12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Başı Sınav - Klasik

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Başı Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Nurullah Ataç'ın deneme türü hakkındaki görüşlerini açıklayınız.


 2. Cevap: Nurullah Ataç'ın deneme türü hakkındaki görüşlerini açıklayınız.lah Ataç'ın deneme türü hakkındaki görüşlerini açıklayınız. Açıklama:

  Nurullah Ataç, deneme türünün kendiyle konuşma gibi samimi ve içten bir üslupla yazılması gerektiğini savunmuştur. 3. Cumhuriyet Dönemi'nde deneme türünde eser veren üç yazarı sayınız.


 4. Cevap: - Nurullah Ataç - Suut Kemal Yetkin - Sabahattin Eyuboğlu Açıklama:

  Bu yazarlar, Cumhuriyet Dönemi'nde deneme türünün gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. 5. Necati Cumalı'nın "Yaralı Geyik" adlı tiyatrosunda işlenen iki temayı belirtiniz.


 6. Cevap: * İnsan ile doğa arasındaki mücadele * Tutku ile maddi çıkarlar arasındaki çatışma Açıklama:

  Cumalı'nın "Yaralı Geyik" adlı tiyatrosunda, doğanın güzelliği ve insanın doğayla uyumu vurgulanırken, diğer yandan tutku ve maddi çıkarların çatışması işlenir. 7. Cumhuriyet Dönemi'nde "ulusal tiyatro"nun oluşumuna katkı sağlayan edebiyatçı kimdir?


 8. Cevap: Necati Cumalı Açıklama:

  Metinde, Necati Cumalı'nın "ulusal tiyatro"nun oluşmasına katkıda bulunduğu belirtilmektedir. 9. Orhan Kemal'in eserlerinde kişilerin konuşmasında kullanılan edebi bir teknik nedir?


 10. Cevap: Yöresel ağız Açıklama:

  Metin, Orhan Kemal'in eserlerinde kişilerin "yöresel ağızla konuşturduğunu" belirtmektedir. 11. Yusuf Atılgan'ın "Aylak Adam" romanında kullanılan iki anlatım tekniğini yazınız.


 12. Cevap: 1. İç konuşma 2. Geriye dönüş Açıklama:

  Metin, "Aylak Adam" romanında "iç konuşma" ve "geriye dönüş" anlatım tekniklerinin kullanıldığını belirtmektedir. 13. Harper Lee'nin "Bülbülü Öldürmek" romanının ana temasını açıklayınız.


 14. Cevap: Harper Lee'nin "Bülbülü Öldürmek" romanının ana temasını açıklayınız.r Lee'nin "Bülbülü Öldürmek" romanının ana temasını açıklayınız. Açıklama:

  Romanın temel fikrini ve insan hakları ve adalet hakkındaki mesajını belirtiniz. 15. Sembolizm akımının şiire yaptığı etkileri üç örnekle açıklayınız.


 16. Cevap: Sembolizm akımının şiire yaptığı etkileri üç örnekle açıklayınız.lizm akımının şiire yaptığı etkileri üç örnekle açıklayınız. Açıklama:

  Dış gerçekliğe yönelik algı, şiir dili ve duygu aktarımı açısından sembolizmin etkilerini belirtiniz. 17. Fütürist sanatçılar, sanatın hangi özelliğe ağırlık vermesi gerektiğini savunmuşlardır?


 18. Cevap: Hız, dinamizm, makine Açıklama:

  Metinde, fütürist sanatçıların sanatın hareketsizliği değil, hızı, dinamizmi ve makineyi anlatması gerektiğini savundukları belirtilmektedir. 19. Attilâ İlhan'ın toplumsal temaları öne çıkaran bir şiirinden bahsediniz.


 20. Cevap: Acı Ninni Açıklama:

  Şiir, İstanbul halkının tepkisizliğini ve çaresizliğini konu alır. 21. İkinci Yeni şiirinin dil kullanımındaki öne çıkan özellikleri belirtiniz.


 22. Cevap: Kelimelerin değiştirilmesi, yeni kelimeler uydurulması, cümle söz diziminin bozulması. Açıklama:

  Metinde İkinci Yeni şiirinin dil kullanımına ilişkin özellikler sıralanmaktadır. 23. Sürrealizm akımının temel ilkelerini açıklayınız.


 24. Cevap: Aklın ve iradenin dışında otomatik olarak ortaya çıkan düşüncelerin, rüyaların ve bilinçaltından gelen çağrışımların olduğu gibi aktarılması; gerçekdışı olaylar ve yerler kullanılması. Açıklama:

  Metinde sürrealizm akımının temel özellikleri özetlenmektedir. 25. Cumhuriyet Dönemi halk şiirinin diğer önemli âşıkları kimlerdir?


 26. Cevap: Davut Sulari, Ali İzzet Özkan, Abdurrahim Karakoç, Âşık Daimi, Sefil Selimi, Şeref Taşlıova, Murat Çobanoğlu. Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi halk şiirinde Âşık Veysel ve Âşık Feymani'nin yanı sıra birçok başka usta âşık da yer almıştır. 27. Eşleştirmeleri Yapın

  1. Turgut Uyar
  2. Sezai Karakoç
  3. Cahit Zarifoğlu
  4. İlhan Berk
  5. Süreyya Berfe
  a. Kapalı Çarşı
  b. Büyüyüp Giden Hüzün
  c. Kayıt
  d. İstanbul Kitabı
  e. Bağa Gidenin Türküsü

 28. Cevap: : 1. b 2. a 3. c 4. d 5. e Açıklama:

  Bu eşleştirme, şairlerin eserlerini doğru eşleştirmeyi amaçlamaktadır. 29. Aşağıdaki şairleri şiirlerinin özelliklerine göre eşleştirin:

  1. Süreyya Berfe
  2. Haydar Ergülen
  3. Hüseyin Atlansoy
  4. Âşık Veysel
  5. Âşık Feymani
  Şiirin Özellikleri:
  a. Yergi yüklü, kapalı anlatım
  b. Tabiatın öne çıktığı kısa şiirler
  c. İslami duyarlılık ve mistik/metafizik anlayış
  d. Halkın sade dilini kullanan halk şiiri
  e. Anadolu sevgisini özgün bir anlatımla ifade eden halk şiiri

 30. Cevap: : 1. b 2. a 3. c 4. d 5. e Açıklama:

  Süreyya Berfe'nin şiirleri tabiatın öne çıktığı kısa şiirler özelliğindedir. Haydar Ergülen'in şiirleri yergi yüklü ve kapalı anlatıma sahiptir. Hüseyin Atlansoy'un şiirleri İslami duyarlılık ve mistik/metafizik anlayışla öne çıkar. Âşık Veysel ve Âşık Feymani ise halk şairleridir ve sade bir dil kullanarak halkın kültürünü yansıtırlar. Âşık Veysel Anadolu sevgisini işlerken, Âşık Feymani özgün bir anlatımla Anadolu'nun güzelliklerini dile getirir. 31. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Tiyatroda yazar, kahramanları konuşturarak anlatım yapar.
  2. (.....) Cumhuriyet Dönemi'nde tiyatro türünde eser sayısı azalmıştır.
  3. (.....) Cumhuriyet Dönemi tiyatrolarında kullanılan dil kapalalı ve ağır bir üsluptur.
  4. (.....) Orhan Asena, tarihî konuları sıklıkla tiyatrolarında işlemiştir.
  5. (.....) Güngör Dilmen'in Midas'ın Altınları adlı eseri Midas Üçlemesi'nin son parçasıdır.
  6. (.....) Midas'ın Altınları'nda Kral Midas'ın altın tutkusu işlenmektedir.
  7. (.....) Necati Cumalı'nın Yaralı Geyik adlı tiyatrosu iki bölümlük bir yapıdadır.
  8. (.....) Yaralı Geyik'te doğa ile insan arasındaki mücadelenin işlendiği bir karakter tiyatrosudur.
  9. (.....) Necati Cumalı, hukuk mesleğini bırakıp sanatsal çalışmaları tercih etmiştir.
  10. (.....) Cumalı'nın tiyatrolarında Anadolu insanı ve halk gerçeklerine yer verilmiştir.

 32. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  Tiyatroda anlatıcı yoktur ve tamamı diyalog ve monolog üzerine kuruludur. Cumhuriyet Dönemi'nde sanat ve edebiyattaki yenilikler tiyatro türünün gelişmesine zemin hazırlamış ve eser sayısı artmıştır. Cumhuriyet Dönemi tiyatrolarında kullanılan dil açık ve yalındır. Orhan Asena, Hürrem Sultan, Tanrılar ve İnsanlar gibi tarihî olayları konu alan birçok tiyatro eseri vermiştir. Güngör Dilmen'in Midas Üçlemesi'nin sırasıyla Midas'ın Kulakları, Midas'ın Altınları ve Midas'ın Kördüğümü adlı oyunlardan oluşur. Midas'ın Altınları, Kral Midas'ın her şeyi altına dönüştürmesiyle oluşan altın tutkusunu işler. Yaralı Geyik, on altı tablodan oluşan iki bölümlük bir tiyatro eseridir. Yaralı Geyik, doğa ve insan arasındaki mücadelenin işlendiği bir karakter tiyatrosudur. Necati Cumalı, avukatlığı bırakarak kendini tamamen sanatsal çalışmalara adamıştır. Cumalı'nın tiyatrolarında, Anadolu'nun kendine özgü hayat tarzı, konuşma ve davranış şekillerine yer verilmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Detayları

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Başı Sınav - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Başı Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Eşleştirme
 • Doğru-Yanlış


12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Roman
 • Deneme

Ayrıca 12.sınıf Türk dili ve edebiyatı 2.dönem başı sınav soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

- Nurullah Ataç'ın deneme türüne bakış açısını anlamak. - Deneme türünün temel özelliklerini kavramak.

- Cumhuriyet Dönemi deneme yazarlarını tanımak. - Deneme türünün dönemindeki temsilcilerini öğrenmek.

Öğrenciler, "Yaralı Geyik" tiyatrosunun temalarını anlayabileceklerdir.

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında tiyatro alanındaki önemli isimleri tanıma.

Öğrenci, Orhan Kemal'in eserlerindeki dil kullanımını anlayabilecektir.

Öğrenci, modernist romanlarda kullanılan anlatım tekniklerini anlayabilecektir.

Öğrenci, edebi bir metnin ana temasını belirleme becerisi kazanır.

Öğrenci, edebi akımların şiir türü üzerindeki etkisini anlar.

Fütürizm akımının sanata bakış açısını öğrenme.

Attilâ İlhan'ın toplumsal gerçekçi şiir anlayışını anlamak.

Öğrenci, İkinci Yeni şiirinin dilsel özelliklerini öğrenecektir.

Öğrenci, sürrealizm akımını anlayacaktır.

Cumhuriyet Dönemi halk şiirinin zenginliğini ve çeşitliliğini kavrama.

* Cumhuriyet Dönemi şairlerinin eserlerini tanıma * Şairlerin tarzları ve temaları hakkında bilgi edinme

* 1980 sonrası Türk şiirinin önemli isimlerini ve şiirlerinin özelliklerini öğrenirler. * Halk şiirinin Cumhuriyet Dönemi'ndeki özelliklerini anlarlar. * Şairlerin şiirlerinde kullandıkları temaları ve teknikleri ayırt ederler.

* Tiyatro türünün özelliklerini anlamak * Cumhuriyet Dönemi Türk tiyatrosunu tanımak * Önemli Türk tiyatro yazarlarını ve eserlerini bilmek * Tiyatro eserlerinde dil ve üslubun önemini fark etmek * Tarihî olayların tiyatroda işlenmesini değerlendirmek * Karakter tiyatrosu ve kişisel çatışmaların yansıtılmasını analiz etmek * Sanatın hayatla etkileşimini kavramak * Anadolu kültürünün ve halk gerçeklerinin edebiyattaki önemini anlamak * İnsan doğası ve duygular üzerine düşünmek

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri