1.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav

1.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav sınavı 1.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 1.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir kesme işareti kullanımına örnektir?

  A) Ali evde mi yoksa okulda mı?       B) Fatma'nın kedisi çok sevimli.     
  C) Çocuklar top oynarken mutludur.   

 2. Cevap: B Açıklama: A) Ali evde mi yoksa okulda mı? örneğinde kesme işareti kullanılmıştır. Bu cümle, sözlük anlamıyla soru edatı olan "mi" ve "mı" ile ayrılan iki grup halinde kullanılarak soruya dönüştürülmüştür. B) Fatma'nın kedisi çok sevimli örneğinde kesme işareti kullanılmamıştır. Önceki cümleyle alakalı bir anlatım oluşturmak için kullanılan cümledir. C) Çocuklar top oynarken mutludur örneğinde de kesme işareti kullanılmamıştır. Aynı

 3. Hangi işaret, kelimeler arasında bağlantıyı kesmek için kullanılır?

  A) Nokta    B) Soru işareti    C) Kısa çizgi

 4. Cevap: C Açıklama: C) Kısa çizgi, kelimeler arasında bağlantıyı kesmek için kullanılan bir işaret olarak bilinir. Kısa çizgiler, cümleler arasında ya da cümledeki bölümler arasında bağlantıyı kesen işarettir. Ayrıca, paragraflar veya metinler arasında bir ara başlık bağlantısı oluşturmak ya da birbiriyle ilişkili farklı gruplara ayırmak için de kullanılabilir.

 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir kesme işareti kullanımı yanlıştır?

  A) Ayşe, Elif, Fatma ve Zeynep'in arkadaşlarıdır.
  B) Bu, ben'im ilk defa yurt dışına çıkmam.
  C) Ahmet'in yüzü, gülümsemesiyle aydınlandı.

 6. Cevap: B Açıklama: A) Kesme işaretinin yanlış kullanıldığı cümle B) 'Bu ben'im ilk defa yurt dışına çıkmam'dır. Çünkü burada 'ben' kelimesi zaten zamir olarak kullanıldığı için kesme işareti kullanmak doğru değildir. B) Ayrıca kesme işaretleri, iki parçayı birbirinden ayırmak için kullanılır. Bu durumda, B cümlesinde iki parçadan bahsedilmediği için kesme işaretinin kullanılması gerekmiyor. C) Son olarak, C cümlesindeki kesme işareti de yanlış kullanılmıştır.

 7. Hangi işaret, bir soru cümlesi oluşturmak için kullanılır?

  A) Nokta    B) Soru işareti    C) Ünlem işareti

 8. Cevap: B Açıklama: A) Soru işareti, bir soru cümlesi oluşturmak için kullanılan bir işarettir. B) Soru işaretinin kullanımı, bir soru sorusu sorma yöntemini ifade etmek için gereklidir. C) Soru işaretinin kullanımı, sözlü veya yazılı olarak sorulan bir sorunun yanıtının aranması anlamına gelir.

 9. Hangi kelime bir insanın ismi (adı) olabilir?

  A) Köpek    B) Ayşe    C) Ev

 10. Cevap: B Açıklama: A) Ayşe, insanların isimleri arasında yer alan bir kelimedir. Bizim toplumda, çocuklara verilen isimlerin çoğu kadınlarda Ayşe olarak adlandırılır. B) Ev, insanların isimleri arasında yer alan bir kelime değildir. Ev, kişinin oturduğu, yaşadığı fiziksel mekandır. C) Köpek, insanların isimleri arasında yer alan bir kelime değildir. Köpekler, evcil hayvanların bireylerini tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

 11. Hangi seçenek bir yerin (mekânın) adıdır?

  A) Kalem    B) Okul    C) Bisiklet

 12. Cevap: B Açıklama: A) Kalem, bir yerin adı değildir. B) Okul, öğrencilere eğitim aldırılan ve bilgi edinmeleri için insanların toplandığı bir yerin adıdır. C) Bisiklet, insanların rahatlıkla hareket etmesi için kullanılan taşıma aracından değil, bir yerin adı olarak düşünülemez.

 13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

  A) Kalem, silgi ve defterler masanın üzerindedir.
  B) Benim okulumun adı mehmet Akif Ersoy İlkokulu'dur.
  C) İstanbul'un semtleri arasında Beşiktaş en güzelidir.

 14. Cevap: B Açıklama: A) Kalem, silgi ve defterler masanın üzerindedir. cümlesinde yazım yanlışı yoktur. B) Benim okulumun adı Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'dur. cümlesinde Adın baş harfi büyük yazılmalıdır. C) İstanbul'un semtleri arasında Beşiktaş en güzelidir. cümlesinde yazım yanlışı yoktur.

 15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

  A) Kitaplıkta birçok kitap var.
  B) Havalar ısındığı için çocuklar bahçede oyun oynuyor.
  C) Babam pazara gitti, domates, biber, patlıcan aldı.

 16. Cevap: C Açıklama: A) Kitaplıkta bir çok kitap var. → Kitaplıkta birçok kitap var. Cümlede "çok" sözcüğünün heceleri arasına nokta konulmuştur. Bunun yanlış bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. B) Havalar ısındığı için çocuklar bahçede oyun oynuyor. → Cümlede herhangi bir yazım yanlışı mevcut değildir. C) Babam pazara gitti, domates, biber, patlıcan aldı. → Babam pazara gitti, domates, biber ve patlıcan aldı. Cümlede "ve" bağlacının kullanılmamasından dolayı yaz

 17. Hangi cümle bir soru cümlesi olduğunu belirtmek için soru işareti kullanır?

  A) Bugün hava güneşli.    B) Adım Mehmet.          
  C) Nasıl gidiyor?        

 18. Cevap: C Açıklama: C) Nasıl gidiyor? soru cümlesi olduğu için soru işareti kullanılmaktadır. Bu soru cümlesi, söz konusu kişinin durumunu sormak için kullanılan tarzda bir sorudur. Soru işaretiyle biten cümlemiz “Nasıl gidiyor?” olarak okunmaktadır.

 19. Hangi seçenek, bir cümle içinde kısa bir duraklama veya ayrım yapmak için kullanılan doğru noktalama işaretidir?

  A) Nokta    B) Soru işareti    C) Virgül

 20. Cevap: C Açıklama: Cevap: Virgül cümle içinde kısa bir duraklama veya ayrım yapmak için kullanılan doğru noktalama işaretidir. Virgül, cümlenin yapısını kelime ya da cümle arasına parantez gibi koymak için kullanılır. Virgül, cümlede iki farklı anlamı olabilecek eklemeler arasında ayrım yapmak için kullanılır.

 21. Aşağıdaki hangi ifade bir cümle değildir?

  A) Merhaba!                      B) Evde oyuncaklarım var.       
  C) Şimdi öğle yemeği yiyelim.   

 22. Cevap: A Açıklama: A) Merhaba! bir ifade değildir; selamlaşma ya da güvenin ifade edilmesi için kullanılan bir kelimedir. B) Evde oyuncaklarım var, bir cümledir. Ayrıcı, belirli bir durumu açıklayan bir tümcedir. C) Şimdi öğle yemeği yiyelim de bir cümedir ve sebep sonuç ilişkisi oluşturan bir cümledir.

 23. Aşağıdaki cümlelerden hangisi soru cümlesidir?

  A) Annem beni okula bıraktı.    B) Bugün hava çok güzel.       
  C) Senin adın nedir?           

 24. Cevap: C Açıklama: C) Senin adın nedir? sorusu soru cümlesidir. Soru cümleleri, karşımızdaki kişiye sormak için kullanılan cümlelerdir. Soru cümlelerinde "nedir", "ne" veya "kaç" gibi sorgulayıcı (sorucu) kelimeler kullanılır. Soru cümleleri, cümlenin sonuna gelecek şekilde "mi?", "mu?" veya "mı?" gibi soru ekleriyle biter. Bu durumda, soru cümlesi "Senin adın nedir?" olarak söylenir.

 25. Aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır?

  A) Kış aylarında kar yağar.
  B) Toplantıya katlacak mısın?
  C) Sınıfımızdaki öğrencilerin hepsi çok başarılı.

 26. Cevap: B Açıklama: Cevap: B) Toplantıya katlacak mısın? kelimesinin yanlış yazılmış olması gerektiği gibi "Töplentiye katılacak mısın?" şeklinde yazılmalıdır. Bunun sebebi, "katılmak" fiilinin mecaz anlamında kullanıldığı ve artık araya çoğul eki "-lacak" konulduğu için bu şekilde daha uygun yazılması gerektiğidir. Ayrıca, İngilizce'de "attend a meeting" şeklinde yazıldığından da bunun yazılışı Töplentiye katılacak mısın? şeklinde olmalıdır.

 27. Hangi kelime yanlış yazılmıştır?

  A) Okulda derslerimize çalışıyoruz.
  B) İstanbul'a yaşamak çok güzel.
  C) Kediler genellikle farelerle oynarlar.

 28. Cevap: B Açıklama: Cevap: Yanlış yazılan kelime "Okulda" dir. Doğru ifade "Okuldaki" derslerimize çalışıyoruz olmalıdır. "Okuldaki" ifadesi ortamı, konumu belirtmek için kullanılır ve sözcük olarak "okul" ile aynı anlama gelmez. Diğer cümlelerde herhangi bir yanlış yoktur.

 29. Hangi kelime hayvan adıdır?

  A) Kalem    B) Kedi    C) Sandalye

 30. Cevap: B Açıklama: B cevabı olup Kedi kelimesinin hayvan adı olduğu söylenebilir. Kedi, evde yaşayan ve insanların evcilleştirdiği bir tür memelidir. Kedilerin sadece miyavlamaları ve inlemeleri ile konuşabileceği düşünülür ve onların evlerini tercih edebilecekleri de bir gerçektir.

 31. Hangi kelime giysi adıdır?

  A) Uçak    B) Pantolon    C) Sandalye

 32. Cevap: B Açıklama: A) Uçak bir giysi adı değildir çünkü uçak bir hava aracıdır. B) Pantolon bir giysi adıdır çünkü pantolonlar kişinin vücudunu saran, genellikle tarzı belirlenmiş ve dikişli bir kumaştan yapılmış bir kıyafet parçasıdır. C) Sandalye bir giysi adı değildir çünkü sandalyeler çoğunlukla oturma amaçlı kullanılan eşyalardır.

 33. "A", "E", "İ", "O", "Ö", "U", "Ü" harfleri hangi sırayla gelir?

  A) A, E, O, U, İ, Ö, Ü    B) A, İ, Ö, U, E, O, Ü   
  C) A, E, İ, O, Ö, U, Ü   

 34. Cevap: C Açıklama: C) A, E, İ, O, Ö, U, Ü sırasıyla gelir. Bu sıralama Türk Dil Kurumu tarafından standartlaştırılmıştır. Sözlüklerde, Türkçe gramer kitaplarında ve diğer kaynaklarda bu sıra kullanılır. Bu harflerin sırayı değiştirmek yanlış olur çünkü Türk Dil Kurumu tarafından belirlenmiş bir standart vardır.

 35. Aşağıdaki kelimelerden hangisi "hafif" kelimesinin zıt anlamlısıdır?

  A) ağır    B) koyu    C) uzun

 36. Cevap: A Açıklama: Aşağıdaki kelimelerden "ağır" kelimesi, "hafif" kelimesinin zıt anlamlısıdır. Bu iki kelime, karşıt anlamlı anlamıyla güç ve hafiflik arasında bir kontrast oluşturur. Ağır, genellikle fiziksel maddelerin, nesnelerin ya da durumların sertliğini ya da büyük miktarda ağırlığını ifade ederken; hafif, daha az ağırlığa sahip maddelerin, nesnelerin ya da durumların hafifliğini simgeler. Ayrıca, koyu ve uzun kelimeleri "hafif" kelimesinin zıt anlamlısı olarak değerlendiremeyiz

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
1.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav Detayları

1.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 1.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav Testini Çöz tıklayın. 1.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

1.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


1.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Değerlerimiz
 • Dünyamız ve Uzay
 • DOĞAL AFETLER

Ayrıca 1.sınıf Türkçe 2.dönem 2.sınav soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

1.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav sınavı 1.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

1.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav Testi İstatistikleri

Bu sınav 6 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 87 kere doğru, 18 kere yanlış cevap verilmiş.

1.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

1.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 1.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

1.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 1.Sınıf Türkçe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

1.Sınıf Türkçe Sınavı Hazırla
  1.Sınıf Türkçe Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş