2022-2023 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı (TEST)

2022-2023 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavı 10.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) CEVAPLARI

 1. What is a popular type of clothing for winter?

  A) Tank tops    B) Flip-flops    C) Shorts
  D) Sweaters     E) Sunglasses

 2. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Sweaters". Kış mevsiminde sıcak tutmak için en popüler giyim türlerinden biri kazaklardır. Kazaklar, genellikle yünlü veya örme kumaşlardan yapılır ve soğuk havalarda vücudu sıcak tutmak için idealdir. Kazaklar, hem kadınlar hem de erkekler tarafından sıklıkla giyilen bir giysidir. 3. What is the difference between shopping in a mall and shopping online?

  A) Shopping online is more expensive than shopping in a mall
  B) Shopping in a mall takes longer than shopping online
  C) Shopping in a mall is more convenient than shopping online
  D) Shopping online allows for more variety than shopping in a mall
  E) Shopping in a mall is more environmentally friendly than shopping online

 4. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) Shopping online allows for more variety than shopping in a mall. Bu soruda, alışveriş yapmanın bir alışveriş merkezinde mi yoksa çevrimiçi olarak mı yapılmasının farkı soruluyor. Şıklar arasında alışverişin çevrimiçi olarak daha pahalı, daha uzun, daha pratik, daha çevre dostu veya daha fazla çeşitlilik sağladığı gibi ifadeler yer almaktadır. Ancak doğru cevap, çevrimiçi alışverişin daha fazla çeşitlilik sağlamasıdır. Çünkü çevrimiçi alışveriş, sınırlı bir mağaza alanı yerine geniş bir ürün yelpazesine sahip olabilecekleri için daha fazla ürün çeşitliliği sunar. 5. You are describing a new gadget to your friend who is interested in technology. Which of the following sentences is the most effective to use when describing the gadget's features?

  A) "It has a lot of buttons and switches."
  B) "It's very modern and sleek looking."
  C) "It's easy to use and has a long battery life."
  D) "It's made of high-quality materials."
  E) None of the above

 6. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) "It's easy to use and has a long battery life." Bu soruda etkili bir tanımlama yapmanın hangi özelliklerin vurgulanmasıyla mümkün olacağı soruluyor. Bu nedenle, en etkili cümle, ürünün kullanım kolaylığı ve uzun pil ömrü hakkında bilgi içeren "It's easy to use and has a long battery life." cümlesidir. Bu cümle, ürünün işlevselliğine odaklanırken, kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik özellikleri vurgular. 7. You are describing a painting to a friend who is an art enthusiast. Which of the following sentences is the most effective to use when describing the painting's composition?

  A) "It's a nice painting."
  B) "It's really big and colorful."
  C) "It's a landscape painting."
  D) "It has a lot of texture and depth."
  E) None of the above

 8. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D'dir, "It has a lot of texture and depth." Bu seçenek, bir tablonun kompozisyonunu tanımlamak için en etkili seçenektir çünkü tablonun yüzeyindeki dokuları ve derinliği vurgular. Kompozisyon genellikle bir tablonun yapısını ve düzenini ifade eder, bu nedenle yüzeyin özellikleri gibi unsurlar, bir tablonun kompozisyonunu tanımlamak için önemlidir. 9. What is a synonym for the word "clothing"?

  A) Shoes    B) Hats    C) Accessories    D) Apparel    E) Jewelry

 10. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D) Apparel'dır. "Clothing" kelimesi, genellikle bir kişinin giyebileceği tüm giysileri ifade eder. Bu soruda verilen seçenekler arasında, "apparel" kelimesi bu anlama en yakın olanıdır. "Shoes", "hats", "accessories" ve "jewelry" gibi diğer seçenekler, giyim eşyalarıyla bağlantılı olmasına rağmen "clothing" kelimesinin tam bir eş anlamlısı değillerdir. 11. Which of the following phrases can be used to ask for help finding a specific item in a store?

  A) "I'm just looking."
  B) "I don't need any help, thank you."
  C) "Can you help me find a black dress?"
  D) "This is too expensive."
  E) "I'm not interested."

 12. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) 'Can you help me find a black dress?'" dir. Bu soru, bir mağazada belirli bir öğeyi bulmak için yardım istemenin nasıl yapılacağını öğrenmek isteyenleri hedeflemektedir. Cevap, açık bir şekilde, belirli bir öğe hakkında yardım istemeyi içeren cümle ile verilmiştir. 13. Which sentence shows a comparison of two people?

  A) Mary is taller than the lamp.
  B) The cat is faster than the dog.
  C) Tom is smarter than his sister.
  D) The tree is greener than the grass.
  E) The book is heavier than the pencil.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Tom is smarter than his sister" dir. Bu cümle iki kişi arasında bir karşılaştırma yapmaktadır. "than" kelimesi karşılaştırma yapmak için kullanılan bir kelimedir. 15. Which sentence shows a comparison using "as + adjective + as" structure?

  A) My mom is not as strict as my dad.
  B) The sun is as hot as the moon.
  C) My cat is not as fast as my dog.
  D) The pool is as deep as the ocean.
  E) My uncle is not as happy as my aunt.

 16. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "B) The sun is as hot as the moon." Bu cümle "as + adjective + as" yapısı ile karşılaştırma göstermektedir. Bu yapı, iki nesne arasındaki benzerlik veya farklılıkları belirtmek için kullanılır. Bu yapıda, "as" kelimesi karşılaştırılan iki nesne arasında eşitlik belirtirken, "not as...as" yapısı ise farklılık belirtmektedir. 17. What is the meaning of the word "indignant" in the following sentence: "She was indignant when she found out that she had been lied to."

  A) Happy and content             B) Angry and offended
  C) Sad and disappointed        D) Scared and fearful
  E) Confused and uncertain

 18. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda, "indignant" kelimesinin anlamı ne olduğu sorulmaktadır. "Indignant" kelimesi, Türkçe'de "kızgın" ya da "öfkeli" anlamına gelir. Dolayısıyla, cümlenin tamamı göz önüne alındığında, "Yalan söylendiğini öğrendiğinde öfkeliydi" anlamını taşımaktadır. 19. What is the meaning of the word "jovial" in the following sentence: "He had a jovial personality and was always making people laugh."

  A) Serious and focused             B) Kind and caring
  C) Cheerful and friendly...        D) Angry and irritable
  E) Confused and uncertain

 20. Cevap: C Açıklama:

  Soru, "jovial" kelimesinin anlamını sormaktadır. Cümleye bakıldığında, "He had a jovial personality and was always making people laugh" ifadesi bulunmaktadır. Burada "jovial" kelimesi "cheerful and friendly" (neşeli ve arkadaş canlısı) anlamına gelir. Bu kelime, genellikle insanların neşeli, keyifli ve pozitif bir tavıra sahip olduğunu ifade etmek için kullanılır. 21. Which sentence expresses a regret?

  A) I wish I could sing like Adele.
  B) If only I had studied harder, I would have passed the exam.
  C) I hope I can go to the beach this weekend.
  D) She wishes she could play the guitar.
  E) He would like to travel to Japan next year.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: "If only I had studied harder, I would have passed the exam." cümlesi bir pişmanlığı ifade ediyor. Bu soru, dilek (wish) ve pişmanlık (regret) kavramlarını ayırt etmeye yönelik bir sorudur. Cümlelerin her biri belirli bir anlamı ifade ederken, yalnızca biri pişmanlığı ifade ediyor. "If only I had studied harder, I would have passed the exam." cümlesi, bir geçmişteki durumun değiştirilmesini dile getiriyor ve dolayısıyla pişmanlığı ifade ediyor. Diğer cümleler dilekleri ifade ediyorlar (örneğin, "I wish I could sing like Adele" veya "She wishes she could play the guitar"). 23. Which sentence expresses a wish for a situation to be different?

  A) If only I could play the piano.
  B) He wishes he could come to the party.
  C) She would like to go on vacation to Hawaii.
  D) I hope it doesn't rain tomorrow.
  E) If only he wouldn't be so loud.

 24. Cevap: E Açıklama:

  Cevap: E) If only he wouldn't be so loud. Soruda istenen, durumun farklı olmasını dile getiren bir cümleyi bulmaktır. Bu cümle, "If only" ile başlayan bir dilek cümlesi olacaktır. A, B ve C seçenekleri bu şartı sağlamazken, D seçeneği ise olumsuz bir dilek cümlesi olarak nitelendirilebilir. Dolayısıyla, "If only" ifadesinin yer aldığı "If only he wouldn't be so loud" cümlesi, sorunun cevabıdır. 25. Which of the following sentences is talking about an imaginary situation in the past?

  A) "If it rains tomorrow, I'll stay inside."
  B) "If I had known you were coming, I would have baked a cake."
  C) "If I have time later, I'll call my mom."
  D) "If you study hard, you'll get good grades."
  E) "If we go to the park, we can play basketball."

 26. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B seçeneğidir, çünkü "If I had known you were coming" cümlesi geçmişte olmayan bir şey hakkında konuşuyor ve şart cümlesi üçüncü tip koşul cümlesidir. Bu tür cümleler gerçekleşmeyen ya da olmayan bir durum hakkında konuşur ve genellikle "had" yardımcı fiili ile kullanılır. Bu tür koşul cümleleri, "past unreal conditionals" olarak da adlandırılır. 27. Which of the following is an example of an imaginary situation?

  A) "I am going to the store."
  B) "She always does her homework after school."
  C) "He is playing soccer with his friends."
  D) "If I could travel anywhere in the world, I would go to Australia."
  E) "We are having a barbecue this weekend."

 28. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) "If I could travel anywhere in the world, I would go to Australia." Bu soruda, gerçeklikten uzak hayali bir durumun örneği aranmaktadır. Şıklar arasında "If I could travel anywhere in the world, I would go to Australia." şeklinde bir koşul cümlesi bulunmaktadır. Bu cümle, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir hayal kurarak bir koşul ifade ediyor. Bu nedenle, D şıkkı doğru cevaptır. 29. Which sentence expresses a wish about a present situation?

  A) I wish I could speak French fluently.
  B) I wish I had spoken French fluently.
  C) I wish I can speak French fluently.
  D) I wish I will speak French fluently.
  E) I wish I speak French fluently.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) I wish I could speak French fluently. "Wish" kelimesi, dilekleri ifade etmek için kullanılan bir fiildir. İngilizce'de geçmiş, şimdiki veya gelecek zaman dileklerini ifade etmek için kullanılabilir. Bu soruda ise, bir şimdiki zaman dileği ifade edilmiştir. "Could" yardımcı fiili de, bir şeyi yapabilme yeteneğinin olmadığını ifade etmek için kullanılır. Dolayısıyla, "I wish I could speak French fluently" cümlesi, bir şimdiki zaman dileği ifade etmektedir ve kişi, şu anda Fransızca'yı akıcı bir şekilde konuşamadığını dile getirmektedir. 31. Which sentence expresses a wish about a future event?

  A) I wish I could have gone to the concert last week.
  B) I wish I had gone to the concert last week.
  C) I wish I can go to the concert next week.
  D) I wish I will go to the concert next week.
  E) I wish I go to the concert next week.

 32. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D. Bu soruda, gelecek bir olayla ilgili bir dilek ifadesi aranmaktadır. Şıklar arasında yalnızca "I wish I will go to the concert next week" seçeneği gelecekte bir olayla ilgili bir dilek ifadesi içermektedir. Bu cümlede konuşan kişi, gelecek hafta bir konsere gitmek istediğini ve bu dileğini ifade etmektedir. 33. What is the purpose of giving an extended description and detailed information about people, places, and events?

  A) To bore the listener/reader
  B) To provide a clear and accurate picture of the subject
  C) To make the speaker/writer sound smart
  D) To confuse the listener/reader
  E) None of the above

 34. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevabı "B) Konu hakkında net ve doğru bir resim sağlamak için" dir. Ayrıntılı bir tanım ve detaylı bilgi, okuyucuya veya dinleyiciye konu hakkında daha fazla bilgi sağlar ve konu hakkında daha iyi bir anlayış sağlar. Ayrıca, yazıyı veya konuşmayı daha ilgi çekici hale getirebilir ve okuyucu veya dinleyicinin dikkatini çekebilir. 35. What are some ways to provide a detailed description of a person?

  A) Physical appearance, personality traits, and background information
  B) Political affiliation, religious beliefs, and education level
  C) Hobbies, favorite foods, and travel destinations
  D) Only physical appearance
  E) None of the above

 36. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı "A) Physical appearance, personality traits, and background information" şeklindedir. Bir kişinin ayrıntılı bir betimlemesi için fiziksel özellikleri, kişilik özellikleri ve arka plan bilgisi gibi çeşitli bilgiler vermek gerekir. Bu, okuyucunun kişiyi daha iyi anlamasına yardımcı olabilir ve karakterin hareketlerini, sözlerini ve davranışlarını daha iyi anlamasına olanak tanır. 37. How can a speaker or writer ensure that their extended description is clear and effective?

  A) By using descriptive language, examples, and anecdotes
  B) By using complex vocabulary and grammar structures
  C) By omitting details that may be considered unimportant
  D) Only by using complex vocabulary
  E) None of the above

 38. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) By using descriptive language, examples, and anecdotes" olarak verilmiştir. Ayrıntılı bir açıklama yapmak için, bir konuşmacı veya yazar, ayrıntılı bir açıklama yapmak için betimleyici dil kullanarak, örnekler vererek ve anekdotlarla örneklerle destekleyerek net ve etkili bir açıklama yapabilir. Bu, okuyucunun veya dinleyicinin konuya daha iyi bağlanmasına ve açıklama hakkında daha iyi bir anlayışa sahip olmasına yardımcı olabilir. 39. Which sentence shows an effect?

  A) "The earthquake caused a lot of damage to the city."
  B) "I had to stay up late to finish my homework."
  C) "She didn't go to the party because she was feeling sick."
  D) "He lost his phone, so he couldn't call his friends."
  E) "The teacher explained the lesson again for the students who were absent."

 40. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) "The earthquake caused a lot of damage to the city."" seçeneğidir. Bu cümle, bir sebep sonuç ilişkisini ifade eder ve "deprem" olayı "zarar" sonucuna neden olmuştur. Bu cümle, "etki"yi ifade eder ve "sebep" olayı açıkça belirtilmiştirYorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) Detayları

2022-2023 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Digital Era
  1. Giving an extended description and detailed information about people/places/events
  2. Stating causes and effects
  3. Stating personal opinions in everyday conversations
  4. Stating preferences
 • Modern Heroes and Heroines
  1. Expressing wishes
  2. Guessing meaning from the context
  3. Talking about imaginary situations
 • Shopping
  1. Describing objects, and people
  2. Making comparisons
  3. Talking about different kinds of clothing and shopping

Ayrıca 2022-2023 10.sınıf İngilizce 2.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır

birinci dereceden bir okuma anlamı anlama kazanımını gerektirir.

İki farklı alışveriş yöntemi olan alışveriş merkezleri ve çevrimiçi alışverişin arasındaki farkları açıklayabilmek.

Etkili bir tanıtım yapmak için, bir ürünün işlevselliği ve kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayacak özelliklerine odaklanmak gereklidir.

Etkili iletişim becerileri ile ilgilidir ve doğru ifadeler kullanarak bir fikri etkili bir şekilde ifade etme becerisini test eder.

Kelime anlamı ve eş anlamlı kelimeler konusunda dil becerilerini test etmek için tasarlanmıştır.

Mağazada yardım isteme becerisidir.

Karşılaştırma yapma becerilerini test etmek için kullanılabilir.

Okuma anlama becerilerini ve kelime dağarcıklarını ölçmektedir. Bu sorunun kazanımı, öğrencilerin İngilizce okuma materyallerinde yer alan zor kelimeleri anlama ve kullanma becerilerini geliştirmektir.

Kelime hazinelerine yeni bir kelime ekleyerek, anlamlarını daha iyi anlayabilecekleri metinleri daha rahat okuyup anlayabileceklerdir.

Öğrencilerin dilek ve pişmanlık ifadelerini ayırt edebilme becerisi.

Verilen cümlelerdeki ifadeleri anlayarak dilek cümlelerini tespit edebilme becerisi.

"Third conditional" olarak da bilinen "unreal conditionals" yapısını kullanarak, geçmişte gerçekleşmeyen ya da olmayan bir durum hakkında konuşabilirim.

Verilen koşul cümlelerini tanımlayabilmek.

İngilizce'de dilekler ve hayalleri ifade edebilme becerisi.

İngilizce'de dilekler genellikle "wish" fiiliyle ifade edilir. Bu tür cümlelerde, geçmiş, şimdiki zaman veya gelecek zamanda bir dilek ifade edilebilir.

etkili bir iletişim kurmak için doğru bir şekilde bilgi aktarımı yapmanın önemini anlamak önemlidir.

Yazma becerilerini ve betimleme tekniklerini geliştirme becerisini ölçmektedir.

"Uzun açıklamalar yapabilme becerisi" olarak belirtilebilir.

Bir cümleyi okuyarak "neden-sonuç" ilişkisini anlamak ve anlamak için okuma anlama becerisini kullanmaktır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavı 10.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) Testi İstatistikleri

Bu sınav 29 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 306 kere doğru, 93 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf İngilizce dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf İngilizce Sınavı Hazırla
  10.Sınıf İngilizce Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş