2022-2023 11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test

2022-2023 11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 11.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test CEVAPLARI

 1. The excessive use of plastic products has become a major environmental concern worldwide. Plastic pollution has a significant impact on wildlife, marine life, and human health. The problem is that plastic does not decompose, and it can take hundreds of years to break down. This means that plastic waste can accumulate in the environment, causing harm to wildlife and marine life. Why is plastic pollution a major concern for the environment?

  A) Because it decomposes easily.
  B) Because it can cause harm to wildlife and marine life.
  C) Because it can be recycled.
  D) Because it is cheap.
  E) Because it is easy to produce.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Because it can cause harm to wildlife and marine life. Plastik atıkların çevre için önemli bir sorun olmasının nedeni, doğada çözünmeyen bir malzeme olmasıdır. Bu nedenle, plastik atıklar yıllarca veya hatta yüzyıllarca doğada kalarak birikirler ve doğal yaşamı olumsuz etkilerler. Özellikle, denizlerde birikerek deniz canlılarına zarar verirler ve bu durum insan sağlığını da olumsuz yönde etkileyebilir. Plastik atıkların doğal döngüyü bozarak ekosistemi tehdit etmesi, çevre için ciddi bir endişe kaynağıdır. 3. Comment: "I think social media has had a negative impact on society. It promotes unrealistic standards of beauty and happiness, and it can be addictive. Moreover, it has led to cyberbullying and the spread of false information." What is the author's opinion of social media?

  A) The author thinks that social media has had a positive impact on society.
  B) The author thinks that social media has had a negative impact on society.
  C) The author thinks that social media is neutral.
  D) The author does not express an opinion about social media.
  E) The author thinks that social media should be banned.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir. Yazar, sosyal medyanın toplum üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu düşünüyor ve güzellik ve mutluluk standartlarının gerçek dışı olduğunu, bağımlılık yapabileceğini, siber zorbalığa ve yanlış bilginin yayılmasına neden olduğunu belirtiyor. K 5. How can you show your agreement with someone during a discussion?

  A) By interrupting them
  B) By disagreeing with them
  C) By remaining silent
  D) By nodding and making affirmative sounds
  E) By changing the subject

 6. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) By nodding and making affirmative sounds. Bir tartışma sırasında, birisiyle hemfikir olduğunuzu göstermenin bir yolu, başınızı sallayarak, onlara doğru bakarak ve onaylayıcı sesler çıkararak yapılabilir. Bu tür davranışlar, konuşmacıya karşı ilgi ve saygı göstermenin yanı sıra, hemfikir olduğunuzu gösterir. Bunun yanı sıra, bazı durumlarda sözlü olarak "tamam", "evet", "haklısın" gibi ifadeler kullanarak da hemfikir olduğunuzu gösterebilirsiniz. 7. Which of the following expressions is the most formal when giving an opinion?

  A) I guess                    B) As far as I'm concerned   
  C) I suppose                  D) In my opinion             
  E) To be honest              

 8. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) In my opinion" olan bu soru, en uygun ifadeyi belirlemek üzerine kurulmuştur. "As far as I'm concerned", "I suppose" veya "I guess" gibi ifadeler daha az resmiyken, "In my opinion" ifadesi daha resmi bir ifade olarak kabul edilir. "To be honest" ifadesi de daha kişisel bir ifade olduğu için formalite açısından daha düşük bir seviyededir. Bu soru, öğrencilere belirli durumlarda hangi ifadelerin daha uygun olduğunu anlamalarına yardımcı olur. 9. Which of the following expressions is the most appropriate for politely interrupting someone during a conversation?

  A) Shut up!
  B) Wait a minute!
  C) I'm sorry to interrupt, but...
  D) That's not what I'm talking about.
  E) You're wrong, actually.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) I'm sorry to interrupt, but... Birisiyle konuşurken onu nazikçe kesmek isterseniz, "I'm sorry to interrupt, but..." ifadesini kullanmak en uygunudur. Bu ifade, konuşmacıya saygı gösterdiğinizi ve sözünü kesmenizin sebebini açıkladığınızı gösterir. Diğer seçenekler, nazik olmayan ya da konuşmayı daha da kötüleştirebilecek ifadeler içerir. 11. Which of the following phrases is NOT a way to express disagreement in making comments?

  A) I'm not sure I agree with you.       B) That's not how I see it.            
  C) I couldn't agree with you more.      D) I don't think that's quite right.   
  E) I beg to differ.                    

 12. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C seçeneği, uygun bir şekilde farklı bir görüş ifade etmek için kullanılmayan tek seçenektir. A, B, D ve E seçenekleri, farklı bir görüş ifade etmek için yaygın olarak kullanılan ifadelerdir. Ancak C seçeneği, farklı bir görüş ifade etmek yerine, mevcut bir görüşü tamamen desteklemek için kullanılır. 13. Which of the following is NOT a way to express agreement in making comments?

  A) I couldn't agree with you more.
  B) That's exactly what I think.
  C) You're absolutely right.
  D) I don't think that's quite right.
  E) I'm in complete agreement with you.

 14. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) I don't think that's quite right." seçenebidir. Bu seçenekteki ifade, bir tartışmada anlaşmazlık ifade etmektedir. Diğer seçenekler, bir fikre katılmayı veya anlaşmayı ifade etmektedir. Tartışma sırasında uygun ifadelerin kullanımı, iletişim ve etkili tartışma becerilerinin geliştirilmesinde önemlidir. 15. Which of the following is a way to politely disagree with someone in a discussion?

  A) That's a terrible idea.
  B) You're wrong, of course.
  C) I'm sorry, but I have to disagree.
  D) You have no idea what you're talking about.
  E) I don't care what you think.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C seçeneğidir. Bir tartışmada nazikçe farklı düşünmek için en iyi yollardan biri, farklı bir görüş sunarken saygı göstermek ve özür dilemektir. Diğer seçenekler ise tartışmanın düzeyini düşüren ve karşı tarafa saldırganlık gösteren ifadelerdir. 17. What should you do if you disagree with someone's idea during an exchange?

  A) Criticize the person for having a bad idea
  B) Ignore the idea and move on to a different topic
  C) Explain why you disagree and offer an alternative perspective
  D) Talk over the person to prevent them from explaining their idea
  E) None of the above

 18. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C" olan bu soruda, farklı bir görüş belirtmeniz gerektiğini ve alternatif bir bakış açısı sunmanız gerektiği belirtilmektedir. Bu şekilde, farklı fikirler arasında etkili bir iletişim kurulabilir ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasına yardımcı olunabilir. 19. What is the most effective way of expressing disagreement politely in a conversation?

  A) That’s completely wrong!
  B) I’m sorry, but I don’t think I agree with you.
  C) No way!
  D) Are you kidding me?
  E) You’re totally mistaken.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B şıkkıdır: "I'm sorry, but I don't think I agree with you." Olumlu bir üslupla ifade edilen bu ifade, diğer kişinin fikirlerine saygı göstererek ve tartışmayı yapıcı bir şekilde sürdürmeyi amaçlayarak, bir anlaşmazlığı kibarca ifade etmek için en etkili yoldur. Ayrıca, anlaşmazlıkların yapıcı bir şekilde ele alınması ve çözülmesi için açık ve net bir iletişim gerektiğini vurgular. 21. Which phrase can you use to make your opinion sound more tentative and less forceful?

  A) In my opinion,              B) I strongly believe that,   
  C) There’s no doubt that,      D) To be frank,               
  E) Frankly speaking.          

 22. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) In my opinion" olarak verilmiştir. Bu ifade, bir fikrin ifade edilirken daha az zorlayıcı ve daha tartışmaya açık bir şekilde ifade edilmesini sağlar. Diğer seçenekler arasında "I strongly believe that" ve "There’s no doubt that" gibi daha kesin ifadeler bulunmaktadır. Bu tür ifadeler daha az esnek ve daha zorlayıcı bir tavır sergilerler. İfade seçimi, fikrinizi ne kadar kesin bir şekilde ifade etmek istediğinize bağlıdır, ancak genel olarak tartışmaları daha yapıcı ve açık hale getirmek için daha az zorlayıcı ifadeler tercih edilebilir. 23. Student A: "I don't understand the instructions for the project." Student B: "I can explain it to you if you want." What does Student B offer to do?

  A) To work on the project together.
  B) To help Student A with their English.
  C) To explain the project instructions to Student A.
  D) To give Student A a written copy of the instructions.
  E) To talk to the teacher about the instructions.

 24. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C'dir, yani öğrenci B, öğrenci A'ya proje talimatlarını açıklamayı teklif ediyor. Öğrenci B, öğrenci A'ya yardım etmeyi teklif ederek anlamadığı konuda onu aydınlatmaya çalışıyor ve öğrenci A'nın projeyi tamamlamasına yardımcı oluyor. Bu durum, iletişim ve işbirliği becerileri kazanımını destekler. 25. Which sentence is a polite way to ask someone to repeat what they said?

  A) "What are you trying to say?"
  B) "I'm sorry, but I didn't understand."
  C) "Can you talk louder, please?"
  D) "Why are you speaking so fast?"
  E) "I don't have time for this."

 26. Cevap: B Açıklama:

  En uygun seçenek "I'm sorry, but I didn't understand."(B) olacaktır. Bu cümle, karşımızdaki kişiyi rahatsız etmeden anlamadığımızı ifade ederek tekrar etmelerini rica etmenin nazik bir yolu olarak kabul edilir. "What are you trying to say?" (A) ve "Why are you speaking so fast?" (D) ifadeleri ise kişiyi savunmasız hissettirebilir veya suçlu hissettirebilir. "Can you talk louder, please?" (C) seçeneği, karşı tarafın konuştuğu ses seviyesini artırmayı istemekte ve yine rahatsız edici olabilir. "I don't have time for this." (E) ise tamamen kaba bir ifadedir ve konuşmanın sonlandırılması için uygun değildir. 27. When you ask someone to explain something, what is the best way to show that you are listening?

  A) By interrupting with questions.
  B) By saying "I know" or "I understand."
  C) By nodding and making eye contact.
  D) By checking your phone or email.
  E) By repeating what the person says word for word.

 28. Cevap: C Açıklama:

  En iyi yanıt C seçeneğidir: Başka bir kişinin bir şeyi açıklamasını istediğinizde, dinlediğinizi göstermek için en iyi yol, başınızı sallayarak ve göz teması kurarak işaret etmektir. Bu, karşı tarafın sizin gerçekten dinlediğinizi ve anlamaya çalıştığınızı anlamasına yardımcı olur. Ayrıca, kısa aralıklarla özetleyerek veya sorular sormadan dinlemeniz de önemlidir. Bu şekilde, karşı tarafın konuşmasını tamamlamasına izin verirsiniz ve daha iyi anlamak için daha fazla açıklama yapmasını sağlayabilirsiniz. 29. Which of the following words best describes the event: "The concert was a huge success and the audience cheered loudly throughout the night"?

  A) boring            B) exciting    C) disappointing
  D) frustrating      E) irrelevant

 30. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "exciting" olarak verilmiştir. Bu cümlede "hugely successful" ve "audience cheered loudly" ifadeleri, etkinliğin heyecan verici olduğunu göstermektedir. "Exciting" kelimesi de bu duyguyu en iyi yansıtan seçenektir. 31. Which of the following words best describes the event: "The movie was slow-paced and lacked any real action or suspense"?

  A) thrilling           B) captivating    C) monotonous
  D) exhilarating    E) mesmerizing

 32. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C) monotonous (sıkıcı) olarak verilmiştir. Bu ifade film hakkında olumsuz bir yargı bildirmekte ve filmin sıkıcı olduğunu vurgulamaktadır. Slow-paced (yavaş tempolu) ve lack of action or suspense (aksiyon veya gerilim eksikliği) ifadeleri de bu olumsuz yargıyı desteklemektedir. 33. Which of the following sentences describes a place with a positive connotation?

  A) The factory was dirty and noisy, with workers toiling away in harsh conditions.
  B) The library was quiet and peaceful, with rows of books neatly arranged on the shelves.
  C) The prison was dark and foreboding, with inmates locked behind thick steel bars.
  D) The hospital was sterile and antiseptic, with the smell of disinfectant permeating the air.
  E) The train station was chaotic and crowded, with people rushing to catch their trains.

 34. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Bu şıkta, kütüphane sakin ve huzurlu bir yer olarak tasvir edilir. Diğer şıklar olumsuz kelimeler ve olumsuz koşullarla birlikte kullanılarak negatif bir hissiyat oluştururlar. Bu soru, bir yerin tarif edilmesiyle ilgili kelime dağarcığını ve bir yerin hissiyatının nasıl ifade edilebileceğini test etmektedir. 35. What does the term "own goal" mean in sports?

  A) A goal scored by the opponent team
  B) A goal scored by the goalkeeper
  C) A goal scored by a player from his own team
  D) A goal scored by a player from the opponent team
  E) A goal that is disallowed by the referee

 36. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) A goal scored by a player from his own team. "Own goal" terimi sporda, bir oyuncunun kendi takımına gol atması durumunu ifade eder. Bu genellikle istenmeyen bir durumdur ve genellikle maç sonucunu etkiler. Bu terim genellikle futbol ve hokey gibi takım sporlarında kullanılır. 37. What is the objective of a decathlon?

  A) To run a marathon race
  B) To complete ten different sports events
  C) To climb a mountain
  D) To swim across a lake
  E) To play ten different games

 38. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) To complete ten different sports events olarak verilmiştir. Decathlon, 10 farklı atletizm etkinliğinin bir kombinasyonudur ve genellikle iki gün boyunca gerçekleştirilir. Bu etkinlikler sırasıyla 100 metre koşu, uzun atlama, gülle atma, yüksek atlama, 400 metre koşu, 110 metre engelli koşu, disk atma, sırıkla atlama, cirit atma ve 1500 metre koşudur. Decathlon, atletlerin çok yönlü becerilerini test eder ve "Dünya'nın En İyi Atleti" unvanını kazanan atlet, bu etkinlikte başarılı olmanın en büyük ödülünü alır. 39. Which of the following sports does NOT involve using a ball?

  A) Basketball    B) Football    C) Tennis
  D) Swimming    E) Volleyball

 40. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı D) Swimming'dir, çünkü yüzme top kullanılmadan yapılabilen bir spordur. Basketbol, futbol, tenis ve voleybol gibi diğer sporlar top kullanılarak oynanır. 41. What is the speaker's opinion about team sports?

  A) He/she prefers individual sports.
  B) He/she thinks they are a waste of time.
  C) He/she enjoys playing them.
  D) He/she thinks they are too competitive.
  E) None of the above.

 42. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevabı C şıkkıdır, yani konuşmacı takım sporlarını oynamaktan keyif alıyor. Bu sonuca varmak için konuşmacının olumlu bir şekilde "playing them" ifadesini kullanması gerekiyor. Bu soru, bir dinleme sınavında veya konuşmanın anlaşılması ile ilgili bir testte karşılaşabileceğiniz bir soru türüdür. 43. Which of the following is NOT a key element of a news report?

  A) Clear headline                B) Inverted pyramid structure   
  C) Personal opinions             D) Quotes from sources          
  E) Objective tone               

 44. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C seçeneği olan "Personal opinions" yani "Kişisel görüşler"dir. Bir haber raporunda, gazetecinin kişisel görüşleri yer almaz, objektif bir dil kullanılır ve haber kaynaklarından alıntılar yapılır. 45. What is the purpose of a news report?

  A) To entertain the reader              B) To promote a particular viewpoint   
  C) To inform the reader                 D) To provide an advertisement         
  E) To sell a product                   

 46. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) To inform the reader" olarak verilmiştir. Bir haber raporunun amacı, okuyucuya bilgi sağlamak ve olayları veya konuları tarafsız bir şekilde aktarmaktır. Haberler genellikle gerçek zamanlı olarak yayınlanır ve kamuoyunu bilgilendirmek için birçok farklı konuda olabilirler. Haber raporları, politika, ekonomi, sağlık, eğitim, suç, çevre gibi pek çok konuda bilgilendirici olabilirler.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test Detayları

2022-2023 11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test 1 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MY FRIENDS
  1. Asking for and giving clarification
  2. Describing events, places and people
 • VALUES AND NORMS
  1. Exchanging ideas
  2. Expressing opinions
  3. Making comments

Ayrıca 2022-2023 11.sınıf İngilizce dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Plastik atıkların doğada çözünememesi ve deniz canlılarına zarar vermesinin çevre için ciddi bir sorun olduğunu anlamak.

İletişim becerileri - Tartışma sırasında hemfikirlik gösterme yöntemleri.

İfade seçimi becerisini geliştirir.

Konuşma sırasında başka birisini nazikçe kesmek için uygun ifadeyi kullanabilme becerisi.

Farklı görüşlerin uygun bir şekilde ifade edilmesi ve başkalarının görüşlerine saygı duyma becerisi.

Tartışma sırasında uygun ifadelerin kullanımı iletişim ve etkili tartışma becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olur.

Tartışma becerilerini anlama kazanımını ölçmektedir.

Etkili iletişim becerileri ve farklı perspektifleri anlama ve kabul etme becerisi ön plana çıkmaktadır.

Tartışmaları yapıcı bir şekilde ele alabilme ve diğer kişinin fikirlerine saygı gösterebilme becerisi.

Verilen seçenekler arasından uygun ifadeyi seçebilme.

Nazik bir şekilde tekrar istemek ve karşımızdakini rahatsız etmeden anlamadığımızı ifade etmek.

iletişim kurma ve anlama becerilerini geliştirmeye yardımcı olur.

Bir olayı tarif etme becerisini ölçer.

Okuyucuların kelime dağarcığını genişletmek, olumlu ve olumsuz hissiyatlar arasındaki farkı anlamak ve betimleme becerilerini geliştirmektir.

Spor terminolojisini anlama, sporda kullanılan terimleri doğru bir şekilde kullanabilme.

Farklı sporlar ve disiplinler hakkında bilgi edinmelerine ve farklı becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

"Basit bir bilgiyi hatırlama" olarak tanımlanabilir.

Bir haber raporunun temel özelliklerini anlamak ve haber yazarken objektif bir dil kullanmayı bilmekle ilgilidir.

Haberleri takip etmek, okuma ve anlama kazanımlarına yardımcı olabilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 11.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 10 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 56 kere doğru, 89 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf İngilizce dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf İngilizce Sınavı Hazırla
  11.Sınıf İngilizce Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş