12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik)

12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Osmanlı Devleti'nde geleneksel olarak yapılan sporlardan bahsediniz.


 2. Cevap: Güreş, cirit, okçuluk, yüzme, binicilik Açıklama:

  Bu sporlar, Osmanlı toplumunda hem eğlence hem de askeri eğitim amacıyla yapılırdı. 3. Osmanlı düğünlerinde yapılan yaya yarışlarından söz ediniz.


 4. Cevap: Yarışlar, maratonu andırır şekilde 20 km'ye yakın bir etapta yapılırdı ve yarışmayı bitirenler padişahtan ödüllendirilirdi. Açıklama:

  Bu yarışlar, eğlence amaçlı düzenlenir ve padişahın cömertliğiyle tanınırdı. 5. Osmanlı Dönemi'nde yapılan sporlardan üç örnek veriniz.


 6. Cevap: Güreş, okçuluk, avcılık Açıklama: 7. Kemankeşlerin attıkları oka atmadan önce söyledikleri manevi söz nedir?


 8. Cevap: Ya Hakk! Açıklama: 9. Türkiye 1924 yılında hangi uluslararası spor etkinliğine davet edilmiştir?


 10. Cevap: Paris Olimpiyat Oyunları Açıklama:

  Türkiye'nin uluslararası spor sahnesindeki ilk önemli katılımı Paris Olimpiyatları'dır. 11. Halk evleri sporun yaygınlaşmasında nasıl bir rol oynamıştır?


 12. Cevap: Ritmik jimnastik ve artistik danslar gibi modern spor dallarının yaygınlaşmasında önemli rol oynamışlardır. Açıklama:

  Halk evleri, sporun sadece müsabaka sporu değil, herkes için erişilebilir bir etkinlik olduğunu vurgulamıştır. 13. Türk mimarisindeki Türk-Barok üslubunun özelliğini belirtin.


 14. Cevap: Aşırı süslemenin ön planda olduğu ve Nur-u Osmaniye Camisi'nin örneği olduğu bir üsluptur. Açıklama:

  Osmanlı mimarisindeki farklı üslupları ayırt etme becerisi. 15. Cumhuriyet Dönemi Türk mimarisinde görülen ilk dönem mimarlık üslubunun estetik anlayışını açıklayınız.


 16. Cevap: Dış cephe biçimi ve süslemelerinde Türk tarihini yansıtırken yapıların iç kısımları Avrupa'dan izler taşır. Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde Türk mimarlığındaki ulusalcı yaklaşımların yansıması olarak ortaya çıkan ilk dönem mimarlık üslubu, geleneksel Türk sanatıyla Avrupa etkilerinin sentezini sunar. 17. Tanzimat Fermanı'nın ilanından önce Osmanlı eğitiminde hangi kurum önemliydi?


 18. Cevap: Medreseler Açıklama:

  Tanzimat öncesi dönemde medreseler, Osmanlı eğitim sisteminde önemli bir yer tutuyordu. 19. 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnâmesi ile eğitim sistemi nasıl yapılandırıldı?


 20. Cevap: * İlköğretim (İptidaî, Rüştiye) * Ortaöğretim (İdadiye, Sultaniye) * Yükseköğretim (Dârülfünun) Açıklama:

  Nizamnâme ile eğitim sistemi, Avrupa'daki modele göre üç kademeli olarak düzenlendi. 21. Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde eğitim alanında yapılan yenilikleri açıklayınız.


 22. Cevap: * Eğitim teşkilatı modernleştirildi. * Eğitim zorunluluğu anayasal güvence altına alındı. * Yeni eğitim kurumları açıldı (Mülkiye Mektebi, Hukuk Mektebi, Sanayi-i Nefise Mektebi). * Meslek okullarına önem verildi. * Kız okulları açıldı. * Engelliler için eğitim başlatıldı. Açıklama:

  Sultan II. Abdülhamit Dönemi, eğitim alanında önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemde atılan adımlar, Cumhuriyet Dönemi'ndeki eğitim reformlarına da öncülük etmiştir. 23. Osmanlı Devleti'nde açılan azınlık okullarının özellikleri nelerdir?


 24. Cevap: * Türk ve Müslümanlara tanınan eğitim serbestliğinden azınlıklar da yararlanmıştır. * Hristiyan topluluklar kendi okullarını kurmuştur. * Azınlık okulları, dini ve kültürel kimliklerini korumalarına yardımcı olmuştur. Açıklama:

  Osmanlı Devleti, azınlıklara eğitim kurumları açma hakkı vererek, çok kültürlü yapısını yansıtmıştır. Bu okullar, azınlıkların kendi dillerini, kültürlerini ve inançlarını sürdürmelerinde önemli bir rol oynamıştır. 25. Okul öncesi eğitimin amacını açıklayınız.


 26. Cevap: Okul öncesi eğitimin amacı, çocukların bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini iyi yönde gerçekleştirmek ve çocukları temel eğitime hazırlamaktır. Açıklama:

  Okul öncesi eğitim, çocukların sosyalleşmesine, dil becerilerini geliştirmelerine ve problem çözme yeteneklerini arttırmalarına yardımcı olur. 27. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde ortaokullarda yapılan iki önemli değişikliği yazınız.


 28. Cevap: - Karma eğitimin uygulanması - Ortaokulların sayısının artırılması Açıklama:

  Karma eğitim, kız ve erkek öğrencilerin aynı sınıflarda eğitim almasını ifade eder. Ortaokulların sayısının artırılması, ülkenin eğitim seviyesini yükseltmeyi amaçlamıştır. 29. Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim alanında yapılan değişikliklerin önemini açıklayınız.


 30. Cevap: Çünkü bu değişiklikler: * Modern, demokratik ve laik bir eğitim sistemi oluşturdu. * Eğitim-öğretim birliğini sağladı. * Okuma yazma oranını artırdı. * Kadınların eğitimine önem verdi. Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'ndeki eğitim reformları, Türk toplumunun modernleşmesine ve gelişmesine önemli ölçüde katkı sağladı. 31. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) İlk Atatürk anıt heykeli Avusturyalı bir heykeltıraş tarafından yapılmıştır.
  2. (.....) İzmit Atatürk Heykeli, bir Türk sanatçı tarafından yapılan ilk anıt heykeldir.
  3. (.....) Heykeltıraşlık eğitimi vermek üzere Almanya'dan Rudolf Belling getirilmiştir.
  4. (.....) Ankara Etnografya Müzesi'ndeki atlı Atatürk heykeli İtalyan bir heykeltıraş tarafından yapılmıştır.
  5. (.....) Ratip Aşir Acudoğlu, Menemen Kubilay Anıtı'nı yapmıştır.
  6. (.....) Cumhuriyet döneminde Batı müziğinin etkisiyle klasik Türk müziğinden uzaklaşılmıştır.
  7. (.....) Cemal Reşit Rey, Türk Beşlileri arasında yer alır.
  8. (.....) Mustafa Kemal Atatürk, "Montesquieu'nun 'Bir milletin musikideki meyline ehemmiyet verilmezse, o milleti ilerletmek mümkün olmaz.' sözünü tasdik ederim." demiştir.
  9. (.....) Küreselleşme, ulusal kültürleri korumayı daha önemli hale getirmiştir.
  10. (.....) Sanat, kültürel mirasın korunmasında en önemli unsurlardan biridir.

 32. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca 12.sınıf Türk kültür ve medeniyet tarihi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun cevap ve açıklamalı hazırlanmıştır

Osmanlı spor kültürü hakkında bilgi edinmek.

Osmanlı düğünlerindeki eğlence gelenekleri hakkında bilgi edinmek.

Osmanlı dönemindeki popüler sporlar hakkında bilgi edinme.

Osmanlı döneminde okçuluğun manevi yönünün anlaşılması.

Türkiye'nin spor alanındaki uluslararası başarılarını öğrenir.

Halk evlerinin sporun yaygınlaşmasındaki önemini kavrar.

Tarihi mimarinin estetik özelliklerini değerlendirme becerisi geliştirme.

Öğrenci, Cumhuriyet Dönemi mimarisinin estetik özelliklerini kavrar.

Osmanlı eğitim sistemindeki tarihsel değişimleri anlama.

Osmanlı'da eğitimde yapılan reformları öğrenme.

Öğrenciler, Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde eğitim sisteminde yapılan yeniliklerin önemini kavrayabilecektir.

Öğrenciler, Osmanlı Devleti'nde azınlıkların eğitim durumunu anlayabilecektir.

Okul öncesi eğitimin hedeflerini öğrenmek.

Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde ortaokullarda yapılan değişiklikleri öğrenmek.

Cumhuriyet Dönemi'ndeki eğitim改革lerinin etkisini değerlendirebilmek.

* Cumhuriyet dönemi sanatı hakkında bilgi sahibi olmak. * Heykel sanatının gelişimini öğrenmek. * Müzik alanındaki değişimleri anlamak. * Kültürel mirasın korunmasının önemini kavramak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri