13 EYLÜL İLKOKULU HAYAT BİLGİSİ 1. DÖNEM 2. SINAVI

13 EYLÜL İLKOKULU HAYAT BİLGİSİ 1. DÖNEM 2. SINAVI sınavı 3.Sınıf kategorisinin Hayat Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 13 EYLÜL İLKOKULU HAYAT BİLGİSİ 1. DÖNEM 2. SINAVI CEVAPLARI

 1. Hangisi ev adresimizi söylerken verdiğimiz bilgilerden değildir?

  A) Sokak adı
  B) Apartman Numarası
  C) Kimlik Numarası

 2. Cevap: C Açıklama:

  Ev adresini söylerken verilen bilgiler, genellikle konutun yerini belirlemek için kullanılır. Sokak adı ve apartman numarası gibi bilgiler konutun fiziksel konumunu tanımlamak için kullanılırken, kimlik numarası ev adresiyle ilgili değildir. Kimlik numarası, bir kişinin kimliğini teşhis etmek amacıyla kullanılan bir numaradır, ev adresi ile ilgili değildir. 3. Aşağıdakilerden hangisi okuldaki demokratik uygulamalardan değildir?

  A) Herkesin kendi istediği kulübü seçmesi.
  B) Beden eğitimi dersinde oynanacak oyunların beraber seçilmesi.
  C) Sınıf başkanının müdür tarafından seçilmesi

 4. Cevap: C Açıklama:

  Demokratik uygulamalar, bireylerin eşit ve özgürce katılımını sağlayan yöntemlerdir. Ancak sınıf başkanının müdür tarafından seçilmesi demokratik bir uygulama değildir, çünkü bu durumda öğrencilerin kendi temsilcilerini seçme hakkı kısıtlanmış olur. 5. Suat: Merdivenlerden koşmadan teneffüse çıkar.
  Necla: Ders aralarında sınıfımızı havalandırmamızı hatırlatır.
  Melek: Yazı tahtasına teneffüslerde hep resim çizer.
  Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin yaptığı davranışlar doğrudur?

  A) Suat – Necla  B) Suat – Melek   C) Melek – Necla

 6. Cevap: A Açıklama:

  Soruda verilen öğrencilerin davranışlarına bakıldığında, sadece "Suat" ve "Necla"nın yaptığı davranışlar gerçektir. Suat merdivenlerden koşmadan teneffüse çıkar ve Necla ders aralarında sınıfın havalandırılmasını hatırlatır. Melek ise yazı tahtasına teneffüslerde resim çizer. Bu nedenle doğru cevap A şıkkıdır. 7. Yeni bir teknolojik ürünü kullanmanın en doğru yolu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Deneme yanılma yolu ile kullanmak.
  B) Nasıl çalıştığını tahmin ederek kullanmak.
  C) Yönergesine ve kullanma kılavuzuna uygun kullanmak.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Yeni bir teknolojik ürünü doğru ve etkili bir şekilde kullanmanın en iyi yolu, ürünün yönergesine ve kullanma kılavuzuna uygun olarak kullanmaktır. Bu şekilde ürünün nasıl çalıştığını ve hangi adımların izlenmesi gerektiğini öğrenmek mümkün olacaktır. 9. Hangi seçenektekilerin tamamı adliyede çalışmaktadır?

  A) Eczacı-Doktor-Hemşire
  B) Avukat-Hakim-Savcı
  C) Öğretmen-Okul Müdürü-Müdür Yardımcısı

 10. Cevap: B

 11. Aşağıdakilerden kaç tanesi fiziksel özellik değildir?
  Saç rengi - boy - korkaklık - zayıflık - cesaret - gamzeleri

  A ) 1        B ) 2       C ) 3

 12. Cevap: Açıklama:Cevap: B (2)

  Açıklama:

  Fiziksel özellikler, bir nesnenin veya maddenin gözlenebilen, ölçülebilen ve hissedilebilen özellikleridir. Korkaklık, cesaret gibi özellikler ise bir kişinin davranışını veya eylemlerini etkileyen psikolojik özelliklerdir. Gamzeler ise bir kişinin yüzünün fiziksel bir özelliğidir, ancak bu özelliğin fiziksel bir ölçüsü yoktur.

  Bu nedenle, korkaklık ve cesaret fiziksel özellikler değildir. Saç rengi, boy ve gamzeleri ise fiziksel özelliklerdir.

  Cevap: B (2)

  Açıklama: Korkaklık ve cesaret psikolojik özelliklerdir. Saç rengi, boy ve gamzeleri ise fiziksel özelliklerdir.

 13. Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlardan biri değildir?

  A) beslenme    B) eğlenme    C) barınma

 14. Cevap: B

 15. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal ATATÜRK ’ün ilk gittiği okuldur?

  A) Mahalle mektebi
  B) Şemsi Efendi İlkokulu
  C) Manastır Askeri Lisesi

 16. Cevap: B

 17. • Sınıfta oy kullanmak      • Ödevini yapmak
  • Para kazanmak              • Yatağını toplamak
  Yukarıdakilerden kaçı 3. Sınıfa giden Aslı’nın sorumluluklarındandır?

  A) 2         B) 3        C) 4

 18. Cevap: B

 19. I. Açık muslukları kapatmak
  II. Kullanılmayan lambaları söndürmek
  III. Gereksiz para harcamak
  Yukarıdakilerden hangisi tutumlu bir öğrenci davranışlarından değildir?

  A) I         B) II        C) III

 20. Cevap: C

 21. Aşağıdakilerden hangisi evde kullanılan ve hayatımızı kolaylaştıran teknolojik ürünlerden biridir?

  A) mikser (çırpıcı)    B) çaydanlık    C) müzik seti

 22. Cevap: A

 23. Hangisi toplum sağlığını yakınan ilgilendiren temizliklerden değildir?

  A) Ortak mekânların temizliği
  B) Tuvalet ve lavaboların temizliği
  C) Kişisel bakım ve temizliğimiz

 24. Cevap: C

 25. * saygılı    * hoşgörülü    * bencil
  * dağınık    * paylaşımcı    * aceleci

  Yukarıdakilerden kaçı arkadaşlarınızda olmasını istediğin özelliklerindendir?

  A) 2         B) 3        C) 4
 26. Cevap: B

 27. I. Meslekler, toplumdaki iş bölümüne katkı sağlar
  II. İlgi ve yeteneklerimi bir yana bırakıp, anne ve babamın istediği mesleği seçmeliyiz
  III. Satın aldığımız ürünlerin üzerindeki üretim tarihi ve TSE işareti reklam için konulmaktadır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II     B) I ve III    C) I, II ve III

 28. Cevap: B

 29. Sınıfımızın krokisini çizerken hangisine ihtiyaç duyulmaz?

  A) Sıralar    B) Pencereler    C) Duvarın rengi

 30. Cevap: C

 31. Eylül 9 yaşında, ilköğretim 3. sınıf öğrencisi. Kıvırcık, sarı saçları var. Voleybol oynamayı ve yüzmeyi çok seviyor. Derslerinde başarılı bir öğrenci. Ayrıca sınıf başkanı.
  Özge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Başarısız bir öğrencidir
  B) Yüzmeyi sever
  C) Derslerinde başarılıdır.

 32. Cevap: A

 33. Okul ve sınıf eşyasını özenli kullanan biri aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

  A) Yazı tahtasını dikkatli kullanır
  B) Çöpleri çöp kutusuna atar
  C) Sırasının üzerini kalemle çizer

 34. Cevap: C

 35. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D yanlış olanlara Y harfi yazınız.

  [.....] Okula hazırlıksız geldiğimizde sorunlar yaşarız.
  [.....] Sınıf ve okul kuralları daha iyi eğitim almamız için gereklidir.
  [.....] Kızdığımda ya da öfkelendiğimde sakinleşecek davranışlar sergilerim.
  [.....] Arkadaşlarımıza yanlı davranmak doğru bir davranıştır.
  [.....] Atatürk tüm zorluklara rağmen eğitimine devam etmiştir.
  [.....] Suyu tutumlu kullanmamıza gerek yoktur.

 36. Cevap:

  Cevap Yok 37. Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım değildir?

  A) Diş fırçalamak
  B) Tırnakları kesmek
  C) Okul çantamızı hazırlamak

 38. Cevap: C

 39. Krokiler için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Kaba taslak çizilir
  B) Ölçü kullanılır.
  C) Kuş bakışı görünüştür.

 40. Cevap: B

 41. Bilinçi bir tüketici için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Aldığı ürünün fişini alır
  B) Tüketici haklarını bilir.
  C) Ürün bozuk çıkarsa yenisini alır.

 42. Cevap: C

 43. Sağlıklı bir vücut için;
  I. Dengeli beslenmemiz gerekir.
  II. Sadece sebze yememiz gerekir.
  III. Abur cubur yemememiz gerekir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III

 44. Cevap: C

 45. I. Ödevlerimizin sorumluluğunu almamak.
  II. Okula zamanında gelmek.
  III. Verdiğimiz sözün arkasında durmak.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğru davranıştır?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III

 46. Cevap: B

 47. I. Masamısın altını temiz tutmak
  II. Sınıfta bağırarak konuşmak
  III. Tenefüslerde sınıfta koşmamak
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğru davranışlardandır?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III

 48. Cevap: C

 49. Mustafa Kemal Atatürk Samsuna ............................ çıkmıştır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) 19 Mayıs 1919
  B) 23 Nisan 1920
  C) 29 Ekim 1923

 50. Cevap: A

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
13 EYLÜL İLKOKULU HAYAT BİLGİSİ 1. DÖNEM 2. SINAVI Detayları

13 EYLÜL İLKOKULU HAYAT BİLGİSİ 1. DÖNEM 2. SINAVI 15 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 13 EYLÜL İLKOKULU HAYAT BİLGİSİ 1. DÖNEM 2. SINAVI Testini Çöz tıklayın. 13 EYLÜL İLKOKULU HAYAT BİLGİSİ 1. DÖNEM 2. SINAVI yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

13 EYLÜL İLKOKULU HAYAT BİLGİSİ 1. DÖNEM 2. SINAVI sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Doğru-Yanlış
 • Test


13 EYLÜL İLKOKULU HAYAT BİLGİSİ 1. DÖNEM 2. SINAVI Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • OKUL HEYECANIM
  1. Barınmanın insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu kavrar ve bu ihtiyacın karşılanmasının önemini belirtir
  2. Dengeli ve düzenli beslenme için doğal ve sağlıklı ürünleri tüketir
  3. Kendi sağlığı kadar, arkadaşlarının sağlığını da korumaktan sorumlu olduğunu kavrar.
  4. Kişisel bakımını yaparken kaynakları tutumlu kullanır
  5. Kulüp ve diğer grup çalışmalarında grubun henüz fark edilmeyen ortak ihtiyaçlarına duyarlı olur.
  6. Kulüp veya grup çalışmalarında alınacak kararlar ve yapılacak çalışmalarda arkadaşlarını bir fikir etrafında bir araya getirir.
  7. Nasıl daha iyi öğrendiğini açıklayarak kendisine uygun öğrenme tekniklerini seçer ve kullanır.
  8. Okul yaşamıyla ilgili iyimser bir bakış açısı geliştirir.
  9. Okulda bir kaza ya da acil durum meydana geldiğinde neler yapılması gerektiğini ifade eder.
  10. Oyun sonucunda kazanmanın ve kaybetmenin doğal olduğunu kabul eder.

Ayrıca

Bilgi verilerini tanımlama ve farklı türdeki bilgileri ayırt etme yeteneği.

Demokratik değerleri anlamak ve günlük yaşamda uygulayabilmek

Verilen metinleri anlama ve verilen bilgilerden sonuç çıkarma yeteneği.

Kullanım talimatlarına uygun davranma yeteneği, talimatları takip etme becerisi.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

13 EYLÜL İLKOKULU HAYAT BİLGİSİ 1. DÖNEM 2. SINAVI sınavı 3.Sınıf kategorisinin Hayat Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

13 EYLÜL İLKOKULU HAYAT BİLGİSİ 1. DÖNEM 2. SINAVI Testi İstatistikleri

Bu sınav 23 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 325 kere doğru, 146 kere yanlış cevap verilmiş.

13 EYLÜL İLKOKULU HAYAT BİLGİSİ 1. DÖNEM 2. SINAVI Sınavını hangi formatta indirebilirim?

13 EYLÜL İLKOKULU HAYAT BİLGİSİ 1. DÖNEM 2. SINAVI sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 13 EYLÜL İLKOKULU HAYAT BİLGİSİ 1. DÖNEM 2. SINAVI sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

13 EYLÜL İLKOKULU HAYAT BİLGİSİ 1. DÖNEM 2. SINAVI sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 3.Sınıf Hayat Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

3.Sınıf Hayat Bilgisi Sınavı Hazırla
  3.Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Ünite Özetleri