2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22)

2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) sınavı 1.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) CEVAPLARI

 1. Sokaktaki kediler yaz güneşinde çok susuyorlardı.
  Yukarıda verilen cümlede çoğul olan kelime hangisidir?

  A) güneşinde    B) Sokaktaki    C) kediler

 2. Cevap: C Açıklama:

  Verilen cümlede çoğul olarak kullanılan kelimeyi belirlememiz gerekiyor. "Sokaktaki kediler yaz güneşinde çok susuyorlardı." cümlesinde "kediler" kelimesi çoğul olarak kullanılmıştır. Diğer seçeneklerde ("A) güneşinde" ve "B) Sokaktaki") çoğul kelimeler değildir. 3. Yaz tatilinde Bursa'ya gideceklermiş.
  Yukarıda verilen cümlede geçen özel isim hangisidir?

  A) Bursa        B) tatil        C) Yaz

 4. Cevap: A Açıklama:

  Verilen cümlede özel isim olarak kullanılan kelimeyi belirlememiz gerekiyor. "Yaz tatilinde Bursa'ya gideceklermiş." cümlesinde "Bursa" kelimesi bir şehir adı olarak özel bir ismi ifade eder. Diğer seçeneklerde ("B) tatil" ve "C) Yaz") özel isim değildir. 5. Aşağıda verilen cümlelerden hangisinde özel isim kullanılmıştır?

  A) Yarın bayram ziyaretine gideceğiz.
  B) Dayım Ankara'dan geldi.
  C) Sabah akşam şarkı dinliyordu.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Verilen cümleler arasından özel ismin kullanıldığı cümleyi belirlememiz gerekiyor. "B) Dayım Ankara'dan geldi." cümlesinde "Ankara," bir şehir adı olarak özel bir ismi ifade eder. Diğer cümlelerde ("A) Yarın bayram ziyaretine gideceğiz." ve "C) Sabah akşam şarkı dinliyordu.") özel isim kullanılmamıştır. 7. Aşağıda verilen kelimelerden hangisi hecelerine yanlış olarak ayrılmıştır?

  A) sı - ra - la - ma    B) tu - ta - nak    C) sır - a - dan

 8. Cevap: C Açıklama:

  Türkçe'de kelimenin anlamını ve telaffuzunu korumak adına hecelerine doğru bir şekilde ayrım yapmak önemlidir. "Sıradan" kelimesi "si-ra-dan" şeklinde doğru olarak ayrılmalıdır. C seçeneğindeki ayrım yanlıştır. 9. Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin yazımı doğrudur?

  A) Atlet        B) Dolab        C) Yasdık

 10. Cevap: A Açıklama:

  Verilen kelimeler arasından doğru yazılmış olanı belirlememiz gerekiyor. "A) Atlet" kelimesi doğru yazılmış bir kelimedir. Diğer seçenekler ("B) Dolab" ve "C) Yasdık") yanlış yazılmış kelimelerdir. 11. Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır?

  A) Ankara    B) Çarşanba    C) Tren

 12. Cevap: B Açıklama:

  Türkçe'de bazı gün isimlerinin yazımı özeldir. "Çarşamba" kelimesi "Çar-şam-ba" şeklinde yazılmalıdır. B seçeneğindeki yazım yanlış olduğu için doğru cevap B seçeneğidir. 13. Dün kaç ta uyudun ( )
  Yukarıda verilen cümlenin sonuna hangi noktalama işareti getirilmelidir?

  A) ( . )        B) ( ! )        C) ( ? )

 14. Cevap: C Açıklama:

  Verilen cümle bir soru cümlesi olduğu için sonuna bir soru işareti gelmelidir. "Dün kaç ta uyudun?" cümlesinde cümlenin sonunda "C) ( ? )" şeklinde bir soru işareti kullanılmalıdır. Diğer noktalama işaretleri ("A) ( . )" ve "B) ( ! )") burada uygun değildir. 15. Aşağıda verilen cümlelerden hangisinin sonuna yanlış noktalama işareti getirilmiştir?

  A) Ödevlerini yaptın mı?
  B) Bugün de gelecek misin.
  C) Sessizlik her tarafı sardı.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Soruda cümlelerin sonlarındaki noktalama işaretleri kontrol edilmektedir. Cümlenin tamamlanmış bir soru cümlesi olduğunu ve bu tür soru cümlelerinde soru işareti ile sonlandırılması gerektiğini göz önünde bulundurarak, B seçeneğinin sonundaki noktalama işareti yanlıştır. 17. Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin harf sayısı en fazladır?

  A) televizyon        B) telefon        C) futbol

 18. Cevap: A Açıklama:

  Soru, verilen kelimelerin harf sayısını karşılaştırmaktadır. Harf sayısının en fazla olduğu kelimeyi seçmek gerekmektedir. "televizyon" kelimesi en uzun kelime olduğundan dolayı doğru cevap A seçeneğidir. 19. Matematik kelimesi için aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Hece sayısı 4'tür.
  B) Harf sayısı 9'dur.
  C) Çoğul isimdir.

 20. Cevap: C Açıklama:

  Verilen seçenekler arasından "Matematik" kelimesi için doğru olmayanı belirlememiz gerekiyor. "C) Çoğul isimdir." ifadesi yanlıştır, çünkü "Matematik" kelimesi tekil bir isimdir. Diğer seçenekler ("A) Hece sayısı 4'tür." ve "B) Harf sayısı 9'dur.") doğru bilgileri ifade eder. 21. Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin hece sayısı en azdır?

  A) Makine        B) Suluk        C) Kalemlik

 22. Cevap: B Açıklama:

  Soru, verilen kelimelerin hece sayısını karşılaştırmaktadır. Hecesi en az olan kelimeyi seçmek gerekmektedir. "Suluk" kelimesi en az heceye sahip olduğundan doğru cevap B seçeneğidir. 23. Hangi sözcüğün hece sayısı diğerlerinden daha fazladır?

  A) Televizyon     B) Kalem     C) Kitaplık

 24. Cevap: A

 25. Satır sonuna sığmayan hangi sözcük yanlış ayrılmıştır?

  A) ………An-
  kara
  B) …………a-
  yakkabı
  C) ………….tamir-
  ci

 26. Cevap: A

 27. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır?

  A) Ma-k-ine      B) Tat-il     C) Ku-man-da

 28. Cevap: C

 29. Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir?

  A) Oturuyor.
  B) Annem henüz gelmedi.
  C) Kardeşlerini çok

 30. Cevap: C

 31. Türkçe
  Yukarıdaki görsele en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Eren okuldan gelmiş.
  B) Eren ödevlerini yapıyor.
  C) Eren yemek yiyor.

 32. Cevap: B

 33. Okuldan ne zaman geleceksin(  )
  Cümlesinin sonuna hangisi getirilmelidir?

  A) (.)    B) (?)    C) (!)

 34. Cevap: B

 35. Bugün arkadaşlarımla gezmeye gittim(  )
  Cümlesinin sonuna hangisi getirilmelidir?

  A) (.)    B) (?)    C) (!)

 36. Cevap: A

 37. Sınıf şimdi sessiz.
  Yukarıdaki cümle toplam kaç heceden oluşmaktadır?

  A) 6    B) 7    C) 8

 38. Cevap: A

 39. Sabah ben seni ararım.
  Yukarıda verilen cümlede en fazla hece sayısına sahip olan kelime hangisidir?

  A) ben    B) Sabah    C) Ararım

 40. Cevap: C

 41. Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin hece sayısı diğerlerinden daha azdır?

  A) Ders    B) Kitap    C) Teneffüs

 42. Cevap: A

 43. Dolmuşçu kelimesinin hece sayısı aşağıdakilerden hangisi ile aynıdır?

  A) Kapıcı    B) Kilim    C) Kırgın

 44. Cevap: A

 45. Bir çocuk varmış. Eşyalarını toplamaktan hiç hoşlanmazmış. Bir gün yerlerde atılı duran eşyalar, aralarında konuşuyorlarmış.    -“Sen neden hala buradasın. Bu saatte okulda olman gerekmiyor mu?” diye sormuş ceket, ders kitabına.
  Ders kitabı:
  -“Evet, ama dağınık çocuk okula giderken beni aradı, bulamadı. Sonunda beni almadan gitti” dedi
  Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

  a. Çocuk ne yapmaktan hiç hoşlanmazmış?
  ......................................................
  b. Kimler kendi aralarında konuşuyorlarmış?
  .......................................................
  c. Bu saatte kimin okulda olması gerekiyormuş?
  ......................................................
  d. Çocuk neden ders kitabını yanına almamış?
  .....................................................

 46. Cevap:

  a: Eşyalarını toplamaktan. --- b: Yerde atılı duran eşyalar --- c: Ders kitabının --- d: Bulamadığı için 47. “Sinemaya Ayşen ( ) Filiz ve Nur birlikte gidecekler ( )” Cümlesinde ( ) yerine sıra ile hangi noktalama işareti konulmalıdır?

  A) virgül- ünlem
  B) Ünlem-nokta
  C) virgül –nokta

 48. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) virgül – nokta" şeklindedir. ( ) yerine sıra ile virgül ve nokta işaretleri konulmalıdır. Verilen cümlede "( )" boşluklarında birer noktalama işareti kullanılması gerekmektedir. İlk boşlukta "Sinemaya Ayşen, Filiz ve Nur birlikte gidecekler" ifadesindeki isimler arasında ayırma amacıyla virgül kullanılır. İkinci boşlukta ise cümlenin sonu olduğunu belirtmek için nokta işareti konulur. 49. “ Hava güzel olursa ………….. ” Söz dizisini aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarsak anlamlı bir cümle olur?

  A) pikniğe gideceğiz.
  B) pikniğe gittiler
  C) pikniğe gittik

 50. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı olarak (A) pikniğe gideceğiz doğru cevaptır. Boşluğu "pikniğe gideceğiz" cümlesiyle tamamlarsak anlamlı bir cümle elde ederiz.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) Detayları

2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) 7 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Mayıs 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik
 • Test


2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Birey ve Toplum

Ayrıca

Çoğul ve tekil kavramlarını ayırt edebilme yeteneği.

Özel isimleri tanıma ve ayırt etme yeteneği.

Özel isimleri tanıma ve ayırt etme yeteneği.

Kelimeleri doğru bir şekilde hecelere ayırma becerisi.

Doğru yazım ve imla kurallarına uygun kelimeleri seçebilme yeteneği.

Doğru yazım kurallarını anlama ve uygulama becerisi.

Noktalama işaretlerini cümlenin anlamına uygun bir şekilde kullanabilme yeteneği.

Noktalama işaretlerini doğru bir şekilde kullanma becerisi.

Kelimelerin harf sayısını karşılaştırma becerisi.

Kelime türlerini ve kelime özelliklerini ayırt edebilme yeteneği.

Kelimelerin hece sayısını karşılaştırma becerisi.

Bu sorunun çözümüyle, öğrenci noktalama işaretlerini doğru bir şekilde kullanma becerisini geliştirir. İsimler arasında virgül kullanma ve cümle sonunu belirtmek için nokta işareti kullanma yeteneği kazanır.

Cümle tamamlama ve anlam kurma becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) sınavı 1.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) Testi İstatistikleri

Bu sınav 6 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 97 kere doğru, 11 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 1.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 1.Sınıf Türkçe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.