2022-2023 10.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı (TEST)

2022-2023 10.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 10.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) CEVAPLARI

 1. İnsanlara karşı vazifelerimiz konusunda hangisi doğrudur?

  A) Sadece ailemize karşı vazifelerimiz vardır.
  B) Toplumda yaşayan insanlara karşı sorumluluklarımız yoktur.
  C) İnsanlara saygı duymak ve yardımcı olmak gibi vazifelerimiz vardır.
  D) Sadece kendimize karşı vazifelerimiz vardır.
  E) İnsanlara karşı vazifelerimiz dinimizde yer almaz.

 2. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) İnsanlara saygı duymak ve yardımcı olmak gibi vazifelerimiz vardır. İnsanlar olarak, hem ailemize hem de toplumda yaşayan diğer insanlara karşı bir takım sorumluluklarımız vardır. Bu sorumluluklar, insanlar arasındaki ilişkileri ve toplumun işleyişini düzenlemeye yardımcı olur. Bu nedenle, insanlara saygı duymak, yardımcı olmak gibi vazifelerimiz bulunmaktadır. Bu soru, öğrencilerin toplumdaki rol ve sorumluluklarını anlamalarını sağlar. 3. İnsanlara karşı vazifelerimiz arasında hangisi yer almaz?

  A) Yardımsever olmak        B) Saygılı olmak
  C) Yalan söylemek              D) Affedici olmak
  E) Merhametli olmak

 4. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda, "İnsanlara karşı vazifelerimiz arasında hangisi yer almaz?" sorulmaktadır. Şıklar arasında "Yalan söylemek" yer almaktadır ve doğru cevap budur. İnsanlara karşı vazifelerimiz arasında, yardımsever olmak, saygılı olmak, affedici olmak ve merhametli olmak gibi değerler yer alır. 5. İnsanlara karşı vazifelerimiz konusunda hangisi doğrudur?

  A) Diğer insanların dinine, diline, ırkına saygı göstermek
  B) Yalan söylemek ve dolandırmak
  C) Kendimizi hep önce düşünmek ve başkalarını hiçe saymak
  D) Başkalarının haklarına saygı göstermemek
  E) Sadece ailemize karşı vazifelerimiz vardır

 6. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneğidir yani diğer insanların dinine, diline, ırkına saygı göstermek. İnsanlara karşı vazifelerimiz arasında saygı, sevgi, yardımseverlik, merhamet, adalet gibi değerler önemlidir. Bu değerlerin uygulanması insanların birbirleriyle barış içinde yaşamasına yardımcı olur. 7. Kur'an-ı Kerim'e karşı vazifelerimiz nelerdir?

  A) Kur'an-ı Kerim'i sadece Ramazan ayında okumak
  B) Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve anlamlandırmak için çaba sarf etmek
  C) Kur'an-ı Kerim'i sadece cemaatle namaz kılarken okumak
  D) Kur'an-ı Kerim'i çabuk okumak için hızlı okuma teknikleri kullanmak
  E) Kur'an-ı Kerim'i sadece ezberlemek ve okumak

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B) Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve anlamlandırmak için çaba sarf etmek" olan bu soruda, Kur'an-ı Kerim'e karşı vazifelerimiz sorulmaktadır. İslam dininde Kur'an-ı Kerim önemli bir yere sahip olduğundan, Müslümanların bu kutsal kitaba karşı bazı sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukların arasında Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak ve hayatımıza yansıtmak önemlidir. 9. Kur'an-ı Kerim'in okunması ve anlaşılması neden önemlidir?

  A) Sadece gelenek nedeniyle önemlidir
  B) İslam dininin temel kaynağı olduğu için önemli değildir
  C) Kur'an-ı Kerim'in okunması ve anlaşılması insanın dünya ve ahiret hayatına yol gösterir
  D) Kur'an-ı Kerim'in okunması ve anlaşılması sadece din adamları tarafından yapılmalıdır
  E) Kur'an-ı Kerim'in okunması ve anlaşılması zor ve gereksiz bir uğraştır

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Kur'an-ı Kerim'in okunması ve anlaşılması insanın dünya ve ahiret hayatına yol gösterir. Kur'an-ı Kerim İslam dininin temel kaynaklarından biridir ve Müslümanların ibadet ve yaşayışlarına rehberlik eder. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'in okunması ve anlaşılması, İslam dinini doğru bir şekilde öğrenmek için önemlidir. Ayrıca, Kur'an-ı Kerim insanın dünya ve ahiret hayatına yol gösterir ve öğütler sunar. Bu nedenle, Kur'an-ı Kerim'in okunması ve anlaşılması Müslümanların yaşamlarında önemli bir yere sahiptir. 11. Peygamberimize karşı görevlerimizi yerine getirirken hangi özellikleri sergilemeliyiz?

  A) Sabır, sevgi, saygı ve adalet gibi özellikleri sergilemeliyiz
  B) Sadece sabır sergilemeliyiz
  C) Sadece sevgi sergilemeliyiz
  D) Sadece saygı sergilemeliyiz
  E) Hiçbiri

 12. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimize karşı görevlerimizi yerine getirirken sabır, sevgi, saygı ve adalet gibi özellikleri sergilemeliyiz. Peygamberimize karşı gösterilen saygı ve sevgi, İslam dininin öğretileri gereği zaten yapılması gereken davranışlardır. Ancak aynı zamanda sabır ve adalet gibi özellikleri de sergilemeliyiz, çünkü Peygamberimiz bize bu konularda örnek olmuştur. 13. Peygamberimize karşı görevlerimiz nelerdir?

  A) Ona dua etmek
  B) Onun öğretilerini hayatımıza uygulamak
  C) Sadece onu sevmek
  D) Onu eleştirmek
  E) Hiçbiri

 14. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Peygamberimize karşı görevlerimiz ona dua etmek, onun öğretilerini hayatımıza uygulamak ve onu sevmektir. Onu eleştirmek ise doğru değildir, çünkü Peygamberimiz insanlara en doğru yolu gösteren bir önderdir ve eleştiri yerine onun öğretilerini anlamaya ve uygulamaya çalışmak gerekir. 15. Peygamberimize karşı vazifelerimiz nelerdir?

  A) Onu sevmek ve saygı göstermekl
  B) Sadece ona dua etmek
  C) Onun öğretilerini inkar etmek
  D) Onu eleştirmek
  E) Hiçbiri

 16. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A seçeneğidir: Peygamberimize karşı vazifelerimiz onu sevmek ve saygı göstermek, onun öğretilerine uygun hareket etmek ve hayatımızda uygulamak, onu örnek alarak hareket etmektir. Peygamberimizin öğretilerine uygun hareket ederek ona karşı görevlerimizi yerine getirmemiz, İslam'ı doğru şekilde anlamak ve yaşamak açısından önemlidir. 17. Kur'an-ı Kerim'e karşı vazifelerimiz arasında hatim etmek ne anlama gelir?

  A) Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilmek
  B) Kur'an-ı Kerim'i tamamını okumak
  C) Kur'an-ı Kerim'i anlamak
  D) Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyup bitirmek
  E) Kur'an-ı Kerim'i yalnızca cuma günleri okumak

 18. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D" şıkkı olan bu soruda hatim etmek, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyup bitirmek anlamına gelir. Bu, İslam dininde önemli bir ibadet olarak kabul edilir ve genellikle belirli bir sürede tamamlanması hedeflenir. Hatim etmek, Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamak ve içindeki mesajları kavramak için de önemlidir. 19. Kur'an-ı Kerim'in hayata uygulanması aşağıdakilerden hangisini gerektirir?

  A) Sadece cinsiyet eşitliği
  B) Sadece insan hakları
  C) Sadece adalet ve dürüstlük
  D) Tüm insanî değerlerin hayata yansıması
  E) Hiçbiri

 20. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir. Kur'an-ı Kerim'in hayata uygulanması, tüm insanî değerlerin hayata yansıtılmasını gerektirir. Kur'an-ı Kerim, insanlara adalet, dürüstlük, cinsiyet eşitliği gibi değerleri benimsemeleri için rehberlik eder ve bu değerlerin hayata yansıtılması insanların yaşamlarını daha iyi hale getirebilir. 21. Peygamberimize saygı göstermek konusunda hangi davranışlar uygun değildir?

  A) Onun ismini anarken salavat getirmek
  B) Onun hatırasına saygı göstermek için camide ayakkabılarını çıkarmak
  C) Hz. Muhammed'in mübarek ismini aşağılama içeren herhangi bir davranışta bulunmak
  D) Onun doğum gününü kutlamak
  E) Tümü uygun davranışlardır

 22. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı seçenek C'dir. Peygamberimize saygı gösterirken ismini anarken salavat getirmek, onun hatırasına saygı göstermek için camide ayakkabılarını çıkarmak ve onun doğum gününü kutlamak uygun davranışlardır. Ancak Peygamberimize mübarek ismini aşağılama içeren herhangi bir davranışta bulunmak uygun değildir. 23. Peygamberimize karşı vazifelerimiz arasında hangisi yer almaz?

  A) Onun hayatını ve öğretilerini öğrenmek
  B) Onun sünnetlerine uyarak amel etmek
  C) Onun şahsını yüceltmek ve kendimizi onunla karşılaştırmak
  D) Onun öğretilerini insanlara anlatmak ve yaymak
  E) Tümü yer alan vazifeler arasındadır

 24. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Onun şahsını yüceltmek ve kendimizi onunla karşılaştırmak" olarak verilmiştir. Peygamberimiz'e karşı vazifelerimiz, onun hayatını ve öğretilerini öğrenmek, onun sünnetlerine uyarak amel etmek, onun öğretilerini insanlara anlatmak ve yaymak gibi sorumlulukları içerir. Ancak onun şahsını yüceltmek ve kendimizi onunla karşılaştırmak, İslam dininde kabul edilemez bir davranıştır çünkü Peygamberimiz, insanların en üstünü ve sadece Allah'ın seçtiği bir peygamberdir. İslam'da hiçbir insanın kendisini Peygamberimizle karşılaştırması veya onunla yarışması kabul edilemezdir. 25. Kur’an-ı Kerim’i anlamak ve hayatımıza yansıtmak için aşağıdakilerden hangisi önemlidir?

  A) Sadece Kur’an-ı Kerim’i okumak yeterlidir.
  B) Kur’an-ı Kerim’deki öğretileri anlamak ve doğru bir şekilde yorumlamak gereklidir.
  C) Kur’an-ı Kerim’deki öğretileri hayatımıza yansıtmak gerekli değildir.
  D) Kur’an-ı Kerim’deki öğretileri sadece ibadetlerde uygulamak yeterlidir.
  E) Kur’an-ı Kerim’i ezberlemek hayatımıza yansıtmak için yeterlidir.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması ve doğru yorumlanması, öğretilerin hayatımıza yansıtılması için önemlidir. Kur'an-ı Kerim sadece ibadetlerde uygulanmaz, aynı zamanda hayatın diğer alanlarında da rehberlik eder. 27. Kur’an-ı Kerim’e karşı vazifelerimiz arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Kur’an-ı Kerim’in okunuşuna özen göstermek
  B) Kur’an-ı Kerim’deki öğretileri anlamak ve hayatımıza yansıtmak
  C) Kur’an-ı Kerim’i yalnızca özel günlerde okumak
  D) Kur’an-ı Kerim’i ezberlemek
  E) Kur’an-ı Kerim’i doğru bir şekilde yorumlamak

 28. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Kur’an-ı Kerim’i yalnızca özel günlerde okumak . Kur'an-ı Kerim, müminlerin hayatında önemli bir yer tutar ve bu nedenle bizlerin Kur'an-ı Kerim'e karşı bir takım vazifelerimiz vardır. Bu vazifelerin arasında Kur'an-ı Kerim'in doğru bir şekilde okunması, anlaşılması, hayatımıza yansıtılması, ezberlenmesi ve doğru bir şekilde yorumlanması yer almaktadır. Ancak, Kur'an-ı Kerim'in yalnızca özel günlerde okunması bu vazifeler arasında yer almamaktadır. 29. "Allah'a Karşı Vazifelerimiz" konusunda hangisi doğrudur?

  A) Allah'a karşı vazifelerimiz, O'na yapılan ibadetlerin sayısına bağlıdır.
  B) Allah'a karşı vazifelerimiz, sadece kendimizle ilgilidir, başka insanları ilgilendirmez.
  C) Allah'a karşı vazifelerimiz, O'na karşı şükretmek ve O'nun nimetlerine karşı minnettar olmaktır.
  D) Allah'a karşı vazifelerimiz, O'nu övmek ve yüceltmekle ilgilidir.
  E) Allah'a karşı vazifelerimiz, sadece namaz kılmak ve oruç tutmaktır.

 30. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Allah'a karşı vazifelerimiz, O'na karşı şükretmek ve O'nun nimetlerine karşı minnettar olmaktır. İslam'da Allah'a karşı vazifelerimiz sadece ibadetlerle sınırlı değildir. Allah'a karşı sorumluluklarımız arasında O'na şükretmek, O'nun nimetlerine karşı minnettar olmak, insanlar arasında adil olmak, hayvanlara ve doğaya saygılı olmak gibi birçok davranış yer almaktadır. İbadetler de elbette önemlidir, ancak İslam dini sadece ibadetlere odaklanmaz. Allah'a karşı vazifelerimizi yerine getirmek, hayatımızın her alanında davranışlarımızla ortaya koymamız gereken bir sorumluluktur. 31. Kur'an-ı Kerim'e karşı vazifelerimiz nelerdir?

  A) Sadece okumak ve ezberlemek
  B) Okumak, anlamak ve yaşamak
  C) Okumak ve eleştirmek
  D) Okumak ve sadece dinlemek
  E) Okumak ve başkalarına anlatmak

 32. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Okumak, anlamak ve yaşamak. Kur'an-ı Kerim'e karşı vazifelerimiz sadece okumakla sınırlı kalmayıp, anlamak ve yaşamak şeklinde de devam etmektedir. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için tercüme edilmiş ve tefsirleri yazılmış olan kaynaklardan da faydalanmak gerekmektedir. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer alan mesajları hayatımıza uygulayabilir ve doğru bir şekilde yaşayabiliriz. 33. Kur'an-ı Kerim'e karşı sorumluluğumuzun bir parçası olarak, hangi davranışları sergilemeliyiz?

  A) Okumamalıyız çünkü yanlış anlayabiliriz
  B) Okumalıyız ama anlamasak da olur
  C) Okumalı, anlamalı ve uygulamalıyız
  D) Sadece ezberlemeliyiz
  E) Okumamız gerekmez, zaten başkaları da okuyacak

 34. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C şıkkıdır. Kur'an-ı Kerim okuyan bir Müslüman olarak, sadece okumakla kalmamalı, aynı zamanda anlamalı ve hayatımızda uygulamalıyız. Bu, dinin öğretilerini gerçek anlamda özümsememizi ve onları günlük hayatımıza entegre etmemizi sağlar. 35. Ahlak ve terbiye kavramları arasındaki fark nedir?

  A) Ahlak, insanların doğru ve yanlış davranışlarını belirleyen değerler sistemi iken, terbiye insanların istenilen davranış kalıplarını öğrenmesini ifade eder.
  B) Ahlak, insanların geleneksel değerleri takip etmesi anlamında terbiyeden daha geniştir.
  C) Ahlak ve terbiye kavramları arasında herhangi bir fark yoktur.
  D) Ahlak kavramı sadece dine özgüdür, terbiye ise insan hayatının her alanında geçerlidir.
  E) Ahlak, insanların etik değerleri takip etmesi anlamında terbiyeden daha geniştir.

 36. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "Ahlak, insanların doğru ve yanlış davranışlarını belirleyen değerler sistemi iken, terbiye insanların istenilen davranış kalıplarını öğrenmesini ifade eder" şeklindedir. Ahlak ve terbiye kavramları arasında fark vardır; ahlak insanların doğru ve yanlış davranışlarını belirleyen değerler sistemini ifade ederken, terbiye insanların istenilen davranış kalıplarını öğrenmesini ifade eder. 37. Ahlaki terbiye, hangi yönleriyle birlikte ele alınmalıdır?

  A) İyi ahlak, doğru düşünce, doğru davranış, güzel söz, dürüstlük gibi yönleriyle ele alınmalıdır.
  B) Sadece aile içinde öğrenilen değerlerle ele alınmalıdır.
  C) Ahlaki terbiye sadece okulda öğrenilir, aile ve toplumda önemli değildir.
  D) Sadece dini öğretilerle ele alınmalıdır.
  E) Ahlaki terbiye, bireysel bir mesele olduğu için farklı yönleri yoktur.

 38. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneğidir. Ahlaki terbiye, iyi ahlak, doğru düşünce, doğru davranış, güzel söz ve dürüstlük gibi çeşitli yönleriyle ele alınmalıdır. Ahlaki terbiye aynı zamanda aile, okul, cami ve toplum gibi farklı kaynaklardan gelir. Ahlaki terbiye ile ilgili bu farklı yönlerin anlaşılması, kişinin ahlaki olarak gelişmesine katkı sağlar. 39. Ahlak ve terbiye arasındaki ilişki nedir?

  A) Ahlak ve terbiye birbirinden tamamen farklıdır.
  B) Ahlak ve terbiye arasında belirgin bir fark yoktur.
  C) Ahlak, terbiyenin bir parçasıdır ve insanların karakterinin gelişmesine yardımcı olur.
  D) Terbiye, ahlakın bir parçasıdır ve insanların toplumsal kurallara uyumlu olmalarına yardımcı olur.
  E) Ahlak ve terbiye arasındaki ilişki tamamen kişisel tercihlere bağlıdır.

 40. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir. Ahlak, insanların doğru ve yanlış arasındaki ayrımı yapmalarına ve doğru olanı seçmelerine yardımcı olan bir kavramdır. Terbiye ise insanların davranışlarını kontrol altına almalarına ve toplumsal kurallara uyumlu olmalarına yardımcı olan bir süreçtir. Ahlak ve terbiye arasındaki ilişki, terbiyenin insanların karakterlerinin gelişmesine katkı sağlayarak, ahlaki bir kişilik oluşturmalarına yardımcı olmasıdır. 41. Ahlaki değerleri nasıl öğrenebiliriz?

  A) Kendi başımıza araştırarak öğrenebiliriz.
  B) Çevremizdeki insanlardan örnek alarak öğrenebiliriz.
  C) Sadece okulda öğrenebiliriz.
  D) Sadece ailemizden öğrenebiliriz.
  E) Ahlaki değerleri öğrenmek mümkün değildir.

 42. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Çevremizdeki insanlardan örnek alarak öğrenebiliriz. Ahlaki değerler, çevremizdeki insanlardan öğrenebileceğimiz ve genellikle öğrenmenin en etkili yolu olan bir konudur. Özellikle aile, öğretmenler ve diğer otorite figürleri tarafından gösterilen örnek davranışlar, insanların ahlaki değerlerini şekillendirmede önemli bir rol oynar. Ayrıca, kitaplar, dini metinler ve felsefi eserler gibi kaynaklar da ahlaki değerleri öğrenmede yardımcı olabilir. 43. Allah'a karşı vazifelerimiz nelerdir?

  A) Namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, haccı yerine getirmek, günah işlememek
  B) Ailemize yardım etmek, komşularımıza yardım etmek, hayvanları korumak, çevreyi temiz tutmak, kitap okumak
  C) Eğitimimize önem vermek, sağlıklı beslenmek, spor yapmak, sevdiklerimizle vakit geçirmek, doğayı korumak
  D) Para kazanmak, kariyer yapmak, güzel arabalar, evler satın almak, lüks hayat yaşamak
  E) İbadet etmemek, günah işlemek, başkalarına zarar vermek, kendine zarar vermek, Allah'ı unutmak

 44. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) Namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, haccı yerine getirmek, günah işlememek" dir. İslam dininde Allah'a karşı vazifelerimiz olarak belirtilen ibadetler ve günahlardan sakınmak gibi davranışlar yer almaktadır. Bu vazifeler, bir Müslümanın Allah'a yakınlaşmasını ve ona kul olmanın gerekliliğini ifade eder. İslam dininin temel prensiplerinden biri olan "beş şart" içinde yer alan namaz, zekat, oruç ve hac, Müslümanların Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri için belirtilmiştir. Bunun yanı sıra, günahlardan sakınmak da Allah'a karşı sorumluluklarımız arasında yer almaktadır. 45. Allah'a karşı sorumluluğumuzu yerine getirirken hangi tutumu sergilemeliyiz?

  A) Sabırsız olmalıyız
  B) İyi niyetli olmalıyız
  C) Kibirli olmalıyız
  D) Başkalarına zarar vermemeliyiz
  E) Kendimize zarar vermemeliyiz

 46. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Başkalarına zarar vermemeliyiz"dir. Allah'a karşı sorumluluğumuzu yerine getirirken başkalarına zarar vermemeye özen göstermeliyiz. Bu, insanlar arasında barış ve huzurun korunmasına yardımcı olur ve toplumda pozitif bir etki yaratır. Ayrıca, bu tutum, Allah'ın sevgi ve merhamet dolu öğretilerinin uygulanmasına da hizmet eder. 47. Allah'a karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek için neden niyet önemlidir?

  A) Niyetimiz olmadan hiçbir şey yapamayız
  B) Niyetimiz doğru olursa, yaptıklarımızın karşılığı büyük olur
  C) Niyetimiz yanlış olsa bile, yaptığımız her şey kabul edilir
  D) Niyetimiz olmasa da, yaptığımız her şey kabul edilir
  E) Niyetimizin önemi yoktur, önemli olan yaptıklarımızdır

 48. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Niyetimiz doğru olursa, yaptıklarımızın karşılığı büyük olur. İslam'a göre niyet, eylemin önemli bir parçasıdır. Yapılan her eylemin niyeti doğru olduğu takdirde kabul edilir ve karşılığı büyük olur. Niyetin doğru olması, yapılan eylemin Allah'a karşı yapılması ve ahiret hayatı için yapılmış olması anlamına gelir. Dolayısıyla, niyetimizin doğru olması, Allah'a karşı sorumluluğumuzu yerine getirirken çok önemlidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 10.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) Detayları

2022-2023 10.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 10.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 10.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 10.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 2022-2023 10.sınıf temel dini bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, toplumda yaşayan insanlara karşı sorumluluklarının olduğunu ve insanlara saygı duymak, yardımcı olmak gibi vazifelerinin bulunduğunu anlarlar.

İnsanların birbirine karşı sorumlulukları ve toplumdaki etkileşimleri konusunda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

İnsanların farklılıklarını kabul etmek ve saygı göstermek insanlar arasında hoşgörü ve birlik duygusu oluşturur.

İslam dininin önemli bir unsuru olan Kur'an-ı Kerim'e karşı sorumluluklarımızı anlama ve bu sorumlulukları yerine getirme becerisi kazanılabilir.

Kur'an-ı Kerim'in önemini açıklayabilme.

İslam dininin öğretilerini anlama ve uygulama yeteneğini geliştirmek gerekmektedir.

İslam dini ve Peygamberimizin önemine ilişkin genel bir bilgiyi ölçmektedir.

İslam dininin temel değerlerinden biri olan sevgi, saygı, öğretilere uygun hareket etmek ve örnek almaya vurgu yapılır.

Kur'an-ı Kerim'in hatim edilmesinin ne olduğunu ve neden önemli olduğunu anlaması hedeflenir.

Kur'an-ı Kerim'in hayata uygulanmasının, insanların değerleri doğrultusunda yaşamalarına yardımcı olabileceğini anlamak ve bu değerleri hayatımıza yansıtmak önemlidir.

İslam dininin temel kavramlarına ve Peygamberimize saygı gösterme konusundaki doğru davranışlara yönelik farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır.

İslam dinindeki peygamberlik ve insanların peygamberlere karşı sorumlulukları hakkında bilgiyi test etmektedir.

Kur'an-ı Kerim'i anlama ve doğru yorumlama becerileriyle öğretileri hayatımıza yansıtmak ve uygulamak.

Kur'an-ı Kerim'e karşı vazifelerimiz arasında yalnızca özel günlerde Kur'an-ı Kerim okumanın yer almadığı öğrenilir.

İslam dininin Allah'a karşı vazifelerimiz konusundaki anlayışını anlamak.

Kur'an-ı Kerim'in sadece okunması değil, aynı zamanda anlaşılması ve hayatımıza uygulanması gerektiğini öğrenmek.

"Kur'an-ı Kerim'i okuma, anlama ve uygulama becerileri" dir.

Ahlak ve terbiye kavramlarının tanımını anlama becerisini test eder.

Ahlaki terbiyenin çeşitli yönleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bu yönlerin kişinin ahlaki gelişimine nasıl katkı sağladığını anlamak önemlidir.

Ahlak ve terbiye kavramlarını tanımlayabilir ve arasındaki ilişkiyi açıklayabilirsiniz.

Ahlaki değerleri, çevremizdeki insanlardan öğrenebiliriz.

İslam dininin temel prensiplerinden biri olan "beş şart"ın neleri kapsadığını açıklama.

İslami değerleri benimseyen bir bireyin sorumluluk sahibi olması ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirirken başkalarına zarar vermemesi önemlidir.

Sorumluluk sahibi olmak ve Allah'a karşı doğru tutum sergilemek için niyetimizi doğru bir şekilde belirlememiz gerektiğini anlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 10.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 10.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) Testi İstatistikleri

Bu sınav 67 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 923 kere doğru, 169 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 10.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 10.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 10.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 10.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi Ünite Özetleri