesinde hangi devlet ile savaşılmıştır?

  A) İtalya    B) Yunanistan    C) Ermeniler    D) Fransızlar

 40. Cevap: B

 41. Kurtuluş savaşında Doğu cephesinde hangi devlet ile savaşılmıştır?

  A) İtalya    B) Yunanistan    C) Ermeniler    D) Fransızlar

 42. Cevap: C

 43. Kurtuluş savaşında Güney cephesinde hangi devlet ile savaşılmıştır?

  A) İtalya    B) Yunanistan    C) Ermeniler    D) Fransızlar

 44. Cevap: D

 45. Milli mücadele sırasında oluşan gelişmeleri doğru olarak sıralayınız

  ……Sivas’ta kongre toplandı.
  …... Mustafa Kemal Samsun’a çıktı.
  ……Cumhuriyet ilan edildi.
  ……Erzurum2da kongre toplandı.
  ……TBMM açıldı.

 46. Cevap:

  Cevap Yok 47. Parantez içlerine doğruysa “D” , yanlışsa “Y” harfi yazın.

  [......] 29 Ekim 1923’te Meclis açıldı ve başkanlığına da Mustafa Kemal getirildi.
  [......] Atatürk’ün en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir.
  [......] Sağ kolumuzu güneşin doğduğu tarafa gelecek şekilde açtığımızda yüzümüzü döndüğümüz taraf güneyi gösterir.
  [......] Pusulayı, milattan sonra üçüncü yüzyılda Çinliler icat etmişlerdir.
  [......] Kroki, bir yerin başlıca özelliklerini gösteren belli bir ölçüye göre çizilen planlı bir çizimdir.
  [......] Ülkemizde hava hareketlerini inceleyerek hava durumunu tahmin ederek bildiren kurum Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüdür.
  [......] Denizcilerin ya da çiftçilerin geçimlerini sağlayabilmeleri doğrudan hava koşullarına bağlıdır.
  [......] Ağaçların yosunlu tarafı daima güneyi gösterir.
  [......]  Hava tahminleri günlük, üç günlük ve haftalık yapılmaktadır.
  [......] Milli Mücadele Döneminde Türk ordusunun yoğun olarak savaştığı cephe batı cephesidir.

 48. Cevap:

  Cevap Yok 49. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara uygun sözcükleri yazınız.
  Ara yönler –– meteoroloji istasyonu – deprem - doğal unsurlar – pusula- yön - beşeri unsurlar – kutup yıldızı – hava durumu – kroki

  a. ……………… insanların yönlerini bulmak için kullandıkları yıldızdır.
  b. Bir yerin kuş bakışı olarak kabataslak çizimine ………………..denir.
  c. …………………. hava olaylarını inceleyerek ölçüme dayalı tahminde bulunan gözlemevidir.
  ç. ……………. yönümüzü bulmada en çok kullandığımız alettir.
  d. Türkiye’de etkili olan afetler içinde en çok tehlike oluşturan ………………..lerdir.
  e. ……………………..; dağ,ova, göl, deniz, körfez, plato, ada, vadi, yarımada ve koy gibi yeryüzü şekilleridir.
  f. İnsanların doğayı değiştirerek ortaya koyduğu ürünlere ………………………… denir.
  g. Bir yerde kısa süre içinde sıcaklık, nem, yağış, rüzgar, basınç gibi hava olaylarının gösterdiği duruma ……………………… denir.
  h. Belli bir yere ya da noktaya göre bulunulan yere ………… denir.
  i. ………………… iki ana yönün arasında kalan yönlerdir.

 50. Cevap:

  Cevap YokYorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Detayları

2022-2023 4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) 9 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma


2022-2023 4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Geçmişimi Öğreniyorum
  1. Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri fark eder.
  2. Millî Mücadele’nin kazanılmasında ve Cumhuriyetin ilânında Atatürk’ün rolünü fark eder.
  3. Sözlü tarih yöntemi kullanarak ve nesnelere dayanarak aile tarihi oluşturur
  4. Tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyunlardan günümüzde de devam edenlere örnek verir
  5. Tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyunlardan günümüzde de devam edenlere örnek verir
  6. Yaşanmış olaylardan ve görsel materyallerden yola çıkarak, Millî Mücadele sürecinde yakın çevresini ve Türkiye’yi betimler.

Ayrıca 2022-2023 4.sınıf sosyal bilgiler dersi 1.dönem 2.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavı 4.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2022-2023 4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Testi İstatistikleri

Bu sınav 114 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 853 kere doğru, 346 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  4.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri