12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.dönem 2.Yazılı - Klasik

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Michel de Montaigne'in Denemeler adlı eserinin özelliklerinden bahsediniz.


 2. Cevap: Akıcı ve samimi üslup, insan ve insanlığı ilgilendiren tüm konularda sorgulamalar Açıklama:

  Deneme, kişinin düşüncelerini ve gözlemlerini ifade ettiği bir edebi türdür. Montaigne'in Denemeler adlı eseri, bu türün önemli örneklerinden biridir. 3. Türk edebiyatında deneme türünün gelişim sürecini açıklayınız.


 4. Cevap: Tanzimat'tan sonra Batı edebiyatının etkisiyle ortaya çıkma, Cumhuriyet Dönemi'nde gelişim gösterme Açıklama:

  Deneme, Türk edebiyatında Batı'dan gelen bir türdür ve Cumhuriyet Dönemi'nde önemli bir gelişim göstermiştir. 5. Hamdullah Suphi Tanrıöver'in söylevlerinin ayırt edici özelliklerini yazınız.


 6. Cevap: Etkili bir anlatım, Türk tarihinin önemli olaylarına değinme ve geniş kitlelere hitap etme yeteneği. Açıklama:

  Hamdullah Suphi Tanrıöver, şiirdeki gür ve heyecanlı sesini söylevlerine de yansıtmıştır. Tarihi olayları canlı bir şekilde anlatma, dinleyicilerin duygularına hitap etme ve milli birlik duygusunu aşılama konusundaki başarısıyla tanınır. 7. Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk adlı eserinin konusunu belirtiniz.


 8. Cevap: Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş süreci ve ilk yıllarındaki olaylar. Açıklama:

  Nutuk, Atatürk'ün 1919-1927 yılları arasındaki dönemi içeren bir konuşmadır. Bu konuşmada, Kurtuluş Savaşı'nın nedenleri, zaferler, yenilikler ve ülkenin geleceğine ilişkin görüşleri dile getirilmiştir. 9. Cumhuriyet Dönemi'nde deneme türü üzerine çalışmalar yapan üç yazarın adını veriniz.


 10. Cevap: Nurullah Ataç, Cemil Meriç, Oktay Akbal Açıklama:

  Bu soru, metinde belirtilen bir edebi türün temsilci yazarlarını istemektedir. 11. Nurullah Ataç'ın denemelerinin temel özelliklerinden üçünü yazınız.


 12. Cevap: - Edebiyat ve şiir konularına odaklanması - Devrik cümleler ve kendine özgü anlatım tarzı - Türkçenin arınması için mücadele vermesi Açıklama:

  Bu soru, bir yazarın eserlerinin ayırt edici özelliklerini sormaktadır. 13. Midas'ın Altınları eserinde işlenen temel konu nedir?


 14. Cevap: Midas'ın altın tutkusu ve bunun olumsuz sonuçları Açıklama:

  Metin, Midas'ın Altınları'nın Midas'ın altın tutkusunu konu edindiğini ve bunun hem kendisi hem de halkı olumsuz etkilediğini vurgulamaktadır. 15. Güngör Dilmen'in tiyatrolarında hangi dil özellikleri öne çıkmaktadır?


 16. Cevap: Açık, akıcı, şiirsel Açıklama:

  Metin, Güngör Dilmen'in tiyatrolarında Türkçe'yi başarıyla kullandığını ve açık, akıcı ve şiirsel bir dile sahip olduğunu belirtmektedir. 17. Yusuf Atılgan'ın modern Türk edebiyatındaki önemi nedir?


 18. Cevap: Yalnızlaşma ve yabancılaşma temasını başarılı bir şekilde işlemiştir. Açıklama:

  Metinde, Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam adlı romanıyla modern Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olduğu ve yalnızlık ve yabancılaşma temasını başarıyla işlediği belirtilmektedir. 19. Modernist romanlarda sıklıkla kullanılan iki anlatım tekniği veriniz.


 20. Cevap: * İç konuşma * Geriye dönüş Açıklama:

  Metinde, modernist romanlarda sıklıkla kullanılan iki anlatım tekniğinin iç konuşma ve geriye dönüş olduğu belirtilmektedir. 21. Sevgili Arsız Ölüm romanındaki mizahi unsurlardan üç örnek veriniz.


 22. Cevap: Atiye'nin ölüm düşünerek vasiyetini anlatması, Dirmit'in tulumba ile konuşması, yazarın üzücü olayları karikatürleştirerek anlatması. Açıklama:

  Sevgili Arsız Ölüm romanı, trajik olayları bile mizahla ele alan bir romandır. 23. Postmodernist romanlarda kullanılan kolaj tekniğini tanımlayınız.


 24. Cevap: Farklı yazar ve kaynaklardan alıntıların bir araya getirilerek metne yansıtılması. Açıklama:

  Kolaj, postmodernist romanlarda metinler arası ilişkileri göstermek için kullanılan bir tekniktir. 25. Romanda kullanılan anlatım tekniklerinden üç tane örnek veriniz.


 26. Cevap: * Geleceğe yönelik haber verme * Geriye dönüş * İşaret ve sembolizm kullanımı Açıklama:

  Bu teknikler, romanın olay örgüsünü ve karakter gelişimini zenginleştirir. 27. Romanda ele alınan temalardan üç tanesi nelerdir?


 28. Cevap: * Adalet * Eşitlik * Ayrımcılık Açıklama:

  Roman, bu temalar üzerinden bireysel ve toplumsal düzeydeki sorunlara dikkat çeker. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Cumalı'nın tiyatro eserleri, doğa unsurlarını ve Anadolu insanını ön plana çıkarır.
  2. (.....) Cumalı, Türk tiyatrosunun ilgi alanını genişletmiştir.
  3. (.....) Yaralı Geyik adlı eserde avcılıkla ilgili unsurlar kullanılmıştır.
  4. (.....) Cumalı'nın sanat anlayışında şiirsel bir dil öne çıkar.
  5. (.....) Cumalı, uzun eserlerden kaçınan bir sanatçıdır.
  6. (.....) Üç İstanbul romanında Osmanlı İmparatorluğu'nun farklı dönemleri ele alınır.
  7. (.....) Tevfik Hoca, Adnan'a ortaklık teklif etmiştir.
  8. (.....) Adnan, romanda yaşanan toplumsal değişimin bir sembolüdür.
  9. (.....) Cumhuriyet Dönemi'nde modernist bir anlayışla bireyin iç dünyası romanlara yansıtılmıştır.
  10. (.....) Cumalı'nın meslek yaşamında da idealist bir tavır göze çarpar.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 31. Aşağıdaki seçeneklerden doğru olanları işaretleyin:

  a) Cumhuriyet Dönemi tiyatrosu, tarihî konulara yer vermiştir.
  b) Güngör Dilmen, absürt tiyatro akımında önemli bir isimdir.
  c) Orhan Asena'nın tiyatrolarında güç kavramı ön plandadır.
  d) Necati Cumalı'nın "Midas'ın Kördüğümü" adlı bir tiyatrosu vardır.

 32. Cevap: a) Doğru b) Doğru c) Doğru d) Yanlış Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Eleştiri

Ayrıca 12.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 2.dönem 2.yazılı soruları klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler Montaigne'in Denemeler adlı eserinin özelliklerini öğrenecekler.

Öğrenciler Türk edebiyatında deneme türünün gelişim sürecini öğrenecekler.

Hamdullah Suphi Tanrıöver'in söylev tekniğini ve etkisini değerlendirir.

Atatürk'ün Nutuk adlı eserinin tarihî önemi ve içeriği hakkında bilgi sahibi olur.

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında önemli deneme yazarlarını tanıma.

Yazarların eserlerinin stil ve içerik özelliklerini belirleme.

Türk tiyatrosunda mitolojik temaların kullanımını anlama.

Türk edebiyatında dil kullanımının önemini kavrama.

Modern Türk edebiyatının önemli yazarlarından birini ve onun eserlerinin önemini kavramak.

Modernist romanların teknik özelliklerini anlamak.

Eserdeki mizahi unsurları tespit etmek.

Kolaj tekniğinin postmodern romana özgü bir anlatım unsuru olduğunu öğrenmek.

Anlatım tekniklerinin metne kattığı etki anlaşılmış olur.

Temaların edebiyattaki önemi anlaşılmış olur.

1. Cumalı'nın tiyatro anlayışını anlama 2. Cumalı'nın Türk tiyatrosuna katkılarını öğrenme 3. Yaralı Geyik adlı eserin özelliklerini belirleme 4. Cumalı'nın sanat anlayışını kavrama 5. Cumalı'nın eserlerinin üslup özelliklerini tespit etme 6. Üç İstanbul romanının konusunu ve dönemini anlama 7. Romanın olay örgüsünü takip etme 8. Roman karakterlerinin dönüşümünü analiz etme 9. Cumhuriyet Dönemi roman anlayışını kavrama 10. Cumalı'nın yaşamı ve sanatı arasındaki bağlantıyı kurma

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri