2022-2023 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test

2022-2023 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test CEVAPLARI

 1. Röportajın farklı türleri nelerdir?

  A) İki taraflı, tek taraflı ve derinlemesine röportaj.
  B) Yüz yüze, telefonla ve e-posta yoluyla yapılan röportajlar.
  C) Yazılı, görsel ve işitsel medya için yapılan röportajlar.
  D) Öğrenciler, ünlüler ve siyasetçilerle yapılan röportajlar.
  E) Yapılan konunun ciddiyetine göre farklı röportajlar.

 2. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Yazılı, görsel ve işitsel medya için yapılan röportajlar." olarak verilmiştir. Röportajın farklı türleri arasında yer alan bu üç ana başlık, röportajın yayınlandığı medya türüne göre farklılık göstermektedir. Yazılı röportajlar, gazete veya dergi gibi basılı yayınlar için hazırlanırken, görsel röportajlar televizyon programları için, işitsel röportajlar ise radyo programları için hazırlanmaktadır. 3. Röportajın önemi nedir?

  A) Röportajlar, yeni bilgiler ve bakış açıları sunar.
  B) Röportajlar, yazarların kendi eserleri hakkında yaptığı söyleşilerdir.
  C) Röportajlar, yazarların ünlü kişilerle yaptığı mülakatlardır.
  D) Röportajlar, yazarların hayatları hakkında yazdıkları kitaplardır.
  E) Röportajlar, yazarların düşüncelerini ve hislerini ifade ettiği metinlerdir.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Röportajlar, yeni bilgiler ve bakış açıları sunar. Röportajlar, belirli bir konuda uzman olan veya o konu hakkında bir tecrübe sahibi olan kişilerle yapılan görüşmelerdir. Bu nedenle, röportajlar yeni bilgiler ve bakış açıları sunarak okuyuculara farklı perspektifler sunar. Röportajlar aynı zamanda bir konunun daha derinlemesine anlaşılmasına da yardımcı olabilir. Röportajlar gazetecilik, edebiyat ve araştırma yazıları gibi farklı alanlarda kullanılabilir. 5. Mülakatta başarılı olmak için ne yapılabilir?

  A) Sorulara kısa ve net cevaplar vermeye çalışmak
  B) Kendi hikayelerini anlatmak
  C) Göz teması kurmamak ve sadece sorulara odaklanmak
  D) Kendini iyi hazırlamak ve özgüvenli olmak
  E) Yalan söylemek ve gerçek dışı bilgiler vermek

 6. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) Kendini iyi hazırlamak ve özgüvenli olmak. Mülakatta başarılı olmak için en önemli şeylerden biri, kendini iyi hazırlamak ve özgüvenli olmaktır. Mülakat öncesinde şirket hakkında araştırma yapmak, pozisyon hakkında bilgi sahibi olmak ve kendi deneyimlerini örneklerle desteklemek de başarı şansını artırabilir. Ayrıca sorulara kısa ve net cevaplar vermeye çalışmak ve doğru bilgi vermek de önemlidir. 7. Mülakatın türleri nelerdir?

  A) Sözlü ve yazılı mülakat
  B) Bireysel ve grup mülakatı
  C) Teknik ve süreç mülakatı
  D) İçerik ve süreç mülakatı
  E) İşe alım mülakatı ve gazetecilik mülakatı

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: A) Sözlü ve yazılı mülakat. Sözlü mülakatlar, adayın yüz yüze ya da telefonla görüşüldüğü ve soruların cevaplandığı bir görüşmedir. Yazılı mülakatlar ise adayın belirli sorulara yazılı olarak cevap verdiği bir mülakat türüdür. Mülakatın türleri, işe alım sürecindeki farklı aşamalarda kullanılır ve adayların değerlendirilmesinde farklı kriterler dikkate alınır. 9. Röportajın yapısı nasıldır?

  A) Başlık, giriş, ana bölüm, sonuç    B) Sadece ana bölüm                  
  C) Giriş, orta kısım ve çıkış         D) Sadece başlık ve ana bölüm        
  E) Tüm cevaplar doğru                

 10. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneğidir, yani bir röportajın yapısı genellikle başlık, giriş, ana bölüm ve sonuç bölümlerinden oluşur. Röportajın başlığı konuyu özetlerken, giriş bölümü röportajın konusunu ve neden önemli olduğunu belirtir. Ana bölüm, röportajın detaylarını ve röportaj yapılan kişinin görüşlerini içerir. Sonuç bölümü ise röportajın özetini sunar ve son düşünceleri ifade eder. Röportajın amacı ise, bir konuda derinlemesine bilgi edinmek, farklı görüşleri duymak ve okuyucuya bir konu hakkında daha fazla bilgi vermek olarak özetlenebilir. 11. Eleştiri nedir?

  A) Bir yazarın hayatını anlatan metin
  B) Bir yazarın eserini yargılama süreci
  C) Bir yazarın karakter analizi
  D) Bir yazarın edebi dili hakkında inceleme
  E) Bir yazarın roman kahramanlarının özelliklerini belirleme

 12. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkı olan eleştiri, bir yazarın eserini yargılama sürecini ifade eder. Eleştiri, yapılan yargıların gerekçelendirilmesini ve değerlendirmenin objektif olmasını gerektirir. Eleştiri yapmak, okuyuculara eserin güçlü ve zayıf yönlerini göstererek onların eser hakkındaki düşüncelerini şekillendirmelerine yardımcı olur. 13. Eleştiri yazarken hangi unsurlara dikkat edilmelidir?

  A) Eserin karakterleri hakkında yeterli bilgi vermek
  B) Yazarın edebi dil kullanımını eleştirmek
  C) Eserin konusundan bahsetmemek
  D) Eleştiride yazarın kişisel özelliklerinden bahsetmek
  E) Eleştiride eserin güçlü ve zayıf yönlerine yer vermek

 14. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E seçeneğidir. Bir eleştiri yazısı yazarken, eserin güçlü ve zayıf yönleri hakkında yargılarınızı açıklamanız önemlidir. Ayrıca eleştiride yazarın kişisel özelliklerinden ziyade eserin kendisine odaklanmalısınız ve yeterli bilgi vererek karakterlerin ve diğer önemli unsurların analizine yer vermelisiniz. Edebi dil kullanımı eleştirisi yapabilirsiniz ancak bu, eserin diğer unsurlarını eleştiri yapmaktan daha az önemli değildir. 15. Eleştiri yazarken hangi unsurlara dikkat edilmelidir?

  A) Eserin yazarının kişisel hayatına odaklanmak
  B) Eserin konusundan bahsetmemek
  C) Eleştirinin objektif ve açık seçik olması
  D) Eleştirmede yazarın diğer eserleri hakkında yorum yapmak
  E) Eleştiride yazarın dil kullanımından bahsetmemek

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Eleştirinin objektif ve açık seçik olması. Eleştiri yazarken, eleştirinin objektif ve açık seçik olması önemlidir. Eleştiride yazarın diğer eserleri hakkında yorum yapmak, eserin konusundan bahsetmemek veya yazarın dil kullanımından bahsetmemek gibi unsurlar eleştirinin kalitesini düşürebilir. Eleştiri yazarken eleştirinin objektif bir şekilde yazılması, eleştirinin okuyuculara daha anlaşılır ve faydalı olmasını sağlar. 17. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlatım bozukluğu içermektedir?

  A) Sinemada izlediğimiz film, son derece ilginçti.
  B) Pazartesi günleri, okula geç kalmamak için erkenden kalkıyorum.
  C) Ders çalışmak için, sessiz bir yerde oturmak gerekir.
  D) Kırmızı araba, önemli bir yarışta birinci oldu.
  E) Bugün öğleden sonra, havaalanına gideceğim.

 18. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Kırmızı araba, önemli bir yarışta birinci oldu." cümlesidir. Bu cümlede özne olan "kırmızı araba" ve yüklem olan "birinci oldu" arasında bir nesne yoktur, yani cümle eksik bir şekildedir. Diğer seçeneklerde ise herhangi bir anlatım bozukluğu yoktur. 19. Türk edebiyatında eleştiri yapmak için kullanılan yöntemler nelerdir?

  A) Tarihsel eleştiri, psikolojik eleştiri ve söylem eleştirisi
  B) Kavramsal eleştiri, duyusal eleştiri ve öznel eleştiri
  C) Biyografik eleştiri, göstergebilimsel eleştiri ve metin eleştirisi
  D) İçerik eleştiri, biçimsel eleştiri ve sosyal eleştiri
  E) Tüm cevaplar doğrudur.

 20. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D şıkkıdır. Türk edebiyatında eleştiri yapmak için kullanılan yöntemler içerik eleştirisi, biçimsel eleştiri ve sosyal eleştiri olarak sıralanabilir. İçerik eleştirisi eserlerin anlatmak istedikleri mesajları, fikirleri ve düşünceleri eleştirmeye odaklanırken, biçimsel eleştiri dil, üslup, ritim ve biçim gibi teknik unsurları eleştirmeyi hedefler. Sosyal eleştiri ise eserlerin toplumsal, siyasal ve kültürel açıdan eleştirilmesini ifade eder. 21. Aşağıdakilerden hangisi anlatım bozukluğu değildir?

  A) Yanlış cümle kurma                   B) Anlam kayması                       
  C) Kelime tekrarı                       D) Anlamsız sözcük kullanımı           
  E) Anlatım bozukluğu hepsini içerir.   

 22. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E) Anlatım bozukluğu hepsini içerir şeklindedir. Bu soruda seçenekler arasında anlatım bozukluğu dahil olmak üzere farklı hatalar yer almaktadır. Ancak diğer seçeneklerin aksine, E seçeneği tüm hataları içerdiğinden doğru cevaptır. Anlatım bozukluğu, dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olmayan veya anlaşılır olmayan cümleler, kelimeler veya ifadelerdir. 23. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlam bütünlüğü sağlamayan bir cümledir?

  A) Geçen hafta sinemaya gittim, ama film çok sıkıcıydı.
  B) Eve giderken yolda bir arkadaşımla karşılaştım ve birlikte eve doğru yürüdük.
  C) Kitap, filmden daha çok etkilendim.
  D) İlk defa yurt dışına çıkıyordum, heyecanlı ve mutluydum.
  E) Hava soğuk olduğu için, üşümüş olabilirim.

 24. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C olan soruda, "Kitap, filmden daha çok etkilendim" cümlesi anlam bütünlüğü sağlamayan bir cümledir. Bu cümlede özne "kitap", yüklem ise "etkilendim"dir, ancak "filmden daha çok" ifadesi anlam bakımından yetersizdir ve hangi konuda etkilendiğimiz belirtilmemiştir. Bu nedenle cümle anlam bütünlüğü sağlamamaktadır. 25. Türk edebiyatındaki eleştiri türleri nelerdir?

  A) İnceleme, tenkit, yorum, eleştiri yazısı, makale
  B) Roman, öykü, şiir, tiyatro, deneme
  C) Yergi, hiciv, epik, lirik, dram
  D) Özdeyiş, fabl, menkıbe, tekerleme, hikaye
  E) Halk hikayesi, destan, efsane, masal, fıkra

 26. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A) İnceleme, tenkit, yorum, eleştiri yazısı, makale şeklindedir. İnceleme, edebiyat eserlerini detaylı bir şekilde ele alarak inceleyen, çözümleyen bir eleştiri türüdür. Tenkit, bir eserin eksik ve yanlış yönlerini eleştirel bir bakış açısıyla ele alan türdür. Yorum ise eseri okuyanın kendi düşüncelerini, yargılarını esere yansıtmasıdır. Bu eleştiri türleri genellikle yazılı olarak ifade edilir ve edebiyat eleştirisi alanında sıkça kullanılır. 27. Eleştiri yazılarında kullanılan yöntemler nelerdir?

  A) Betimleme, tanımlama, tekrar, örnekleme
  B) Benzetme, imgeleme, mecaz, teşhis
  C) Tanıklık, anımsatma, tartışma, açıklama
  D) Açıklama, örnekleme, karşılaştırma, değerlendirme
  E) Olasılık, ayrıntı, abartma, yargılama

 28. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir. Eleştiri yazılarında kullanılan yöntemler arasında açıklama, örnekleme, karşılaştırma ve değerlendirme yer almaktadır. Açıklama, eleştirinin temel öğelerinden biridir ve eleştirinin ana fikirlerini ve argümanlarını açıklamaya yardımcı olur. Örnekleme, eleştiri yazısında kullanılan kanıtların bir türüdür ve eleştirinin iddialarını ve yargılarını desteklemek için örnekler kullanır. Karşılaştırma, eleştirinin farklı yönlerini karşılaştırmaya yardımcı olan bir yöntemdir. Son olarak, değerlendirme, eleştiri yazısında kullanılan bir diğer önemli yöntemdir ve eserin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeye yardımcı olur. 29. Türk edebiyatında eleştiri yazıları hangi dönemlerde yaygınlaşmıştır?

  A) Tanzimat ve Servet-i Fünun dönemlerinde
  B) Divan edebiyatı döneminde
  C) Cumhuriyet döneminde
  D) Osmanlı döneminde
  E) İslamiyet öncesi Türk edebiyatında

 30. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A) Tanzimat ve Servet-i Fünun dönemlerinde şeklindedir. Tanzimat dönemi, Osmanlı İmparatorluğu'nda yapılan modernleşme hareketlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve edebiyatta yeniliklerin başladığı bir dönemdir. Bu dönemde eleştiri yazıları, edebi eserlerin değerlendirilmesi ve yazarların eleştirisi gibi konularda yaygınlaşmıştır. Servet-i Fünun dönemi ise Tanzimat'ın ardından gelen bir dönemdir ve edebiyatta Batı tarzında bir yapılanma dönemi olarak görülür. Bu dönemde de eleştiri yazıları önem kazanmıştır. 31. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne-yüklem uyumsuzluğu içermektedir?

  A) Kedi, fareyi yakaladı ve yedi.
  B) Arkadaşım, beni yarın okula bırakacak.
  C) Evde oturup, kitap okudu.
  D) Hava güneşli olduğu için, dışarıda vakit geçireceğim.
  E) Ben, seninle yarın buluşacağım.

 32. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Evde oturup, kitap okudu." olarak verilmiştir. Bu cümle özne-yüklem uyumsuzluğu içermektedir çünkü özne "evde oturup" cümlede fiilimsi olarak kullanılmış, asıl özne ise "kitap" kelimesidir. Bu sebeple cümle şu şekilde düzeltilmelidir: "Evde oturup kitap okudum." 33. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlam bozukluğu içermektedir?

  A) Üniversite sınavına gireceğim, bu yüzden çok çalışıyorum.
  B) Beni her gördüğünde, seni soruyor.
  C) Babam, her sabah erkenden işe gitmek zorunda kalıyor.
  D) Arkadaşımın kız kardeşi, bu yıl üniversite sınavına girecek.
  E) Okuldan sonra sinemaya gitmek istiyorum, sen de gelir misin?

 34. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda, "Beni her gördüğünde, seni soruyor." cümlesi anlam bozukluğu içermektedir. Muhtemelen doğru olan cümle "Beni her gördüğünde, seni soruyor mu?" şeklindedir. Çünkü "seni soruyor" ifadesi doğru kullanılmamıştır ve gerçekte ne anlatılmak istendiği tam olarak anlaşılmamaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test Detayları

2022-2023 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test 11 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 14 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Mülakat
 • Eleştiri
 • Söylev
 • Gezi Yazısı

Ayrıca 2022-2023 11.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Röportajın farklı türlerini tanıyarak, farklı medya türleri için uygun röportaj türünü seçebilme becerisini kazanmalarıdır.

Röportajın önemi ve röportajların okuyuculara sağladığı faydaları anlayabilme.

Mülakatta başarılı olmak için gerekli olan hazırlık ve özgüven konularında farkındalık oluşturma.

Farklı mülakat türlerinin ne zaman ve nasıl kullanıldığını anlamak.

eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine, metinleri daha derinlemesine analiz edebilmelerine ve yargılarını desteklemelerine yardımcı olur.

eleştiri yazısı yazarken, eserin değerlendirilmesinde nesnel ve eleştirel bir yaklaşım sergilemek önemlidir.

Eleştiri yazma becerisi ve objektif düşünme becerisi.

Bu sorunun kazanımı dilbilgisi kurallarına uygun cümlelerin nasıl oluşturulacağına dair bilgi ve farkındalık sağlamaktır.

Türk edebiyatında eleştiri yapmak için kullanılan farklı yöntemleri anlamalarını ve bu yöntemlerin farklı yönlerini ayırt etmelerini sağlamayı hedefler.

Yazılı ve sözlü anlatımlarında doğru dilbilgisi ve anlatım kurallarını kullanabilme becerisini geliştirmektir.

Anlam bütünlüğü sağlamayan cümleleri tespit edebilme becerisidir.

Türk edebiyatındaki eleştiri türlerini tanımak ve farklı eleştiri türlerinin neyi amaçladığını anlamaktır.

Eleştiri yazılarında kullanılan yöntemleri tanımak, eleştirinin ana fikrini anlamak ve yazıyı analiz etmek için önemlidir.

Türk edebiyatında eleştiri yazılarının tarih içinde nasıl yaygınlaştığını ve edebi eserlerin değerlendirmesi konusunda neler yapılabileceğini öğrenebilirler.

Bu soru dil bilgisi kurallarına hakim olma becerisini ölçmektedir.

Anlam bozukluğu kavramını anlamakta ve dikkatli bir şekilde okuma yapmanın önemini kavramaktadır. Ayrıca dil bilgisi kurallarına uygun olarak cümleler kurmanın önemi de vurgulanabilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 77 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 521 kere doğru, 471 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri