2022-2023 10.Sınıf Biyoloji1.Dönem 2.Yazılı (TEST)

2022-2023 10.Sınıf Biyoloji1.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 10.Sınıf Biyoloji1.Dönem 2.Yazılı (TEST) CEVAPLARI

 1. Kabuksuz deniz salyangozu denizlerde yaşayan hermafrodit bir canlıdır.
  Buna göre bu canlıyla ilgili olarak;
  I. Yavruları genetik açıdan aynıdır.
  II. Hem sperm hem yumurta oluşturur.
  III. Genetik çeşitliliği artırmak için kendi türünün başka bireyleri ile döllenmeyi tercih edebilir.
  verilenlerden hangileri söylenebilir?

  A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) I ve II
  D) II ve III         E) I, II ve III

 2. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D seçeneğidir: "II ve III". Yani, II. ifade doğru (kabuksuz deniz salyangozları hem sperm hem de yumurta oluşturur) ve III. ifade de doğru (genetik çeşitliliği artırmak için kendi türünün başka bireyleri ile döllenmeyi tercih edebilir). Dolayısıyla, doğru cevap "D) II ve III" olacaktır. Soruda, kabuksuz deniz salyangozlarıyla ilgili ifadeler verilmiştir. Kabuksuz deniz salyangozları hermafrodit canlılardır, yani hem sperm hem de yumurta üretebilirler. Bu nedenle II. ifade doğrudur. Aynı zamanda, kabuksuz deniz salyangozları genetik çeşitliliği artırmak için kendi türlerinin başka bireyleri ile döllenmeyi tercih edebilirler. Bu da III. ifadenin doğru olduğunu gösterir. Yani, doğru cevap "D) II ve III" olacaktır. 3. Tavuk ve horozlarda gül ibiklilik (G) balta ibikliliğe (g), uzun bacak (U) kısa bacaklılığa (u) baskındır.
  I. gül ibik-kısa bacaklı tavuk
  II. gül ibik-uzun bacaklı horoz
  III. balta ibik-kısabacaklı horoz
  IV. balta ibik-uzun bacaklı tavuk
  Buna göre verilen fenotiplerden hangisinin genotipi kesin olarak bilinemez?

  A) I ve II          B) II ve III            C) III ve IV
  D) I, II ve IV    E) II, III ve IV

 4. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) I, II ve IV Bu soruda, tavuk ve horozlarda görülen gül ibiklik (G) ve balta ibiklilik (g) özellikleri ile uzun bacaklılık (U) ve kısa bacaklılık (u) özellikleri arasındaki baskınlık ilişkisi araştırılmaktadır. Verilen fenotiplere göre: I. gül ibik - kısa bacaklı tavuk: Bu tavuğun genotipi GG uu şeklinde olabilir, çünkü gül ibiklik (G) baskındır ve kısa bacaklılık (u) da baskındır. Ancak, GG UU şeklinde de olabilir, çünkü uzun bacaklılık (U) resesif olduğu için fenotipte belirginleşmez. II. gül ibik - uzun bacaklı horoz: Bu horozun genotipi GG UU şeklinde olabilir, çünkü gül ibiklik (G) baskındır ve uzun bacaklılık (U) da baskındır. Ancak, GG uu şeklinde de olabilir, çünkü kısa bacaklılık (u) resesif olduğu için fenotipte belirginleşmez. III. balta ibik - kısa bacaklı horoz: Bu horozun genotipi gg uu şeklinde olabilir, çünkü balta ibiklilik (g) resesif olduğu için fenotipte belirginleşmez ve kısa bacaklılık (u) baskındır. IV. balta ibik - uzun bacaklı tavuk: Bu tavuğun genotipi gg UU şeklinde olabilir, çünkü balta ibiklilik (g) resesif olduğu için fenotipte belirginleşmez ve uzun bacaklılık (U) baskındır. Sonuç olarak, I, II ve IV. fenotiplerin genotipleri kesin olarak bilinemez çünkü baskınlık ve resesiflik ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda farklı genotip kombinasyonları mümkün olabilir. 5. I. Yetiştirmenin kolay olması
  II. Bir mevsimde birkaç döl alınabilmesi
  III. Dışarıdan polen almaya uygun çiçek yapısının olmaması
  Bezelyelerin yukarıda verilen hangi özelliklere sahip olması, Mendel’in çalışmalarında başarılı olmasını sağlamıştır?

  A) Yalnız I        B) Yalnız II        C)  I, II ve III
  D) I ve II           E) Yalnız III

 6. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) I, II ve III olmalıdır. Bezelyelerin yetiştirmenin kolay olması, bir mevsimde birkaç döl alınabilmesi ve dışarıdan polen almaya uygun çiçek yapısının olmaması, Mendel'in çalışmalarında başarılı olmasını sağlamıştır. Bezelyelerin bu özellikleri, kontrol edilebilir ve tekrarlanabilir deneyler yapılmasını mümkün kılmış ve kalıtım yasalarını keşfetmesine yardımcı olmuştur. 7. Canlılarda bulunan karakterler ile ilgili;
  I. Bazı karakterlerin oluşumu sadece genler tarafından kontrol edilir.
  II. Bir insanda dış görünüşe yansıyan bazı karakterler çekinik alel ile kontrol edilebilir.
  III. Bazı karakterler gen ve çevrenin ortak etkileşimi sonucu oluşur.
  yukarıda verilen açıklamalardan hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I        B) Yalnız II        C)  I, II ve III
  D) I ve II           E) Yalnız III

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) I, II ve III. Soruda canlılardaki karakterlerle ilgili ifadeler verilmiştir. İfadeleri incelediğimizde: I. Bazı karakterlerin oluşumu sadece genler tarafından kontrol edilir. Bu doğrudur çünkü bazı karakterlerin oluşumu yalnızca genlerin etkisi altındadır. II. Bir insanda dış görünüşe yansıyan bazı karakterler çekinik alel ile kontrol edilebilir. Bu da doğrudur çünkü bazı karakterlerin belirgin hâle gelmesi için çekinik alellerin etkisi gereklidir. III. Bazı karakterler gen ve çevrenin ortak etkileşimi sonucu oluşur. Bu da doğrudur çünkü bazı karakterler hem genetik faktörlere hem de çevresel faktörlere bağlı olarak ortaya çıkar. Sonuç olarak, I, II ve III ifadelerinin hepsi doğrudur. 9. Bir canlıda oluşabilecek gamet çeşidini;
  I. Heterozigot karakter sayısı
  II. Krossing over olayınının gerçekleşmesi
  III. Homozigot karakterlerin bulunması
  verilenlerden hangileri artırıcı yönde etkiler?

  A) Yalnız I        B) Yalnız II        C)  I, II ve III
  D) I ve II           E) Yalnız III

 10. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D seçeneğidir: "I ve II". Yani, hem I. ifade doğru (heterozigot karakter sayısı gamet çeşitliliğini artırır) hem de II. ifade doğru (krossing over olayının gerçekleşmesi gamet çeşitliliğini artırır). Dolayısıyla, doğru cevap "D) I ve II" olacaktır. Soruda, gamet çeşitliliğini etkileyen faktörler verilmiştir. Heterozigot karakter sayısı arttıkça, farklı alellere sahip genlerin kombinasyonları da artar ve bu da gamet çeşitliliğini artırır. Krossing over olayı, genlerin birbirleriyle değişimini sağlayarak yeni kombinasyonlar oluşturur ve gamet çeşitliliğini artırır. Dolayısıyla, I ve II ifadeleri doğrudur. 11. Baskın özellikte olan sarı-düzgün tohumlu bezelyelerin her iki karakter açısından genotipini tek seferde tespit etmek için;
  I. Sarı, düzgün
  II. Sarı, buruşuk
  III. Yeşil, düzgün
  IV. Yeşil, buruşuk
  fenotipli bezelyelerden hangileriyle çaprazlanması gerekir?

  A) Yalnız I        B) Yalnız III        C) Yalnız IV
  D) I ve II           E) III ve IV

 12. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda, sarı-düzgün tohumlu bezelyelerin genotipini tek seferde tespit etmek için hangi fenotipli bezelyelerle çaprazlanması gerektiği sorulmaktadır. Verilen fenotiplere göre: I. Sarı, düzgün: GGRR II. Sarı, buruşuk: GGrr III. Yeşil, düzgün: ggRR IV. Yeşil, buruşuk: ggrr Sarı-düzgün tohumlu bezelyelerin genotipi GGRR olduğu belirtilmiştir. Bu genotipi tek seferde tespit etmek için sadece IV. seçenek olan "Yeşil, buruşuk" fenotipli bezelyelerle çaprazlanması gerekmektedir. Çünkü bu çaprazlama ile çıkan bezelyelerin genotipi GgRr olacak ve sarı-düzgün tohumlu bezelyelerin genotipine tek seferde ulaşılacaktır. 13. MM nn PP RR ss genotipli birey aşağıdakilerden hangisiyle çaprazlanırsa oluşan yavru birey tümüyle heterozigot genotipe sahip olur?

  A) MM nn PP RR ss    B) mm NN pp rr SS
  C) Mm Nn pp rr Ss      D) MM nn PP rr ss
  E) mm nn pp rr ss

 14. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B seçeneğidir: "mm NN pp rr SS". Bu seçenek, MM nn PP RR ss genotipli bireyin tümüyle heterozigot genotipe sahip yavruların oluşmasını sağlar. Diğer seçeneklerde homozigot genotipler bulunmaktadır, bu yüzden tümüyle heterozigot genotipe sahip yavrular elde edilemez. MM nn PP RR ss genotipli bir birey, her özelliğin homozigot şekilde (aynı alellere sahip) bulunduğu bir durumu ifade eder. Tümüyle heterozigot genotipe sahip yavrular elde etmek için, çaprazlama yaparken her bir özellik için homozigot olmayan yani farklı alellere sahip bireyler seçilmelidir. Seçeneklerden B seçeneği (mm NN pp rr SS), her özellik için farklı alellere sahip bireylerin bulunduğu bir durumu ifade eder. Bu çaprazlama sonucunda oluşacak yavrular tümüyle heterozigot genotipe sahip olacaktır. 15. Bezelyelerde mor çiçek (M) beyaz çiçeğe (m), sarı tohum (S), yeşil tohuma (s), yuvarlak tohum (Y), buruşuk tohuma (y) baskındır.
  Üç karakter açısından homozigot olan farklı iki bezelye çaprazlandığında F1 dölünün fenotipi dişi ebeveyn ile aynı oluyor.
  Buna göre çaprazlanan bireylerin ve F1’in genotipi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

  A) MMSSyy (Dişi) - MmssYY (Erkek) - MmssYY (F1)
  B) mmSsYy (Dişi) - Mmssyy (Erkek) - MmSsYy(F1)
  C) MMssyy (Dişi) -  MMssyy (Erkek) - MmSsyy(F1)
  D) MMSSYY (Dişi) - mmssyy (Erkek) - MmSsYy(F1)
  E) mmssYy (Dişi) - mmssyy (Erkek) - mmssyy(F1)

 16. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) MMSSYY (Dişi) - mmssyy (Erkek) - MmSsYy (F1) olmalıdır. Bu soruda, bezelyelerdeki farklı karakterlerin baskınlık durumları ve homozigotluk durumları göz önüne alınarak çaprazlama sonucunda F1 dölünün fenotipinin dişi ebeveyn ile aynı olmasını sağlayan genotiplerin belirlenmesi istenmektedir. Verilen bilgilere göre: Mor çiçek (M) baskındır, beyaz çiçek (m) ise resesiftir. Sarı tohum (S) baskındır, yeşil tohum (s) ise resesiftir. Yuvarlak tohum (Y) baskındır, buruşuk tohum (y) ise resesiftir. F1 dölünün fenotipinin dişi ebeveyn ile aynı olması, dişi ebeveynin homozigot olduğunu gösterir. Ayrıca, erkek ebeveynin resesif özelliklere sahip olduğunu ve F1 dölünün heterozigot olduğunu gösterir. Verilen seçeneklerden yalnızca D seçeneği, dişi ebeveynin homozigot olduğunu (MMSSYY) ve bu genotiplerle çaprazlandığında erkek ebeveynin resesif özelliklere sahip olduğunu (mmssyy) göstermektedir. Bu durumda, F1 dölü heterozigot olacak ve dişi ebeveynin fenotipi ile aynı olacaktır. 17. Fenotipi ABc olan canlının genotipi;
  I. AA BB cc
  II. Aa Bb cc
  III. Aa bb cc
  verilenlerden hangileri gibi olabilir?

  A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) Yalnız III
  D) I ve II           E) I, II ve III

 18. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) I ve II. Fenotipi ABc olan canlının genotipi, A ve B genlerinin homozigot (aynı alellere sahip) ve c geninin homozigot olmayan (farklı alellere sahip) olduğu bir durumu ifade eder. Seçeneklerden yalnızca I ve II seçenekleri bu durumu sağlamaktadır. I seçeneği, A ve B genlerinin homozigot olduğunu ve c geninin heterozigot olduğunu ifade eder. II seçeneği ise A ve B genlerinin heterozigot olduğunu ve c geninin homozigot olduğunu ifade eder. III seçeneği ise A ve B genlerinin heterozigot olduğu ve bb genotipinin bulunduğu bir durumu ifade etmektedir. Bu durum fenotip olarak ABc'yi açıklayabilir, ancak genotip olarak fenotipe uygun değildir. 19. Anneannesi kısmi renk körü olan Elif’in dedesi sağlıklıdır.
  Elif’in de sağlıklı olduğu bilindiğine göre;
  I. Annesi taşıyıcıdır.
  II. Babası kısmi renk körüdür.
  III. Doğacak erkek kardeşi sağlıklı olur.
  ifadelerinden hangilerinin doğruluğu kesindir?

  A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) Yalnız III
  D) I ve II           E) I, II ve III

 20. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) Yalnız I olmalıdır. Soru metninde Elif'in anneannesinin kısmi renk körü olduğu ve Elif'in sağlıklı olduğu belirtilmektedir. Buna göre, doğruluğu kesin olan ifadeleri bulmamız gerekiyor. I. Annesi taşıyıcıdır: Anneannesi kısmi renk körü olduğundan taşıyıcı olmalıdır. Dolayısıyla, bu ifade doğrudur. II. Babası kısmi renk körüdür: Babasının renk körü olup olmadığına dair herhangi bir bilgi verilmemiştir, bu yüzden kesin bir sonuca ulaşamayız. III. Doğacak erkek kardeşi sağlıklı olur: Soru metninde doğacak erkek kardeşin durumuyla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir. Dolayısıyla, bu ifade hakkında bir kesinlik yoktur. Sonuç olarak, sadece I ifadesinin doğruluğu kesindir. 21. AaBbccddEeFfGg genotine sahip birey kaç çeşit gamet oluşturabilir?

  A) 4    B) 8    C) 16    D) 32    E) 64

 22. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D seçeneğidir: 32. AaBbccddEeFfGg genotipine sahip bir bireyde 7 farklı gen lokusu bulunmaktadır. Her bir gen lokusu için iki farklı alel seçeneği olduğunda, her bir gen lokusu için 2^1=2 farklı kombinasyon oluşur. Bu durumda, 7 gen lokusu için her biri 2 farklı kombinasyon verdiğinde, toplamda 2^7=128 farklı genotip kombinasyonu oluşabilir. Ancak, soruda belirtilen AaBbccddEeFfGg genotipi zaten sabit olduğu için, bu genotipin kendisi de bir gamet olarak kabul edilir. Dolayısıyla, toplamda 128 farklı genotip kombinasyonu oluşur. 23. Ömer’in kan grubu O Rh+ tir. Ömer, biyoloji öğretmeninin istediği performans ödevini tamamlayarak aşağıdaki sonuçlara ulaşmıştır.
  I. Kız kardeşim A Rh- kan grubundandır.
  II. Erkek kardeşim AB Rh+ kan grubundandır.
  III. Annem AB Rh+, babam B Rh+ kan grubundandır.
  Bu sonuçlardan hangileri kesinlikle yanlıştır?

  A) Yalnız II        B) Yalnız III        C) I ve II
  D) I ve III           E) II ve III

 24. Cevap: B Açıklama:

  . Doğru cevap B) Yalnız III olmalıdır. I. Kız kardeşim A Rh- kan grubundandır: Ömer'in kan grubu O Rh+ olduğu belirtilmişken, kız kardeşinin A Rh- kan grubunda olduğu ifade edilmiştir. Bu durumda, kız kardeşinin kan grubunun yanlış olduğu sonucuna varılır. Dolayısıyla, I ifadesi kesinlikle yanlıştır. II. Erkek kardeşim AB Rh+ kan grubundandır: Erkek kardeşin kan grubu ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir, dolayısıyla III ifadesi hakkında bir kesinlik yoktur. III. Annem AB Rh+, babam B Rh+ kan grubundandır: Annenin AB Rh+ ve babanın B Rh+ kan grubuna sahip olduğu ifade edilmiştir. Bu ifade doğrudur. Sonuç olarak, yalnızca III ifadesi kesinlikle yanlıştır. 25. Sığırlarda kızıl kıl rengi beyaz kıl rengine eş baskındır. Heterozigot durumda sığırlarda demirkırı renk görülür.
  Demirkırı iki bireyin çaprazlamasından oluşabilecek renkler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  A) Demirkırı - Beyaz
  B) Beyaz - Siyah
  C) Kızıl - Demirkırı
  D) Kızıl - Demirkırı - Beyaz
  E) Beyaz - Siyah - Demirkırı

 26. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Kızıl - Demirkırı - Beyaz. Sığırlarda kızıl kıl rengi, beyaz kıl rengine eş baskındır, bu da demektir ki heterozigot (Aa) sığırlarda demirkırı renk görülür. Çaprazlama durumu için ebeveynlerin genotipleri şu şekildedir: Baba: Aa (Kızıl - Heterozigot) Anne: Aa (Kızıl - Heterozigot) Bu çaprazlamadan oluşan olası genotipler şunlardır: AA (Kızıl) Aa (Demirkırı - Heterozigot) aa (Beyaz) Dolayısıyla, çaprazlama sonucunda kızıl, demirkırı ve beyaz renkli bireyler doğru verilmiştir. 27. A b D genotipine sahip bir gamet oluşumuna neden olan eşey ana hücresinin genotipi
  I. AA BB DD
  II. Aa Bb Dd
  III. aa bb DD
  verilenlerden hangileri olamaz?

  A) Yalnız I        B) Yalnız III        C) I ve II
  D) I ve III          E) II ve III

 28. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun doğru cevabı D) I ve III olacaktır. Çünkü I seçeneği olan AA BB DD genotipi A b D genotipine sahip bir gameti oluşturabilirken, III seçeneği olan aa bb DD genotipi ise A b D genotipine sahip bir gameti oluşturamaz. Dolayısıyla, verilen seçenekler arasında I ve III seçenekleri olamaz. 29. İnsanlarda altı parmaklılık çekinik alel ile taşınan bir özelliktir.
  Buna göre altı parmaklı bir çocuğun ebeveynlerinin genotipi aşağıda verilenlerden hangisi olamaz?

  A) AA (  Anne)     aa ( Baba)
  B) Aa  ( Anne)      aa ( Baba)
  C) aa  ( Anne)      Aa ( Baba)
  D) Aa  ( Anne)      Aa ( Baba)
  E) aa   ( Anne)     aa ( Baba)

 30. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) AA (Anne) aa (Baba) Altı parmaklılık çekinik bir özelliktir, yani altı parmaklı olmak için her iki ebeveynin de bu özelliği taşıması gerekmektedir. Altı parmaklı bir çocuğun ebeveynlerinin genotipi incelendiğinde, çocuğun altı parmaklılık özelliğini taşıyan çekinik aleli (a) her iki ebeveynin de taşıyor olması gerekmektedir. A) AA (Anne) aa (Baba): Anne genotipi homozigot dominanttır, yani altı parmaklılık özelliğini taşımamaktadır. Bu nedenle altı parmaklı bir çocuğun ebeveynlerinin genotipi bu şekilde olamaz. Diğer seçenekler ise altı parmaklılık özelliğini taşıyan çekinik aleli (a) içermektedir, bu nedenle altı parmaklı bir çocuğun ebeveynlerinin genotipi olabilir. 31. biyoloji sorusu
  Tek karakter yönünde iki bireyin çaprazlanmasına bağlı olarak meydana gelen fenotip ve genotip çeşidi oranları grafikte verilmiştir. Buna göre çaprazlanan bu canlılar ile ilgili;
  I. Dişey birey bu karakter bakımından homozigot çekinik, erkek birey ise heterezigottur.
  II. Her iki bireyin de genotipi heterezigottur.
  III. Ekrek birey homozigot baskın, dişi birey ise heterezigottur.
  yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I        B) I ve II        C) I ve III
  D) II ve III         E) I, II ve III

 32. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) I ve III Grafikteki fenotip ve genotip oranlarına baktığımızda, çaprazlanan canlıların ilgili karakter açısından homozigot baskın bir erkek birey (AA) ve heterezigot bir dişi birey (Aa) olduğunu söyleyebiliriz. I. ifade doğrudur çünkü erkek birey homozigot baskın (AA) ve dişi birey heterezigottur (Aa). II. ifade yanlıştır çünkü her iki bireyin de genotipi heterezigot değildir. III. ifade doğrudur çünkü erkek birey homozigot baskın (AA) ve dişi birey heterezigottur (Aa). 33. 10.sınıf biyoloji
  İnsanlarda üç farklı üzellikle ilgili fenotipler yukarıdaki tabloda verilmiştir.
  Buna göre siyah saçlı, dil yuvarlayamayan ve mavi gözlü bir birey aşağıdaki verilen genotiplerden hangisine sahip olabilir?

  A) SSDdkk               B) SsddKK
  C) Ssddkk                D) ssddkk
  E) SSddKk

 34. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) Ssddkk olacaktır. Çünkü siyah saçlı olmak için "S" alelinin homozigot (baskın) veya heterozigot olması yeterlidir. Dil yuvarlayamamak için "dd" genotipi gerekmektedir. Mavi gözlü olmak için ise "kk" genotipi gereklidir. Dolayısıyla, verilen fenotiplere uygun olarak siyah saçlı, dil yuvarlayamayan ve mavi gözlü bir bireyin Ssddkk genotipi olabilir. 35. biyoloji sorusu
  İİnsanda kahverengi göz, mavi göz rengine baskındır. Homozigot kahverengi gözlü bir erkekle fenotipi bilinmeyen bir kadının evliliğinden, kahverengi gözlü çocuk dünyaya geliyor.
  Buna göre annenin fenotipi ve genotipi verilenlerden hangileri olabilir?

  A) Yalnız I        B) I, II ve III         C) I ve II
  D) II ve III         E) Yalnız II

 36. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B seçeneğidir: I, II ve III. Annenin fenotipi ve genotipi belirsiz olduğu için, kahverengi gözlü bir çocuğun doğması her üç seçenekte de mümkündür. Bu seçeneklerde annenin kahverengi gözlü olabileceği ve kahverengi göz genotipi (BB veya Bb) taşıyabileceği belirtilmektedir. Dolayısıyla, annenin fenotipinin ve genotipinin belirsiz olduğu durumda, bu seçeneklerin hepsi olası senaryoları içermektedir. 37. biyoloji sorusu 10.sınıf
  Domates bitkisinden kırmızı meyva ( A ) sayı meyveye ( a ) baskındır. Tüysüzlük (T) tüylülüğe (t) baskındır.
  Buna göre verilen Punnett karesinde numaralı bireylerin fenotipi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) I. → Kırmızı - tüylü
  B) II. → Kırmızı-tüysüz
  C) III.→ Kırmızı-tüysüz
  D) IV.→ Sarı - tüysüz
  E) V. → Sarı - tüylü

 38. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A) I. → Kırmızı - tüylü olarak olmalıdır. Punnett karesine bakıldığında, I. numaralı bireyin fenotipi "Kırmızı-tüylü" olacaktır. Bu bireyin genotipi AA-Tt şeklindedir, yani kırmızı meyva geni baskın, tüysüzlük geni çekiniktir. Diğer seçeneklerde verilen fenotipler doğru şekilde eşleşmektedir: II. numaralı birey: Kırmızı-tüysüz (AAtt) III. numaralı birey: Kırmızı-tüysüz (AAtt) IV. numaralı birey: Sarı-tüysüz (aatt) V. numaralı birey: Sarı-tüylü (Aatt) 39. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  [......] Hava kirliliği insan sağlığını olumsuz etkiler.
  [......] Malthus’un hipotezine göre populasyonun dengesi ancak iç faktörlerle sağlanır.
  [......] Havadaki kullanılamaz azotun bitkilerin
  kullanabileceği hale getirilmesi olayına Nitrifikasyon denir.
  [......] Kendi besinini kendi üreten canlılara heteretrof canlılar denir.
  [......] Fosfor döngüsü sadece kara ve suda gerçekleşir. Atmosferde bu döngü bulunmaz.
  [......] Klimaks dengede bir flora ya da faunayı ifade eder.

 40. Cevap:

  [D] Hava kirliliği insan sağlığını olumsuz etkiler.

  [Y] Malthus’un hipotezine göre populasyonun dengesi ancak iç faktörlerle sağlanır.

  [D] Havadaki kullanılamaz azotun bitkilerin kullanabileceği hale getirilmesi olayına Nitrifikasyon denir.

  [Y] Kendi besinini kendi üreten canlılara heteretrof canlılar denir.

  [Y] Fosfor döngüsü sadece kara ve suda gerçekleşir. Atmosferde bu döngü bulunmaz.

  [Y] Klimaks dengede bir flora ya da faunayı ifade eder.

  Açıklama: 41. Aşağıda verilen boşlukları uygun tanımlarla doldurunuz.

  a. İnsanların yanlış faaliyetleri sonucu havadaki karbondioksit miktarının artması, gündüz yeryüzüne gelen güneş ışınlarının bir kısmının geriye yansımasını önleyeceğinden, dünyanın sıcaklığının da 3 – 4 derece  artmasına neden olmaktadır. ………………………………. Adı verilen bu olay yeryüzündeki iklimi etkilemektedir. Ayrıca kutuplardaki buzulların erimesine de neden olabileceği düşünülmektedir.
  b. Canlıların yaşamını etkileyen cansız etmenler; 1)……………………. 2)…………………… 3)…..………………..  4)…………………………………..  5)…………………… ve 6) PH’ tır.
  c. Radyasyondan korunmak için yapılması gerekenlerden biride; ……………………………  …………………… ………………………… …………………’dir.
  d. Evsel atıklardan, endüstriyel atıklardan ve tarımsal gübrelerden sulara bol miktarda azot ve fosfor bileşikleri geçer.Bu bileşiklerde sudaki bitkisel yaşam için gübreleme etkisi yapar.Bu durumda bitki ve bazı alg türlerinin üremesi hızlanır.Sular yeşil ve bulanık bir renk alır.Bu olaya ………………………………… denir.
  e.  Belirli şartlar altında bir ekosistemde yada habitatta, yaşayan bir türe ait bulunabilecek en yüksek birey sayısı  o popülasyonun ………………………………  dir.
  f. Gözümüzle göremediğimiz mikroorganizmaların beslenme,üreme gibi yaşam şekillerini inceleyen bilim dalına ………….………………  adı verilir.
  g. Köpek balığına tutunarak onunla taşınan küçük bir balık(Echeneis),köpek balığına herhangi bir zarar vermez ve yarar da sağlamaz.Köpek balığının yiyecek artıkları ile beslenerek kendisine yarar sağlar.Köpek balığı ile Echeneis balığı arasındaki bu yaşam şekline……………………  adı verilir

 42. Cevap:

  a. Küresel Isınma: İnsan aktiviteleri sonucu atmosferdeki karbondioksit miktarının artması, güneş ışınlarının yeryüzüne geri yansımasını engelleyerek dünyanın sıcaklığının artmasına yol açar. Bu durum, iklim değişikliklerine ve buzulların erimesine neden olabilir.

  b. Cansız Etmenler: Canlıların yaşamını etkileyen cansız etmenler şunlardır: 1) İklim, 2) Toprak, 3) Su, 4) Işık, 5) Rüzgar ve 6) pH. Bu faktörler organizmaların yaşam alanlarını ve hayatta kalma yeteneklerini etkiler.

  c. Radyasyondan Korunma: Radyasyondan korunmak için yapılması gerekenler arasında; maruz kalınan alanın uzaklaşılması, koruyucu giysiler kullanma, kurşun ya da beton gibi radyasyonu engelleyen malzemelerden yapılmış barikatlar kullanma yer alır.

  d. Eutrofikasyon: Evsel atıklar, endüstriyel atıklar ve tarımsal gübreler su kaynaklarına azot ve fosfor bileşiklerinin fazla miktarda geçmesine neden olur. Bu bileşikler, suya döküldüğünde sucul bitkilerin aşırı üremesine yol açar. Bu durum suların yeşil ve bulanık bir renk almasına neden olan eutrofikasyon olarak adlandırılır.

  e. Taşıma Kapasitesi: Belirli bir ekosistem veya habitat altında, bir türe ait olabilecek en yüksek birey sayısı o popülasyonun taşıma kapasitesidir. Bu, ekosistemin kaynakları, yaşam alanı ve diğer faktörler tarafından belirlenir.

  f. Mikrobiyoloji: Gözle görülemeyen mikroorganizmaların beslenme, üreme ve diğer yaşam şekillerini inceleyen bilim dalına mikrobiyoloji denir.

  g. Komensalizm: Echeneis balığı, köpek balığına yapışarak onunla birlikte hareket eden küçük bir balıktır. Bu ilişkide Echeneis balığı, köpek balığına zarar vermezken onun yiyecek artıklarıyla beslenir. Bu tür yaşam şekline komensalizm adı verilir.

  Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 10.Sınıf Biyoloji1.Dönem 2.Yazılı (TEST) Detayları

2022-2023 10.Sınıf Biyoloji1.Dönem 2.Yazılı (TEST) 6 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 28 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 10.Sınıf Biyoloji1.Dönem 2.Yazılı (TEST) Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 10.Sınıf Biyoloji1.Dönem 2.Yazılı (TEST) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 10.Sınıf Biyoloji1.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma


2022-2023 10.Sınıf Biyoloji1.Dönem 2.Yazılı (TEST) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÜREME
  1. Büyüme Ve Gelişme
  2. Mayoz Ve Eşeyli Üreme

Ayrıca 2022-2023 10.sınıf biyoloji dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır

Hermafrodit canlıların üreme özelliklerini ve çeşitlilik stratejilerini anlamak.

Bu soru, genotip ve fenotip arasındaki ilişkiyi anlamak, baskınlık ve resesiflik kavramlarını kavramak ve fenotiplerden genotipleri tahmin etme becerisini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Bu soru, Mendel'in kalıtım yasalarını anlamak için bezelyeleri neden tercih ettiğini anlamak ve deneysel çalışmalarda önemli faktörlerin neler olduğunu anlamak için öğrencilere bir farkındalık sağlar.

Canlıların karakterlerini ve özelliklerini genetik faktörler ve çevresel etkileşimlerin nasıl belirlediğini anlamak.

Gamet çeşitliliğini etkileyen faktörleri anlamak ve heterozigot karakter sayısı ile krossing over olayının gamet çeşitliliğini artırdığını bilmek.

Bu soru, Mendel'in kalıtım yasalarını anlamak için çaprazlama yöntemini kullanmayı ve fenotiplerden genotipleri tahmin etme becerisini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Genetik çaprazlamaların heterozigot genotip oluşumunu nasıl etkilediğini anlamak ve homozigot ve heterozigot genotipler arasındaki farkı bilmek.

Bu soru, Mendel'in kalıtım yasalarını anlamak için genotip ve fenotiplerin ilişkisini ve homozigotluk ile heterozigotluğun sonuçlarını öğrencilere kavratmayı hedeflemektedir.

Fenotip ve genotip arasındaki ilişkiyi anlamak ve fenotipi bilinen bir canlının olası genotiplerini belirleyebilmek.

Bu soru, genetik geçişin anlaşılması ve taşıyıcı olma kavramının anlaşılması için öğrencilere renk körlüğü örneği üzerinden bilgi sağlamayı hedeflemektedir.

Genetik kavramlarının anlaşılması, genotip kombinasyonlarının hesaplanması ve gamet oluşumunun anlaşılması.

Bu soru, kan gruplarının genetik geçişi ve uyumunu anlama yeteneğini ölçmektedir.

Genetik kalıtım prensiplerini anlama ve çaprazlama sonuçlarına göre genotip ve fenotipleri belirleme.

Genotip ve alel kombinasyonlarını anlama, genotiplerin gamet oluşumuna etkisini anlama ve uyumsuzlukları tanıma.

Bu soru, kalıtım prensiplerini anlama ve genotip-fenotip ilişkisini kavrama yeteneğini ölçmektedir.

Bu soru, genetik kalıtım konusunda fenotip ve genotip oranlarını yorumlama becerisini ölçmektedir.

Genotip ve fenotip ilişkisini anlama, genotiplerin belirli özellikleri nasıl kontrol ettiğini anlama ve genetik kombinasyonları analiz etme becerisi.

Genotip ve fenotip ilişkisini anlama, genetik geçişin nasıl gerçekleştiğini anlama ve çaprazlama sonucunda ortaya çıkabilecek fenotipleri tahmin etme becerisi.

Bu soru, genetik kalıtımın Punnett karesi ile gösterilmesini ve fenotip tahmin etme becerisini ölçmektedir.

Doğru ve yanlış ifadeleri ayırt etme becerisi, biyolojik kavramları anlama ve doğal süreçlerle ilgili temel bilgiye sahip olma.

Bu soru, çevre bilinci, ekosistem ilişkileri ve bilimsel terimleri anlama becerisini ölçmektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 10.Sınıf Biyoloji1.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2022-2023 10.Sınıf Biyoloji1.Dönem 2.Yazılı (TEST) Testi İstatistikleri

Bu sınav 19 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 46 kere doğru, 78 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 10.Sınıf Biyoloji1.Dönem 2.Yazılı (TEST) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 10.Sınıf Biyoloji1.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 10.Sınıf Biyoloji1.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 10.Sınıf Biyoloji1.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.