2022-2023 3.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem Sonu Değerlendirme Testi

2022-2023 3.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem Sonu Değerlendirme Testi sınavı 3.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 3.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem Sonu Değerlendirme Testi CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi yavaşlama hareketine örnektir?

  A) Ağaçtan düşen elma
  B) Piste inen uçak
  C) Yeşil ışıkta geçen otomobil

 2. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) Piste inen uçak" olarak verilmiştir. Piste inen uçak yavaşlama hareketine örnektir. Yavaşlama hareketi, bir cismin hızının azaldığı veya durma noktasına geldiği harekettir. Piste inen uçak, havaalanına yaklaşırken hızını azaltarak piste iner. Diğer seçenekler olan ağaçtan düşen elma ve yeşil ışıkta geçen otomobil ise serbest düşme ve devam eden hareket örnekleridir. 3. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Bitkiler, kökleriyle hareket ederler.            
  B) Hareket, itme ve çekme diye adlandırılır.
  C) Cansız varlıklar, bir dış etki olmadığı sürece hareket edemezler.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Bitkiler, kökleriyle hareket ederler.'dır. Verilen bilgilerden hangisinin yanlış olduğu sorulmaktadır. C seçeneğinde "Cansız varlıklar, bir dış etki olmadığı sürece hareket edemezler." ifadesi yanlıştır. Cansız varlıklar dış etki olmadan da doğal olarak hareket edebilirler, örneğin yer çekimi etkisiyle düşebilirler. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. 5. Aşağıdakilerden hangisinde uygulanan kuvvet farklıdır?

  A) Duvara çivinin çakılması
  B) Çantadan defterin alınması
  C) Etiketin deftere yapıştırılması

 6. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Çantadan defterin alınması'dır. Verilen seçenekler arasından hangisinde uygulanan kuvvetin farklı olduğu sorulmaktadır. Diğer seçeneklerde, bir nesnenin başka bir nesneye temas ettirilmesi veya yapıştırılmasıyla ilgili kuvvetlerden bahsedilirken, B seçeneğinde çantanın içinden defterin alınması söz konusudur. Bu durumda uygulanan kuvvet, bir nesnenin diğer bir nesneye temas etme veya yapışma kuvveti değil, çantanın açılması veya defterin çıkartılması için yapılan çekme kuvvetidir. Dolayısıyla, B seçeneğinde uygulanan kuvvet diğerlerinden farklıdır. 7. "Hareket halindeki bazı varlıkları durdurmak tehlikelidir." Yandaki ifadeye göre  hangisi tehlikelidir?

  A) Çalışan vantilatöre elimizi sokmak.
  B) Sıradan düşmekte olan kalemi tutmak.
  C) Karşıdan atılan topu durdurmak.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Çalışan vantilatöre elimizi sokmak." olarak verilmiştir. Çalışan vantilatöre elimizi sokmak tehlikelidir. İfadeye göre, hareket halindeki bazı varlıkları durdurmak tehlikelidir. Çalışan vantilatör, dönme hareketiyle hava üfleyen bir cihaz olduğu için, elinizi sokmak tehlikeli olabilir. Diğer seçenekler olan sıradan düşmekte olan kalemi tutmak ve karşıdan atılan topu durdurmak ise genellikle tehlikeli olmayan durumlardır. 9. “ Bir otobüs yolcu almak için durağa yaklaşıyor. Yolcularını aldıktan sonra harekete geçiyor.”
  Otobüsün yaptığı hareket türleri sırasıyla hangisidir?

  A) hızlanma –yavaşlama
  B) yavaşlama – hızlanma
  C) yön değiştirme – yavaşlama

 10. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B) yavaşlama - hızlanma'dır. Verilen metinde, otobüsün yolcu almak için durağa yaklaştığı ve yolcularını aldıktan sonra harekete geçtiği belirtilmektedir. Bu durumda otobüs, durak yaklaşırken yavaşlama hareketi yapmış ve yolcularını aldıktan sonra hızlanma hareketiyle harekete geçmiştir. Dolayısıyla otobüsün yaptığı hareketlerin sırası yavaşlama - hızlanma şeklindedir. 11. Çekmeceyi açarak içinden kalem aldıktan sonra çekmeceyi kapatan bir kişi, sırasıyla hangi kuvveti uygulamıştır?

  A) Çekme – İtme
  B) İtme – Çekme
  C) Çekme – Yön değiştirme

 12. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Çekme - İtme" olarak verilmiştir. Çekmeceyi açarak içinden kalem aldıktan sonra çekmeceyi kapatan kişi, sırasıyla çekme ve itme kuvvetlerini uygulamıştır. Kişi, çekmeceyi açmak için çekme kuvvetini kullanmıştır. Ardından kalem aldıktan sonra çekmeceyi tekrar kapatabilmek için itme kuvvetini kullanmıştır. Dolayısıyla, sırasıyla çekme ve itme kuvvetleri uygulanmıştır. 13. Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızdan biri değildir?

  A) Göz     B) Kalp    C) Deri

 14. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) Kalp" olarak verilmiştir. Kalp, duyu organlarımızdan biri değildir. Duyu organları, çevreden gelen uyarıları algılamamızı sağlayan organlardır. Göz, deri ve diğer duyu organları (örneğin kulak, dil, burun) çevreden gelen uyaranları algılamada rol oynar. Kalp ise dolaşım sistemimizin bir parçası olup, kanı pompalamakla görevlidir. Dolayısıyla, kalp duyu organlarımızdan biri değildir. 15. Aşağıdakilerden hangisini dilimizle algılamayız?

  A) Portakalın turuncu olduğunu
  B) Turşunun ekşi olduğunu
  C) Baklavanın tatlı olduğunu

 16. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Portakalın turuncu olduğunu'dur. Verilen seçenekler arasından hangisinin dilimizle algılanmadığı sorulmaktadır. Portakalın turuncu olduğunu görsel olarak algılarız, yani gözlerimizle görürüz. Diğer seçeneklerde ise turşunun ekşi olduğunu dilimizle tat alarak algılarız ve baklavanın tatlı olduğunu da dilimizle tat alarak algılarız. Dolayısıyla, dilimizle algılamadığımız şey portakalın turuncu olduğudur. 17. Gözümüzle göremediğimiz, varlığı rüzgar gibi hava olaylarından anladığımız tabaka hangisidir?

  A) Su tabakası    B) Hava tabakası    Kara tabakası

 18. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) Hava tabakası" olarak verilmiştir. Gözümüzle göremediğimiz, varlığını hava olaylarından anladığımız tabaka hava tabakasıdır. Gözümüzle göremediğimiz tabakaları, varlığını dolaylı olarak hissettiğimiz veya olaylar sonucunda çıkan etkilerle anladığımız tabakalar olarak tanımlayabiliriz. Su tabakası ve kara tabakası gözümüzle doğrudan algılayabileceğimiz tabakalardır. Ancak hava tabakası, gözümüzle doğrudan görülemeyen ancak hava olayları (rüzgar gibi) aracılığıyla varlığını anladığımız bir tabakadır. 19. Aşağıdaki katmanlardan hangisi Dünya’nın merkezinde yer alan ve en sıcak olan katmandır?

  A) İç Çekirdek    B) Dış Çekirdek    C) Manto

 20. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) İç Çekirdek'tir. Verilen seçenekler arasından hangi katmanın Dünya'nın merkezinde yer aldığı ve en sıcak olan katman olduğu sorulmaktadır. İç Çekirdek, Dünya'nın en iç katmanıdır ve demir-nikel bileşimli yoğun bir maddeye sahiptir. Yüksek basınç ve sıcaklık nedeniyle en sıcak katmandır. Dolayısıyla, en sıcak olan katman İç Çekirdek'tir. 21. 3.sınıf fen bilimleri
  Yukarıda duyu organlarımız ve algıladıkları ile ilgili görselde kaç numaralı kutucuklar yer değiştirirse yapılan hata düzelmiş olur?

  A) 5 ile 3    B) 4 ile 3    C) 2 ile 5

 22. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) 2 ile 5 olmalıdır. Verilen görselde, duyu organlarımız ve algıladıkları ile ilgili kutucuklar bulunmaktadır. Kutucukların içinde yer alan numaralar, duyu organlarını ve bu organların hangi uyaranları algıladığını göstermektedir. Soruda yapılan hata düzeltilmek istendiğinde, 2 numaralı kutucuğun 5 numaralı kutucukla yer değiştirmesi gerekmektedir. Çünkü 2 numaralı kutucukta "Burun" yazarken, aslında "Göz" algılamasını temsil etmektedir. Dolayısıyla, 2 ile 5 numaralı kutucuklar yer değiştirildiğinde hata düzelmiş olur. 23. limana yanaşan gemi
  Yukarıda duyu organlarımız ve algıladıkları ile ilgili görselde kaç numaralı kutucuklar yer değiştirirse yapılan hata düzelmiş olur?

  A) 1    B) 2    C) 3

 24. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) 1'dir. Verilen görselde, duyu organlarımız ve algıladıkları ile ilgili kutucuklar bulunmaktadır. Kutucukların içinde yer alan numaralar, duyu organlarını ve bu organların hangi uyaranları algıladığını göstermektedir. Soruda yapılan hata düzeltilmek istendiğinde, 1 numaralı kutucuğun yer değiştirmesi gerekmektedir. Çünkü 1 numaralı kutucukta "Göz" yazarken, aslında "Kulak" algılamasını temsil etmektedir. Dolayısıyla, 1 numaralı kutucuk yer değiştirdiğinde hata düzelmiş olur. 25. dünya katmanları
  Dünyanın en sıcak katmanı(çekirdek) ile yerkabuğunu(kara katmanı) gösteren sayılar hangisidir?

  A) 1 ile 3    B) 3 ile 4    C) 3 ile 2

 26. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) 3 ile 2'dir. Verilen görsel, Dünya'nın katmanlarını göstermektedir. Dünyanın en sıcak katmanı olan çekirdek, 3 numaralı kutucukta gösterilirken, yerkabuğu (kara katmanı) ise 2 numaralı kutucukta gösterilmektedir. Dolayısıyla, doğru cevap 3 ile 2'dir. 27. dünya katmanları
  Bir çiftçi ile balıkçının çalışma alanlarını gösteren dünya katmanları hangileridir?

  A) 5 ile 4    B) 4 ile 2    C) 5 ile 3

 28. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı olarak A) 5 ile 4'tür. Verilen görsel, Dünya'nın katmanlarını göstermektedir. Çiftçi ve balıkçının çalışma alanlarına dikkat edersek, çiftçi yerkabuğunda (kara katmanı) çalışırken, balıkçı okyanuslarda (su katmanı) çalışmaktadır. Dolayısıyla, doğru cevap 5 ile 4'tür. 29. (….) Çevremizdeki varlıkları beş duyu organımız ile algılarız.
  (….) Sıcağı ve soğuğu derimiz ile hissederiz.
  (….) Salatanın tuzlu olduğunu göz ile anlarız.
  Yukarıdaki ifadeleri doğru ve yanlış olarak değerlendirirsek sıralama nasıl olur?

  A) D - D - Y
  B) D - Y - Y
  C) D - D - D

 30. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı olarak A) D - D - Y'tir. Verilen ifadeleri doğru ve yanlış olarak değerlendirirsek: - Çevremizdeki varlıkları beş duyu organımız ile algılarız. (Doğru) - Sıcağı ve soğuğu derimiz ile hissederiz. (Doğru) - Salatanın tuzlu olduğunu göz ile anlarız. (Yanlış, tuzluluğu tat duyusu ile algılarız, gözle değil) Bu şekilde değerlendirdiğimizde doğru-doğru-yanlış sıralaması elde edilir. 31. …….. sağlığımız için gürültülü ortamlardan uzak durmalıyız.
  Deri sağlığımız için sık sık ……… yapmalıyız.
  Vücudumuzun yüzeyini kaplayan duyu organımız ……… dir.
  Yukarıdaki boşluklar "kulak – göz - banyo – deri" ile doldurulursa hangisi boşta kalır?

  A) kulak    B) banyo    C) göz

 32. Cevap: C Açıklama:

  Boşluklara "kulak – banyo – deri" ifadeleri yerleştirildiğinde, cümleler şu şekilde tamamlanır: Sağlığımız için gürültülü ortamlardan uzak durmalıyız. (Kulak) Deri sağlığımız için sık sık banyo yapmalıyız. (Banyo) Vücudumuzun yüzeyini kaplayan duyu organımız deridir. (Deri) Bu durumda, "göz" ifadesi boşta kalmaktadır. 33. (….) Bisikletin tekeri sallanma hareketine örnektir.
  (….) Duvara çarpan top dönme hareketine örnektir.
  (….) Uçağın pervanesi dönme hareketine örnektir.
  Yukarıdaki ifadelerin (….) içlerine doğru ve yanlış yazarsak sıralama nasıl olur?

  A) Y - D - Y
  B) Y - D - D
  C) Y - Y - D

 34. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı olarak C) Y - Y - D'dir. Boşluklara "Y" (yanlış) veya "D" (doğru) ifadeleri yerleştirildiğinde, cümleler şu şekilde tamamlanır: - Bisikletin tekeri sallanma hareketine örnektir. (Yanlış) - Duvara çarpan top dönme hareketine örnektir. (Yanlış) - Uçağın pervanesi dönme hareketine örnektir. (Doğru) Bu durumda, sıralama "Y - Y - D" olarak olur. 35. Durağa yaklaşan otobüs ………… hareketi yapar.
  Köpeğin kovaladığı kişi ………. hareketi yapar.
  Yukarıdaki boşluklara gelecek kelimeler arasında aşağıdakilerden hangisi olamaz?

  A) hızlanma    B) dönme    C) yavaşlama

 36. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı olarak B) dönme olamaz. Durağa yaklaşan otobüs hızlanma hareketi yapar, bu yüzden "hızlanma" kelimesi boşluğa gelebilir. Köpeğin kovaladığı kişi ise yavaşlama hareketi yapar, bu yüzden "yavaşlama" kelimesi boşluğa gelebilir. Ancak otobüs ve köpek arasında dönme hareketi ilişkisi olmadığından "dönme" kelimesi boşluğa gelemez. 37. 3.sınıf fen
  Yukarıdaki görsellerin hangisinde birden fazla kuvvet söz konusudur?

  A) 1    B) 2    C) 3

 38. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı olarak B) 2 olmalıdır. Görseldeki kutucuklarda farklı kuvvetlerin uygulandığı durumlar temsil edilmektedir. Ancak sadece 2 numaralı kutucukta birden fazla kuvvetin etkisi görülmektedir. Bu kutucukta hem itme kuvveti hem de çekme kuvveti mevcuttur. 39. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Bazı varlıkları iterek ya da çekerek hareket ettirebiliriz.
  B) Hareket halindeki arabayı arkasından çekerek yavaşlatabiliriz.
  C) Pencereyi çekerek açabiliriz.

 40. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı olarak B) Hareket halindeki arabayı arkasından çekerek yavaşlatabiliriz olmalıdır. A seçeneği doğrudur, çünkü bazı varlıkları iterek ya da çekerek hareket ettirebiliriz. C seçeneği doğrudur, çünkü pencereyi çekerek açabiliriz. Ancak B seçeneği yanlıştır, çünkü hareket halindeki bir arabayı arkasından çekmek yerine önünden iterek yavaşlatabiliriz. 41. Kokusu var mı? Rengi nedir? Hangisi uzun?
  Yukarıdaki soruların cevaplarını bulmak için aşağıdaki duyu organlarından hangisini kullanmak gerekmez?

  A) Burun    B) Göz    C) Kulak

 42. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı olarak C seçeneği olan "Kulak" olmalıdır. Kokusunu öğrenmek için burun kullanılır, rengini görmek için göz kullanılır ve uzunluğunu ölçmek için göz veya başka bir ölçüm aracı kullanılır. Kulak ise bu soruların cevabını bulmak için gereksizdir, çünkü kokuya, renge veya uzunluğa ilişkin bilgileri sağlamaz. 43. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Laboratuvarda çalışırken eldiven kullanmalıyız.
  B) Kaynak yaparken güneş gözlüğü takmalıyız.
  C) Doğada yetişen her mantar yenmez.

 44. Cevap: B Açıklama:

  İfadelerden doğru olmayanı "B) Kaynak yaparken güneş gözlüğü takmalıyız." ifadesidir. Kaynak yaparken güneş gözlüğü takmak gözlerin ultraviyole ışınlardan korunmasına yardımcı olmaz. Kaynak yapılırken özel koruyucu gözlükler kullanılmalıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 3.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem Sonu Değerlendirme Testi Detayları

2022-2023 3.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem Sonu Değerlendirme Testi 25 kere indirildi. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 4 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 3.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem Sonu Değerlendirme Testi Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 3.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem Sonu Değerlendirme Testi yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 3.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem Sonu Değerlendirme Testi sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 3.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem Sonu Değerlendirme Testi Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MADDEYİ TANIYALIM
  1. Maddenin Hâlleri
  2. Maddeyi Niteleyen Özellikler
 • ÇEVREMİZDEKİ IŞIK VE SESLER
  1. Çevremizdeki Sesler
  2. Işığın Görmedeki Rolü
  3. Işık Kaynakları
  4. Sesin İşitmedeki Rolü

Ayrıca 2022-2023 3.sınıf fen bilimleri dersi 1.dönem sonu değerlendirme testi; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır

Hızlanma ve yavaşlama hareketlerini ayırt etme becerisi.

Bu soru, doğru ve yanlış ifadeleri ayırt etme becerisini ölçer.

Bu soru, farklı kuvvet uygulamalarını ayırt etme becerisini ölçer.

Tehlikeli durumları tanıma ve risk değerlendirmesi yapma becerisi.

Bu soru, cisimlerin hareket türlerini tanıma ve hareketin sırasını belirleme becerisini ölçer.

Kuvvetlerin doğru sıralamasını ve uygulanışını anlama becerisi.

Duyu organlarının doğru tanıma ve farkındalık oluşturma becerisi.

Bu soru, algılama ve bilgiyi farklı duyu organlarıyla ilişkilendirme becerisini ölçer.

Duyusal algıyı kullanarak varlığı dolaylı yollarla anlama becerisi.

Bu soru, Dünya'nın iç yapısı hakkındaki bilgiyi anlama ve katmanlar arasındaki sıcaklık farklarını tanıma becerisini ölçer.

Bu soru, duyu organlarımızın algıladığı uyaranları tanıma ve hata düzeltme becerisini ölçer.

Bu soru, duyu organlarımızın algıladığı uyaranları tanıma ve hata düzeltme becerisini ölçer.

Bu soru, Dünya'nın katmanlarını anlama ve görsel okuma becerisini ölçer.

Bu soru, Dünya'nın katmanlarını anlama, görsel okuma ve bağlantı kurma becerisini ölçer.

Bu soru, duyu organlarının işlevlerini anlama ve doğru algılama yeteneğini ölçer.

Bu soru, duyu organlarının sağlıkla ilişkisini ve doğru ifade kullanma becerisini ölçer.

Bu soru, cisimlerin hareket türleri ve örneklerini doğru bir şekilde tanımlama becerisini ölçer.

Bu soru, cisimlerin hareket türlerini ve bu türlerin uygulandığı durumları doğru bir şekilde tanımlama becerisini ölçer.

Bu soru, farklı kuvvet türlerini ve kuvvetlerin etkisi altındaki cisimleri tanıma becerisini ölçer.

Hareketin itme ve çekme ile ilgili özelliklerini anlamak.

Farklı duyu organlarının farklı algılama yeteneklerini anlamak.

Doğru güvenlik önlemlerini bilmek ve uygulamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 3.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem Sonu Değerlendirme Testi sınavı 3.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2022-2023 3.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem Sonu Değerlendirme Testi Testi İstatistikleri

Bu sınav 27 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 492 kere doğru, 93 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 3.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem Sonu Değerlendirme Testi Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 3.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem Sonu Değerlendirme Testi sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 3.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem Sonu Değerlendirme Testi sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 3.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem Sonu Değerlendirme Testi sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 3.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (4)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

3.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  3.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri