12.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

12.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Söylevlerin hangi özelliklerinden yola çıkarak insan topluluklarını birleştirdikleri söylenebilir?


 2. Cevap: Ortak duygu ve düşünceleri harekete geçirmek Açıklama:

  Söylevler, güçlü bir anlatımla ortak duyguları ve düşünceleri harekete geçirerek insan topluluklarını birleştirirler. 3. Klasik türde üç farklı söylev türü örnek veriniz.


 4. Cevap: - Askerî söylev - Siyasi söylev - Dinî söylev Açıklama:

  Söylev türleri, hedef kitlelerine ve amaçlarına göre farklılık gösterir. 5. Söylevlerin önemli bir özelliği nedir?


 6. Cevap: Toplulukları aynı duygu ve düşünce etrafında birleştirmek. Açıklama:

  Söylevler, dinleyicileri ikna etmek ve belirli bir düşünceyi benimsetmek için kullanılan konuşma türleridir. Etkili bir söylev, dinleyicilerin duygularına hitap eder ve onları aynı hedefe yöneltir. 7. Bilge Kağan Kitabesi'nin önemini belirtiniz.


 8. Cevap: Türk dilinin ilk yazılı belgelerinden olması ve Türk devlet geleneğinin ilk örneklerini sunması. Açıklama:

  Kök Türk Kitabeleri, Türk adının geçtiği ilk metinlerdir ve Türk halkının tarihi, kültürü ve medeniyeti hakkında değerli bilgiler içerirler. Ayrıca, Türk devlet adamlarının halka hesap verdiği ve milletle hesaplaştığı ilk örneklerdir. 9. Sultan Alparslan'ın hayatı ve başarıları hakkında bilgi veriniz.


 10. Cevap: Alparslan (1029-1072), Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarıydı. Gazneli taarruzlarını durdurmuş, Gürcistan'ı zaptetmiş, Kars ve Ani'yi almış ve 1071'deki Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Bizanslılara karşı büyük bir zafer kazanmıştır. Açıklama:

  Bu soru, metinde belirtilen tarihi bir şahsiyet hakkında bilgi istemektedir. 11. Michel de Montaigne'in deneme türünün gelişimine katkılarını açıklayınız.


 12. Cevap: Montaigne, deneme türünün gelişiminde Rönesans Dönemi'ndeki hümanizm akımının etkisiyle insan ve insanlığı ilgilendiren konuları sorgulayarak, kendisini ve bireyi anlatmaya odaklanmıştır. Akıcı, samimi ve kişisel bir üslup kullanması, deneme türünün belirleyici özelliklerine yön vermiştir. Açıklama:

  Bu soru, bir edebi türün gelişimindeki önemli bir yazarın katkılarını sormaktadır. 13. Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu'nda Orhan Asena ile birlikte tanınmış tiyatro yazarlarından en az üçünü sayınız.


 14. Cevap: Güngör Dilmen, Vedat Nedim Tör, Cevat Fehmi Başkut Açıklama:

  Metin, Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu'nda Orhan Asena'nın yanı sıra tanınmış diğer tiyatro yazarlarından da bahsetmektedir. 15. Midas'ın Altınları adlı eserin yazarı kimdir?


 16. Cevap: Güngör Dilmen Açıklama:

  Metin, Midas'ın Altınları adlı eserin Güngör Dilmen tarafından yazıldığını belirtmektedir. 17. Orhan Kemal'in toplumcu gerçekçi anlayışla yazdığı romanın adı nedir?


 18. Cevap: Bereketli Topraklar Üzerinde Açıklama:

  Metinde, Orhan Kemal'in toplumcu gerçekçi anlayışla yazdığı romanın Bereketli Topraklar Üzerinde olduğu belirtilmektedir. 19. "Patoz" kelimesi metinde hangi anlamda kullanılmıştır?


 20. Cevap: İşçileri sömüren ve onların hayatına mâl olan sistem Açıklama:

  Metinde, "patoz" kelimesi, işçilere soluk aldırmayan, hatta Ali'nin canına mâl olan ve patronun zenginleştiği bir sistemi simgelemektedir. 21. Latife Tekin'in postmodernist roman özelliklerini açıklayınız.


 22. Cevap: Mekân ve zamanda belirsizlik, sıra dışı olaylar, metinler arasılık, kolaj, pastiş, üst kurmaca gibi özellikler. Açıklama:

  Postmodernist romanlar, geleneksel gerçeklik kavramını sorgulayan ve farklı anlatım teknikleri kullanan romanlardır. 23. Türk Dünyası edebiyatının özelliklerini belirtiniz.


 24. Cevap: Savaş, aşk, halkın yaşantısı gibi konuların işlenmesi, Rus edebiyatının izleri, geleneksel edebî türlerin etkisi. Açıklama:

  Türk Dünyası edebiyatı, Sovyetler Birliği döneminde kendi özgün özelliklerini geliştiren bir edebiyat türüdür. 25. Romanın yazarı hakkında bilgi veriniz.


 26. Cevap: Harper Lee (1926-2016): Amerikalı romancı Açıklama:

  Harper Lee, "Bülbülü Öldürmek" romanının yazarıdır ve bu romanla Pulitzer Edebiyat Ödülü kazanmıştır. 27. Romanın anlatıcısı nedir?


 28. Cevap: Birinci kişi anlatıcı Açıklama:

  Roman, ana karakter Scout Finch'in ağzından anlatılmaktadır. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Orhan Asena, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur.
  2. (.....) Hürrem Sultan oyunu üç perdeliktir.
  3. (.....) Orhan Asena'nın tiyatrolarında genellikle güç kavramı işlenir.
  4. (.....) Midas'ın Altınları, Midas Üçlemesi'nin ilk oyunudur.
  5. (.....) Güngör Dilmen'in eserlerinde tarihî konulara yer verilmez.
  6. (.....) Midas'ın Altınları'nda Dionisos karakteri yer almaz.
  7. (.....) Güngör Dilmen'in dili açık, akıcı ve şiirseldir.
  8. (.....) Absürt tiyatroda zaman ve mekân unsurları önemlidir.
  9. (.....) Necati Cumalı'nın Yaralı Geyik adlı eseri bir roman türündedir.
  10. (.....) Yaralı Geyik, Cumalı'nın tek tabloluk bir oyunudur.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. Y 6. Y 7. D 8. Y 9. Y 10. Y Açıklama: 31. Aşağıdaki yazarlarla eserlerini eşleştirin:

  * a) Orhan Asena
  * b) Güngör Dilmen
  * c) Necati Cumalı
  * 1. Midas'ın Kulakları
  * 2. Yaralı Geyik
  * 3. Kocaoğlan
  * 4. İttihat ve Terakki

 32. Cevap: a3 b1, 4 c2 Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

12.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


12.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Eleştiri

Ayrıca 12.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Söylevlerin toplumsal etkisini anlama.

Söylev türlerini kavrama.Soru 1 Söylevin türleri hakkında bilgi veriniz. Cevap: Yunan söylevi, Latin söylevi, Fransız söylevi Açıklama: Söylev, inandırıcı bir üslupla fikirleri ve duyguları ifade eden bir edebi türdür. Kazanım: Öğrenciler söylevin türlerini öğrenecekler.

Söylevlerin toplumsal birleşmedeki rolünü anlar.

Türk tarih ve kültüründeki Kök Türk Kitabeleri'nin önemini kavrar.

Tarihi olaylar ve şahsiyetler hakkında bilgi edinme.

Edebi türlerin gelişim süreci ve etkili yazarlar hakkında bilgi edinme.

Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu'nun önemli temsilcilerini tanıma.

Türk edebiyatında absürt tiyatronun önemli isimlerinden birini öğrenme.

Cumhuriyet Dönemi'nde toplumcu gerçekçi anlayışla yazılmış önemli romanlardan birini öğrenmek.

Toplumcu gerçekçi romanların sömürü ve adaletsizlik gibi toplumsal sorunlara dikkat çekmesini anlamak.

Postmodernist romanın temel özelliklerini öğrenmek.

Türk Dünyası edebiyatının ayırt edici özelliklerini anlamak.

Harper Lee'nin biyografik bilgilerine dair bilgi kazanılmış olur.

Anlatım biçimleri hakkında bilgi kazanılmış olur.

1. Orhan Asena'nın mesleki kariyeri hakkında bilgi edinmek. 2. Hürrem Sultan oyununun özelliklerini kavramak. 3. Orhan Asena'nın tiyatrolarındaki temel temanın farkına varmak. 4. Midas Üçlemesi hakkında bilgi sahibi olmak. 5. Güngör Dilmen'in eserlerindeki tarihî konuların önemini anlamak. 6. Midas'ın Altınları'ndaki mitolojik unsurların farkına varmak. 7. Güngör Dilmen'in dil özelliklerini tespit etmek. 8. Absürt tiyatronun temel özelliklerini kavramak. 9. Necati Cumalı'nın Yaralı Geyik eserinin türünü belirlemek. 10. Yaralı Geyik oyununun yapısal özelliklerini tespit etmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri