12.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik)

12.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. İslam ahlakının temel faziletlerinden üç tanesini örneklendiriniz.


 2. Cevap: * Takva * Hikmet * Adalet Açıklama: 3. İslam ahlakında "ahlaki erdem" kavramını açıklayınız.


 4. Cevap: Ahlaki erdem, insan davranışlarının güzelleşmesi ve iyiliklere yönelmesi sonucu oluşan, karakter haline gelmiş sürekli ve kalıcı bir özelliktir. Açıklama: 5. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) terbiye anlayışını açıklayınız.


 6. Cevap: Peygamber Efendimiz (s.a.v.), terbiyenin kaynağı olarak Yüce Allah'ı (c.c.) görmüş ve terbiyenin insanı kemale erdirme süreci olduğuna inanmıştır. Terbiyede sevgi, merhamet ve sabır gibi erdemlere önem vermiş ve güzel ahlakın terbiyenin temel amacı olduğunu vurgulamıştır. Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.), hem sözleriyle hem de örnek davranışlarıyla terbiye konusunda bizlere rehberlik etmiştir. 7. Eğitim ile terbiye arasındaki ilişkiyi belirtiniz.


 8. Cevap: Eğitim, insanlara çevresindeki nesneler ve olaylar hakkında bilgiler kazandırmayı hedeflerken, terbiye insanın bu bilgileri doğru ve ahlaki bir şekilde kullanmasını sağlar. Eğitim ile terbiye birbiriyle tamamlayıcıdır ve birlikte insanın dengeli ve tutarlı bir kişiliğe sahip olmasını sağlar. Açıklama:

  Hem eğitim hem de terbiye, insanların gelişiminde önemli rol oynar. Eğitim olmadan terbiye eksik kalırken, terbiye olmadan eğitim tek başına yeterli değildir. 9. Havf ve recâ dengesi nedir, kulluktaki rolünü açıklayınız.


 10. Cevap: Havf, Allah'tan (c.c.) korkmak; recâ ise O'nun rahmetini ummaktır. Müslüman, bu iki duygu arasında denge kurarak kulluk vazifelerini yerine getirir. Açıklama:

  Havf, kulları günahtan korurken, recâ onları ibadete teşvik eder. 11. Peygamber Efendimize karşı temel vazifelerimiz nelerdir?


 12. Cevap: Peygamber Efendimize iman etmek, hükümlerine teslim olmak, hürmet etmek ve sevmek. Açıklama:

  Bu vazifeler, Peygamber Efendimizin dindeki yerini kavramak ve ona olan bağlılığımızı göstermek için önemlidir. 13. Hz. Peygamber'in Kur'an-ı Kerim'e karşı tutumundan iki örnek veriniz.


 14. Cevap: * Ayetleri okurken gözyaşı dökmesi * Allah'ı (c.c.) tesbih edip yüceltmesi Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), Kur'an-ı Kerim'i okuyup yaşarken yüksek bir maneviyat sergiler, ayetlerin etkisini derinden hissederdi. 15. Bir Müslümanın Kur'an-ı Kerim'e karşı vazifeleri nelerdir?


 16. Cevap: * Ona gönülden inanmak ve teslim olmak * Okurken anlamaya çalışmak * Hayatın her aşamasında ona uymak Açıklama:

  Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın (c.c.) sözü olarak kabul etmeli ve onun emirlerine ve yasaklarına göre yaşamalıdır. 17. Peygamber Efendimiz'in toplumsal düzen ve huzur için belirttiği ahlaki prensipleri açıklayınız.


 18. Cevap: * Birlik ve beraberlik * Sevgi ve saygı * Yardımlaşma ve dayanışma * Kul haklarına riayet Açıklama:

  Peygamberimiz, toplumda huzur ve düzenin ancak ahlaki değerlere bağlı kalarak sağlanabileceğini vurgulamıştır. Bu prensipler, insanların bir arada uyum içinde yaşamalarını sağlar. 19. Helal ve haram kavramlarını tanımlayınız.


 20. Cevap: Helal, dinimizce yapılması serbest bırakılmış hususlardır. Haram ise dinimizce yapılması yasaklanmış olanlardır. Açıklama:

  Helal ve haram kavramları, İslam'da günlük yaşamda uyulması gereken kuralları belirler. Helal olan fiiller, haram olanlara kıyasla daha geniş bir alanı kapsar. 21. Adaletin sağlanmasında eşitliğin önemi nedir?


 22. Cevap: Herkese aynı hukuka göre davranılması, kişisel kanaatlere göre karar verilmemesi gerektiğidir. Açıklama:

  Adaletin sağlanması, herkesin eşit şekilde hukukun uygulanmasından geçer. 23. Suçun şahsiliği ilkesini açıklayınız.


 24. Cevap: Bir kişinin işlediği suçtan dolayı sadece kendisinin cezalandırılmasıdır. Açıklama:

  Suçun şahsiliği ilkesi, suçun bireysel olduğunu ve suçun cezasının da tek başına suçlu tarafından çekilmesi gerektiğini ifade eder. 25. İslam hukuku hangi temel değerleri içerir?


 26. Cevap: Hikmet, adalet, merhamet Açıklama:

  İslam hukuku, bilgelik, adil karar verme ve insanlara karşı şefkatli davranma gibi temel değerlere dayanır. Bu değerler, hukuki düzenlemelerin insanın doğasına ve sosyal ihtiyaçlarına uygun olmasını sağlar. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. İslam'da helaller, haram alanından daha geniştir.
  (.....) 2. Zaruret durumlarında haram olan şeyler mübah olabilir.
  (.....) 3. Alkollü içecekler helal kabul edilir.
  (.....) 4. Canlılara zarar veren eğlence faaliyetleri serbest bırakılmıştır.
  (.....) 5. Domuz eti yemek haram kılınmıştır.
  (.....) 6. Giyim-kuşam konusunda dinimiz, kültürel farklılıklara izin verir.
  (.....) 7. Şans faktörüne dayalı oyunlar haramdır.
  (.....) 8. Helal ve haram koyma yetkisi Allah'a ve Hz. Peygambere aittir.
  (.....) 9. Normal şartlarda haram olan fiiller, zaruret miktarı kadar mübah olabilir.
  (.....) 10. Leş yemek, her halükarda haramdır.

 28. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. Y Açıklama:

  * Helal ve haram kavramları, dinimizin temel öğretilerindendir. * Zaruretler, geçici bir süre için haram olan şeyleri mübah kılar. * Alkollü içecekler, zararlı olduğu için haram kılınmıştır. * Eğlence faaliyetleri, başkalarına zarar vermediği sürece serbesttir. * Domuz eti, sağlık açısından zararlı olduğu için yasaklanmıştır. * Dinimiz, insanların kültürel farklılıklarını dikkate alarak giyim-kuşam konusunda esneklik sağlar. * Şans oyunları, adaletsizliğe neden olduğu için haramdır. * Helal ve haram koyma yetkisi yalnızca Allah'a ve O'nun elçisine aittir. * Zaruret durumlarında, haram olan şeyler zaruret miktarı kadar mübah olur. * Leş yemek, zararlı olduğu için her zaman haramdır. 29. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  a. Kur'an-ı Kerim
  b. Terbiye
  c. Öğretim
  d. İbadet
  e. Ahlâk
  f. İman
  g. Sevap
  h. Günah
  ı. Vazife
  i. Rabb
  1. Allah'ın (c.c.) varlığına ve birliğine inanmak
  2. İnsana çevresindeki nesneler ve olaylar hakkında doğru bilgiler kazandırmayı hedefler
  3. Allah'ın (c.c.) emir ve yasaklarına uymak
  4. İnsanın davranışlarını iyiye ve doğruya yönlendiren değerler bütünü
  5. İnsanın ruhsal gelişimine yardımcı olur
  6. Allah'ın (c.c.) güzel isimlerinden biri
  7. Bir şeyi en mükemmel derecesine ulaşıncaya kadar adım adım inşa etmek
  8. İyiliklerin karşılığı
  9. Kötülüklerin karşılığı
  10. İnsanın yapmakla yükümlü olduğu iş, ödev ve görevler

 30. Cevap: 1.f, 2.c, 3.d, 4.e, 5.b, 6.i, 7.a, 8.g, 9.h, 10.ı Açıklama:

  Bu eşleştirmeler, dinî kavramların anlamları ile ilgilidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

12.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 17 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca 12.sınıf temel dini bilgiler dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) terbiye anlayışını öğrenerek, kendi terbiye anlayışımızı bu doğrultuda şekillendirmek.

Eğitim ve terbiye arasındaki ilişkiyi anlayarak, eğitim ve öğretim faaliyetlerimizi daha etkili bir şekilde planlamak.

Havf ve recâ dengesinin kullukta oynadığı rolü anlar.

Öğrenciler, Peygamber Efendimize karşı temel vazifelerin önemini anlar.

Öğrenci, Hz. Peygamber'in Kur'an-ı Kerim'e verdiği değeri örneklerle açıklayabilir.

Öğrenci, bir Müslümanın Kur'an-ı Kerim'e karşı sorumluluklarını sıralayabilir.

Öğrenciler, Peygamber Efendimiz'in toplumsal düzen ve huzur için öngördüğü ahlaki prensipleri ve bunların önemini kavrar.

* Öğrenciler, helal ve haram kavramlarını anlayacaklardır.

Öğrenciler, adaletin önemini ve eşitliğin rolünü anlayacaklardır.

Öğrenciler, suçun şahsiliği ilkesinin önemini öğreneceklerdir.

Öğrenciler, İslam hukukunun temel değerlerini özümseyerek bunları günlük hayatlarında uygularlar.

* Helal ve haram kavramlarının önemini anlamak * Zaruret durumlarında haram olan şeylerin geçici olarak mübah olabileceğini öğrenmek * Alkollü içeceklerin ve şans oyunlarının haramlığının nedenlerini kavramak * Eğlence faaliyetleri konusunda dinimizin öğretilerini bilmek * Giyim-kuşam konusunda dinimizin esnekliğini anlamak * Helal ve haram koyma yetkisinin sadece Allah'a ve Hz. Peygambere ait olduğunu öğrenmek

Öğrenciler, temel dinî kavramları anlayabileceklerdir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.