2022-2023 3.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Değerlendirme - Test

2022-2023 3.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Değerlendirme - Test sınavı 3.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 3.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Değerlendirme - Test CEVAPLARI

 1. Hangi birimi kullanarak sıvı ölçeriz?

  A) Kilogram    B) Metre    C) Litre

 2. Cevap: C Açıklama: Cevap: Litre birimi sıvı miktarının ölçülmesi için kullanılır. Kütle, mesafe gibi miktarlar kilogram ve metre birimleri ile ölçülürken, sıvı ölçümü için litre birimi kullanılır. Sıvının ölçümünde litre birimlerini kullanarak kolay ve doğru ölçüm yapılabilir.

 3. 1 litre sıvı kaç mililitredir?

  A) 10 ml    B) 100 ml    C) 1000 ml

 4. Cevap: C Açıklama: Cevap: 1000 ml (mililitre) olan 1 litre sıvı, 1000'e bölünecek şekilde mililitre birimine dönüştürülür. Bir litrenin 1000 mililitre edebileceği anlamına gelir; bu, 1 litrenin 100 mililitre veya 10 mililitre olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla, doğru cevap C seçeneğindeki "1000 ml"dir.

 5. Bir kovada 8 litre su vardır. 2 litre su bardağına doldurulduğunda kaç bardak su elde edilir?

  A) 4 bardak    B) 6 bardak    C) 8 bardak

 6. Cevap: B Açıklama: A) 8 litre kovadaki su, toplam 2 litre bardağa doldurulmuşsa, her bardakta 2 litre su olacağından, 4 bardağa su doldurulmuş olacaktır. B) Kova içerisindeki 8 litre su, 2 litre bardağa doldurulmak suretiyle 4 bardak su elde edilecektir. C) 8 litre su, 2 litre bardağa doldurularak 4 tane bardak su elde edilir.

 7. Hangi şeklin alanı daha büyüktür?

  A) 12 cm²    B) 18 cm²    C) 24 cm²

 8. Cevap: C Açıklama: A) 12 cm² alanı sağlayan şekil, dörtgen şeklidir. B) 18 cm² alanı sağlayan şekil, üçgen şeklidir. C) 24 cm² alanı sağlayan şekil, dörtgen şeklinde daha büyüktür.

 9. Hangi şeklin alanı 36 cm²'dir?

  A) 4 cm x 9 cm    B) 5 cm x 7 cm    C) 6 cm x 8 cm

 10. Cevap: A Açıklama: A) 4 cm x 9 cm şeklinin alanı 36 cm² olacaktır. Bunun için, kare ya da dikdörtgenin dört kenarı arasındaki uzaklıklar 4 cm ve 9 cm olarak belirlenmiştir. B) 5 cm x 7 cm şeklinin alanı 35 cm² olacaktır. Bu şeklin alanı istenen 36 cm²'den biraz fazla olacağından bu seçenek yanlıştır. C) 6 cm x 8 cm şeklinin alanı 48 cm² olacaktır. İstenen alan 36 cm²'nin üstündedir, bu nedenle bu seçenek yanlıştır.

 11. Hangi şeklin alanı 28 cm²'dir?

  A) 7 cm x 4 cm    B) 8 cm x 3 cm    C) 6 cm x 6 cm

 12. Cevap: A Açıklama: C seçeneği doğrudur. Çünkü 6 cm x 6 cm şeklin alanı 28 cm²'ye eşittir. Alan, çokgenlerin uzunluklarının çarpımlarıyla bulunur. Bu durumda, 6 cm x 6 cm şeklindeki bir karenin alanı 28 cm² olması gerekir. Bu, ölçümlerinin eşit olduğu için kare olarak nitelendirilebilir.

 13. Bir litre sıvı kaç mililitredir?

  A) 10 ml    B) 100 ml    C) 1000 ml

 14. Cevap: C Açıklama: Cevap C şıkkıdır. 1000 ml, yani 1 litre sıvı, 1000 mililitredir. Litre bir hacim ölçüsüdür ve sıvı olarak ölçülüyorsa, 1000 mililitreye eşittir. 1 litre sıvının mililitresi 1000 mililitredir ve bu, 1 litreye eşittir.

 15. Hangi ölçü birimi daha büyüktür?

  A) Mililitre    B) Litre    C) Santilitre

 16. Cevap: B Açıklama: B) Litreye, A) Mililitre ve C) Santilitrenin önünde yer alır. Bir litrenin 1.000 mililitreye eşit olduğu ve bir santilitrenin 100 mililitreye eşit olduğu unutulmamalıdır. Litre, bu iki ölçü biriminden daha büyüktür, bu nedenle cevap B) Litre'dir.

 17. Çevresi 20 cm olan kare şeklinin bir kenarı kaç cm'dir?

  A) 4 cm    B) 5 cm    C) 6 cm

 18. Cevap: B Açıklama: A) Çevresi 20 cm olan bir kare, her bir kenarının 20/4=5 cm uzunluğuna sahip olacaktır. B) Kare, dört eşit kenarına sahip olmuştur ve her biri 5 cm uzunluğundadır. C) Bu sorudaki kare şeklinin kenar uzunluğu 5 cm dir; böylece sorunun cevabı B seçeneğidir.

 19. Çevresi 18 cm olan üçgen şeklinin kenar uzunlukları toplamı kaç cm'dir?

  A) 12 cm    B) 15 cm    C) 18 cm

 20. Cevap: C Açıklama: A) Bir üçgenin çevresi, o üçgenin kenar uzunluklarını toplamakla bulunur. B) Bu soruda verilen üçgenin çevresi 18 cm olduğu için, üçgenin kenar uzunluklarının toplamı da 18 cm olacaktır. C) Öyleyse, üçgenin kenar uzunluklarının toplamı 18 cm'dir, bu yüzden cevap "C" seçeneği olacaktır.

 21. Hangi ölçü birimi uzunluk ölçmek için kullanılır?

  A) Litre    B) Metre    C) Kilogram

 22. Cevap: B Açıklama: Cevap B) Metre'dir. Uzunluk, metre veya kilometre cinsinden ölçülen bir özelliktir. Bir metre, bir kareyi karşılayan kuşağın ortalama uzunluğudur. Birim kilogram olarak değil, metrik sistemde uzunluk ölçmek için kullanılır.

 23. 5 cm kaç mm eder?

  A) 0.5 mm    B) 50 mm    C) 500 mm

 24. Cevap: B Açıklama: Cevap C olarak belirtilmiştir. 5 cm, 0,5 dm veya 500 mm'ye eşittir. 1 cm = 10 mm olduğuna göre 5 cm, 50 mm'yi temsil etmektedir. Bu sebeple, 5 cm, 50 mm'yi ifade eder.

 25. 3 m kaç cm eder?

  A) 3 cm    B) 30 cm    C) 300 cm

 26. Cevap: C Açıklama: Cevap: 3 metre 300 santimetreye eşittir. Bir metre santimetreye 100 oranında çevrildiğinde, 3 metrenin 300 santimetre olduğu anlaşılmaktadır. Ona göre, 3 m 300 cm eder.

 27. Hangi ölçü birimi en küçük olandır?

  A) Kilometre    B) Metre    C) Santimetre

 28. Cevap: C Açıklama: C) Santimetre, en küçük ölçü birimi olarak sınıflandırılır. Santimetre, metre'nin 1/100'üdür ve santimetreye 1 mm denir. Metre, kilometrenin 1000'e bölümünden yüzde yüzdür. Bu nedenle, santimetre en küçük ölçü birimidir.

 29. 1 metre kaç santimetredir?

  A) 10 cm    B) 100 cm    C) 1000 cm

 30. Cevap: B Açıklama: Cevap B olarak verilir. 1 metre, 100 santimetreye eşittir. Bu nedenle, 1 metrein kaç santimetre olduğu sorusuna B seçeneği yani 100 cm verilmelidir. Yani 1 metreden 1000 santimetre çıkmaz. Bunun yerine, 1 metrenin 100 santimetre olduğu sonucuna ulaşılır.

 31. Hangi şekiller birbirine benzerdir?

  A) Üçgen ve daire         B) Dikdörtgen ve yamuk   
  C) Kare ve üçgen         

 32. Cevap: B Açıklama: A) Üçgen ve daire, üçgenin dört tarafındaki üçgenle oluşturduğu eşkenar üçgen ve dairenin çevresindeki noktalar arasında çizgi çizerek kapalı bir alan oluşturması ile benzerlik gösterir. B) Dikdörtgen ve yamuk, dört kenar olacak şekilde dikdörtgenin dört köşesini küçülterek yamuğu oluşturmak ile benzerlik gösterir. C) Kare ve üçgen, her ikisinin de dört kenarının mevcut olmasıyla benzerlik gösterir.

 33. Hangi şeklin yükseklik çizgisi simetri ekseni olabilir?

  A) Dikdörtgen    B) Üçgen    C) Kare

 34. Cevap: C Açıklama: A) Dikdörtgen şeklinin yükseklik çizgisi, genellikle merkezi noktadan simetrik olarak hareket eden eksenler etrafında düzenlenmiştir. B) Üçgen şeklinin yükseklik çizgisi, üçgenin 3 kenarına paralel olan ve üçgenin ortasından geçen bir eksen olarak düşünülebilir. C) Kare şeklinin yükseklik çizgisi, dört tarafı da eşit uzunlukta olan ve her iki tarafın da merkez noktası arasındaki mesafe eşit olan bir eksendir.

 35. Hangisi kare şeklinin özelliğidir?

  A) Dört kenarı ve köşesi vardır.
  B) Sadece iki kenarı paraleldir.
  C) Bir kenarı diğerlerinden farklı uzunluktadır.

 36. Cevap: A Açıklama: A) Kare şekli, dört kenarı ve dört köşesi olan doğrülü düzlemde bir çokgendir. B) Kare şeklinin her iki kenarı paralel olup aynı uzunluktadır. C) Kare şeklinin diğer çokgenlerden farkı, köşeleri 90 derece açıya sahip olmasıdır.

 37. Hangisi silindir şeklinin özelliğidir?

  A) Yüzeyleri düzleştirilebilir.
  B) Sadece bir yüzeyi vardır.
  C) Yüksekliği ve tabanı daire şeklindedir.

 38. Cevap: C Açıklama: C) Silindir şeklinin özelliği, yüksekliğinin ve tabanının daire şeklinde olmasıdır. Yüzeyleri düzleştirilebilirken, sadece bir yüzeyi vardır. Ayrıca, silindirin bir kenarı boyunca sürekli olarak simetriktir.

 39. Hangisi piramit şeklinin özelliğidir?

  A) Yüzeyleri yuvarlak şekildedir.
  B) Tabanı kare, üst kısmı ise üçgen şeklindedir.
  C) Köşeleri 90 derece açılarla birbirine bağlanır.

 40. Cevap: B Açıklama: A) Piramit şeklindeki yapılar, tabanlarının kare ve üstlerinin üçgen şeklinde olmasıyla karakterizedir. B) Piramitlerin kenarları 90 derecelik açılarla birbirine bağlanır. C) Piramitlerin yüzeyleri yuvarlak şekildedir.

 41. Hangi şeklin tüm kenarları birbirine eşittir?

  A) Dörtgen    B) Kare   C) Daire

 42. Cevap: B Açıklama: A) Dörtgen, dört birbirine eşit olduğundan, tüm kenarları da birbirine eşittir. B) Kare, dört kenarının her birinin birbirine eşit uzunlukta olduğu şekildir. C) Daire, tüm kenarları birbirinin aynı uzunlukta olmadığından, tüm kenarları birbirine eşit değildir.

 43. Hangi şeklin tüm köşeleri birbiriyle aynıdır?

  A) Daire    B) Dörtgen    C) Üçgen

 44. Cevap: B Açıklama: A) Daire, çizgilerinin simetrik olarak düzenlenmesi sayesinde, tüm köşelerinin aynı olmasıyla tanımlanır. B) Daire, tüm kenarlarının eşit uzunlukta ve aynı doğrultudaki birbirine paralel olması nedeniyle, tüm köşeleri aynıdır. C) Daire şeklinin herhangi bir noktadan çekilen herhangi bir çizgi, tekrar başladığı noktaya geldiğinde, yine aynı köşeye sahip olacaktır.

 45. Hangisi bir yıldız örneğidir?

  A) Kare    B) Daire    C) Beşgen

 46. Cevap: C Açıklama: A) Yıldız örnekleri, genellikle geometrik şekillerden oluşan grafiklerdir. B) Yıldız örnekleri en sık kare, daire ve beşgen şekillerinde görülür. C) Örneğin, iki renkli bir duvar kağıdında, beşgen bir yıldız çizmek mümkündür.

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 3.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Değerlendirme - Test Detayları

2022-2023 3.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Değerlendirme - Test 10 kere indirildi. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 3.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Değerlendirme - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 3.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Değerlendirme - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 3.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Değerlendirme - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 3.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Değerlendirme - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ
  1. 10'un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan, 10'un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır.
  2. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
  3. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.
  4. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar
 • DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ
  1. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar.
  2. İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler.
 • KESİRLER
  1. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir.
  2. Bir çokluğun belirtilen kesrin birimi kadarını belirler.
  3. Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar
  4. Payı paydasından küçük ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler elde eder.
 • UZUNLUKLARI ÖLÇME
  1. Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer.
  2. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar.
  3. Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar
  4. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.
  5. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır.
 • ALAN
  1. Cisimlerin bir yüzünün alanını standart olmayan birimlerle ölçer
 • ÇEVRE
  1. 1.Nesnelerin çevrelerini belirler.
  2. Belirli bir zamanı, farklı zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder.
  3. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar
  4. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
  5. Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir
  6. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar.
  7. Saati okur.
  8. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler yapar.
  9. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.

Ayrıca 2022-2023 3.sınıf matematik dersi 2.dönem 2.değerlendirme soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 3.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Değerlendirme - Test sınavı 3.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 3.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Değerlendirme - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 21 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 312 kere doğru, 119 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 3.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Değerlendirme - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 3.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Değerlendirme - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 3.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Değerlendirme - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 3.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Değerlendirme - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 3.Sınıf Matematik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.