2022-2023 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı (TEST)

2022-2023 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) CEVAPLARI

 1. Düşünme ve hareket işleminin paralel olarak yürütüldüğü kontrol yöntemi aşağıdakilerdn hangisidir?

  A) Davranışsal (Behavioral) Kontrol
  B) Tepkisel (Reactive) Kontrol
  C) Karma (Hibrit) Kontrol
  D) Bilincli (Deliberative) Kontrol
  E) Olasılıksal Kontro

 2. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) Karma (Hibrit) Kontrol'dür. Düşünme ve hareket işleminin paralel olarak yürütüldüğü kontrol yöntemi, karma (hibrit) kontrol olarak adlandırılır. Karma kontrol, hem bilinçli (deliberative) hem de davranışsal (behavioral) kontrolün bir kombinasyonunu içerir. Bilinçli kontrol, düşünme, planlama ve değerlendirme süreçlerini içeren daha analitik bir yaklaşımdır. Davranışsal kontrol ise daha otomatik, refleksif ve önceden öğrenilmiş kalıplara dayalıdır. Karma kontrol, eylemler ve hareketler arasında uyum sağlamak için hem bilinçli düşünme süreçlerini hem de daha otomatik tepkileri kullanır. 3. Robotun çalışmakta olduğu çevrenin değişmediği sabit durumlar (örneğin endüstriyel robotlar) için oldukça uygun olan robot mimarisiaşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hiyerarşik Mimari          B) Tepkisel Mimari
  C) Karma Mimari              D) Davranışsal Mimari
  E) Olasılıksal Robotik

 4. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Hiyerarşik Mimari"dir. Soruda, robotun çalışmakta olduğu çevrenin değişmediği sabit durumlar için uygun olan robot mimarisi hangisidir sorulmaktadır. Bu durumda, hiyerarşik mimari en uygun seçenektir. Hiyerarşik mimaride, robotun kontrol sistemi, bir dizi hiyerarşik katman veya modülden oluşur. Bu katmanlar, görevleri ve işlevleri açısından düzenlenir ve belirli bir düzende işbirliği yaparlar. Bu tip mimari, belirli ve önceden tanımlanmış görevlerin olduğu ortamlarda, programlama ve kontrolün kolay bir şekilde yapılabildiği endüstriyel robotlar gibi durumlar için uygun olabilir. 5. Çeşitli robot mimarilerin ortaya çıkmasının nedenini aşağıda verilen görüşlerden hangisi daha güçlü olarak açıklamaktadır?

  A) Robot mimarileri robot kontrol yontemlerindeki farklılıklardan ortaya cıkmıştır.
  B) Belirli donemlerde belirli mimarilere sahip robotların uretilmesi sonucu ortaya cıkmıştır.
  C) Robotik anlama (Sense-algılama), planlama (Plan) ve hareket etme (Act-eylem) arasındaki ilişkilerin yorumlanma şeklinden ortaya cıkmıştır.
  D) Robotik algılayıcılar tarafından uretilen bilişsel verilerin robotik sistem tarafından işlenmesindeki ve değerlendirilmesindeki farklardan ortaya cıkmıştır.
  E) Robotların işlem yapma yeteneği, işlemin sonucunu belirleme yeteneği ve karar verme yeteneği arasındaki farklılıklardan ortaya cıkmıştır.

 6. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) Robotik anlama (Sense-algılama), planlama (Plan) ve hareket etme (Act-eylem) arasındaki ilişkilerin yorumlanma şeklinden ortaya çıkmıştır" olarak belirlenmiştir. Soruda, çeşitli robot mimarilerin ortaya çıkmasının nedeni sorulmaktadır. Bu bağlamda, robotik anlama, planlama ve hareket etme arasındaki ilişkilerin yorumlanma şekli daha güçlü bir açıklama olarak kabul edilmektedir. Robot mimarileri, robotik sistemlerin algılama, planlama ve hareket etme yetenekleri arasındaki ilişkilerin nasıl yorumlandığına bağlı olarak farklılaşabilir. Her bir mimari, bu ilişkilerin farklı bir şekilde düzenlendiği ve yönlendirildiği bir yaklaşım sunar. 7. Sabit robotlar, sürekli tekrarlayan görevlerini pozisyonlarını değiştirmeden yapan robotlar için aşağıdaki ifadelerden hangisi  yanlıştır?

  A) Sabit robotların temeli bulundukları yuzeye sabitlenmiştir.
  B) Sabit robotların kolları hareket halindedir.
  C) Sabit robotların robotik sistemi değişik robotik parcalara dağıtılmış robot sistemleridir.
  D) Silindirik robotlar, kuresel robotlar, SCARA robotlar, belden robotlar (robotik kollar) ve paralel sabit robotlar gurubuna girmektedir.
  E) Coğu sabit robotlar sanayi ortamlarında imalat ve montaj sektorunde calışmaktadır

 8. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap "C) Sabit robotların robotik sistemi değişik robotik parçalara dağıtılmış robot sistemleridir." olmalıdır. Sabit robotlar, genellikle belirli bir konumda çalışan ve görevlerini tekrarlayan robotlardır. Bu tür robotların temeli genellikle sabitlenmiştir, yani hareket etmezler. Kolları da genellikle hareket etmeyen sabit bir konumda bulunur. Ancak, sabit robotların robotik sistemi farklı robotik parçalara dağıtılmış bir sistem olabilir. Bu, farklı parçaların belirli görevleri yerine getirmek için bir araya getirildiği ve koordineli bir şekilde çalıştığı anlamına gelir. Bu nedenle, "C) Sabit robotların robotik sistemi değişik robotik parçalara dağıtılmış robot sistemleridir." ifadesi doğru cevaptır. 9. Kavrama, kaldırma, boyama, resim çizme veya yazma gibi değişik işlemler için kullanılabilir eğitsel robot türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Duşuk maliyetli programlanabilir robotik kol setleri
  B) Duşuk maliyetli minimum ozelliklerde mobil robot
  tasarım kitleri
  C) Acık kaynaklı duşuk maliyetli mobil robot platformları
  D) Blok (LEGO Benzeri) tabanlı robot montaj setleri
  E) Moduler eğitsel robot kitleri

 10. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Düşük maliyetli programlanabilir robotik kol setleri. Düşük maliyetli programlanabilir robotik kol setleri, kavrama, kaldırma, boyama, resim çizme veya yazma gibi değişik işlemler için kullanılabilir eğitsel robot türüdür. Bu robotik kol setleri genellikle programlanabilir ve özelleştirilebilir özelliklere sahiptir. Bu sayede farklı işlemler için programlanabilir ve uygun aparatlarla donatılarak kullanılabilir. Kullanıcılar, bu robotik kolları farklı işlemler için programlayarak ve gerektiğinde aparatları ekleyerek veya değiştirerek istedikleri işi gerçekleştirebilirler. 11. Öğrencilerin farklı parçaları bir araya getirerek farklı yapıda robotlar ortaya çıkarabilmeleri için hangi tür eğitsel robota ihtiyacı bulunmaktadır?

  A) Duşuk maliyetli programlanabilir robotik kol setleri
  B) Moduler eğitsel robot kitleri
  C) Acık kaynaklı duşuk maliyetli mobil robot platformları
  D) Blok (LEGO Benzeri) tabanlı robot montaj setleri
  E) Duşuk maliyetli minimum ozelliklerde mobil robot tasarım kitleri

 12. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Moduler eğitsel robot kitleri. Öğrencilerin farklı parçaları bir araya getirerek farklı yapıda robotlar oluşturabilmeleri için modüler eğitsel robot kitlerine ihtiyaç vardır. Bu kitler, öğrencilere çeşitli parçaların birleştirilmesiyle farklı robot yapıları oluşturma imkanı sağlar. Parçalar genellikle birbirine uyumlu ve bağlantıya uygun şekilde tasarlanmıştır, böylece öğrenciler farklı kombinasyonlar deneyebilir ve kendi tasarımlarını yapabilirler. Modüler eğitsel robot kitleri, öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanarak robotik konseptleri ve mühendislik becerilerini geliştirmelerine olanak tanır. 13. Düzgün olmayan yüzeylerde hızlıca hareket etmesi için geliştirilen bir robot için uygun hareket/eylem bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tekerlek        B) İki ayak    C) İkiden fazla ayak
  D) Palet              E) Kanat

 14. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Palet'tir. - Düzgün olmayan yüzeylerde hızlıca hareket etmek için geliştirilen bir robot için en uygun hareket/eylem bileşeni "palet"tir. - Paletler, yüzeyde daha iyi tutunma sağlayan ve engelleri aşma yeteneği olan bir hareket mekanizmasıdır. - Paletli robotlar, zorlu arazi koşullarında, çamurlu veya kaygan yüzeylerde daha iyi performans gösterebilir ve istikrarlı bir hareket sağlayabilir. 15. Eğitsel robotta kullanılan mekanik bileşenler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Mekanik bileşenleri olmayan robot yapmak imkansızdır.
  B) Mekanik bileşenler robotun bir butun olmasını sağlar.
  C) Mekanik bileşenler sağlam robotlar yapmak icin gereklidir.
  D) Mekanik bileşenler sayesinde moduler robotlar geliştirilebilmektedir.
  E) Mekanik bileşenler metal, plastik veya ağac gibi materyallerden meydana gelebilir.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Mekanik bileşenler sağlam robotlar yapmak için gereklidir. Mekanik bileşenler, eğitsel robotların yapısal dayanıklılığını sağlamak ve robotun sağlam bir şekilde çalışmasını sağlamak için gereklidir. Mekanik bileşenler, robotun parçalarını birleştirerek bir bütün oluşturur ve bu şekilde sağlam bir robot yapısı elde edilir. Mekanik bileşenlerin kaliteli ve sağlam malzemelerden üretilmesi, robotun dayanıklılığını artırır ve istenilen işlevleri yerine getirmesini sağlar. 17. Motorun devir hızını azaltarak daha yüksek tork elde etmeyi gerektiren uygulamalar için hangi motor türü tercih edilmelidir?

  A) Fırcalı motor                 B) Fırcasız motor
  C) Servo motor                 D) Enkoderli motor
  E) Reduktorlu motor

 18. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E) Redüktörlü motor olmalıdır. Redüktörlü motorlar, motorun devir hızını azaltarak daha yüksek tork elde etmeyi sağlayan motorlardır. Redüktör, motor miline bağlanarak motorun yüksek devir hızını düşük devirli yüksek torka dönüştürür. Bu tür motorlar, özellikle yüksek tork gerektiren uygulamalarda tercih edilirler. - Fırçalı motorlar ve fırçasız motorlar arasındaki temel fark, motorun içinde fırça adı verilen bir parçanın olup olmamasıdır. Fırçasız motorlar, daha verimli ve daha az bakım gerektiren bir seçenek olmasına rağmen redüktörlü motorlarla ilgisi yoktur. - Servo motorlar, hassas pozisyon kontrolü sağlamak için kullanılırken, enkoderli motorlar da dönme hareketini ve konumunu izlemek için kullanılır. Ancak, her ikisi de redüktörlü motorlarla aynı kategoride değildir. - Redüktörlü motorlar, düşük devir hızında yüksek tork sağlamak için kullanılır ve bu özellikleri sayesinde çeşitli endüstriyel ve otomasyon uygulamalarında tercih edilirler. 19. Aşağıdakilerden hangisi hareket kontrolü yapılabilen (dönüş yönü, mekaniksel konum, hız veya ivme gibi parametrelerin kontrol edilebildiği) motor çeşididir?

  A) Fırcasız motor            B) Step motor
  C) Enkoderli motor         D) Servo motor
  E) Reduktorlu motor

 20. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Servo motor. Hareket kontrolü yapılabilen motor çeşitlerinden biri servo motordur. Servo motorlar, dönüş yönü, mekaniksel konum, hız ve ivme gibi parametrelerin kontrol edilebildiği motorlardır. Bu özellikler, servo motorların hassas hareket kontrolü gerektiren uygulamalarda sıkça kullanılmasını sağlar. Servo motorlar genellikle geri besleme sistemleriyle birlikte kullanılır ve önceden belirlenen bir hedef konum veya hareket profili doğrultusunda çalışabilirler. Diğer seçenekler olan fırçasız motor, step motor, enkoderli motor ve redüktörlü motorlar da farklı özelliklere sahip olmasına rağmen servo motorlar kadar geniş hareket kontrolü sağlayamazlar. 21. Aşağıdaki algılayıcıların hangisi mikrodenetleyici kartların haberleşmesi için kullanılan standart protokollerden biridir?

  A) USB        B) UART        C) Seri
  D) I2C          E) Paralel

 22. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) I2C olmalıdır. I2C (Inter-Integrated Circuit), mikrodenetleyici kartların haberleşmesi için kullanılan standart bir seri haberleşme protokolüdür. - USB (Universal Serial Bus), bilgisayarlar ve diğer cihazlar arasında veri iletimi sağlayan bir haberleşme standardıdır, ancak mikrodenetleyici kartların haberleşmesi için genellikle tercih edilen bir protokol değildir. - UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter), seri haberleşme protokollerinden biridir ve mikrodenetleyici kartlar arasında veri iletimini sağlar. Ancak, bu soruda belirtilen standart protokollerden biri olarak geçmemektedir. - Seri haberleşme, verilerin ardışık olarak iletilmesini sağlayan bir iletişim yöntemidir, ancak belirli bir protokolü ifade etmez. - I2C (Inter-Integrated Circuit), mikrodenetleyici kartların haberleşmesi için sıklıkla kullanılan bir seri haberleşme protokolüdür. Birden fazla cihazın tek bir veri yolunu paylaşarak iletişim kurmasını sağlar. - Paralel haberleşme, birden fazla veri bitinin aynı anda iletilmesini sağlayan bir iletişim yöntemidir, ancak mikrodenetleyici kartların haberleşmesi için genellikle tercih edilen bir protokol değildir. 23. ikrodenetleyicilerde aşağıdaki bileşenlerden hangisi yer almaz?

  A) I/O (İnput – Output-Seri Giriş ve Cıkış Birimleri)
  B) GUI (Grafiksel Kulanıcı Arayuzu)
  C) ROM (Read Only Memory-Sadece Okunabilir Bellek)
  D) RAM (Random Access Memory-Rastgele Erişimli Bellek)
  E) SPI (Serial Peripheral Interface-Seri Cevresel Arayuz)

 24. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevabı B) GUI (Grafiksel Kullanıcı Arayüzü) olacaktır. Mikrodenetleyiciler, genellikle küçük boyutları ve sınırlı kaynakları nedeniyle grafiksel kullanıcı arayüzlerini desteklemezler. Mikrodenetleyicilerde, I/O (Giriş/Çıkış), ROM (Sadece Okunabilir Bellek), RAM (Rastgele Erişimli Bellek) ve SPI (Seri Periferik Arayüz) gibi bileşenler bulunabilir. Mikrodenetleyicilerin temel işlevi, düşük seviyeli kontrol ve veri işleme sağlamaktır. GUI gibi görsel arayüz bileşenleri daha çok bilgisayar sistemlerinde veya daha gelişmiş mikroişlemcilerde bulunur. 25. Robot için gerekli elektronik bileşenlerin tamamını veya önemli bir kısmını karşılayarak robot yapımını kolaylaştıran kart türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Robot kontrol kartı             B) Mikrobilgisayar kartı
  C) Mikroprogramlayıcı kart    D) Mikrodenetleyici kart
  E) Kalkan (Shields) kart

 26. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Robot kontrol kartı olmalıdır. Robot kontrol kartları, robot yapımını kolaylaştırmak için gerekli olan elektronik bileşenlerin tamamını veya önemli bir kısmını içeren kartlardır. Bu kartlar, genellikle mikrodenetleyiciler, sensörler, aktüatörler ve iletişim arabirimleri gibi bileşenleri barındırır. Robot kontrol kartları, robotun hareketini kontrol etmek, sensörlerden gelen verileri işlemek ve dış dünyayla iletişim kurmak için kullanılır. 27. Arduino geliştirme kartına enerji verildiği ilk anda sadece 1 kere çalışan alt programın adı nedir?

  A) begin()     B) setup()     C) start()
  D) loop()       E) for()

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) setup() şeklindedir. Arduino geliştirme kartına enerji verildiği ilk anda sadece bir kez çalışan alt program setup() olarak adlandırılır. setup() fonksiyonu, Arduino kartının başlangıç ayarlarını yapmak için kullanılır ve genellikle pin modları, seri haberleşme hızı vb. gibi başlangıç değerlerini belirlemek için kullanılır. Bu fonksiyon, setup() yazıldıktan sonra sadece bir kez çalışır ve ardından programın ana döngüsü olan loop() fonksiyonu devreye girer. 29. Aşağıdaki bekletme komutlarından hangisi arduino programının 1,5 saniye gecikmesine yol açar?

  A) delay(1.5);              B) delay(0.15);
  C) delay(1500);           D) delay(1.50);
  E) delay(150);

 30. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) delay(1500); şeklindedir. Arduino programında delay() fonksiyonu, belirtilen süre kadar bekletme yapar. Bekletme süresi milisaniye cinsinden ifade edilir. Dolayısıyla, delay(1500); ifadesi 1.5 saniye (1500 milisaniye) bekletme yapar. 31. Aşağıdaki döngü komutlarından hangisinin yazımı doğrudur?

  A) for (pin=0; pin<=13; pin++)
  B) for (pin=0, pin<=13, pin++)
  C) for (pin=0, pin<=13, pin=pin+1)
  D) for {pin=0; pin<=13; pin++}
  E) for {pin=0; pin<=13; pin**pin}

 32. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) int sure=100; şeklindedir. Arduino C programında değişkenler tanımlanırken, tip belirtilerek ve başlangıç değeri atanarak tanımlanır. Doğru tanımlama şekli ise "int" veri tipini kullanarak "sure" adında bir değişkeni başlangıç değeri 100 olarak tanımlamaktır. 33. Aşağıda for() döngüsü için söylenenlerden hangisi yanlıştır?

  A) Diğer şıkların hepsi yanlıştır
  B) Başlangıç ve bitiş değeri belli işlerin yapılması için kullanılır
  C) Bir şarta bağlı olarak tekrarlanması gereken işlerin yerine getirilmesinde kullanılır.
  D) Belli sayıda tekrar eden işlerin yaptırılması için kullanılır
  E) Şart koşul komutu olarak kullanılır

 34. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Diğer şıkların hepsi yanlıştır şeklindedir. For() döngüsü, başlangıç değeri, bitiş değeri ve artış miktarı belirtilerek belirli bir sayıda tekrarlanması gereken işlerin yapılmasında kullanılır. Şart koşul komutu olarak kullanılmaz ve bir şarta bağlı olarak tekrarlanması gereken işlerin yerine getirilmesinde de kullanılmaz. 35. Arduino’nun bir I/O pinini çıkış olarak ayarlamak için hangi ifade kullanılır?

  A) INPUT
  B) OUTPUT
  C) INPUT_PULLUP
  D) INPUT_PULLDOWN
  E) OUTPUT_SETUP

 36. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) OUTPUT şeklindedir. Bir Arduino'nun bir I/O pinini çıkış olarak ayarlamak için "pinMode()" fonksiyonu kullanılır ve bu fonksiyona OUTPUT parametresi verilerek pin çıkış olarak ayarlanır. 37. Arduino Uno geliştirme kartında lehimli kaç adet Gnd pini mevcuttur?

  A) 1     B) 2     C) 3     D) 4    E) 5

 38. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C) 3 olmalıdır. Arduino Uno geliştirme kartında üç adet lehimli Gnd (Ground) pini bulunur. Gnd pinleri, topraklama için kullanılır ve genellikle diğer elektronik bileşenlerin negatif güç veya sinyal bağlantıları için kullanılır. Bu pinler, Arduino'nun diğer bileşenlerle düzgün bir şekilde iletişim kurmasını ve elektriksel bağlantıyı sağlamasını sağlar. Arduino Uno kartının üzerindeki Gnd pinleri, genellikle yerleşik olarak sağlanır ve kullanıcıların harici bir bağlantı yapmadan kolayca erişebilmesi için tasarlanmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   sudenur
27 Aralık 2022

CEVAPALRINI NERDEN BULABİRİM


   mustafa
27 Aralık 2022

Cevap anahtarı için 2022-2023 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) cevap anahtarını görmek için tıklayın linkine tıklamanız yeterli


2022-2023 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) Detayları

2022-2023 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) 38 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 2022-2023 10.sınıf bilgisayar bilimi dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır

Bu soru, farklı kontrol yöntemlerinin anlaşılmasını ve karma kontrolün düşünme ve hareket süreçlerini birleştiren bir yöntem olduğunu kavramayı ölçmektedir.

Bu sorunun çözümüyle, farklı robot mimarilerini tanıma ve belirli bir duruma uygun olan mimariyi seçme becerisini kazanabiliriz.

Bu sorunun çözümüyle, robot mimarilerinin temelinde robotik anlama, planlama ve hareket etme arasındaki ilişkilerin nasıl yorumlandığı ve düzenlendiği olduğunu anlamış oluruz.

Bu sorunun çözümüyle, sabit robotların genellikle sabitlenmiş bir konumda çalıştığını ve görevlerini tekrarlayabildiğini anlamış oluruz

Bu sorunun çözümüyle, düşük maliyetli programlanabilir robotik kol setlerinin kavrama, kaldırma, boyama, resim çizme veya yazma gibi işlemler için kullanılabileceğini ve bu robotların programlanabilir ve özelleştirilebilir özelliklere sahip olduğunu anlamış oluruz.

Bu sorunun çözümüyle, modüler eğitsel robot kitlerinin öğrencilerin farklı parçaları bir araya getirerek farklı yapıda robotlar oluşturmalarına olanak sağladığını ve yaratıcılık ile mühendislik becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunduğunu anlamış oluruz.

Bu soru, farklı hareket/eylem bileşenlerinin farklı yüzeylerde kullanılabilirliğini anlamayı ve düzgün olmayan yüzeylerde hareket etmek için en uygun bileşenin palet olduğunu belirlemeyi ölçmektedir.

Bu sorunun çözümüyle, mekanik bileşenlerin eğitsel robotlar için neden gereklilik olduğunu anlarız. Mekanik bileşenler, robotun sağlamlığını ve dayanıklılığını sağlamak için önemlidir.

Bu soru, motorların farklı türleri arasındaki özellikleri ve kullanım alanlarını anlama becerisini ölçmektedir.

Bu sorunun çözümüyle, hareket kontrolü yapılabilen motor çeşitleri arasında servo motorun dönüş yönü, mekaniksel konum, hız ve ivme gibi parametrelerin kontrol edilebildiği bir seçenek olduğunu öğreniriz.

Bu soru, mikrodenetleyici kartların haberleşme protokollerini anlama becerisini ölçmektedir.

Robotik sistemlerin temel bileşenlerini anlama ve bir robotu kontrol etme becerilerini kazanır.

Arduino geliştirme kartında setup() fonksiyonunun enerji verildiği ilk anda yalnızca bir kez çalıştığı ve başlangıç ayarlarını belirlediği anlaşılır.

Arduino programında, belirli bir süreyle bekletme yapmak için delay() fonksiyonu kullanılır ve delay(1500); ifadesi 1.5 saniye bekletme sağlar.

Arduino C programında değişken tanımlarken, veri tipi belirtilerek ve başlangıç değeri atanarak doğru bir tanımlama yapılır.

For() döngüsü, belli sayıda tekrar eden işlerin yapılması için kullanılır ve başlangıç ve bitiş değeri belli işlerin yapılması için kullanılır.

Arduino'nun bir I/O pinini çıkış olarak ayarlamak için "OUTPUT" ifadesi kullanılır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2022-2023 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) Testi İstatistikleri

Bu sınav 55 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 174 kere doğru, 273 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.