12.Sınıf TDE IV. Ünite - Roman - Test 2

12.Sınıf TDE IV. Ünite - Roman - Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf TDE IV. Ünite - Roman - Test 2 CEVAPLARI

 1. "Üç İstanbul" adlı romanın başkahramanı kimdir?

  A) Tevfik Hoca        B) Belkıs            
  C) Raif               D) Adnan             
  E) Dağıstanlı Hoca                         

 2. Cevap: D Açıklama:

  Okuduğunuz metinde "Romanın başkarakteri Adnan’dır." cümlesi, Adnal'ın eserin ana karakteri olduğunu belirtmektedir. 3. "Bereketli Topraklar Üzerinde" adlı roman hangi edebi anlayışı benimsemiştir?

  A) Modernizm               B) Postmodernizm          
  C) Toplumcu gerçekçilik    D) Sembolizm              
  E) Natüralizm                                        

 4. Cevap: C Açıklama:

  Okuduğunuz metinde "toplumcu gerçekçi anlayışı benimseyen Orhan Kemal’in Bereketli Topraklar Üzerinde adlı romanından" ifadesi, eserin bu edebi anlayışla yazıldığını ortaya koymaktadır. 5. "Üç İstanbul" romanında Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerine ait hangi unsurlar yansıtılmıştır?

  A) Giyim kuşam, yemekler, müzik
  B) Siyaset dünyası, töreler, kullanılan eşyalar
  C) Edebiyat çevreleri, yazarlar, şairler
  D) Köy yaşamı, tarım, hayvancılık
  E) Bilim ve teknoloji gelişmeleri

 6. Cevap: B Açıklama:

  Okuduğunuz metinde "Romanın başkarakteri Adnan’dır. Üç İstanbul ’da “Belkıs, Süheyla, Şair Raif, Hidayet, Tevfik Hoca, Dağıstanlı Hoca, Salih Zeki, Maliye Nazırı” gibi çok sayıda roman kişisi yer almaktadır. Roman kişileri arasında edebiyat çevresinden kişiler de vardır. Örneğin Mehmet Âkif Ersoy, Şair Raif adıyla romanda yer almıştır. Üç İstanbul adlı eserin önemli yönlerinden biri, dönemin özelliklerini yansıtacak şekilde birçok mekâna içindeki eşyalarla birlikte yer vermesidir. Yazar; Mermer Yalı’yı, Hidayet’in Konağı’nı, insanları ve eşyaları o günleri yansıtacak şekilde işlemiştir. Romanda Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinden değişik portreler yansıtılırken siyaset dünyası, töreler, kullanılan eşyalar, kültür, gelenek gibi birçok alanda İstanbul’a dair ayrıntılar da verilmiştir." cümleleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerine ait bu unsurların romanda yansıtıldığını açıklamaktadır. 7. "Bereketli Topraklar Üzerinde" adlı romanda yer alan "patoz" neyin simgesidir?

  A) Köylünün çaresizliği        B) İşçilerin direnci          
  C) Toprakların zenginliği      D) Kapitalizmin çelişkileri   
  E) Umutsuzluğun kaynağı                                      

 8. Cevap: D Açıklama:

  Okuduğunuz metinde "Son bölümde Ali’nin; ekmeğini kazanmak için üstünde çalıştığı “patoz”, işçilere soluk aldırmazken ve hatta Ali’nin canına mâl olurken patronun zenginleştiği bir sistemin de simgesi olmuştur." cümlesi, "patoz"un kapitalizmin çelişkilerini simgelediğini göstermektedir. 9. "Üç İstanbul" romanında Adnan'ın kişilik değişimine neden olan en önemli neden nedir?

  A) Siyasi baskılar              B) Aşk ilişkileri              
  C) Toplumsal çürüme             D) Ekonomik zorluklar          
  E) Dini inançların değişmesi                                   

 10. Cevap: C Açıklama:

  Okuduğunuz metinde "Bu üç dönem içerisinde toplumun her yönüyle çürümesi, romana büyük bir başarıyla yansıtılmıştır. Okuduğunuz metinde Tevfik Hoca’nın Adnan’a namussuz olduğu düşüncesiyle ortaklık teklif etmesi ve aralarında geçen diyalog, bu çürümeyi örneklendirmektedir." cümleleri, Adnan'ın kişilik değişiminin en önemli nedeninin toplumsal çürüme olduğunu ortaya koymaktadır. 11. "Bereketli Topraklar Üzerinde" adlı romanda köyden şehre göçün bir sonucu olarak yaşanan sorunlardan biri hangisidir?

  A) Kültürel uyumsuzluk    B) İşsizlik              
  C) Barınma sıkıntısı      D) Eğitim eksikliği      
  E) Hepsi                                           

 12. Cevap: E Açıklama:

  Okuduğunuz metinde "Okuduğunuz metinde de görüldüğü gibi köyden gelen İflahsızın Yusuf, Köse Hasan, Pehlivan Ali ile şehirdeki düzene ayak uydurmuş olan ırgatbaşı, taşeron, makine ustası yan yanadır." cümlesi, köyden gelenlerin şehirde hem kültürel uyumsuzluk hem işsizlik hem barınma sıkıntısı hem de eğitim eksikliği gibi sorunlarla karşılaştığını göstermektedir. 13. Postmodernist romanlarda sıklıkla kullanılan bir teknik hangi seçenekte belirtilmiştir?

  A) Üst kurmaca
  B) Karakterlerin tipleştirilmesi
  C) Gerçekçi tasvirler
  D) Kronolojik olay örgüsü
  E) Nesnel anlatım

 14. Cevap: A Açıklama:

  Metinde postmodernist romanlarda üst kurmaca tekniğinin kullanıldığı belirtilmektedir. 15. Yusuf Atılgan'ın ilk romanının adı nedir?

  A) Bodur Minareden Öte    B) Anayurt Oteli         
  C) Aylak Adam             D) Eylemci               
  E) Canistan                                        

 16. Cevap: C Açıklama:

  Metinde Yusuf Atılgan'ın ilk romanının "Aylak Adam" olduğu belirtilmektedir. 17. "Sevgili Arsız Ölüm" romanında yazarın kullandığı postmodernist anlatım özelliklerinden biri hangisidir?

  A) Somut bir dil kullanma
  B) Geleneksel roman kalıplarını izleme
  C) Dramatik gerilim oluşturma
  D) Psikolojik derinlik
  E) Zamansal ve mekânsal belirsizleştirme

 18. Cevap: E Açıklama:

  Metinde yazarın "Sevgili Arsız Ölüm" romanında zaman ve mekân belirsizleştirme tekniğini kullandığı belirtilmektedir. 19. Atticus'a göre bir mahkemenin güvenilirliği neye bağlıdır?

  A) Jüri üyelerinin eğitimine     B) Delillerin sunulma şekline   
  C) Hâkimin tarafsızlığına        D) Davanın ciddiyetine          
  E) Mahkemenin konumuna                                           

 20. Cevap: C Açıklama:

  Atticus, güvenilir bir mahkemenin hâkimin tarafsızlığına bağlı olduğuna inanır. 21. Atticus'a göre, bir insanın gerçek anlamda insan olabilmesi için ne gereklidir?

  A) Güç ve otorite          B) Zenginlik ve mülk      
  C) Dürüstlük ve cesaret    D) Merhamet ve şefkat     
  E) Akıl ve zekâ                                      

 22. Cevap: C Açıklama:

  Atticus, dürüstlüğün ve cesaretin bir insanı gerçek bir insan yaptığına inanır. 23. Bülbülü Öldürmek romanının merkezinde hangi çatışma yer almaktadır?

  A) Adalet ve ön yargı        B) Zenginlik ve yoksulluk   
  C) Aşk ve gurur              D) İyilik ve kötülük        
  E) Şehir ve köy yaşamı                                   

 24. Cevap: A Açıklama:

  Bülbülü Öldürmek romanının merkezinde hangi çatışma yer almaktadır? A) Adalet ve ön yargı B) Zenginlik ve yoksulluk C) Aşk ve gurur D) İyilik ve kötülük E) Şehir ve köy yaşamı Cevap: Aldürmek romanının merkezinde hangi çatışma yer almaktadır? A) Adalet ve ön yargı B) Zenginlik ve yoksulluk C) Aşk ve gurur D) İyilik ve kötülük E) Şehir ve köy yaşamı Cevap: A 25. Bülbülü Öldürmek hangi dönemi anlatmaktadır?

  A) 1940'lar    B) 1950'ler    C) 1960'lar    D) 1970'ler    E) 1980'ler    

 26. Cevap: B Açıklama:

  Bülbülü Öldürmek hangi dönemi anlatmaktadır? A) 1940'lar B) 1950'ler C) 1960'lar D) 1970'ler E) 1980'ler Cevap: Bldürmek hangi dönemi anlatmaktadır? A) 1940'lar B) 1950'ler C) 1960'lar D) 1970'ler E) 1980'ler Cevap: B 27. Bülbülü Öldürmek adlı eserin yazarı kimdir?

  A) Ernest Hemingway    B) John Steinbeck     
  C) Harper Lee          D) J. D. Salinger     
  E) George Orwell                             

 28. Cevap: C Açıklama:

  Bülbülü Öldürmek adlı eserin yazarı kimdir? A) Ernest Hemingway B) John Steinbeck C) Harper Lee D) J. D. Salinger E) George Orwell Cevap: Cldürmek adlı eserin yazarı kimdir? A) Ernest Hemingway B) John Steinbeck C) Harper Lee D) J. D. Salinger E) George Orwell Cevap: C 29. Bülbülü Öldürmek hangi açıdan anlatılmaktadır?

  A) Birinci şahıs bakış açısı    B) Üçüncü şahıs bakış açısı    
  C) Çoklu bakış açısı            D) Dördüncü duvarı yıkarak     
  E) Geriye dönüş yöntemiyle                                     

 30. Cevap: A Açıklama:

  Bülbülü Öldürmek hangi açıdan anlatılmaktadır? A) Birinci şahıs bakış açısı B) Üçüncü şahıs bakış açısı C) Çoklu bakış açısı D) Dördüncü duvarı yıkarak E) Geriye dönüş yöntemiyle Cevap: Aldürmek hangi açıdan anlatılmaktadır? A) Birinci şahıs bakış açısı B) Üçüncü şahıs bakış açısı C) Çoklu bakış açısı D) Dördüncü duvarı yıkarak E) Geriye dönüş yöntemiyle Cevap: A 31. Bülbülü Öldürmek romanının simgesel anlamı nedir?

  A) Özgürlük ve eşitlik        B) Yoksulluk ve çaresizlik   
  C) Şiddet ve nefret           D) Aşk ve fedakarlık         
  E) Adalet ve ön yargı                                      

 32. Cevap: E Açıklama:

  Bülbülü Öldürmek romanının simgesel anlamı nedir? A) Özgürlük ve eşitlik B) Yoksulluk ve çaresizlik C) Şiddet ve nefret D) Aşk ve fedakarlık E) Adalet ve ön yargı Cevap: Eldürmek romanının simgesel anlamı nedir? A) Özgürlük ve eşitlik B) Yoksulluk ve çaresizlik C) Şiddet ve nefret D) Aşk ve fedakarlık E) Adalet ve ön yargı Cevap: E 33. Bülbülü Öldürmek romanı hangi ödüle layık görülmüştür?

  A) Nobel Edebiyat Ödülü       B) Ulusal Kitap Ödülü        
  C) Pulitzer Edebiyat Ödülü    D) Man Booker Ödülü          
  E) Goncourt Ödülü                                          

 34. Cevap: C Açıklama:

  Bülbülü Öldürmek romanı hangi ödüle layık görülmüştür? A) Nobel Edebiyat Ödülü B) Ulusal Kitap Ödülü C) Pulitzer Edebiyat Ödülü D) Man Booker Ödülü E) Goncourt Ödülü Cevap: Cldürmek romanı hangi ödüle layık görülmüştür? A) Nobel Edebiyat Ödülü B) Ulusal Kitap Ödülü C) Pulitzer Edebiyat Ödülü D) Man Booker Ödülü E) Goncourt Ödülü Cevap: C 35. Bülbülü Öldürmek romanında ön yargının sembolü kimdir?

  A) Tom Robinson     B) Atticus Finch   
  C) Scout Finch      D) Boo Radley      
  E) Bob Ewell                           

 36. Cevap: E Açıklama:

  Bülbülü Öldürmek romanında ön yargının sembolü kimdir? A) Tom Robinson B) Atticus Finch C) Scout Finch D) Boo Radley E) Bob Ewell Cevap: Eldürmek romanında ön yargının sembolü kimdir? A) Tom Robinson B) Atticus Finch C) Scout Finch D) Boo Radley E) Bob Ewell Cevap: EYorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf TDE IV. Ünite - Roman - Test 2 Detayları

12.Sınıf TDE IV. Ünite - Roman - Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf TDE IV. Ünite - Roman - Test 2 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf TDE IV. Ünite - Roman - Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf TDE IV. Ünite - Roman - Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


12.Sınıf TDE IV. Ünite - Roman - Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Roman
 • Deneme

Ayrıca 12.sınıf TDE dersi IV. ünite roman konusu test soruları 2, mebsinvlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Edebi eserlerin karakterlerini tanıma ve eserle karakterler arasındaki bağlantıyı anlama.

Farklı edebi anlayışları ve özelliklerini kavrama.

Edebi eserlerde dönemin siyasi, sosyal ve kültürel özelliklerinin nasıl yansıtıldığını anlama.

Edebi eserlerde sembolik unsurların anlamını ve işlevini kavrama.

Edebi eserlerde karakterlerin gelişimini ve bu gelişimin nedenlerini anlama.

Edebi eserlerde toplumsal sorunların nasıl ele alındığını anlama.

Postmodern Türk edebiyatında kullanılan anlatım teknikleri

Çağdaş Türk romancıları ve eserleri

Postmodern Türk edebiyatında kullanılan anlatım teknikleri

Mahkeme sisteminin özellikler

Karakter analizi

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf TDE IV. Ünite - Roman - Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf TDE IV. Ünite - Roman - Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf TDE IV. Ünite - Roman - Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf TDE IV. Ünite - Roman - Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf TDE IV. Ünite - Roman - Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri