12.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav

12.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav sınavı 12.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav CEVAPLARI

 1. Kurban ibadeti, aşağıdaki hadislerden hangisi tarafından teşvik edilmiştir?

  A) "Kim maddi gücü yettiği halde kurban kesmezse bizim namazgâhımıza yaklaşmasın."
  B) "Kurban, Allah'a yakın olmak için kesilen bir ibadettir."
  C) "Kurban, cennette bir yer edinmek için kesilen bir ibadettir."
  D) "Kurban, Allah'ın rızasını kazanmak için kesilen bir ibadettir."
  E) "Kurban, hayvanların çektiği acıyı azaltmak için kesilen bir ibadettir."

 2. Cevap: D Açıklama:

  Bu soruda, hangi hadisin kurban ibadetini teşvik ettiği sorulmaktadır. Şıklar arasında verilen hadisler arasında, kurban ibadetinin Allah'a yakın olmak, Allah'ın rızasını kazanmak veya cennette yer edinmek için kesilen bir ibadet olduğunu belirten ifadeler yer almaktadır. Bunların arasında, "Kurban, Allah'a yakın olmak için kesilen bir ibadettir" ifadesi kurban ibadetini teşvik eden hadisin doğru cevabı olduğunu göstermektedir. Kurban ibadetinin, Allah'a yakın olma amaçlı bir ibadet olduğu vurgulanmaktadır. 3. Kurban ibadeti, aşağıdaki durumlardan hangisinde geçerli değildir?

  A) Koyun, keçi veya sığır gibi hayvanların kesilmesiyle yapılır.
  B) Sadece İslam'ın beş şartından biridir.
  C) Kesilen hayvanın etinin bir kısmı ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.
  D) Zilhicce ayının 10. gününe kadar yapılması gerekir.
  E) Kurban ibadeti, hayvanların İslami usullere uygun şekilde kesilmesi ve belirli bir amaçla yapılması şartıyla geçerlidir.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda Kurban ibadeti ile ilgili bir durumun geçerli olup olmadığı sorulmaktadır. Seçenekler arasında yer alan A, C, D ve E şıkları Kurban ibadetinin geçerli olduğu durumları açıklamaktadır. B şıkkı ise yanlıştır çünkü Kurban ibadeti İslam'ın beş şartından biri değildir. Dolayısıyla cevap B şıkkıdır. Kurban ibadeti hakkında bilgi sahibi olan bir kişi, Kurban ibadetinin İslam'ın beş şartından biri olmadığını öğrenir. 5. Kurban ibadetinin toplumsal faydalarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kişinin kendini geliştirmesine yardımcı olması
  B) Toplumda dayanışma ve birlik duygusunu arttırması
  C) Fakirlere yardım etmek için yapıldığı için yoksulluğun azalmasına neden olması
  D) Şan ve şöhret kazanmak için yapılması nedeniyle insanları hırslı hale getirmesi
  E) Dini vecibeleri yerine getirme zorunluluğu olduğu için yapılması

 6. Cevap: B Açıklama:

  Kurban ibadeti, toplumda dayanışma ve birlik duygusunu arttırarak toplumsal faydalar sağlar. Zira insanlar bu dini vecibeyi yerine getirirken birbirlerine yardımcı olurlar ve yoksul insanlara yardım ederek toplumsal adaleti sağlamaya çalışırlar. Bu şekilde toplumda birlik ve dayanışma duygularının artması, daha sağlıklı bir toplum yapısı oluşturulmasına katkıda bulunur. 7. Kurban ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Kurban ibadeti sadece Müslümanlar arasında yapılır.
  B) Kurban ibadeti, yalnızca erkekler tarafından yapılabilir.
  C) Kurban ibadeti her yıl aynı tarihte yapılır.
  D) Kurban ibadeti, hayvan seçiminden kesime kadar belirli kurallara bağlıdır.
  E) Kurban ibadeti, yalnızca zengin insanlar tarafından yapılabilir.

 8. Cevap: D Açıklama:

  Kurban ibadeti, İslam dininde önemli bir yer tutan ve her yıl Zilhicce ayının 10. günü yapılan bir ibadettir. Kurban ibadeti herkes tarafından yapılabilir, yalnızca erkekler için de geçerli değildir. Hayvan seçiminden kesime kadar belirli kurallara bağlıdır ve bu kuralların uygulanması ibadetin geçerliliği için önemlidir. 9. Kurbanın kesilmesi sırasında uyulması gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu kurallardan biri değildir?

  A) Hayvanın gözleri önünde kesilmesi
  B) Kesimin hayvanın boğazına yapılması
  C) Hayvanın besmele ile kesilmesi
  D) Hayvanın aç olduğu bir zamanda kesilmesi
  E) Kesim işleminin birkaç kesikle gerçekleştirilmesi

 10. Cevap: E Açıklama:

  Soruda verilen seçenekler arasında, kurban kesilmesi sırasında uyulması gereken bazı kurallardan birinin hangisi olmadığı sorulmaktadır. İslam dininde kurban kesiminde uyulması gereken bazı kurallar bulunmaktadır, ancak bu kurallardan "E) Kesim işleminin birkaç kesikle gerçekleştirilmesi" doğru bir kural değildir. Kurban kesiminde hayvanın gözleri önünde kesilmesi, kesimin hayvanın boğazına yapılması, hayvanın besmele ile kesilmesi ve aç olduğu bir zamanda kesilmesi gibi kurallara uyulması gerekmektedir. 11. Kurbanın kesilmesinin ardından etinin dağıtımında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu hususlardan biri değildir?

  A) Kurban etinin çiğ olarak tüketilmemesi
  B) Etin bir kısmının fakirlere dağıtılması
  C) Etin bir kısmının akraba ve komşulara dağıtılması
  D) Etin mümkün olduğunca çabuk tüketilmesi
  E) Etin sadece kendine yakın olanlara dağıtılması

 12. Cevap: E Açıklama:

  Bu soruda verilen seçenekler arasında hangisi kurban etinin dağıtımıyla ilgili olmaması gereken bir husus olduğu soruluyor. Kurban etinin çiğ olarak tüketilmemesi, bir kısmının fakirlere ve akraba/komşulara dağıtılması ve mümkün olduğunca çabuk tüketilmesi gibi hususlar, İslam dininde kurban kesimi sonrası dikkat edilmesi gereken önemli konulardandır. Ancak, etin sadece kendine yakın olanlara dağıtılması gibi bir husus İslam dininde kabul edilebilir bir davranış değildir. 13. İslam'da cihat nasıl yapılır?

  A) Sadece silah kullanarak düşmanlara saldırarak
  B) Kendini aşarak manevi olarak mücadele ederek
  C) Sadece sözlü olarak İslam'ı savunarak
  D) Müslüman ülkelerin sınırlarını koruyarak
  E) Hiçbiri

 14. Cevap: B Açıklama:

  Cihat, İslam'da mücadele etmek, çaba harcamak anlamına gelir. Cihat, hem kişinin kendi nefsine karşı yaptığı manevi mücadeleyi ifade ederken, hem de İslam'a zarar vermek isteyenlere karşı savunma amacı taşır. İslam'da cihat, sadece silahlı mücadele anlamına gelmez, aynı zamanda manevi mücadele, İslam'ın doğru bir şekilde anlaşılması ve yaşanması için çaba harcama gibi alanları da içerir. 15. İslam dininde cihat kavramı ne anlama gelir?

  A) Kendini eğitmek için yapılan mücadele
  B) Dini yaymak için yapılan mücadele
  C) Kendi içinde barışı korumak için yapılan mücadele
  D) Kendi toplumuna karşı yapılan mücadele
  E) Kendi nefsiyle yapılan mücadele

 16. Cevap: E Açıklama:

  İslam dininde cihat kavramı, genellikle İslam dininin yayılması için yapılan mücadele anlamında kullanılırken, aynı zamanda kişinin kendi nefsiyle mücadelesini de ifade edebilir. Cihat, sadece silahlı mücadeleyi değil, aynı zamanda manevi mücadeleyi de içerir ve İslam dininin önemli bir kavramıdır. 17. İslam dininde savaşın yapılabilmesi için hangi koşulların sağlanması gereklidir?

  A) Adaletin sağlanması, saldırının kabul edilemez olması ve savaşın son çare olarak kullanılması
  B) Müslüman olmayanlara karşı olan önyargının kırılması
  C) Savaşa hazırlıklı olmak için silahlanmak
  D) Dini öğretileri uygulamak
  E) Kutsal kitapta savaşa izin verilmesi

 18. Cevap: A Açıklama:

  İslam dininde savaşın yapılabilmesi için bazı koşulların sağlanması gereklidir. Bu koşullar arasında adaletin sağlanması, saldırının kabul edilemez olması ve savaşın son çare olarak kullanılması yer almaktadır. Bu koşulların sağlanması halinde savaş yapılabilir. 19. Umre için hangi ayda hareket edilir?

  A) Ramazan ayında  B) Zilhicce ayında   C) Receb ayında
  D) Muharrem ayında  E) Şaban ayında

 20. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda, umre için hangi ayda hareket edildiği soruluyor ve doğru cevap C) Receb ayıdır. Receb ayı, İslam takviminin üçüncü ayıdır ve umre ibadeti için en uygun aylardan biridir. Umre, hac ibadeti gibi belirli bir zamana bağlı olmadığından, yılın herhangi bir zamanında yapılabilir. Ancak Receb ayının özel bir anlamı ve fazileti olduğundan, umre yapmak isteyenler genellikle bu ayı tercih ederler. 21. Umre yapmak isteyen kişinin öncelikle hangi görevi yerine getirmesi gerekir?

  A) Mescid-i Haram'ı tavaf etmek
  B) Safa ve Merve arasında sa'y yapmak
  C) Arafat'ta vakfe yapmak
  D) Medine'de ziyaretler yapmak
  E) İhram giymek

 22. Cevap: E Açıklama:

  Umre yapmak isteyen kişinin öncelikle ihram giymesi gerekmektedir. İhram, özel bir giysidir ve umre yapacak kişinin belli kurallara uymasını sağlar. Bu kurallar arasında örtünme, parfüm kullanmama, saç ve tırnak kesmeme gibi hususlar bulunmaktadır. Bu görev tamamlandıktan sonra umre yapmaya başlanabilir. 23. Hac ibadeti, Müslümanların hayatındaki önemi ve etkisi nedir?

  A) Kişinin Allah'a yaklaşmasına yardımcı olur.
  B) İslam'ın beş şartından biridir.
  C) Cemaatle birlikte hareket etmenin önemini vurgular.
  D) Sadece zenginlerin yapabileceği bir ibadettir.
  E) Diğer dinlerde de bulunan bir ibadettir.

 24. Cevap: A Açıklama:

  Hac ibadeti, Müslümanlar için önemli bir ibadettir çünkü birçok faydası vardır. Hac, kişinin Allah'a yakınlaşmasına yardımcı olur, birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir ve insanların birbirleriyle tanışmasına ve farklı kültürleri öğrenmesine olanak sağlar. 25. Hac ibadeti öncesinde yapılan hazırlıklar nelerdir?

  A) Mekke'ye kadar yürüme yapmak
  B) Zekat ödemek
  C) Kurban kesmek
  D) Tövbe etmek ve günahlarından arınmak
  E) Namaz kılmak

 26. Cevap: D Açıklama:

  Hac ibadeti öncesinde Müslümanlar, tövbe etmek ve günahlarından arınmak için çaba gösterirler. Ayrıca, seyahatleri boyunca rahat ve temiz giysiler giymeleri, özellikle de ihram giysisi giymeleri gerekir. Kurban kesmek ve zekat ödemek de hac ibadeti için önemli hazırlıklardır. 27. Hac ibadeti sadece bireysel bir ibadet midir yoksa toplumsal bir boyutu da var mıdır? Açıklayınız.

  A) Sadece bireysel bir ibadettir çünkü kişi kendi manevi arınmasını hedefler.
  B) Hem bireysel hem de toplumsal boyutu vardır çünkü insanlar cemaatle birlikte hareket eder ve ortak bir amaca hizmet ederler.
  C) Sadece toplumsal bir boyutu vardır çünkü Müslümanlar tüm dünyadan gelerek ortak bir amaç için bir araya gelirler.
  D) Bireysel ya da toplumsal bir boyutu yoktur, sadece kişinin kendi manevi arınması için yapılan bir ibadettir.
  E) Hangi boyutta olduğu kişinin inanışına ve niyetine bağlıdır.

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bu soru, hac ibadetinin bireysel mi yoksa toplumsal bir boyutu olup olmadığını sorgulamaktadır. Hac ibadeti, bireysel bir niyetle yapılsa da, Müslümanların belirli bir zaman ve mekanda bir araya gelerek ortak bir amaç için hareket ettiği bir toplumsal boyutu da vardır. Bu nedenle, hac ibadetinin hem bireysel hem de toplumsal bir boyutu vardır. 29. Hac, İslam'ın beş şartından biri olarak kabul edilir. Hac ibadetinin farz olması için hangi şartların sağlanması gerekmektedir?

  A) Ergenlik çağına gelmek, zengin olmak, sağlıklı olmak, dinen özgür olmak, bir yıl içinde gitmek
  B) Akıllı olmak, zengin olmak, sağlıklı olmak, dinen özgür olmak, bir yıl içinde gitmek
  C) Ergenlik çağına gelmek, zengin olmak, sağlıklı olmak, dinen özgür olmak, iki yıl içinde gitmek
  D) Akıllı olmak, zengin olmak, sağlıklı olmak, dinen özgür olmak, iki yıl içinde gitmek
  E) Ergenlik çağına gelmek, zengin olmak, sağlıklı olmak, dinen özgür olmak, üç yıl içinde gitmek

 30. Cevap: A Açıklama:

  Hac ibadetinin farz olması için, akıllı olmak, ergenlik çağına gelmek, zengin olmak, sağlıklı olmak ve dinen özgür olmak gibi şartlar aranmaktadır. Bu soru, İslam dini ve ibadetleri hakkında bilgi sahibi olmayı sağlar. 31. Hac ibadeti sırasında ziyaret edilen yerler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A) Mina                    B) Arafat    C) Medine
  D) Safa ve Merve     E) Cennet-ül Baki

 32. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda hac ibadeti sırasında ziyaret edilen yerler arasında hangisi yok diye sorulmuştur. Şıklar arasında C) Medine dışındaki tüm diğer yerler, hac ibadeti sırasında ziyaret edilen yerler arasındadır. Bu nedenle cevap C seçeneğidir. 33. Hac esnasında yapılan "Tavaf" ne anlama gelir?

  A) Koşmak     B) Saymak    C) Dolaşmak
  D) Taşlamak    E) Dualar etmek

 34. Cevap: C Açıklama:

  Hac ibadeti sırasında Müslümanlar, Kâbe'nin etrafında yedi kez dairesel bir şekilde yürüyerek yapılan ritüele "Tavaf" denir. Bu ritüel, İbrahim Peygamber'in Kâbe'yi Allah'ın evi olarak tesis etmesinin anısına yapılır ve hac ibadetinin önemli bir parçasıdır. Tavaf, hacıların Allah'a olan bağlılıklarını ve teslimiyetlerini ifade eder. 35. Hac ibadeti esnasında yapılan "Kurban" ne anlama gelir?

  A) Allah'a yakınlaşmak için yapılan tören
  B) İslam'ın ilk mabedi olan Kâbe'nin ziyareti
  C) Kutsal topraklarda yapılan dua ve zikirler
  D) Hayvanın kesilmesiyle yapılan bir ibadet
  E) Kutsal su olan zamzam suyunun içilmesi

 36. Cevap: D Açıklama:

  Hac ibadeti esnasında yapılan "Kurban", hayvanın kesilmesiyle yapılan bir ibadettir ve Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'in kurban edilmesini anmak için yapılır. Bu ibadet, Allah'a yakınlaşmak, şükür duygusunu ifade etmek ve fakirleri paylaşmak için yapılır. 37. Haccın tarihi kaynaklardaki kökeni nedir?

  A) İbrahim Peygamber'in Allah'ın emriyle oğlu İsmail'i kurban etmek istemesi ve bunun yerine Allah'ın ona kurbanlık bir koç göndermesi
  B) Peygamber Muhammed'in Medine'den Mekke'ye hicreti
  C) Kâbe'nin inşası
  D) İslam dininin doğuşu
  E) Allah'ın Elçisi İbrahim Peygamber'in ölümü

 38. Cevap: A Açıklama:

  Haccın tarihi kaynaklardaki kökeni İbrahim Peygamber'in Allah'ın emriyle oğlu İsmail'i kurban etmek istemesi ve bunun yerine Allah'ın ona kurbanlık bir koç göndermesine dayanır. Bu olay, İbrahim Peygamber'in Allah'a olan bağlılığı ve teslimiyetini gösterir. Haccın bu olayın anısına yapıldığına inanılır. 39. Hac ibadeti hangi dini inançlara sahip olanlar tarafından gerçekleştirilir?

  A) Sadece Müslümanlar     B) Yahudiler             
  C) Hristiyanlar           D) Budistler             
  E) Hinduizm inananları   

 40. Cevap: A Açıklama:

  Bu soruda, hac ibadetinin hangi dini inançlara sahip olanlar tarafından gerçekleştirildiği soruluyor. Cevap, sadece Müslümanlar tarafından gerçekleştirilir. Müslümanlar, hac ibadeti için her yıl Mekke'ye gitmektedirler.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav Detayları

12.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 12.sınıf temel dini bilgiler dersi 2.dönem 2.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Hangi hadisin kurban ibadetini teşvik ettiği konusunda farkındalık kazanmak.

Kurban ibadetinin toplumsal faydaları hakkında bilgi sahibi olmak.

Kurban ibadetinin temel unsurlarını ve doğru bilinen yanlışları ayırt edebilme.

İslam dininde kurban kesimi sırasında uyulması gereken kuralları öğrenmek.

İslam dininde kurban kesimi sonrası dikkat edilmesi gereken hususları anlamak.

İslam'da cihat, sadece silah kullanarak düşmanlara saldırarak değil, aynı zamanda kendini aşarak manevi olarak mücadele ederek, İslam'ı savunarak ve müslüman ülkelerin sınırlarını koruyarak da yapılabilir.

İslam dininde cihat kavramını açıklayabilir.

İslam dininde savaş kavramının anlamını ve savaşın yapılabilmesi için gereken koşulları bilmektir.

İslam dinindeki önemli ibadetlerden biri olan umrenin, Receb ayı gibi özel bir zaman diliminde yapılması tavsiye edilir.

Umre ibadetinin temel prensiplerini anlama.

Hac ibadeti, Müslümanların Allah'a yakınlaşması ve birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmesi için önemli bir fırsattır.

Hac ibadeti öncesi yapılacak hazırlıkların önemini kavrayabilme.

Hac ibadetinin bireysel ve toplumsal boyutları olduğunu anlamak ve dinî ibadetlerin farklı boyutları hakkında düşünme becerisini geliştirmek.

İslam dininin ibadetlerinden biri olan hac ibadeti hakkında bilgi sahibi olmayı sağlar.

Hac ibadetinin önemli bir parçası olan Tavaf, Müslüman hacıların Allah'a olan bağlılıklarını ve teslimiyetlerini ifade eden, Kâbe'nin etrafında yedi kez dairesel bir şekilde yürümeyi içeren bir ritüeldir.

Hac ibadetinin ritüellerini anlamak ve İslam dininin önemli ibadetlerinden biri olan Kurban ibadetinin anlamını kavramak.

Haccın kökeni hakkında bilgi sahibi olmak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav sınavı 12.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav Testi İstatistikleri

Bu sınav 7 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 41 kere doğru, 91 kere yanlış cevap verilmiş.

12.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi Ünite Özetleri