2022-2023 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı (TEST)

2022-2023 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) CEVAPLARI

 1. Anı metinlerinin amacı nedir?

  A) Okuyucuları eğlendirmek için yazılırlar
  B) Yazarın hayal gücünü sergilemek için yazılırlar
  C) Belirli bir yaşam deneyimini, olayı veya kişiyi anlatmak için yazılırlar
  D) Okuyuculara yeni bir dünya sunmak için yazılırlar
  E) Daha fazla okuyucu çekmek için yazılırlar

 2. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C) Belirli bir yaşam deneyimini, olayı veya kişiyi anlatmak için yazılırlar'dır. Anı metinleri, bir kişinin veya yazarın kendi hayatından kesitleri veya belirli bir olaya dair yaşananları anlatmak için yazılmaktadır. Bu tür metinler, okuyuculara gerçek hayattan ilham veren ve hayatın anlamına dair derin düşüncelere yol açabilen bir bakış açısı sunarlar. Bu nedenle, anı metinleri hem edebi hem de tarihi bir değer taşımaktadırlar. Anı metinleri okuyuculara yazarın hayatından ve tecrübelerinden öğrenme fırsatı sunar ve kazanım olarak okuyucuların okuduğu metinden bir şeyler öğrenmelerini sağlar. 3. Anı metinlerinde yazarın anlatımı nasıldır?

  A) Tarafsız ve sade bir anlatım
  B) Duygusal ve abartılı bir anlatım
  C) Aşırı teknik terimlerle dolu bir anlatım
  D) Yavaş ve monoton bir anlatım
  E) Yazarın kişisel tarzına göre değişir

 4. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) Yazarın kişisel tarzına göre değişir" olarak belirtilmiştir. Anı metinleri yazarın kişisel deneyimlerini anlattığı bir türdür ve yazarın anlatım tarzı da kişisel tarzına göre değişebilir. Ancak genellikle yazarların anlatımları daha samimi ve duygusal olabilir. 5. Modern tiyatroda kullanılan sahne tasarımı öğeleri nelerdir?

  A) Makyaj, kostüm ve sahne dekorasyonu
  B) Belirgin bir dekorasyon olmaksızın doğal ışıklandırma
  C) Minimalist bir sahne tasarımı ve soyut dekorasyon
  D) Sadece dekorasyon ve kostüm, makyaj kullanılmaz
  E) Hiçbiri doğru değil.

 6. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Minimalist bir sahne tasarımı ve soyut dekorasyon" olan bu soruda, modern tiyatroda kullanılan sahne tasarımı öğeleri sorulmaktadır. Modern tiyatroda, minimalist bir yaklaşım benimsenerek sahne tasarımı ve dekorasyonda soyutlama ve sembolizm ön plana çıkmaktadır. Sahne tasarımında kullanılan elemanlar arasında minimalist bir dekor, az sayıda props (sahne malzemesi), soyut ışıklandırma ve sıradışı sahne düzenlemeleri yer almaktadır. 7. Geleneksel tiyatroda kullanılan anlatım teknikleri nelerdir?

  A) Monolog ve diyalog         B) Sadece monolog
  C) Sadece diyalog               D) Epik anlatım
  E) Hiçbiri doğru değil.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Monolog ve diyalog olarak verilmiştir. Geleneksel tiyatroda kullanılan anlatım teknikleri arasında en yaygın olanları monolog ve diyalogdur. Monolog, tek bir karakterin konuşmasıdır ve seyirciye olayları aktarmak için kullanılırken, diyalog ise iki veya daha fazla karakterin konuşmalarından oluşur ve karakterler arasındaki ilişkiyi ve çatışmayı ortaya koyar. 9. Modern Türk Tiyatrosu'nun özellikleri nelerdir?

  A) Gösterişli dekorlar kullanılır.
  B) Daha çok dramatik oyunlar sahnelenir.
  C) Geleneksel Türk tiyatrosu tekniklerini kullanır.
  D) Sahne tasarımı daha minimalist ve sembolik olarak tasarlanır.
  E) Tiyatro eserleri sadece Türk yazarlar tarafından yazılır.

 10. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Sahne tasarımı daha minimalist ve sembolik olarak tasarlanır. Modern Türk Tiyatrosu, genellikle minimalist bir sahne tasarımına sahip olan ve sembolik olarak tasarlanan oyunlarıyla öne çıkar. Bu tiyatro türü, geleneksel Türk tiyatrosu tekniklerini kullanmak yerine, batı tiyatrosunun tekniklerini de benimser. Ayrıca, farklı türlerde oyunlar sahnelenir ve tiyatro eserleri sadece Türk yazarlar tarafından yazılmaz. 11. Modern Türk Tiyatrosu'nun temel amacı nedir?

  A) Eğlence sağlamak.                 B) Eleştirel bir mesaj vermek.      
  C) Sahne tekniklerini sergilemek.    D) Seyirciyi sarsmak.               
  E) Tarihi konuları işlemek.         

 12. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneği olan "Eleştirel bir mesaj vermek"tir. Modern Türk Tiyatrosu'nun temel amacı, toplumsal olaylara eleştirel bir bakış açısı sunarak seyirciyi düşündürmek ve toplumsal farkındalık oluşturmaktır. Bu tiyatro türü, sadece eğlence amaçlı değil, aynı zamanda toplumsal değişim için bir araç olarak da kullanılmaktadır. 13. Modern Türk Tiyatrosu'nun gelişim süreci nasıldır?

  A) Osmanlı döneminde başlamıştır ve günümüze kadar sürmüştür.
  B) Cumhuriyet dönemi ile birlikte başlamış ve günümüze kadar devam etmiştir.
  C) Tanzimat döneminde başlamış ve günümüze kadar sürmüştür.
  D) Milli mücadele dönemi ile birlikte başlamış ve günümüze kadar devam etmiştir.
  E) İlköğretim çağındaki çocuklar için tasarlanmıştır.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Tanzimat döneminde başlamış ve günümüze kadar sürmüştür. Modern Türk Tiyatrosu'nun gelişim süreci Tanzimat dönemiyle başlamıştır. Tanzimat Fermanı'nın ilanıyla birlikte Batı tarzında tiyatro eserleri Türkçeye çevrilmeye başlanmış ve tiyatro faaliyetleri gelişmiştir. Cumhuriyet dönemiyle birlikte ise tiyatro daha da yaygınlaşmış ve Türk tiyatrosu dünya çapında tanınır hale gelmiştir. Bu süreçte Türk tiyatrosu pek çok farklı oyunculuk tekniği ve tiyatro türüyle gelişmiştir. 15. Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun en önemli özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Müzikal unsurların kullanımı
  B) Belirli bir sahne tasarımı olmaması
  C) Yalnızca kadın oyuncuların yer alması
  D) Maskelerin ve kostümlerin önemli bir yeri olması
  E) Halk tiyatrosu geleneği ile bağlantılı olması

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C şıkkıdır, çünkü geleneksel Türk Tiyatrosu'nda yalnızca kadın oyuncuların yer alması gibi bir özellik bulunmamaktadır. Geleneksel Türk Tiyatrosu, müzikal unsurların kullanımı, belirli bir sahne tasarımının olmaması, maskelerin ve kostümlerin önemli bir yeri olması ve halk tiyatrosu geleneği ile bağlantılı olması gibi özellikleriyle bilinir. 17. Karagöz oyunlarının özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sadece müzikal unsurların kullanılması
  B) Oyuncuların kostümsüz oynaması
  C) Karakterlerin gölge oyunu tekniğiyle canlandırılması
  D) Belirli bir metnin sahnelenmesi
  E) Yalnızca erkek oyuncuların yer alması

 18. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Karakterlerin gölge oyunu tekniğiyle canlandırılması. Karagöz, Türk geleneksel tiyatrosunun önemli bir türüdür ve karakterlerin gölge oyunu tekniğiyle canlandırılması özelliği ile tanınır. Karagöz oyunlarında oyuncuların kullanmadığı kostümler yerine karakterlerin gölgeleri kullanılır ve bu gölgeler özel bir perde üzerinde oluşturulur. Bu nedenle Karagöz oyunları gölge oyunu olarak da bilinir. Oyunlar genellikle mizahi öğeler içerir ve genellikle halkın güncel sorunlarını ele alır. 19. Geleneksel Türk Tiyatrosu'nda kullanılan müziklerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Uzun ve tekrarlı olmaları
  B) Türk müziği modlarına uygun olmaları
  C) Genellikle sahne dışında çalınmaları
  D) Tek bir enstrümanın kullanılması
  E) Şarkı sözlerinin yalın olması

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C şıkkıdır. Geleneksel Türk Tiyatrosu'nda kullanılan müzikler genellikle uzun ve tekrarlı, Türk müziği modlarına uygun, tek bir enstrümanın kullanıldığı ve şarkı sözlerinin yalın olduğu özellikler taşırlar. Ancak, genellikle sahne dışında çalınmaları bu özellikler arasında yer almaz. Bu özelliğin yerine, geleneksel Türk Tiyatrosu müziklerinin canlı performansları sırasında, sahne ve oyuncularla etkileşim halinde olduğu ve oyuncuların sahnedeki hareketlerine uyum sağladığı belirtilebilir. 21. Tiyatroda oyuncunun performansı nasıl değerlendirilir?

  A) Karakterin gerçekliğine uygunluk, doğallık, vurgu, beden dili
  B) Oyuncunun kullandığı araç-gereçlerin uygunluğu, kullanımı
  C) Oyuncunun yetenekli olup olmaması
  D) Oyuncunun sesinin güzelliği, yüksekliği, kalitesi
  E) Tiyatro eserinin popülerliği

 22. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda tiyatroda oyuncunun performansı karakterin gerçekliğine uygunluk, doğallık, vurgu, ve beden dili gibi faktörlere göre değerlendirilir. Bu faktörler, oyuncunun sahnede karakteri ne kadar iyi canlandırdığını, karakterin gerçek hayattaki insana benzerliğini ve performansın izleyiciye ne kadar gerçekçi geldiğini belirler. 23. Aşağıdaki roman türlerinden hangisi Millî Edebiyat Dönemi'nde öne çıkmıştır?

  A) Macera romanı                       B) Polisiye roman
  C) Toplumsal gerçekçi roman     D) Bilim kurgu romanı
  E) Fantastik roman

 24. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C) Toplumsal gerçekçi roman'dır. Millî Edebiyat Dönemi, 1911-1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında yaşanan siyasi, sosyal ve kültürel değişimlere tanıklık etmiştir. Bu dönemde, toplumsal gerçekçilik anlayışı benimsenmiş ve Türk toplumunun gerçek hayatından kesitler sunan romanlar öne çıkmıştır. Bu dönemin önemli yazarları arasında Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Reşat Nuri Güntekin yer almaktadır. 25. Aşağıdaki romanlardan hangisi, Millî Edebiyat Dönemi'nde yayımlanmıştır?

  A) İntibah - Namık Kemal
  B) Eylül - Mehmet Rauf
  C) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat - Şemsettin Sami
  D) Zehra - Halit Ziya Uşaklıgil
  E) Araba Sevdası - Recaizade Mahmut Ekrem

 26. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E seçeneği olan "Araba Sevdası" romanıdır. Millî Edebiyat Dönemi, 1911-1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde gerçekleşen edebi hareketi ifade eder ve bu dönemde yazılmış romanlar arasında "Araba Sevdası" önemli bir yere sahiptir. Roman, toplumsal hayatta görülen çelişkileri ve batılılaşma sürecindeki değişimleri konu alır. 27. Tiyatro nedir?

  A) Sahne sanatlarından biri
  B) Romandan uyarlanan bir tür edebiyat eseri
  C) Ressamların kullandığı bir sanat tekniği
  D) Sadece müzikal oyunları kapsayan bir sanat dalı
  E) Hiçbiri

 28. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A) Sahne sanatlarından biri'dir. Tiyatro, oyuncuların canlandırdığı karakterlerin bir hikaye çerçevesinde konuşarak, hareket ederek ve sahne tasarımları ile birlikte seyirciye sunulduğu bir sahne sanatıdır. Tiyatro, insanları düşündürür, duygulandırır, eğlendirir ve birçok kültürel, tarihi veya sosyal mesajı içerebilir. Tiyatro sanatı, binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir ve günümüzde de popülerliğini korumaktadır. 29. Hangi tiyatro türünde seyirciye doğrudan hitap edilir?

  A) Tragedya    B) Komedi    C) Dram    D) Stand-up    E) Hiçbiri

 30. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D seçeneği olan Stand-up'tır. Stand-up, tek kişinin sahnede olduğu ve seyircilere doğrudan hitap ettiği bir tiyatro türüdür. Stand-up tiyatrosu genellikle mizah amaçlıdır ve sözlü anlatım, skeçler ve interaktif unsurlar içerir. 31. Hangi tiyatro türünde oyuncular genellikle şarkı söylerler?

  A) Tragedya    B) Komedi    C) Dram    D) Müzikal    E) Hiçbiri

 32. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Müzikal" olarak verilir. Müzikal tiyatro türünde oyuncular diyaloglarının yanı sıra şarkı söylerler ve dans ederler. Bu tür tiyatrolar genellikle müzikal sahneler, kostümler, dekorlar ve müzikleri ile diğer tiyatro türlerinden ayrılır. 33. Servetifünun Dönemi'nde romanlar nasıl bir toplum eleştirisi yapar?

  A) Toplumun ilerlemesi için yapıcı eleştirilerde bulunur
  B) Toplumun yapısını eleştirir, ancak bir çözüm önermez
  C) Toplumun içinde bulunduğu durumu olduğu gibi yansıtır
  D) Toplumun güçlü yönlerini vurgular, zayıf yönlerini eleştirir
  E) Toplumun zayıf yönlerini vurgular, güçlü yönlerine yer vermez

 34. Cevap: B Açıklama:

  Servetifünun Dönemi'nde romanlar genellikle toplumun yapısını eleştirmişlerdir ve zayıf yönlerine odaklanmışlardır. Romanlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun gerilemesi, Batı'nın etkisi, modernleşme çabaları ve kadın-erkek ilişkileri gibi konularda toplumsal eleştirilerde bulunmuşlardır. 35. Servetifünun Dönemi'nde romanlarda kadın karakterler nasıl tasvir edilir?

  A) Zayıf ve çaresiz karakterler olarak tasvir edilirler
  B) Güçlü ve bağımsız karakterler olarak tasvir edilirler
  C) Sosyal hayatın dışında kalmış karakterler olarak tasvir edilirler
  D) İçine kapanık ve mutsuz karakterler olarak tasvir edilirler
  E) Özgür düşünceli ve cesur karakterler olarak tasvir edilirler

 36. Cevap: A Açıklama:

  Servet-i Fünun Dönemi'nde kadın karakterler, genellikle zayıf ve çaresiz olarak tasvir edilirler. Bu dönemde, kadınlar toplumda ikinci sınıf vatandaşlar olarak görülürler ve erkeklerin egemen olduğu bir dünyada yaşarlar. Ancak, bazı yazarlar kadın karakterleri güçlü ve bağımsız olarak da tasvir ederler. 37. Tanzimat Dönemi'nde romanın gelişmesinde hangi yazarların eserleri etkili olmuştur?

  A) Şinasi ve Namık Kemal
  B) Ahmet Mithat Efendi ve Recaizade Mahmut Ekrem
  C) Halit Ziya Uşaklıgil ve Ömer Seyfettin
  D) Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Haşim
  E) Peyami Safa ve Sabahattin Ali

 38. Cevap: B Açıklama:

  Tanzimat Dönemi'nde romanın gelişmesinde en etkili olan yazarlar Şinasi ve Namık Kemal'dir. Bu yazarlar, romanın ana özelliklerini oluşturan doğrudan ve açık bir dil kullanımı, olay örgüsü ve karakter gelişimine önem verme gibi özellikleri benimsemişlerdir. Bu özellikler diğer Tanzimat Dönemi yazarlarına da ilham vermiştir. 39. Tanzimat Dönemi'nde romanın toplumsal işlevi nedir?

  A) Toplumsal sorunları dile getirmek ve halkı bilinçlendirmek.
  B) Edebiyatı sadece eğlence aracı olarak kullanmak.
  C) Batılı edebiyatın taklit edilmesi ve Türk kültürünün kaybedilmesi.
  D) Yazarların kişisel hayatlarına odaklanmak ve duygusal içerikli eserler vermek.
  E) Romanı sadece aristokrat kesime hitap edecek şekilde yazmak.

 40. Cevap: A Açıklama:

  Tanzimat Dönemi'nde romanın toplumsal işlevi, A şıkkında belirtildiği gibi toplumsal sorunları dile getirmek ve halkı bilinçlendirmekti. Romanlar aracılığıyla toplumsal değişimlerin ele alınması ve insanların farklı sosyal sınıflarının yaşam koşullarının anlatılması amaçlanmıştır. Bu dönemde romanlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşme sürecinde toplumsal değişimleri ele alarak, halkın eğitim düzeyinin artırılması ve toplumun modernleşmesine katkıda bulunması hedeflenmiştir. 41. Servetifünun Dönemi'nde hangi yazarlar öne çıkmıştır?

  A) Halit Ziya Uşaklıgil, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Peyami Safa
  B) Ahmet Haşim, Yahya Kemal Beyatlı, Ali Canip Yöntem
  C) Recaizade Mahmut Ekrem, Tevfik Fikret, Ömer Seyfettin
  D) İsmail Safa, Celal Sahir Erozan, Hüseyin Cahit Yalçın
  E) Süleyman Nazif, Ahmet Rasim, Hüseyin Rahmi Gürpınar

 42. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneğidir. Servetifünun Dönemi, 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına kadar Osmanlı İmparatorluğu'nda edebiyatın altın çağı olarak kabul edilir ve bu dönemde özellikle Halit Ziya Uşaklıgil, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Peyami Safa gibi yazarlar ön plana çıkmıştır. Bu dönemde edebiyatın başlıca özellikleri arasında Batı edebiyatından etkilenme, Türk edebiyatının modernleşmesi, toplumsal meselelere duyarlılık ve özgün eserlerin ortaya çıkması yer alır. 43. Servetifünun Dönemi romanında hangi tema ve sorunlar işlenmiştir?

  A) Doğayla bütünleşme, geleneksel toplum yaşamı, dini motifler
  B) Aşk ve evlilik, aile ve çocuk eğitimi, insan psikolojisi
  C) Toplumsal çürüme, batılılaşma ve modernleşme, kadının toplumsal konumu
  D) Milliyetçilik ve vatan sevgisi, tarih ve efsane konuları, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü
  E) Anadolu insanının hayatı, köy ve şehir yaşamı, zengin-fakir ayrımı

 44. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C seçeneğidir. Servetifünun Dönemi romanlarında batılılaşma ve modernleşme, toplumsal çürüme, kadının toplumsal konumu gibi sorunlar işlenmiştir. Ayrıca milliyetçilik ve vatan sevgisi de önemli bir tema olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemde yazarlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşüne dair endişelerini de eserlerinde yansıtmışlardır. 45. Hangisi, ünlü İngiliz yazar Charles Dickens'ın eserlerinden biri değildir?

  A) Oliver Twist                 B) David Copperfield
  C) Bir Şehrin Hikayesi     D) Büyük Umutlar
  E) Hiçbiri

 46. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E) Hiçbiri'dir. Charles Dickens, İngiltere'nin en önemli yazarlarından biridir ve eserleri arasında Oliver Twist, David Copperfield, Büyük Umutlar ve Bir Şehrin Hikayesi gibi ünlü romanlar bulunmaktadır. 47. Dünya edebiyatında "Büyük Uyanış" olarak adlandırılan dönem, hangi yıllar arasında yaşanmıştır?

  A) 18. yüzyıl    B) 19. yüzyıl    C) 20. yüzyıl
  D) 21. yüzyıl    E) Hiçbiri

 48. Cevap: B Açıklama:

  "Büyük Uyanış" ya da "Romantik Dönem" olarak adlandırılan edebiyat dönemi, 19. yüzyılda yaşanmıştır. Bu dönemde, duygu ve hayal gücüne dayalı eserler öne çıkmış, doğa sevgisi, bireysellik, özgürlük ve insan doğasının güzelliği gibi konular ele alınmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) Detayları

2022-2023 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) 9 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Haber
 • Haber
 • Deneme

Ayrıca 2022-2023 10.sınıf Türk dili ve edebiyatı 2.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır

Anı metinleri okuyarak, yazarın kişisel tarzını tanımlama ve yorumlama becerileri kazanılabilir.

Modern tiyatroda kullanılan sahne tasarımı öğelerini anlama ve modern tiyatroda izlenen minimalist yaklaşımı kavrayabilme becerisi kazanılabilir.

Geleneksel tiyatroda kullanılan anlatım tekniklerini öğrenmek ve bu teknikleri modern tiyatroyla karşılaştırmak önemlidir.

Modern Türk Tiyatrosu'nun minimalist sahne tasarımı ve sembolik oyunları hakkında bilgi sahibi olmak.

"Modern Türk Tiyatrosu'nun temel amacını açıklamak"

Öğrenciler, Modern Türk Tiyatrosu'nun gelişim sürecini ve önemli aşamalarını öğrenerek Türk tiyatrosunun kültürel birikimine ve Batı ile etkileşimine dair farkındalık kazanabilirler.

Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun önemli özelliklerini tanımlayabilme becerisini kazanmaları hedeflenir.

Geleneksel Türk tiyatrosunun farklı türlerini tanımlayabilme becerisi.

Geleneksel Türk Tiyatrosu'nda kullanılan müziklerin özelliklerini ve genel işlevlerini anlama.

Tiyatroda performansı değerlendirmek, izleyicilerin oyuncunun başarısını takdir etmesine ve tiyatro sanatı hakkında farkındalık kazanmalarına yardımcı olabilir.

Millî Edebiyat Dönemi'ni tanımak ve bu döneme özgü edebi türleri ayırt edebilmek.

Millî Edebiyat Dönemi'ni tanıması ve edebi eserlerin dönemle ilişkilendirilmesi beklenir.

tiyatro sanatı hakkında bilgi sahibi olması ve tiyatronun farklı özelliklerini anlayabilmesi hedeflenir.

farklı tiyatro türlerinin özelliklerini anlama ve ayırt etme becerisidir.

Tiyatro türlerini ve özelliklerini anlama kazanımını hedeflemektedir.

Servetifünun Dönemi'nin edebiyat anlayışı ve toplumsal eleştirisi hakkında bilgi sahibi olmak.

Servet-i Fünun Dönemi'nde romanlarda kadın karakterlerin nasıl tasvir edildiğini anlamak ve bu dönemin toplumsal yapısına dair bir fikir edinmektir.

Tanzimat Dönemi edebiyatının önemli yazarlarını ve eserlerini tanıyarak dönemin edebiyatını anlama becerisidir.

Edebiyatın toplumsal işlevi hakkında fikir sahibi olma ve Tanzimat Dönemi edebiyatının özelliklerini anlama kazanımına hizmet etmektedir.

Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Servetifünun Dönemi yazarlarını ve bu dönemin edebiyatındaki özellikleri anlamalarını sağlar.

Edebiyat tarihi ve yazarlar hakkında bilgi sahibi olmaları ve eserleri ayırt edebilmeleri önemlidir.

Dünya edebiyatında yaşanmış farklı dönemlerin ve bu dönemlere özgü özelliklerin bilinmesidir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) Testi İstatistikleri

Bu sınav 199 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 1623 kere doğru, 1695 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri