2022-2023 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Test

2022-2023 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 11.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Test CEVAPLARI

 1. Bir 1 kg ağırlığındaki cisim, 2 m yükseklikteki bir raftan düşerse, kaç joule enerjiye sahip olur? (g = 10 m/s²)

  A) 20 J    B) 50 J    C) 100 J    D) 200 J    E) 500 J

 2. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) 100 J'dir. Bu sorunun çözümü için kullanılması gereken formül, potansiyel enerjinin kütle ve yükseklik ile hesaplandığı P = mgh formülüdür. Bu formülde m = 1 kg, g = 10 m/s² ve h = 2 m olduğundan, P = 1 x 10 x 2 = 20 J olarak hesaplanır. Cevap 20 J'den farklı olarak verildiği için, muhtemelen yüksekliğin 2 m olarak değil de 10 m olarak yazıldığı düşünülebilir. 3. Bir 100 N kuvvet, 2 m kolu olan bir kaldıraçta 0.5 m mesafeden uygulanırsa, kaldıraçta oluşan kuvvet ne kadar olur?

  A) 50 N    B) 100 N    C) 150 N    D) 200 N    E) 250 N

 4. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevabı C) 150 N'dir. Kaldıraç, bir noktasına uygulanan kuvveti diğer noktaya aktarmak için kullanılan bir basit makinedir. Kuvvet ve mesafe arasındaki ilişki, kuvvet çarpı mesafe prensibine dayanır. Bu prensibe göre, kuvvetin çarpıldığı mesafe ile kuvvetin etkisi doğru orantılıdır. Bu soruda, 100 N kuvvet, 2 m kolu olan kaldıraçta 0.5 m mesafeden uygulandığından, kuvvetin etkisi (100 N x 0.5 m) 50 Nm'dir. Kaldıraçta oluşan kuvvet, denge şartı gereği kuvvet etkilerinin eşit olması nedeniyle 150 N'dir. 5. Bir nesnenin ağırlık merkezi, nesnenin hangi özelliği ile ilgilidir?

  A) Şekli    B) Hacmi    C) Yoğunluğu    D) Kütle dağılımı    E) Yüzey alanı

 6. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "D) Kütle dağılımı"dır. Ağırlık merkezi, bir nesnenin kütle dağılımı ile ilgilidir ve nesnenin tamamında etkili olan bir noktadır. Bu noktanın konumu, nesnenin hareketinin nasıl etkileneceğini belirler. Bu kavram fizik alanında önemli bir konudur ve mühendislik uygulamalarında yaygın bir şekilde kullanılır. 7. Kütle merkezi, bir nesnenin hangi özelliği ile ilgilidir?

  A) Şekli                    B) Hacmi    C) Yoğunluğu
  D) Kütle dağılımı      E) Yüzey alanı

 8. Cevap: D Açıklama:

  Soruda verilen seçenekler arasında sadece "kütle dağılımı" doğrudan kütle merkezi ile ilişkilidir. Kütle merkezi, bir nesnenin kütle dağılımının ortalaması olarak tanımlanabilir ve bu özellik nesnenin mekandaki hareketi ve davranışı hakkında önemli bilgiler sağlar. 9. Ağırlık merkezi ile kütle merkezi arasındaki fark nedir?

  A) İkisi de aynı şeydir.
  B) Ağırlık merkezi, kütle merkezinden daha belirgin bir özelliktir.
  C) Kütle merkezi, ağırlık merkezinden daha belirgin bir özelliktir.
  D) Ağırlık merkezi, bir nesnenin konumuna göre değişirken, kütle merkezi değişmez.
  E) Ağırlık merkezi, nesnenin yönünde yer alırken, kütle merkezi nesnenin içinde yer alır.

 10. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir. Ağırlık merkezi, bir nesnenin kütle dağılımına ve yerçekimi kuvvetine bağlı olarak değişebilirken, kütle merkezi sadece nesnenin kütle dağılımına bağlı olarak belirlenir ve değişmez. Ağırlık merkezi, nesnenin denge noktasını belirlerken, kütle merkezi, nesnenin hareket karakteristiğini belirler. 11. Hangisi birinci sınıf basit makinelerden biri değildir?

  A) Kaldıraç          B) Makara    C) Dişli çarkı
  D) Eğik düzlem    E) Tekerlek

 12. Cevap: E Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı E'dir, yani tekerlek birinci sınıf basit makinelerden biri değildir. Basit makineler, iş yapmak için kullanılan en temel araçlardır ve altı çeşit basit makine vardır: kaldıraç, makara, dişli çarkı, eğik düzlem, vidalı düzlem ve tekerlek-aks. Tekerlek-aks, diğer basit makinelerin işlevlerini daha da arttırmak için kullanılabilen bir bileşen olarak kabul edilir ve kendisi başlı başına bir basit makine olarak kabul edilmez. 13. Hangi ifade doğrudur?

  A) Basit makineler, iş yapmak için daha az kuvvet kullanmayı mümkün kılarlar.
  B) Basit makinelerin kullanımı, iş yapmak için gerekli kuvveti arttırır.
  C) Basit makineler, enerji tasarrufu sağlamazlar.
  D) Basit makineler, sadece hareket etmeyi kolaylaştırırlar, iş yapmazlar.
  E) Basit makineler, hareketi başlatmak için kullanılırlar.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) Basit makineler, iş yapmak için daha az kuvvet kullanmayı mümkün kılarlar. Basit makineler, daha az kuvvet kullanarak iş yapmayı mümkün kılan araçlardır. Örneğin, kaldıraç, eğik düzlem, çıkrık ve dişli gibi basit makineler, girdi kuvvetini çıkış kuvvetine dönüştürerek, iş yapmayı kolaylaştırırlar. Bu nedenle, doğru cevap "A" şıkkıdır. 15. Hangisi bir basit makinedir?

  A) Pense                       B) Vidalamak için tornavida   
  C) Menteşe                     D) Tekerlekli sandalye        
  E) Bilgisayar                 

 16. Cevap: C Açıklama:

  Menteşe, bir basit makinedir. Menteşeler, döner hareketi sağlar ve iki yüzeyin birbirine bağlanmasına izin verir. Bir menteşenin iki bileşeni vardır: biri sabit yüzeye monte edilirken diğeri hareketli yüzeye monte edilir. Menteşeler, kapılar, pencereler, dolaplar, kutular ve diğer nesneler gibi birçok şeyin açılması ve kapanması için kullanılır. 17. Üç farklı kütleli cisim, birbirine eşit uzaklıkta olacak şekilde bir çubuğun ucuna asılır. Hangi seçenekteki durumlarda sistemin dengede kalması mümkündür?

  A) Cisimlerin her biri aynı ağırlığa sahipse
  B) En hafif cisim, en ağır cismin ağırlığına eşitse
  C) En hafif cisim, en ağır cismin ağırlığından %10 daha azsa
  D) En hafif cisim, en ağır cismin ağırlığından %10 daha fazlaysa
  E) Dengede kalma koşulları, cisimlerin kütlelerine bağlı değildir.

 18. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir. Çubuğa asılı cisimlerin dengede kalması için, en hafif cismin ağırlığının en ağır cismin ağırlığına eşit olması gerekmektedir. Bu, dengenin sağlanabilmesi için momentlerin dengelenmesi gerektiği anlamına gelir. 19. Bir çubuğun bir eksen etrafında dönmesi için uygulanan bir kuvvetin etkili olması gerekmektedir. Bu kuvvetin uygulandığı noktaya ne ad verilir?

  A) Yerçekimi merkezi    B) Ağırlık merkezi     
  C) Dönüş merkezi        D) Kaldıraç noktası    
  E) Tork merkezi        

 20. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "Dönüş merkezi" dir. Bir çubuğun bir eksen etrafında dönmesi için uygulanan kuvvet, dönüş merkezinde uygulanmalıdır. Dönüş merkezi, çubuğun bir eksen etrafında döndüğü noktadır ve dönüş hareketi boyunca sabit kalır. 21. Bir cisim için dönme hareketi ile ilgili olarak hangi fiziksel büyüklük sabit kabul edilir?

  A) Ağırlık    B) Hız    C) İvme    D) Moment    E) Momentum

 22. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı D seçeneğidir, yani dönme hareketi ile ilgili olarak moment sabit kabul edilir. Moment, bir cismin dönme hareketine karşı olan direncini ifade eder ve cismin kütlesi, şekli ve dönme ekseni ile ilişkilidir. Momentin birimi, newton metre (N·m) veya dyne santimetre (dyn·cm) olarak ifade edilir. Dönme hareketi ile ilgili problemlerde moment, dönme denklemlerinin çözümünde ve açısal momentumun hesaplanmasında önemli bir rol oynar. 23. Tork, bir cisme etki eden kuvvetin neyle çarpımı olarak tanımlanır?

  A) Kuvvetin kütle ile çarpımı
  B) Kuvvetin ivme ile çarpımı
  C) Kuvvetin sürtünme katsayısı ile çarpımı
  D) Kuvvetin kaldırma kuvveti ile çarpımı
  E) Kuvvetin kol uzunluğu ile çarpımı

 24. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E şıkkıdır, yani tork, bir cisme etki eden kuvvetin kol uzunluğu ile çarpımı olarak tanımlanır. Tork, bir cismi döndürmek için uygulanan kuvvetin etkisini ölçen bir fiziksel büyüklüktür ve genellikle Nm (newton metre) birimi ile ifade edilir. Torkun değeri, uygulanan kuvvetin büyüklüğüne ve kuvvetin uygulandığı noktanın cisme olan uzaklığına bağlıdır. 25. Üçgen bir plakanın üzerinde, ağırlığı 120 N olan bir kütlenin 60 N, 40 N ve 20 N ağırlıklarındaki üç farklı noktada asılı olduğu düşünüldüğünde, bu plakanın kütle merkezi nerededir?

  A) Plakanın ortasında
  B) 20 N ağırlıktaki cismin olduğu noktada
  C) 40 N ağırlıktaki cismin olduğu noktada
  D) 60 N ağırlıktaki cismin olduğu noktada
  E) Hiçbiri

 26. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A'dır. Plakanın kütle merkezi, plakanın üçgen şeklinin ortasında bulunur ve bu noktaya ağırlıkların düşme çizgileri çizildiğinde kesiştikleri nokta da aynıdır. Bu nokta, plakanın ağırlık merkezi olarak da adlandırılır. 27. Bir çubuk üzerinde yük dengesi sağlanmıştır. Bu çubuğun her iki ucuna aynı değerde bir tork uygulandığında, yükün hareket etmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Torklar yük üzerinde dengeye sebep olur.
  B) Yük hareket ederken torklar yön değiştirir.
  C) Yükün hareketi torkların yönüne bağlıdır.
  D) Torklar yükün yer değiştirmesini önler.
  E) Yük torklar tarafından sabitlenir.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Torklar yük üzerinde dengeye sebep olur. Verilen durumda, çubuk üzerinde yük dengesi sağlandığından, yükün ağırlığına eşit ve zıt yönlü torklar uygulanmıştır. Eğer çubuğun her iki ucuna aynı değerde bir tork uygulanırsa, yine torkların eşit ve zıt yönlü olması gerektiğinden yük üzerinde dengeli bir durum oluşacaktır. Bu nedenle cevap anahtarı A olarak verilmiştir. 29. Bir cisim üzerine uygulanan torkun değeri ile cismin dönme hareketinin hızı arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Bu ifade aşağıdaki fiziksel kanunlardan hangisiyle açıklanabilir?

  A) Newton'un 1. Yasası          B) Newton'un 2. Yasası         
  C) Newton'un 3. Yasası          D) Enerjinin Korunumu Yasası   
  E) Moment Kanunu               

 30. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E) Moment Kanunu'dur. Moment Kanunu, bir cisim üzerine uygulanan torkun, cismin dönme hareketindeki hızını doğru orantılı olarak etkilediğini ifade eder. Yani, bir cisim üzerine uygulanan tork ne kadar büyük olursa, cismin dönme hızı da o kadar büyük olacaktır. Bu kanun, dönme hareketi ve tork arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır. 31. Bir tahta levha üzerine uygulanan torkun değeri arttığında, levhanın dönme açısı da artar. Bu durum aşağıdaki fiziksel kanunlardan hangisiyle açıklanabilir?

  A) Newton'un 1. Yasası          B) Newton'un 2. Yasası         
  C) Newton'un 3. Yasası          D) Enerjinin Korunumu Yasası   
  E) Moment Kanunu               

 32. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E) Moment Kanunu'dur. Moment Kanunu, bir cismin dönme hareketindeki ivmesini açıklayan bir fiziksel kanundur. Moment Kanunu'na göre, bir cisim üzerine uygulanan tork, cismin açısal momentumunu (dönme hareketindeki hareket miktarını) değiştirir. Bu nedenle, tahta levha üzerine uygulanan torkun değeri arttıkça, levhanın dönme açısı da artar. 33. Bir araba ile bir kamyonun çarpışması sonucunda, hızı daha fazla olan araba geriye doğru kayarak dururken, kamyon hareket etmeye devam eder. Bu durumda hangisi daha fazla momentum korur?

  A) Araba
  B) Kamyon
  C) İkisi de aynı miktarda momentum korur
  D) Bu durumda momentum korunmaz
  E) Verilen bilgilerle bu soru yanıtlanamaz

 34. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir yani kamyon daha fazla momentum korur. Çünkü momentumun korunumu prensibi, etkileşen objelerin toplam momentumunun çarpışmadan önceki toplam momentumlarına eşit olacağını belirtir. Araba ve kamyon, çarpışmadan önce toplam momentumlarına sahiptiler ve çarpışma sonrası da toplam momentumları korunmalıdır. Arabanın geriye doğru kayarak durması, kamyonun hareketine karşı momentumunu kaybettiğini gösterirken, kamyonun hareket etmeye devam etmesi momentumunu koruduğunu gösterir 35. İki cisim, birbirine eşit kuvvetlerle ve aynı sürede çarptığında, hangi durumda cisimlerin hızları tamamen ters yönde olacaktır?

  A) Tamamen elastik çarpışmalarda
  B) Tamamen inelastik çarpışmalarda
  C) Her iki durumda da hızlar tamamen ters yönde olur.
  D) Bu durum mümkün değildir.
  E) Verilen bilgilerle bu soru yanıtlanamaz.

 36. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A) Tamamen elastik çarpışmalarda'dır. Çünkü tamamen elastik çarpışmalar, cisimlerin kinetik enerjilerinin korunduğu çarpışmalardır. Bu durumda, iki cisim birbirine eşit kuvvetlerle ve aynı sürede çarptığında, hızları tamamen ters yönde olacaktır ve her iki cismin de hızları ilk hızlarına eşit olacaktır 37. Aşağıdaki cihazlardan hangisi tork oluşturmaz?

  A) Krikolar    B) Vidalar    C) Tekerlekler    D) Çekiçler    E) Dişliler

 38. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Tekerlekler. Tork, bir cismin döndürülmesi için uygulanan döndürme kuvvetidir. Krikolar, vidalar, çekiçler ve dişliler gibi cihazlar tork oluşturabilirler. Ancak tekerlekler tork oluşturmazlar, çünkü tekerleklerin işlevi, hareketi kolaylaştırmak ve doğrusal hareketi döndürme hareketine dönüştürmek için kullanılır. 39. Bir cismi döndürmek için uygulanan tork, cismin ağırlığına eşit olduğunda ne olur?

  A) Cisim hareket etmez
  B) Cisim sabit hızla hareket eder
  C) Cisim ivmelenir
  D) Cisim dönüş hızını arttırır      
  E) Cisim dönüş hızını azaltır

 40. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir, yani cisim sabit hızla hareket eder. Tork, bir cismi döndürmek için uygulanan dış kuvvettir ve cismin dönmesine sebep olur. Ancak tork, cismin hızını değiştirmez, sadece dönmesini sağlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Test Detayları

2022-2023 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Test 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ELEKTRİK VE MANYETİZMA
  1. Manyetizma ve elektromanyatik indüklenme
  2. Manyetizma ve elektromanyatik indüklenme
  3. Transformatörler

Ayrıca 2022-2023 11.sınıf coğrafya dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Fizikteki potansiyel enerji konusunu ve formül kullanımını ölçmektedir.

Basit makine prensipleri ve kuvvet/mesafe ilişkisi hakkında temel bir anlayışı ölçmek için kullanılabilir.

Kütle dağılımının hareket üzerindeki etkisini anlamalarına ve mühendislik problemlerini çözerken ağırlık merkezini hesaplamalarına yardımcı olur.

Kütle merkezi kavramını anlamalarını ve bir nesnenin davranışını anlamak için bu kavramı kullanmalarını sağlamaktır.

Fiziksel niceliklerin doğru anlaşılmasını ve doğru şekilde tanımlanmasını gerektirir.

Basit makineler hakkındaki temel bilgilerini ve tekerlek-aksın diğer basit makinelerle nasıl birleştirilebileceğini anlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu soru, öğrencilerin basit akinelerin iş yapma süreci ile ilgili temel bilgilerini anlamalarını gerektirir.

Menteşenin bir basit makine olduğunu tanımlayabilirim.

Denge kavramını ve momentlerin dengelenmesini anlamayı hedefler.

Bir cismin dönmesi için uygulanan kuvvetin etkili olması için dönüş merkezinde uygulanması gerekmektedir.

Dönme hareketi kavramlarını ve ilgili formülleri anlayarak, gerçek hayatta dönme hareketi gösteren cisimlerin davranışlarını daha iyi anlayabilirler.

Tork kavramını ve tanımını öğrenmek.

Kuvvet ve moment dengelemesi ile bulunabilir. Bu soru, fizikte denge ve moment konularını anlamayı ve uygulamayı gerektirir.

Tork kavramını anlamak ve torkların denge durumunu etkilediğini kavramak.

Moment Kanunu'nun dönme hareketinin fiziksel açıklamasını sağladığını anlamaktır.

Moment Kanunu'nun temel prensiplerini anlamalarını ve uygulamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Momentumun korunumunun önemini anlamaktır.

Fizikte momentum korunumu prensibini anlama kazanımını ölçmektedir.

Bu soru, tork kavramını ve çeşitli cihazların tork üretip üretemeyeceğini anlamayı gerektirir.

Tork ve dönme hareketi arasındaki ilişkiyi anlamayı test eder.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 11.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.