2022-2023 12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Test

2022-2023 12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 12.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Test CEVAPLARI

 1. Laser ışınları, hangi temel ilkeye dayanarak çalışır?

  A) Elektriksel direnç            B) Elektromanyetik indüksiyon   
  C) Elektron dönmesi              D) Uyarılmış emisyon            
  E) Gravite etkisi               

 2. Cevap: D Açıklama:

  Laser ışınları, uyarılmış emisyon adı verilen bir fiziksel olaya dayanarak çalışır. Bu olay, atomların yüksek enerjili fotonlarla uyarılması ve daha sonra daha düşük enerjili fotonlar yaymasıdır. Laserler, bu prensibe göre çalışan cihazlardır ve yüksek yoğunluklu, düzgün bir yönde hareket eden ışınlar üretebilirler. 3. Aşağıdakilerden hangisi bir lazer sistemi için kullanılan bir bileşen değildir?

  A) Kristal                B) Cam                   
  C) Oglen                  D) Çok katmanlı ayna     
  E) Elektronik devreler   

 4. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda, bir lazer sistemi için kullanılan bileşenler arasından seçim yapılması istenmektedir. A, B, D seçenekleri lazer sistemi için kullanılan bileşenlerdir. C seçeneği oglen ismiyle bilinen bir bileşik olup, lazer sistemi için kullanılmaz. E seçeneği elektronik devreler ile ilgilidir ve lazer sistemi için kullanılan bir bileşen değildir. Dolayısıyla, cevap C seçeneği olan oglen'dir. 5. Nanoteknolojinin olası riskleri nelerdir?

  A) Enerji tüketiminde artış     B) Sağlık problemleri          
  C) Su kaynaklarının azalması    D) Doğal afetlerin artması     
  E) Nörolojik bozukluklar       

 6. Cevap: B Açıklama:

  Nanoteknolojinin olası riskleri arasında, nanomalzemelerin solunması veya vücutta birikmesi sonucu oluşabilecek sağlık problemleri, nanoteknolojinin üretim ve kullanımının çevresel etkileri, nanomalzemelerin su kaynaklarına karışması ve nörolojik bozukluklar sayılabilir. Nanoteknolojinin olası risklerinin bilinmesi, bu teknolojinin güvenli bir şekilde kullanımı için önemlidir. 7. Nanoteknolojinin gelecekteki potansiyel uygulama alanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yapay zeka           B) Biyoteknoloji       
  C) Nükleer enerji       D) Kimyasal silahlar   
  E) Tarım ilaçları      

 8. Cevap: B Açıklama:

  Nanoteknolojinin gelecekteki potansiyel uygulama alanlarından biri biyoteknolojidir. Nanoteknoloji, biyoteknolojik araştırmalar için kullanılan araçlar geliştirerek, hastalıkların teşhis ve tedavisinde yeni yöntemler sunabilir. Ayrıca, nanoteknolojinin biyoteknolojide kullanımı, tarım ve gıda üretimi gibi alanlarda da etkili olabilir. 9. Nanoteknolojinin gelişimi aşağıdaki faktörlerden hangisiyle ilişkilidir?

  A) Bilim adamlarının sayısı    B) Yatırım miktarı            
  C) Toplumsal talep             D) Yönetmelikler              
  E) İşsizlik oranı             

 10. Cevap: B Açıklama:

  Nanoteknolojinin gelişimi, yatırım miktarı, bilim adamlarının sayısı, yönetmelikler ve toplumsal talep gibi faktörlerle ilişkilidir. Nanoteknolojinin başarılı bir şekilde gelişmesi için bu faktörlerin hepsinin dikkate alınması gerekmektedir. 11. Süper iletkenlerin manyetik alanlarla olan etkileşimi ne şekildedir?

  A) Manyetik alanlar süper iletkenlerin süperiletkenlik özelliğini azaltır.
  B) Manyetik alanlar süper iletkenlerin süperiletkenlik özelliğini artırır.
  C) Manyetik alanlar süper iletkenlerde hiçbir etkiye sahip değildir.
  D) Süper iletkenlerin manyetik alanlardan etkilenmesi, iletkenin malzeme yapısına ve soğutulma yöntemine bağlıdır.
  E) Manyetik alanlar, süper iletkenlerin yalnızca belirli bir sıcaklık aralığında etkisini gösterir.

 12. Cevap: B Açıklama:

  Süper iletkenler manyetik alanlarla etkileşime girerek manyetik alanı dışarıda tutar ve manyetik alanın içine girmesine izin vermezler. Bu özelliği sayesinde, süper iletkenler manyetik alanı uygulanan uygulamalarda kullanılabilirler. 13. Süper iletkenlerin pratik uygulamaları nelerdir?

  A) Sadece araştırma amaçlı kullanılırlar.
  B) Elektrik enerjisi depolama cihazları olarak kullanılırlar.
  C) Manyetik alan üretmek için kullanılırlar.
  D) Elektrik enerjisini iletmek için kullanılırlar.
  E) Yüksek hızlı ulaşım araçlarında kullanılırlar.

 14. Cevap: D Açıklama:

  Süper iletkenler, yüksek hızlı ulaşım araçları, manyetik rezonans görüntüleme (MRG), manyetik alan üretimi ve yüksek hızlı bilgisayarlar gibi birçok alanda pratik uygulamalara sahiptir. Bu malzemelerin düşük direnci, kayıpsız enerji iletimi, manyetik alanların kalıcı olarak korunması gibi özellikleri, bu uygulamaları mümkün kılar. 15. Yarı iletkenlerin en önemli özelliklerinden biri nedir?

  A) Yüksek ısı iletkenliği
  B) Yüksek ışık geçirgenliği
  C) Yüksek elektriksel iletkenlik
  D) Yarı iletkenlerin önemli bir özelliği yoktur
  E) Elektriksel özelliklerinin sıcaklıkla kontrol edilebilmesi

 16. Cevap: E Açıklama:

  Yarı iletkenlerin en önemli özelliklerinden biri, elektriksel iletkenliklerinin yarı iletken malzemenin kimyasal yapısı ve sıcaklık gibi faktörlere bağlı olarak kontrol edilebilmesidir. Bu özellikleri nedeniyle yarı iletkenler, elektronik cihazlarda kullanılan anahtar ve transistör gibi bileşenlerin üretiminde yaygın olarak tercih edilirler. Ayrıca yarı iletken malzemeler, düşük maliyetleri, yüksek yoğunlukları ve küçük boyutları nedeniyle de elektronik cihazlarda kullanım için idealdirler. 17. Yarı iletkenlerin üretiminde kullanılan en yaygın elementlerden biri hangisidir?

  A) Demir    B) Bakır    C) Silisyum    D) Alüminyum    E) Çinko

 18. Cevap: C Açıklama:

  Silisyum, yarı iletkenlerin üretiminde kullanılan en yaygın elementlerden biridir. Silisyum atomu dört valansa sahip olduğu için, saf silisyum kristalleri oluşturmak için bir arada kolayca bağlanabilirler. 19. Hangisi, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) cihazında kullanılan bir teknolojidir?

  A) Radyo dalgaları         B) X-ışınları             
  C) Gama ışınları           D) Ultraviyole ışınları   
  E) Kızılötesi ışınları    

 20. Cevap: A Açıklama:

  Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) cihazında kullanılan teknoloji, radyo dalgaları ve manyetik alanların etkileşimini kullanarak vücudun iç yapısını görüntülemektir. Bu teknoloji, X-ışını kullanımına kıyasla daha güvenli bir seçenek olarak kabul edilir ve çeşitli tıbbi teşhislerde kullanılır. 21. Hangisi pozitron emisyon tomografisi (PET) görüntüleme yöntemlerinden biridir?

  A) Ses dalgaları            B) Mikrodalga radyasyonu   
  C) Gama ışınları            D) Ultraviyole ışınları    
  E) X-ışınları              

 22. Cevap: C Açıklama:

  Pozitron emisyon tomografisi (PET), radyoaktif izotoplarla işaretlenmiş maddelerin vücuda verilmesi ve sonrasında bu maddelerin yaydığı pozitronlarla oluşan gama ışınlarının detektörler aracılığıyla ölçülmesi ile çalışan bir görüntüleme yöntemidir. PET, tıbbi teşhis ve araştırmalarda kullanılmaktadır. 23. Hangisi bir ultrason cihazında kullanılan teknolojilerden biridir?

  A) Manyetik alanlar           B) Elektromanyetik alanlar   
  C) Yüksek voltaj              D) Ses dalgaları             
  E) Gama ışınları             

 24. Cevap: D Açıklama:

  Ultrason cihazları, yüksek frekanslı ses dalgaları kullanarak vücut içindeki organları ve dokuları görüntülemek için kullanılır. Bu nedenle, doğru cevap D şıkkı olan "Ses dalgaları" dır. Ultrasonografi, tıbbi teşhis ve tedavide yaygın olarak kullanılan bir görüntüleme tekniğidir. Ultrason cihazlarında transdüser adı verilen bir cihaz, ses dalgalarını yayarak vücutta yansımaları alır ve bilgisayarlarla işlenerek görüntüler oluşturur. Bu teknoloji, invaziv olmayan bir teşhis yöntemi olarak kabul edilir. 25. Hangisi modern fiziğin bir uygulamasıdır?

  A) Teleskop                 B) Rüzgar türbini
  C) Biyolojik silah          D) Tarım makineleri
  E) Kredi kartı

 26. Cevap: A Açıklama:

  Modern fiziğin bir uygulaması olarak teleskoplar, gözlemciye gökyüzünü daha ayrıntılı bir şekilde gösterir ve astronomi alanında keşifleri mümkün kılar. Bu sayede evrenin yapısı, galaksiler ve yıldızlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olunabilir. 27. Hangisi modern fiziğin enerji alanındaki uygulamalarından biridir?

  A) Fosil yakıt üretimi           B) Biyokütle enerjisi üretimi   
  C) Jeotermal enerji üretimi      D) Gemi motorları               
  E) Güneş panelleri              

 28. Cevap: E Açıklama:

  Modern fiziğin enerji alanındaki uygulamalarından biri güneş panelleri kullanımıdır. Güneş panelleri, fotovoltaik etki yoluyla güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür ve elektrik üretimi için kullanılır. Bu teknolojinin kullanımı, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik küresel bir ilginin artmasıyla giderek daha da yaygınlaşmaktadır. Güneş enerjisi, fosil yakıtların yerini alarak çevre dostu bir enerji kaynağı olarak önem kazanmaktadır. 29. Bir fotonun momentumu nasıl hesaplanır?

  A) Planck sabiti ile çarpılarak hesaplanır
  B) Fotonun dalga boyu ile çarpılarak hesaplanır
  C) Fotonun frekansı ile çarpılarak hesaplanır
  D) Fotonun enerjisi ile çarpılarak hesaplanır
  E) Fotonun kütlesi ile çarpılarak hesaplanır

 30. Cevap: A Açıklama:

  Fotonun momentumu Planck sabiti ile bölünerek hesaplanır. Planck sabiti, doğal bir sabit olup fotonların enerjisi ve momentumunun hesaplanmasında kullanılır. Fotonun momentumu, Planck sabiti ile fotonun dalga boyunun çarpımına eşittir. 31. Fotoelektrik etki aşağıdaki durumlardan hangisiyle açıklanabilir?

  A) Işık demetinin dalga boyu ile bağlantılıdır
  B) Işık demetinin yoğunluğu ile bağlantılıdır
  C) Metal yüzeyin malzeme cinsine bağlıdır
  D) Işık demetinin hızı ile bağlantılıdır
  E) Metal yüzeyindeki elektronların bağlılık durumu ile bağlantılıdır

 32. Cevap: E Açıklama:

  Fotoelektrik etki, metal yüzeydeki elektronların bağlılık durumu ile bağlantılıdır ve metal yüzeyine düşen bir fotonun, elektronu uyararak metal yüzeyden ayrılmasına neden olmasıyla açıklanabilir. Bu etki, Albert Einstein tarafından açıklanmıştır ve kuantum fiziği için önemli bir keşif olarak kabul edilir. 33. Fotoelektrik olayının keşfi için, hangi bilim adamı Nobel Fizik Ödülü kazanmıştır?

  A) Albert Einstein      B) Max Planck          
  C) Niels Bohr           D) Werner Heisenberg   
  E) Erwin Schrödinger   

 34. Cevap: A Açıklama:

  Fotoelektrik etki keşfi için Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan bilim adamı, Albert Einstein'dır. 1905 yılında yayımladığı makalede, ışığın enerjisinin birbirinden ayrı parçacıklar şeklinde (fotonlar) hareket ettiğini ve metal yüzeyler üzerinde fotoelektrik etkiye neden olduğunu açıklamıştır. Bu keşif, hem kuantum fiziğinin gelişmesine hem de modern elektronik teknolojisinin temellerinin atılmasına katkıda bulunmuştur. 35. Kuantum fiziğine göre, bir parçacığın konumu ve momentumu aynı anda kesin olarak belirlenemez. Bu kavrama ne ad verilir?

  A) Heisenberg belirsizlik ilkesi
  B) Schrödinger denklemi
  C) Bohr modeli
  D) Planck sabiti
  E) Einstein'in kütle-enerji eşitliği 

 36. Cevap: A Açıklama:

  Kuantum fiziğinde, Heisenberg belirsizlik ilkesi, bir parçacığın hem konumunun hem de momentumunun aynı anda kesin olarak belirlenemeyeceğini ifade eder. Bu ilke, kuantum dünyasının temel prensiplerinden biridir ve parçacıkların davranışını anlamak için önemlidir. Heisenberg belirsizlik ilkesinin anlaşılması, kuantum fiziğinin gelişmesinde önemli bir adımdır. 37. Bir parçacığın hem dalga hem de parçacık özelliklerinin sergilenmesi, hangi deney ile ilk kez gözlemlenmiştir?

  A) Compton saçılması deneyi       B) Photoelectric effect deneyi   
  C) Double-slit deneyi             D) De Broglie hipotezi deneyi    
  E) Stern-Gerlach deneyi          

 38. Cevap: C Açıklama:

  Double-slit deneyi, bir parçacığın hem dalga hem de parçacık özelliklerinin sergilenmesi ve dalga-parçacık ikiliğinin keşfi için önemli bir deneydir. Bu deneyde, bir ışık kaynağından gelen fotonlar iki dar açıklıklı bir engelden geçirilir ve bir ekran üzerinde oluşan interferans deseni gözlemlenir. Bu deney, kuantum fiziği için temel bir deneydir ve dalga-parçacık ikiliği konusunda önemli bir anlayış sağlar. 39. Kuantum fiziği, bilgisayarlar ve iletişim teknolojileri gibi birçok alanda kullanılır. Bu alanlarda kullanılan bazı temel bileşenler, birçok farklı durumda aynı anda bulunabilen parçacıklara dayanır. Bu bileşenlere ne ad verilir?

  A) Qubitler                    B) Bitler            C) Transistörler
  D) Entegre devreler      E) Elektronlar

 40. Cevap: A Açıklama:

  Kuantum fiziği, bilgisayarlar ve iletişim teknolojileri gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bu alanlarda kullanılan bazı temel bileşenler, birçok farklı durumda aynı anda bulunabilen parçacıklara dayanır ve bu bileşenlere qubit adı verilir. 41. Bir gözlemciye göre, hızı 0.8c olan bir uzay gemisi, bir yıldız sistemine doğru hareket ediyor. Bu gözlemciye göre, gemideki saatlerin yavaşlamasıyla ilgili ne söylenebilir?

  A) Saatler normal hızda çalışacak
  B) Saatler yavaşlamayacak
  C) Saatler yavaşlayaca
  D) Saatler hızlanacak
  E) Saatler duracak

 42. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda, gözlemciye göre hızı 0.8c olan bir uzay gemisinin saatleri yavaşlayacak. Bu, Einstein'ın özel görelilik teorisine göre zaman genişlemesi olarak adlandırılır. Gözlemciye göre, gemideki saatler gözlemciye göre daha yavaş işleyecektir. Bu, gözlemciye göre gemideki zamanın gözlemciye göre daha yavaş akacağı anlamına gelir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Test Detayları

2022-2023 12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Test 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI
  1. Görüntüleme Teknolojileri
  2. Laser ışınlarıBilimsel Araştırma Merkezleri
  3. Nanoteknoloji
  4. Süper iletkenler
  5. X ışınları
  6. Yarı iletken Teknolojisi

Ayrıca 2022-2023 12.Sınıf fizik 2.Dönem 2.Yazılı soruları, mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Laser teknolojisi ve uyarılmış emisyon prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Soruda verilen seçenekler arasından doğru cevabı seçme ve bileşenlerin ne olduğunu anlama.

Nanoteknolojinin potansiyel risklerini belirleyebilme.

Nanoteknolojinin gelecekteki potansiyel uygulama alanlarından biri biyoteknolojidir.

Nanoteknolojinin gelişimine etki eden faktörleri tanımlayabilme.

Süper iletkenler manyetik alanlarla etkileşime girmezler ve manyetik alanı dışarıda tutarlar.

Süper iletkenlerin pratik uygulamalarını tanımak ve bu malzemelerin özelliklerinin neden bu uygulamalarda önemli olduğunu anlamak.

Yarı iletkenlerin üretiminde kullanılan en yaygın element silisyumdur.

MRI cihazı, vücudun iç yapısını radyo dalgaları ve manyetik alanlar kullanarak görüntüleyen bir tıbbi teknolojidir.

PET görüntüleme yöntemini diğer radyolojik görüntüleme yöntemlerinden ayırt edebilme.

Ultrason cihazlarının çalışma prensiplerini açıklayabilir ve ultrasonografinin tıbbi teşhis ve tedavide kullanımını anlatabilirim.

Modern fiziğin uygulamalarından biri olan teleskopların kullanımının evren hakkında daha fazla bilgi edinmeyi sağladığı.

Modern fiziğin enerji alanındaki uygulamalarından biri güneş panelleri kullanımıdır.

Fotoelektrik etki, metal yüzeydeki elektronların bağlılık durumu ile bağlantılıdır ve bu etki, ışığın bazı özelliklerinin kuantum fiziğinde nasıl açıklanabileceğini gösterir.

Double-slit deneyi ile, bir parçacığın hem dalga hem de parçacık özelliklerinin sergilenebileceği konusunda anlayış kazanırız.

Kuantum fiziği ile ilgili temel bileşenlerden biri olan qubit kavramı ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olma.

Einstein'ın özel görelilik teorisine göre hızlanan bir cismin zaman dilatasyonu etkisine sahip olacağı anlaşılır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 12.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 0 kere doğru, 0 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 12.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Fizik Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Fizik Dersi Ünite Özetleri