2022-2023 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı (TEST)

2022-2023 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki kelimelerden hangisi medd-i arızlı değildir?

  A) طَلَعَتْ    B) كَانَتْ    C) قَوْلَهُ    D) بَنَاتِهِ    E) عَلَيْهِمُ

 2. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir. Medd-i arızlı, bir kelimenin son hecesinde bulunan bir harfin uzatılmasıdır. Bu soruda diğer dört seçenek medd-i arızlı ile uzatılan harfleri içerirken, C seçeneği uzatılmayan bir harf içerir. 3. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin son harfi medd-i arızlıdır? "وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ"

  A) El    B) Ayat    C) Lil-muqinîn    D) Arz    E) Fi

 4. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı "D) Arz" harfidir. Medd-i arızlı bir harf, kendisinden önceki harfin uzatılması anlamına gelir. Soruda verilen ayetteki son kelime "Arz" kelimesidir ve son harfi de kendisinden önceki "z" harfinin uzatmasıdır. 5. "وَأَمَّا الَّذِينَ يُؤْتُونَهَا صِدْقَةً" ayetindeki "يُؤْتُونَ" kelimesinde hangi harf Medd-i Muttasıl'a sahiptir?

  A) ت    B) و    C) ي    D) ا

 6. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "ي" harfidir. "يُؤْتُونَ" kelimesindeki "ي" harfi Medd-i Muttasıl'a sahiptir. Medd-i Muttasıl, bir harfin çift okunmasına sebep olan bir harekedir. Kur'an-ı Kerim okurken bu harekeye dikkat edilmesi gerekir. 7. "وَقَالَ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا" ayetinde hangi kelime Medd-i Muttasıl'a sahip değildir?

  A) لِصَاحِبِهِ    B) تَحْزَنْ    C) اللَّهَ    D) مَعَنَا

 8. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) تَحْزَنْ yani "üzülme" kelimesidir. Çünkü ayet Medd-i Muttasıl uzun harfli okunurken bu kelimenin son harfi olan نَ hasır harfli okunur ve bu durumda uzun bir ses oluşturmaz. Medd-i Muttasıl, Arapça'da iki kelime arasındaki hareke farkından kaynaklanan bir uzatma işlemidir ve doğru bir telaffuz için dikkat edilmesi gereken bir noktadır. 9. Aşağıdakilerden hangisi Medd-i Tabii'de kullanılan bir harf veya harekeli harf değildir?

  A) ط    B) ب    C) ي    D) و    E) د

 10. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) harfidir. Medd-i Tabii, kelime sonunda harf-i medd olan harflerin uzatılmasıdır. Bu harfler şunlardır: ا، و، ي. Bu soruda verilen diğer harfler ise Medd-i Tabii'de kullanılan harflerdir. 11. "لِيُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ" ayetinde hangi kelime Medd-i Tabii'ye sahiptir?

  A) لِيُجَاهِدُوا    B) اللَّهِ    C) فِي    D) سَبِيلِ    E) hiçbiri

 12. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "يُجَاهِدُوا" kelimesidir. Çünkü kelimenin sonundaki "وا" uzun okunur ve Medd-i Tabii'ye sahiptir. Medd-i Tabii, bir harfin doğal uzun okunmasıdır ve harf, kendisinden önce gelen harf tarafından uzatılır. Bu durum, kelimelerin telaffuz edilmesinde doğru bir şekilde kullanılmalıdır. 13. Bakara suresinin son iki ayeti olan 285. ve 286. ayetlerin hangi konuda olduğunu açıklayınız?

  A) Zekatın önemi     B) Namazın önemi
  C) İmanın önemi      D) Allah'ın birliği
  E) Ramazan orucu

 14. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) İmanın önemi"dir. Çünkü Bakara suresinin son iki ayeti, imanın önemini vurgulayan ayetlerdir. Bu ayetlerde insanların iman etmelerinin ve imanlarını güçlendirmelerinin önemi vurgulanır. 15. Bakara suresinin son iki ayetinde, insanların hangi konuda uyarıldığı vurgulanmaktadır?

  A) Helal ve haram konularında
  B) Ahiret hayatına hazırlık konusunda
  C) Dünya hayatında iyilik yapma konusunda
  D) Namaz kılma konusunda
  E) Peygamber'e itaat konusunda

 16. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Ahiret hayatına hazırlık konusunda. Bakara suresinin son iki ayeti insanları ahiret hayatına hazırlık yapmaları konusunda uyarır. Bu ayetlerde insanların ölümün kaçınılmaz olduğu ve herkesin mutlaka Allah'a döneceği belirtilir. Ayrıca insanların dünya hayatında yaptıklarının ahiretteki durumlarını etkileyeceği vurgulanır. 17. Bakara suresinin son iki ayetinde, insanların hangi tutumunu sergilemeleri istenmektedir?

  A) Sabır ve şükür           B) Tevbe ve istiğfar
  C) Tefekkür ve ibret       D) Tevazu ve mahviyet
  E) İhsan ve muhabbet

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Sabır ve şükür. Bakara suresinin son iki ayetinde, insanların zorluklarla karşılaştıklarında sabretmeleri ve şükretmeleri gerektiği vurgulanmaktadır. İnsanların karşılaştıkları her türlü zorluğu göğüsleyebilmeleri ve bu zorluklara karşı sabır göstermeleri, aynı zamanda şükretmeleri, imanın bir gereğidir. Bu davranışlar insanların olgunlaşmasına, güçlenmesine ve manevi açıdan gelişmesine yardımcı olur. 19. Nasr Suresi'nin başlangıcındaki "İza cae nasrullahi ve'l-feth" ifadesi ne anlama gelir?

  A) Allah'ın yardımı ve zaferi geldiği zaman
  B) Allah'ın nimeti ve rahmeti geldiği zaman
  C) Allah'ın cezası ve azabı geldiği zaman
  D) Allah'ın hükmü ve adaleti geldiği zaman
  E) Hiçbiri

 20. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Allah'ın yardımı ve zaferi geldiği zaman" olarak verilmiştir. "İza cae nasrullahi ve'l-feth" ifadesi, "Allah'ın yardımı ve zaferi geldiği zaman" anlamına gelmektedir. Bu ifade, Nasr Suresi'nin başlangıcında yer almaktadır ve surenin genelinde Allah'ın zaferi ve insanlara verdiği nimetlerden bahsedilmektedir. 21. Bakara suresinin son iki ayeti hangi konuları ele almaktadır?

  A) Müslümanların birbirlerine yardım etmesi
  B) İnananların zorluklara karşı sabretmesi
  C) Ahiret hayatının gerçekliği
  D) Allah'ın merhameti ve bağışlama gücü
  E) Kıyametin kopması ve insanların hesap vermesi

 22. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneği "Allah'ın merhameti ve bağışlama gücü"dür. Bakara Suresi'nin son iki ayeti, Allah'ın bağışlama gücü ve merhameti hakkında bir mesaj vermektedir. Bu ayetlerde, insanların günahlarının affedilebileceği ve Allah'ın affediciliği vurgulanmaktadır. 23. Bakara suresinin son ayetinde "Allah bizden başka hiçbir ilah yoktur, O'nun üzerine tevekkül ettik ve O, Rabbimizdir" ifadesiyle ne anlatılmak istenmiştir?

  A) Sadece Allah'a ibadet edilmesi gerektiği
  B) Her şeyin Allah'tan geldiği ve O'na güvenmenin önemi
  C) İmanın sadece Allah'a yönelmesi gerektiği
  D) Duaların sadece Allah'a yapılması gerektiği
  E) Allah'ın merhamet ve bağışlama gücüne güvenmenin önemi

 24. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. Bu ayette vurgulanan ana fikir, sadece Allah'a güvenmenin ve O'na tevekkül etmenin önemidir. Bu ayet, insanların günlük hayatta karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmak için Allah'a güvenmeleri gerektiğini ve O'na yönelmeleri gerektiğini hatırlatmaktadır. Bu ayet ayrıca insanların hayatlarının Allah'ın kontrolünde olduğunu kabul etmeleri gerektiğini de vurgulamaktadır. 25. Tebbet Suresi'ndeki "Tebbet yedîd-i mâ edde" ifadesi ne anlama gelir?

  A) Allah'ın laneti üzerine olsun
  B) Allah'ın affetmesi üzerine olsun
  C) Allah'ın yardımı üzerine olsun
  D) Allah'ın rızası üzerine olsun
  E) Allah'ın sevgisi üzerine olsun

 26. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Allah'ın laneti üzerine olsun'dur. Tebbet Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 111. suresidir ve Hz. Muhammed'e karşı düşmanlık besleyen ve ona zarar vermek isteyen bir kişi olan Ebu Leheb'e yönelik lanet içeren bir suredir. "Tebbet yedîd-i mâ edde" ifadesi ise "O'nun eli kurusun" anlamına gelmektedir. 27. Nasr Suresi'nin hangi olayla ilgili olduğu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hz. Peygamber'in ölümü B) Mekke'nin fethi
  C) Uhud Savaşı D) Hendek Savaşı
  E) Hudeybiye Antlaşması

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneği olan Mekke'nin fethidir. Nasr Suresi, Mekke'nin fethini kutlayan ve Allah'ın yardımıyla zafer kazanıldığını belirten bir suredir. Bu sure aynı zamanda Müslümanların birlik ve beraberliği konusunda da mesaj vermektedir. 29. Nasr Suresi'nde hangi kelime, Allah'ın yardımını ifade etmek için kullanılmıştır?

  A) Tevfik    B) İyza    C) Fevz    D) Rıza    E) Merhamet

 30. Cevap: C Açıklama:

  Nasr Suresi'nde geçen kelime "Fevz" dir ve zafer, başarı ve yardım anlamına gelir. Bu surede kullanılan kelime, Allah'ın yardımının müjdesini verirken aynı zamanda müminlere moral ve motivasyon sağlar. 31. Nasr Suresi'nde Allah'ın ne kadar merhametli olduğuna vurgu yapılmıştır?

  A) Sadece Mekkelilere karşı
  B) Sadece Müslümanlara karşı
  C) Sadece Peygamber'e karşı
  D) Bütün insanlara karşı
  E) Sadece inananlara karşı

 32. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Bütün insanlara karşı. Nasr Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 110. suresidir ve insanlara Allah'ın merhametinin ne kadar büyük olduğunu vurgular. Surenin ilk ayeti "Allah'ın yardımı ve zaferi geldiğinde" diye başlar ve sonraki ayetlerde Allah'ın insanlara merhameti, bağışlaması ve affediciliği anlatılır. Bu nedenle, cevap D seçeneğidir. 33. Felak Suresi'nde bahsedilen "şeytanların vesvesesi" ne anlama gelir?

  A) İnsanların kötü niyetli düşünceleri
  B) Şeytanların insanları fiziksel olarak rahatsız etmesi
  C) Şeytanların insanları yanlış yönlendirmesi
  D) İnsanların hastalıkları
  E) Şeytanların insanları korkutmaya çalışması

 34. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C şıkkıdır. Felak Suresi, kötülüklerden ve özellikle şeytanların kötü niyetli planlarından korunmak için okunan bir suredir. "Şeytanların vesvesesi" ifadesi ise şeytanların insanları yanıltmak ve kötüye yönlendirmek için verdiği düşünceleri ifade eder. Bu sure, kötülüklerden korunmak ve doğru yolda olmak için okunması gereken önemli bir duadır. 35. Tebbet Suresi'nin hangi ayeti Allah'ın gazabını anlatır?

  A) Tebbet yedîdehûhennaar
  B) Lâ yeknuđu minhu velâ yugnî minhû
  C) Yessâle nâren zâte lehâ şehebud devâr
  D) Melâun mâllun, fevşûhû filhâtıqati
  E) Mâ ennâhu mâlâhu hattâ terefâ târakâ

 36. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan Tebbet Suresi'nin 3. ayeti "Tebbet yedîdehûhennaar" şeklindedir ve "O, ateşe atılsın" anlamına gelmektedir. Bu ayet Allah'ın gazabını anlatmaktadır ve Tebbet Suresi'nin genelindeki diğer ayetler gibi, inkar edenlere ve zalimlere karşı Allah'ın cezasının ne kadar büyük olduğunu vurgulamaktadır. 37. Tebbet Suresi'nin hangi ayeti bir kimsenin yok olup gitmesini ifade eder?

  A) Tebbet yedîdehûhennaar
  B) Lâ yeknuđu minhu velâ yugnî minhû
  C) Yessâle nâren zâte lehâ şehebud devâr
  D) Melâun mâllun, fevşûhû filhâtıqati
  E) Mâ ennâhu mâlâhu hattâ terefâ târakâ

 38. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneği "Tebbet yedîdehûhennaar" ayetidir ve bu ayet, bir kişinin yok olup gitmesini ifade eder. Tebbet Suresi, Kur'an'ın 114 surelerinden biridir ve bu sure, Hz. Muhammed'in düşmanlarından biri olan Ebû Leheb'e lanet okuyarak başlar. Bu surede, Allah'ın cezalandırıcı gücüne, inkar edenlerin yok oluşuna ve cehenneme atılacaklarına vurgu yapılır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) Detayları

2022-2023 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YÜZÜNDEN OKUNACAK SURELER VE ANLAMLARI

Ayrıca 2022-2023 10.sınıf Kuran-ı Kerim dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır

Arapça dilbilgisi kurallarına hakim olmak ve kelime uzatmalarını tanımak olabilir.

Arapça'da medd-i arızlı harfleri tanımayı ve okumayı test etmektedir.

Kur'an-ı Kerim okuma ve tecvid kurallarını bilmeyi gerektirir.

Arapça dilbilgisi ve telaffuz kurallarına hakimiyeti ölçmektedir.

Arapça harfleri ve harekeleriyle ilgili bilgiyi ölçmektedir.

Arapça okuma ve telaffuz kurallarını anlamaktır.

İslam dininin önemli konularından olan iman konusunu anlama ve yorumlama kazanımını hedeflemektedir.

Dini ve kültürel konularda bilgi sahibi olma, Kur'an-ı Kerim'i anlama ve yorumlama becerisi.

İmanın bir gereği olarak, zorluklar karşısında sabırlı ve şükredici bir tutum sergilemek önemlidir.

Kuran'ın bazı surelerini ve içeriklerini anlama becerisini ölçmek için sorulmuştur.

İslam dininin temel kavramlarını ve inançlarına aşina olmalarını sağlar.

Bakara suresinin son ayetinde, sadece Allah'a güvenmenin ve O'na tevekkül etmenin önemi vurgulanır.

İslam dininde lanet kavramı ve Tebbet Suresi'nin önemi anlaşılabilir.

İslam tarihindeki önemli olayları ve bu olaylarla ilgili sureleri doğru bir şekilde eşleştirebilme yeteneğini geliştirmesi hedeflenir.

İslam dini ve Kuran-ı Kerim'deki kavramları anlamalarını ve anlamlandırmalarını sağlamaktır.

Kur'an-ı Kerim'de yer alan surelerin anlamlarını ve mesajlarını anlamak.

İslam dininin önemli kavramlarından biri olan şeytanın insanlar üzerindeki etkisini anlama ve doğru bir şekilde korunma konusunda farkındalık kazandırmayı amaçlamaktadır.

Kuran-ı Kerim'deki sureleri ve ayetleri anlama ve hatırlama becerileri ölçülebilir.

Kur'an-ı Kerim'den ayetlerin anlamını anlama becerisidir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) Testi İstatistikleri

Bu sınav 10 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 41 kere doğru, 91 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı (TEST) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Kur’an-ı Kerim Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi Ünite Özetleri