12.Sınıf TDE V. Ünite - Tiyatro - Test 1

12.Sınıf TDE V. Ünite - Tiyatro - Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf TDE V. Ünite - Tiyatro - Test 1 CEVAPLARI

 1. Orhan Asena'nın "Hürrem Sultan" adlı oyununda hangi duyguyu ön plana çıkarmaya çalıştığı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Güç hırsı    B) Kıskançlık    C) Annelik    D) Merhamet    E) Cesaret    

 2. Cevap: B Açıklama:

  Metin, Asena'nın Hürrem Sultan'ı tüm yönleriyle (kıskançlık, hırs vb.) yansıtmaya çalıştığını belirtir. 3. Tiyatroda yazarın her şeyi kahramanlarına konuşturması hangi anlatım tekniğidir?

  A) Tek kişilik anlatım
  B) Epik anlatım
  C) Diyalog ve monolog anlatımı
  D) Lirik anlatım
  E) Dramatik anlatım

 4. Cevap: C Açıklama:

  Metin, tiyatroda anlatıcı olmadığını ve yazarın her şeyi kahramanlara konuşturarak ifade ettiğini belirtir. 5. Cumhuriyet Dönemi tiyatro yazarları arasında yer almayan isim hangisidir?

  A) Orhan Asena        B) Necati Cumalı     
  C) Turgut Özakman     D) Sabahattin Ali    
  E) Vedat Nedim Tör                         

 6. Cevap: D Açıklama:

  Metin, Sabahattin Ali'nin tiyatro yazarları arasında yer almadığını bildirir. 7. Midas'ın Kulakları, Midas'ın Altınları ve Midas'ın Kördüğümü eserleri hangi yazarın Midas Üçlemesi olarak bilinir?

  A) Necati Cumalı         B) Orhan Asena          
  C) Güngör Dilmen         D) Cevat Fehmi Başkut   
  E) Refik Erduran                                 

 8. Cevap: C Açıklama:

  Metin, Midas Üçlemesinin Güngör Dilmen'e ait olduğunu belirtir. 9. Necati Cumalı'nın Yaralı Geyik adlı oyununun ana teması nedir?

  A) Aşkın gücü                 B) İnsan doğa çatışması      
  C) Toplumsal adaletsizlik     D) Savaşın yıkıcı etkileri   
  E) Kadının toplumdaki yeri                                 

 10. Cevap: B Açıklama:

  Metin, Yaralı Geyik'in insanla doğa arasındaki mücadelenin ön planda olduğu bir karakter tiyatrosu olduğunu belirtir. 11. Midas'ın Altınları eserinde Midas'ın altına olan tutkusu hangi üslupla ele alınmıştır?

  A) Gerçekçi    B) Romantik    C) Trajikomik    D) Epik    E) Lirik    

 12. Cevap: C Açıklama:

  Metin, Güngör Dilmen'in Midas'ın Altınları'nda Midas'ın tutkusunu trajikomik bir dille ele aldığını belirtir. 13. Absürt tiyatronun temel özelliklerinden biri hangisidir?

  A) Gerçekçi zaman ve mekân kullanımı
  B) Neden-sonuç ilişkisinin ön planda tutulması
  C) Topluma ve kendine yabancılaşmış karakterler
  D) Klasik tiyatro yapısının benimsenmesi
  E) Esprili ve komik unsurların kullanılması

 14. Cevap: C Açıklama:

  Metin, absürt tiyatronun topluma ve kendine yabancılaşan karakterleri ön plana çıkardığını belirtir. 15. Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunda bireylerin yaşadıkları çatışmalar genellikle hangi konularda ele alınır?

  A) Aşk ve evlilik            B) Toplumsal sorunlar       
  C) Kişilerarası ilişkiler    D) Tarihi olaylar           
  E) Her biri                                              

 16. Cevap: E Açıklama:

  Metin, Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunda konuların kadın-erkek ilişkilerinden toplumsal sorunlara kadar çeşitlilik gösterdiğini belirtir. 17. Orhan Asena'nın "Kocaoğlan" adlı oyunu hangi dönemde geçer?

  A) Cumhuriyet Dönemi
  B) Osmanlı Dönemi
  C) Selçuklu Dönemi
  D) Metinde bilgi verilmemektedir
  E) Bizans Dönemi

 18. Cevap: B Açıklama:

  Metin, Orhan Asena'nın "Kocaoğlan" adlı oyununun tarihî konuların yer aldığı eserlerinden biri olduğunu belirtir. 19. Güngör Dilmen'in Midas'ın Altınları eserinde Dionysos karakteri hangi mitolojik figürü temsil eder?

  A) Şarap ve eğlence tanrısı    B) Savaş tanrısı              
  C) Deniz tanrısı               D) Aşk tanrıçası              
  E) Bilgelik tanrıçası                                        

 20. Cevap: A Açıklama:

  Metin, Güngör Dilmen'in Midas'ın Altınları'nda Yunan mitolojisinden yararlandığını ve Dionysos karakterini şarap ve eğlence tanrısını temsil edecek şekilde kullandığını belirtir. 21. Necati Cumalı'nın Yaralı Geyik adlı oyununda anlatılan karakterin mesleği nedir?

  A) Doktor    B) Avukat    C) Avcı    D) Şair    E) Mühendis    

 22. Cevap: C Açıklama:

  Metin, Yaralı Geyik'in bir avcı olan Duran'ın hikâyesini anlattığını belirtir. 23. Güngör Dilmen'in tiyatrolarındaki mizahi anlatımın önemi nedir?

  A) Kişilerin iç dünyalarını yansıtması
  B) Oyuncuların performanslarına katkı sağlaması
  C) Eserlerin daha anlaşılır hale getirilmesi
  D) Toplumsal sorunlara dikkat çekmesi
  E) Her biri

 24. Cevap: E Açıklama:

  Metin, Güngör Dilmen'in mizahi anlatımının oyuncuların performanslarına, eserlerin anlaşılırlığına ve toplumsal sorunlara dikkat çekmesine katkı sağladığını belirtir. 25. Midas Üçlemesi'ndeki Midas'ın Kördüğümü eseri hangi dönemi anlatır?

  A) MÖ 5. yüzyıl
  B) MÖ 1. yüzyıl
  C) MÖ 3. yüzyıl
  D) MÖ 7. yüzyıl
  E) Metinde bilgi verilmemektedir

 26. Cevap: E Açıklama:

  Metin, Midas Üçlemesi eserlerinin dönemlerine dair bilgi vermez. 27. Orhan Asena'nın "Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe" adlı oyununda ele alınan konu hangisidir?

  A) Sevgi ve aşk               B) Tarihi olaylar            
  C) Aile ilişkileri            D) Toplumsal adaletsizlik    
  E) Kişilerarası çatışmalar                                 

 28. Cevap: B Açıklama:

  Metin, Orhan Asena'nın "Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe" adlı oyununun tarihî konuların yer aldığı eserlerinden biri olduğunu belirtir. 29. Necati Cumalı, hangi türlerde eserler vermiştir?

  A) Şiir, hikâye, tiyatro, roman, deneme
  B) Hikâye, tiyatro, deneme, makale
  C) Roman, şiir, öykü, fıkra
  D) Tiyatro, sinema, deneme, makale
  E) Öykü, şiir, roman, deneme

 30. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, Cumalı'nın şiir, hikâye, tiyatro, roman ve deneme türlerinde eserler verdiği belirtilmektedir. 31. Cumalı'nın Türk tiyatrosuna katkısı nedir?

  A) Yeni konular ve kişiler getirmek
  B) Modern ve batılı oyunlar uyarlamak
  C) Eğlenceli vodviller yazmak
  D) Siyasi hicivler yapmak
  E) Tarihi olayları tiyatroya uyarlamak

 32. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, Cumalı'nın Türk tiyatrosuna yeni konular ve kişiler getirdiği belirtilmektedir. 33. Cumalı'nın şiirsel dili eserlerine ne kazandırmıştır?

  A) Canlılık ve inandırıcılık
  B) Akademiklik ve ciddiyet
  C) Yerellik ve bölgesellik
  D) Politik mesajlar ve ideoloji
  E) Geleneksel motifler ve folklor

 34. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, Cumalı'nın şiirsel dilinin eserlerine canlılık, inandırıcılık, etkileyicilik ve derinlik kattığı belirtilmektedir. 35. "Güzel diye kopardığın her çiçek solacak!" sözü hangi özelliği yansıtmaktadır?

  A) Şiirsel dil          B) Benzetme            
  C) Orijinal söyleyiş    D) Lirik anlatım       
  E) Yerel motifler                              

 36. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, bu sözün şiirsel dil ve benzetmeyle esere içtenlik kazandırdığı belirtilmektedir. 37. Cumalı'nın hangi eseri Türk sinemasına uyarlanmıştır?

  A) Tütün Zamanı    B) Nalınlar       
  C) Dilâ Hanım      D) Susuz Yaz      
  E) Boş Beşi                          

 38. Cevap: D Açıklama:

  Metinde, Cumalı'nın tiyatro eserlerinin filme çekilen konularıyla Türk sinemasına katkıda bulunduğu belirtilmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf TDE V. Ünite - Tiyatro - Test 1 Detayları

12.Sınıf TDE V. Ünite - Tiyatro - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf TDE V. Ünite - Tiyatro - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf TDE V. Ünite - Tiyatro - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf TDE V. Ünite - Tiyatro - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


12.Sınıf TDE V. Ünite - Tiyatro - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Roman
 • Deneme

Ayrıca 12.sınıf TDE dersi V. ünite tiyatro konusu test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Tiyatro oyunlarındaki karakterlerin özelliklerini anlama

Tiyatrodaki anlatım tekniklerini ayırt etme

Cumhuriyet Dönemi tiyatro yazarlarını tanıma

Tiyatro eserlerini yazarlarına göre eşleştirme

Tiyatro oyunlarının temalarını belirleme

Tiyatro eserlerindeki üslup özelliklerini tanıma

Absürt tiyatro özelliklerini anlama

Tiyatro oyunlarındaki konu çeşitlerini tanıma

Tiyatro oyunlarının dönemlere göre sınıflandırılması

Mitoloji ve tiyatro arasındaki ilişkiyi anlama

Tiyatro oyunlarındaki karakterlerin özelliklerini anlama

Mizahi anlatımın tiyatrodaki işlevlerini tanıma

Tiyatro oyunlarının dönemlere göre sınıflandırılması

Tiyatro oyunlarının temalarını belirleme

Necati Cumalı'nın eser türlerini bilmek

Necati Cumalı'nın Türk tiyatrosuna katkılarını bilmek

Necati Cumalı'nın dili ve üslubunu bilmek

Necati Cumalı'nın eserlerindeki dil özelliklerini bilmek

Necati Cumalı'nın eserlerinin başka sanat dallarına etkilerini bilmek

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf TDE V. Ünite - Tiyatro - Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf TDE V. Ünite - Tiyatro - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf TDE V. Ünite - Tiyatro - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf TDE V. Ünite - Tiyatro - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf TDE V. Ünite - Tiyatro - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri