2022-2023 10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (TEST)

2022-2023 10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) CEVAPLARI

 1. - İlk denizci Türk beyliğidir.
  - Bizans’a esir düşen ve sonra İzmir ve çevresini ele geçiren bir Türk komutanı tarafından kurulmuştur.
  Yukarıda özellikleri verilen Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Çaka Beyliği               B) Saltuklular
  C) Çubukoğulları             D) Sökmenliler
  E) Artuklular

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Çaka Beyliği" olarak verilmiştir. Yukarıdaki özelliklere göre, Türk beylikleri arasında Bizans'a esir düşen ve daha sonra İzmir ve çevresini ele geçiren bir Türk komutanı tarafından kurulan beylik Çaka Beyliği'dir. 3. Kadir, yaşadığı şehirde Alaaddin Keykubat Sarayı ve Camii, Karatay Medresesi, Sırçalı Medrese, İnce Minareli Medrese gibi Anadolu Selçuklu Devletine ait eserlerin olduğunu öğrenmiştir.
  Kadir'in yaşadığı şehir aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Trabzon              B) Konya
  C) İznik                    D) Antalya
  E) İstanbul

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Konya Verilen bilgilere göre, Kadir'in yaşadığı şehirde Anadolu Selçuklu Devleti'ne ait eserler bulunmaktadır. Bu eserler arasında Alaaddin Keykubat Sarayı ve Camii, Karatay Medresesi, Sırçalı Medrese ve İnce Minareli Medrese gibi yapılar bulunmaktadır. Bu eserler, Türkiye'nin farklı şehirlerinde yer almaktadır. Ancak, en ünlü ve dikkat çeken bu yapıların Konya şehrinde bulunduğu bilinmektedir. Dolayısıyla, Kadir'in yaşadığı şehir Konya olmalıdır. 5. Aşağıdaki savaşların hangisinde Haçlı İttifakı’na karşı Osmanlı kuvvetlerinin yanında diğer Anadolu beyliklerinin kuvvetleri de yer almıştır?

  A) Koyunhisar       B) Maltepe          C) I. Kosova   
  D) Sazlıdere          E) Çirmen

 6. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) I. Kosova" olarak verilmiştir. Haçlı İttifakı'na karşı Osmanlı kuvvetlerinin yanında diğer Anadolu beyliklerinin kuvvetleri de yer aldığı savaş I. Kosova Savaşı'dır. 7. Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetih faaliyetlerini hızlandıran savaşlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

  A) I. Kosova Savaşı        B) Sazlıdere Savaşı
  C) Ankara Savaşı           D) Niğbolu Savaşı
  E) I. Çirmen Savaşı

 8. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Ankara Savaşı" olarak verilmiştir. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki fetih faaliyetlerini hızlandıran savaşlar arasında bulunmayan savaş Ankara Savaşı'dır. Diğer seçenekler (I. Kosova Savaşı, Sazlıdere Savaşı, Niğbolu Savaşı, I. Çirmen Savaşı) Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda gerçekleştirdiği fetih faaliyetlerinde önemli rol oynamış savaşlardır. 9. Osmanlı Devleti'nin Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak için topraklarına kattığı ilk Anadolu Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Germiyanoğulları        B) Karesioğulları
  C) Candaroğulları            D) Karamanoğulları
  E) Hamitoğulları

 10. Cevap: B Açıklama:

  Evet, doğru cevap "B) Karesioğulları" olacaktır. Özür dilerim, yanlış bir bilgi verdim. Karesioğulları Beyliği, Osmanlı Devleti'nin Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak için topraklarına kattığı ilk Anadolu Türk beyliğidir. Karesioğulları Beyliği, Karadeniz'in batı kıyılarında hüküm sürmüş bir beyliktir. Osmanlılar, Karesioğulları Beyliği'ni topraklarına katmış ve böylece Anadolu'daki siyasi birliği güçlendirmiştir. 11. Anadolu'da hoşgörü tohumları eken, ülkede birlik ve beraberliği sağlamak için büyük çaba harcayan Anadolu erenleri denilen Türk büyükleri vardır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu Türk büyükleri arasında gösterilemez?

  A) Kadı Burhanettin            B) Mevlana
  C) Hacı Bektaşı Veli           D) Yunus Emre
  E) Hacı Bayramı Veli

 12. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Kadı Burhanettin"dir. Kadı Burhanettin, Anadolu erenleri olarak bilinen Türk büyükleri arasında yer almaz. Anadolu erenleri, hoşgörü, birlik ve beraberlik ideallerini yaymak için çaba harcamış ve Türk toplumunda önemli etkileri olan dini ve felsefi liderlerdir. Mevlana, Hacı Bektaşı Veli, Yunus Emre ve Hacı Bayramı Veli ise bu büyükler arasında sayılan önemli isimlerdir. 13. Timur, Karadeniz'den Avrupa'ya kadar uzanan bölgede hakimiyet kuran Altın Orda Devleti'ni yenerek yıkılış sürecine girmesine ve 1402 Ankara Savaşı'nda Yıldırım Bayezid'i  yenerek Osmanlı Devleti'nin Fetret Devri'ne girmesine sebep olmuştur.
  Bu parçadan hareketle, Timur'un hakimiyet alanını genişletmek için giriştiği mücadelede diğer Türk devletlerini de hedef almasında etkili olan Türk devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kut inancı   
  B) İkili teşkilat
  C) Türk cihan hakimiyeti düşüncesi
  D) Sancağa çıkma usulü 
  E) Veraset sistemi

 14. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Türk cihan hakimiyeti düşüncesi"dır. Timur, hakimiyet alanını genişletmek için giriştiği mücadelede diğer Türk devletlerini de hedef almıştır. Bu stratejisi, Türk cihan hakimiyeti düşüncesiyle uyumludur. Türk cihan hakimiyeti düşüncesi, Türk devletlerinin dünya genelinde yayılma ve genişleme amacını ifade eder. Timur, bu düşünceye dayanarak diğer Türk devletlerini de fethetmeye çalışmış ve böylece kendi hakimiyetini güçlendirmiştir. 15. - Osmanlı Devleti'nin düşmanlarıyla her fırsatta iş birliği yapmıştır.
  - Osmanlı Devleti'yle yaptığı anlaşmalara uymamıştır.
  - Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanmasına engel olmuştur.
  Yukarıda özellikleri verilen beylik aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Saruhanoğulları            B) Germiyanoğulları
  C) Hamitoğulları                D) Karamanoğulları
  E) Menteşeoğulları

 16. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı olarak "D) Karamanoğulları" seçeneği doğrudur. Karamanoğulları, Osmanlı Devleti'nin düşmanlarıyla iş birliği yapmış, Osmanlı Devleti ile yaptığı anlaşmalara uymamış ve Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanmasına engel olmuştur. Bu özellikler Karamanoğulları Beyliği'nin Osmanlı Devleti'ne karşı tutumunu ve politikalarını tanımlamaktadır. 17. Osmanlı Devleti’nde ilk dinî ve sosyal boyutlu isyan hareketi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Düzmece Mustafa Olayı      B) Şeyh Bedrettin İsyanı
  C) Buçuktepe İsyanı                 D) Şehzade Mustafa Olayı
  E) Kalenderoğlu İsyanı

 18. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı olarak "B) Şeyh Bedrettin İsyanı" seçeneği doğrudur. Osmanlı Devleti'nde ilk dinî ve sosyal boyutlu isyan hareketi Şeyh Bedrettin İsyanı'dır. Bu isyan, Şeyh Bedrettin'in liderliğindeki Alevi-Bektaşi tarikatına mensup olanlar arasında ortaya çıkmış ve devletin dinî ve sosyal politikalarına karşı bir başkaldırı niteliği taşımıştır. 19. Artuklular döneminde yaşamıştır. 12. yüzyılın en önemli bilim insanlarındandır. Haberleşme, kontrol, denge kurma ve ayarlama bilimi olan sibernetiğin ilk kurucusu olarak kabul edilmiştir. Su saatleri, mekanik olarak çalışan müzik aletleri, tulumbalar ve şifreli kilitler yapmıştır. Yazmış olduğu Kitab-ül Hiyel, 1974 yılında İngilizceye tercüme edilmiştir.
  Yukarıda özellikleri verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İbniSina       B) Farabi        C) Mimar Sinan    
  D) El-Cezeri     E) İbniRüşt

 20. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) El-Cezeri" olarak verilmiştir. Yukarıda özellikleri verilen bilim insanı El-Cezeri'dir. Artuklular döneminde yaşamış olan El-Cezeri, 12. yüzyılın önemli bilim insanlarından biridir. Sibernetik biliminin ilk kurucusu olarak kabul edilir ve haberleşme, kontrol, denge kurma ve ayarlama bilimiyle ilgilenmiştir. Ayrıca su saatleri, mekanik olarak çalışan müzik aletleri, tulumbalar ve şifreli kilitler gibi pek çok cihaz ve mekanizma geliştirmiştir. Kitab-ül Hiyel adlı eseri, 1974 yılında İngilizceye tercüme edilmiştir. 21. Haçlı Seferlerinin aşağıdaki sonuçlarından hangisi Avrupa’nın doğrudan bilimsel ve kültürel açıdan gelişmesini sağlamıştır?

  A) Merkezî krallıkların güç kazanması
  B) Pusula, barut, kağıt ve matbaanın Avrupa’ya götürülmesi
  C) Kudüs’ün Müslümanların elinde kalması
  D) Kilise ve Papa’nın otoritesinin sarsılması
  E) Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasındaki ayrılıkların artması

 22. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Pusula, barut, kağıt ve matbaanın Avrupa'ya götürülmesi" olarak verilmiştir. Haçlı Seferleri sonucunda Avrupa'ya geri dönüşlerde birçok yeni bilgi, teknoloji ve kültürel unsurlar getirilmiştir. Haçlı Seferleri, Avrupalıların Doğu'ya yönelik keşif ve savaş hareketleriydi. Bu seferler sırasında Avrupalılar, Orta Doğu'nun zengin kültürüyle ve bilimsel gelişmeleriyle tanışmışlardır. Haçlılar, dönüşlerinde pusula, barut, kağıt ve matbaa gibi önemli buluşları Avrupa'ya getirmişlerdir. Bu yeni bilimsel ve kültürel unsurlar, Avrupa'nın doğrudan gelişmesini sağlamış ve Rönesans dönemine doğru ilerlemesinde etkili olmuştur. 23. Artuklular hüküm sürdükleri bölgede birçok medrese, cami ve köprü inşa etmişlerdir. Malabadi Köprüsü, Mardin Zinciriye Medresesi, Diyarbakır Ulu Cami Artuklulardan günümüze ulaşan eserlerdir.
  Yalnızca bu bilgilere göre Artuklular için aşağıdaki özelliklerden
  hangisi söylenemez?

  A) Sosyal devlet anlayışı
  B) Bayındırlık faaliyetleri
  C) Eğitime verilen önem
  D) Savunmanın ön planda olması
  E) Mimari faaliyetler

 24. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) Savunmanın ön planda olması. Artukluların sosyal devlet anlayışı, bayındırlık faaliyetleri, eğitime verilen önem ve mimari faaliyetler konusunda bilgiler bulunmaktadır. Ancak savunmanın ön planda olduğu ifadesine rastlanmamaktadır. 25. Selçuklularda şehzadeyi ülke yönetimine hazırlamak için uygulanan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İkta           B) Atabey        C) Gulâm
  D) Haciblik    E) Enderun

 26. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Atabey" olarak verilmiştir. Selçuklularda şehzadeleri ülke yönetimine hazırlamak için uygulanan sistem "Atabey" sistemidir. Atabeyler, şehzadelerin eğitiminden sorumlu kişiler olarak görev yapardı. Onlara devlet yönetimi, askeri stratejiler ve idari konular gibi önemli alanlarda rehberlik ederlerdi. Selçuklularda şehzadeleri ülke yönetimine hazırlamak için uygulanan sistem "Atabey" sistemidir. Atabeyler, şehzadelerin eğitiminden sorumlu kişiler olarak görev yapardı. Şehzadeler, Atabeylerin rehberliğinde devlet yönetimi, askeri stratejiler, idari konular ve diğer önemli alanlarda eğitim alır ve yetiştirilirdi. Atabeyler, şehzadelere liderlik ve yönetim becerilerini öğretirken aynı zamanda onların karakter gelişimini de desteklerlerdi. 27. Moğol baskısının artması sonucu XIII. yüzyılın ikinci yarısında Anadolu'da siyasi, sosyal, ekonomik düzen bozulmuş, halk tasavvuf ehli manevi otoritelere sığınma ihtiyacı duymuştur.
  Bu kişilere;
  I. Mevlana Celâleddin-i Rumi
  II. Hoca Ahmet Yesevi
  III. Yunus Emre
  gibi mutasavvuflardan hangileri örnek verilebilir?

  A) Yalnız I         B) I ve II             C) I ve III
  D) II ve III          E) I, II ve III

 28. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) I ve III'dür. Çünkü Mevlana Celâleddin-i Rumi ve Yunus Emre, XIII. yüzyılda Anadolu'da tasavvufun önde gelen isimleridir ve halk tarafından manevi otorite olarak kabul edilmişlerdir. Hoca Ahmet Yesevi ise Orta Asya'da yaşamış bir mutasavvıftur ve Anadolu'da etkili olmamıştır. 29. Türkiye Selçuklularında eski bir Türk geleneği olarak ülke topraklarının hanedan üyelerine paylaştırıldığı görülmüştür. II. Kılıç Arslan 11 oğlunu ülkenin farklı bölgelerine göndermiştir.
  Bu durumun yol açacağı en önemli sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ekonominin sarsılması
  B) Vergilerin toplanamaması
  C) Fetihlerin durması
  D) Taht kavgalarının yaşanması
  E) Eğitimin gerilemesi

 30. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Taht kavgalarının yaşanmasıdır. II. Kılıç Arslan'ın oğullarını ülkenin farklı bölgelerine göndermesi, hanedan üyeleri arasında taht kavgalarının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Oğullar arasında tahtın kimin hakkı olduğu konusunda çekişmeler ve mücadeleler yaşanmıştır. II. Kılıç Arslan'ın oğullarını ülkenin farklı bölgelerine göndermesi, hanedanın gücünü ve kontrolünü zayıflatmıştır. Oğullar arasında bölgesel bağımsızlık eğilimleri ortaya çıkmış ve taht kavgaları başlamıştır. Bu durum, Türkiye Selçuklu Devleti'nin iç istikrarını olumsuz etkilemiş ve siyasi bir istikrarsızlığa neden olmuştur. 31. Bizans topraklarında yaşayan halkın Türk egemenliğini kolayca  benimsemesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

  A) Bizans'taki taht kavgaları
  B) Bizans yöneticilerinin keyfi uygulamaları
  C) Bizans'ın doğudaki Hristiyanların koruyucusu oluşu
  D) Bizans yönetimindeki Anadolu'nun kargaşa içinde oluşu
  E) Bizans'ın halktan aldığı ağır vergiler

 32. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Bizans'ın doğudaki Hristiyanların koruyucusu oluşu" olarak verilmiştir. Bizans'ın doğudaki Hristiyanların koruyucusu oluşu, Bizans topraklarında yaşayan halkın Türk egemenliğini kolayca benimsemesinde etkili olmamıştır. Diğer seçenekler olan Bizans'taki taht kavgaları, Bizans yöneticilerinin keyfi uygulamaları, Bizans yönetimindeki Anadolu'nun kargaşa içinde oluşu ve Bizans'ın halktan aldığı ağır vergiler ise Türk egemenliğini kolaylaştıran etkenler arasında yer almaktadır. Bizans topraklarında yaşayan halkın Türk egemenliğini kolayca benimsemesinde, Bizans'ın doğudaki Hristiyanların koruyucusu oluşu etkili olmamıştır. Ancak Bizans'taki taht kavgaları, Bizans yöneticilerinin keyfi uygulamaları, Bizans yönetimindeki Anadolu'nun kargaşa içinde oluşu ve Bizans'ın halktan aldığı ağır vergiler, halkın Türk egemenliğini daha kabul edilebilir bir seçenek olarak görmesine ve kolayca benimsemesine etkili olmuştur. 33. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliği'nin kurulduktan sonra hızla gelişmesindeki nedenlerden değildir?

  A) Beyliğin kurulduğu bölgenin jeopolitik durumu
  B) Doğudan gelen Türkmen göçlerinin etkisi
  C) Osmanlıların beyliklere karşı izlediği akılcı siyaset
  D) İpek ve Baharat yollarının Osmanlıların elinde oluşu
  E) Ahilerin, Alp Erenlerin desteği

 34. Cevap: D Açıklama:

  doğru cevap D) İpek ve Baharat yollarının Osmanlıların elinde oluşudur. İpek ve Baharat yollarının Osmanlıların kontrolü altına girmesi, ekonomik açıdan büyük bir avantaj sağlamış ve Osmanlı Beyliği'nin hızla gelişmesine katkıda bulunmuştur. Diğer seçenekler ise Osmanlı Beyliği'nin kurulduktan sonra hızlı gelişmesinde etkili olan faktörler arasında yer almaktadır. 35. XIV. yüzyılın başlarında Bizans'ın Anadolu'daki valilerinin (Tekfurların) devlete bağlı gibi görünseler de kendi başlarına hareket etmeleri aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

  A) Taht kavgalarının varlığının
  B) Merkeziyetçi yapının zayıflığının
  C) Mezhep çatışmalarının
  D) Yeni bağımsız devletlerin
  E) Anadolu'daki Türk ilerleyişinin

 36. Cevap: B Açıklama:

  cevap anahtarı "B) Merkeziyetçi yapının zayıflığının" olacaktır. XIV. yüzyılın başlarında Bizans'ın Anadolu'daki valilerinin (Tekfurların) kendi başlarına hareket etmeleri, merkeziyetçi yapının zayıflığının bir göstergesidir. Bu durum, Bizans İmparatorluğu'nun kontrolünün merkezden uzak bölgelerde zayıfladığını ve valilerin bağımsızlık eğilimi gösterdiğini gösterir. XIV. yüzyılın başlarında Bizans'ın Anadolu'daki valilerinin (Tekfurların) kendi başlarına hareket etmeleri, merkeziyetçi yapının zayıflığının bir göstergesidir. Bu dönemde Bizans İmparatorluğu'nun gücü ve otoritesi azalmış, merkezi yönetim kontrolünü Anadolu'daki valilere tam anlamıyla sağlayamamıştır. Valiler, kendilerini devlete bağlı gibi göstermekle birlikte gerçekte kendi bölgelerinde bağımsız bir şekilde hareket etmişlerdir. 37. Osmanlıların bir bölgeyi fethetmesinden önce halkın psikolojik olarak Osmanlı yönetimine hazırlanmasında, yerleştikleri bölgelerin imar ve iskanında aşağıdaki toplumsal gruplardan hangisi öncülük etmiştir?

  A) Ahiler                        B) Dervişler
  C) Tımar sahipleri         D) Yeniçeriler
  E) Müsellemler

 38. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap "B) Dervişler" olacaktır. Dervişler, Osmanlıların bir bölgeyi fethetmesinden önce halkın psikolojik olarak Osmanlı yönetimine hazırlanmasında ve yerleştikleri bölgelerin imar ve iskanında öncülük etmiştir. Dervişler, dini otoriteye sahip kişiler olarak halkı etkileyerek Osmanlı yönetimini kabul etmelerini sağlamışlardır. Bu sayede Osmanlıların fetihlerinde halkın entegrasyonu ve yerleşim süreci kolaylaşmıştır. 39. Osmanlı Devleti'nin Balkanlara egemenlik kurmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

  A) İstimalet uygulaması
  B) Egemenliği halkla paylaşması
  C) İskân politikası
  D) Halkın değerlerine saygı
  E) Vergilerde adalet

 40. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Egemenliği halkla paylaşması şeklindedir. Osmanlı Devleti'nin Balkanlara egemenlik kurmasında diğer seçenekler olan İstimalet uygulaması, İskân politikası, Halkın değerlerine saygı ve Vergilerde adalet etkili olmuştur. Bu seçenekler Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda yönetim politikalarını ve halkla ilişkilerini yansıtmaktadır. 41. Timur'un aşağıdaki devletlerden hangisini parçalaması Rus Knezliklerinin Karadeniz'e inmelerinin, güney ve doğuya yayılmalarının önünü açmıştır?

  A) Altın Orda Devleti             B) Osmanlı Devleti
  C) Çağatay Devleti                D) Akkoyunlu Devleti
  E) Karakoyunlu Devleti

 42. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap "A) Altın Orda Devleti"dir. Timur, Altın Orda Devleti'ni parçalayarak bu devletin gücünü zayıflatmış ve bölgede boşluk oluşmuştur. Bu durum, Rus Knezliklerinin Karadeniz'e inmelerinin, güneye ve doğuya yayılmalarının önünü açmıştır. Altın Orda Devleti'nin parçalanması, Rusların bölgedeki etkilerini artırmasına ve genişlemelerine olanak sağlamıştır. 43. Timur'un ''Karakoyunlu Hükümdarı Kara Yusuf'u kendisine teslim etmesi, şehzadelerden birinin rehine olarak kendisine gönderilmesi ve Anadolu beylerinden alınan toprakların eski sahiplerine geri verilmesi'' isteklerini
  Yıldırım Bayezid'in reddetmesi,
  I. Bağımsızlık
  II. Hukuk birliği
  III. Egemenlik hakları
  anlayışlarından hangilerine verilen önemi göstermektedir?

  A) Yalnız I          B) Yalnız II             C) I ve III
  D) I ve II             E) Yalnız III

 44. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) I ve III" olacaktır. Yıldırım Bayezid'in Timur'un isteklerini reddetmesi, I. Bağımsızlık ve III. Egemenlik hakları anlayışlarına verdiği önemi göstermektedir. Yıldırım Bayezid, Timur'un taleplerini kabul etmeyerek Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığını korumak istemiştir. Aynı zamanda egemenlik haklarını da savunarak dış müdahaleye karşı direnmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) Detayları

2022-2023 10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) 4 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600)
  1. Coğrafi keşiflerin Avrupa'nın siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına etkilerini açıklayabilir.
  2. I. Selim (yavuz) döneminde Osmanlı Devleti Safevi ve Memlük devletleri arasındaki askeri ve siyasi ilişkileri sorgulayabilir
  3. I. Süleyman (Kanuni) döneminin siyasi ve askeri faaliyetlerinin dünya gücü olmasına etkilerini açıklayabilir.
  4. İstanbul'un fethinin nedenlerini, fetih sürecini ve sonuçlarını açıklayabilir.
  5. Osmanlı Devleti'nin askeri teşkilatının gelişimini ve eğitim sisteminin temel özelliklerini ve işleyişini karşılaştırabilir.
  6. Osmanlı Devletinin hukuk sisteminin özelliklerini, bilim, teknoloji alanındaki gelişmeleri açıklayabilir, çağdaşı olan Avrupa devletlerinin bu alandaki gelişmelerini karşılaştırabilir.
  7. XV. ve XVI. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nin toplumsal yapısını analiz ederek millet sisteminin toplumsal yaşama etkilerini açıklayabilir.
  8. XV. ve XVI. Yüzyılda Osmanlı Devletinde bilim, sanat ve kültür alanındaki gelişmeleri değerlendirebilir.

Ayrıca 2022-2023 10.sınıf tarih dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır

Türk beylikleri hakkında bilgi sahibi olma.

Öğrenciler, verilen bilgileri analiz ederek kültürel ve tarihi öğeleri yerine koyma becerisini geliştirebilirler.

I. Kosova Savaşı'nın taraflarını ve Osmanlı'nın müttefiklerini anlama.

Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki fetih faaliyetleri ve bu süreçte gerçekleşen önemli savaşları anlama.

Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki siyasi birliği sağlama çabalarını ve Karesioğulları Beyliği'nin Osmanlı Devleti'ne katılmasını anlama.

Öğrenciler, Anadolu erenleri olarak bilinen Türk büyüklerinin kimliklerini ve etkilerini değerlendirerek, Anadolu'da hoşgörü ve birlik ruhunu teşvik eden kişilerin rolünü anlamak ve takdir etmek suretiyle tarihî ve kültürel birikimlerini geliştirebilirler.

Öğrenciler, Timur'un genişleme politikalarının ardındaki düşünce sistemini anlayarak, Türk cihan hakimiyeti düşüncesinin Türk tarihindeki etkisini değerlendirebilirler.

Karamanoğulları Beyliği'nin Osmanlı Devleti ile ilişkilerini ve Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmasına etkisini anlama.

Osmanlı Devleti'nde Şeyh Bedrettin İsyanı'nın dinî ve sosyal boyutunu anlama.

Öğrenciler, El-Cezeri'nin bilimsel çalışmalarını ve sibernetik alanındaki katkılarını anlayarak, Ortaçağ İslam dünyasındaki bilim ve teknoloji gelişmelerini değerlendirebilirler.

Öğrenciler, Haçlı Seferleri'nin Avrupa'ya etkilerini ve bu seferlerin bilimsel ve kültürel değişimlere nasıl katkıda bulunduğunu anlamış olurlar.

Artuklular döneminde savunma faaliyetlerinin öncelikli olduğunu anlama.

Öğrenciler, Selçuklu Devleti döneminde şehzadelerin nasıl yetiştirildiğini ve ülke yönetimine hazırlandığını öğrenirler.

XIII. yüzyılda Anadolu'da yaşanan siyasi ve sosyal değişimlerin tasavvuf ehli kişilere olan etkilerini anlama.

Türkiye Selçukluları döneminde hanedan üyeleri arasındaki taht kavgalarının, hükümetin istikrarını nasıl etkileyebileceğini anlama.

Öğrenciler, Bizans topraklarında yaşayan halkın Türk egemenliğini kolayca benimsemesinde etkili olan ve olmayan faktörleri ayırt edebilirler.

Osmanlı Beyliği'nin kuruluş dönemindeki faktörlerin ve politikaların Osmanlı'nın hızlı gelişmesindeki etkisini anlama.

Öğrenciler, Bizans İmparatorluğu'nun merkeziyetçi yapısının zayıflığına ve Anadolu'daki valilerin bağımsızlığının bir göstergesine dair bilgi sahibi olurlar.

Osmanlı Devleti'nin Balkanlara egemenlik sürecini ve politikalarını anlama ve değerlendirme becerilerini ölçmektedir.

Bu sorunun çözümüyle öğrenciler, Yıldırım Bayezid'in Timur'un isteklerini reddetmesiyle Osmanlı Devleti'nin bağımsızlık ve egemenlik haklarına verdiği önemi anlamış olurlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2022-2023 10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) Testi İstatistikleri

Bu sınav 22 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 195 kere doğru, 209 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 10.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri