12.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

12.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Atatürk'ün Nutuk adlı eserindeki konuşmasının amacı nedir?

  A) Tarihini ve toplumunu tanımak
  B) Cumhuriyet'in kuruluşunun onuncu yılını kutlamak
  C) Türk ulusunu akıl ve bilimin ışığında çağdaşlaştırmak
  D) Siyasi söylev yapmak
  E) Askerlere cesaret vermek

 2. Cevap: C Açıklama:

  Metne göre Atatürk, konuşmasında Türk ulusunun akıl ve bilimin ışığında her zaman her çağa ayak uyduracağını vurgulamıştır. 3. Hamdullah Suphi Tanrıöver'in Dağ Yolu 2 adlı eserindeki konuşmasının konusu nedir?

  A) Türk milletinin elde ettiği başarıların temelinde birlik ve bütünlüğün yattığı
  B) Türk halkını Çinlilere karşı güçlendirmek
  C) Türk tarihinin önemli bir dönüm noktası olan 30 Ağustos Zaferi
  D) Türk halkının birleşmesi için mücadele etmek
  E) Türk kültürünün üstünlüğünü anlatmak

 4. Cevap: A Açıklama:

  Metne göre Tanrıöver, konuşmasında Türk milletinin elde ettiği başarıların temelinde birlik ve bütünlüğün yattığını dile getirmiştir. 5. Kök Türk Kitabeleri'nin Bilge Kağan Kitabesi'nde Bilge Kağan'ın seslenişinin en önemli özelliği nedir?

  A) İkili yapısı
  B) Atasözleri kullanımı
  C) Etkili anlatım gücü
  D) Düşmanlara karşı tehdit içermesi
  E) Şairane üslubu

 6. Cevap: C Açıklama:

  Metne göre Bilge Kağan'ın seslenişi, son derece etkili bir anlatım gücüne sahiptir. 7. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylevinde vurguladığı unsurlardan biri değildir?

  A) Akıl ve bilim       B) Kültür ve sanat    
  C) Askeri güç          D) Dinsel değerler    
  E) Çağdaş medeniyet                          

 8. Cevap: D Açıklama: 9. Bilge Kağan Kitabesi'nde Türk devlet adamlarının yapmış oldukları hangi eylem vurgulanmaktadır?

  A) Millete hesap vermek     B) Milletle hesaplaşmak    
  C) Beyleri övmek            D) Düşmanları aşağılamak   
  E) Tutsak almak                                        

 10. Cevap: A Açıklama: 11. Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Alparslan'ın yaptığı konuşmanın amacı nedir?

  A) Askerleri savaşa teşvik etmek
  B) Bizans'ın zayıflığını bildirmek
  C) Türk ordusunun gücünü göstermek
  D) Barış önerisinde bulunmak
  E) Düşmanları korkutmak

 12. Cevap: A Açıklama: 13. Cumhuriyet Dönemi Türk tiyatrosunda "güç" kavramı üzerinde duran yazar kimdir?

  A) Necati Cumalı              B) Sabahattin Kudret Aksal   
  C) Orhan Asena                D) Cevat Fehmi Başkut        
  E) Turan Oflazoğlu                                         

 14. Cevap: C Açıklama:

  Metinde, Orhan Asena'nın tiyatrolarında "güç" kavramına odaklandığı ve bireyler arasındaki hâkimiyet kurma gayretini işlediği belirtilmektedir. 15. Aşağıdakilerden hangisi Güngör Dilmen'in "Midas'ın Altınları" oyununda yer alan bir karakter değildir?

  A) Kral Midas    B) Silenos    C) Dionisos    D) Keçi    E) Köroğlu    

 16. Cevap: E Açıklama:

  Metinde, "Midas'ın Altınları" oyununda Kral Midas, Silenos, Dionisos ve Keçi karakterlerinin yer aldığı belirtilmektedir. 17. Cumhuriyet Dönemi'nde çok sayıdaki eserle Türk tiyatrosuna katkıda bulunan yazar kimdir?

  A) Recep Bilginer             B) Necati Cumalı             
  C) Sabahattin Kudret Aksal    D) Turan Oflazoğlu           
  E) Güngör Dilmen                                           

 18. Cevap: E Açıklama:

  Metinde, Güngör Dilmen'in Türk tiyatrosuna çok sayıda eser kazandırdığı ve kendini sürekli yenilediği belirtilmektedir. 19. Hangisi Orhan Kemal'in eserlerinde işlediği başlıca temalardan biridir?

  A) Toplumcu gerçekçilik    B) Modernizm              
  C) Psikanaliz              D) Absürdizm              
  E) Fantastik                                         

 20. Cevap: A Açıklama:

  Okuduğun metne göre, Orhan Kemal'in eserlerinde işçi, ırgat gibi sömürülen yoksul insanları işlediği ve "toplumcu gerçekçilik" anlayışını benimsediği belirtilmektedir. 21. Yusuf Atılgan hangi anlatım tekniğini sıklıkla kullanmıştır?

  A) Geriye dönüş    B) İç konuşma     
  C) Sembolizm       D) Grotesk        
  E) Alegori                           

 22. Cevap: B Açıklama:

  Okuduğun metinde, Yusuf Atılgan'ın "Aylak Adam" adlı romanında iç konuşma tekniğini başarıyla kullandığı belirtilmektedir. 23. Latife Tekin'in "Sevgili Arsız Ölüm" adlı eserinde postmodernist akımın hangi özelliği görülmektedir?

  A) Absürd olayların işlenmesi
  B) Olayların zaman ve mekân düzeniyle anlatılması
  C) Geçmiş ve günümüzün iç içe anlatılması
  D) Anlatıcının tüm bilgili olması
  E) Epik anlatımın kullanılması

 24. Cevap: C Açıklama:

  Okuduğun metinde, "Sevgili Arsız Ölüm" adlı eserde postmodernist akımın "geçmiş ve günümüzün iç içe anlatılması" özelliğinin görüldüğü belirtilmektedir. 25. "Sevgili Arsız Ölüm" romanında anlatılan olaylar hangi unsurlarla halk edebiyatına yaklaştırılmıştır?

  A) Mekân ve zaman belirsizliği
  B) Neden sonuç ilişkisi bulunmaması
  C) Sıra dışı olaylar
  D) Karakterlerin psikolojilerinin çözümlenmesi
  E) Soyut dil kullanımı

 26. Cevap: A Açıklama:

  Mekân ve zaman belirsizliği, neden sonuç ilişkisi bulunmaması ve sıra dışı olaylar, "Sevgili Arsız Ölüm" romanını halk edebiyatına, özellikle masal ve halk hikâyelerine yaklaştıran unsurlardır. 27. Postmodernist romanların ayırt edici özelliklerinden biri hangisidir?

  A) Gerçekçilik vurgusu         B) Üst kurmaca                
  C) Sembolik dil kullanımı      D) Kronolojik olay örgüsü     
  E) Klasiğin değer verilmesi                                  

 28. Cevap: B Açıklama:

  Üst kurmaca, yazma sürecinin de romanın konusunun bir parçası olmasıdır ve postmodernist romanların önemli bir özelliğidir. 29. Hangisi, Bülbülü Öldürmek romanının anlatıcısıdır?

  A) Tom Robinson     B) Jem Finch       
  C) Scout Finch      D) Atticus Finch   
  E) Mayella Ewell                       

 30. Cevap: C Açıklama:

  Romanın anlatıcısı, olayları kendi bakış açısından paylaşan Scout Finch'tir. 31. Harper Lee'nin Pulitzer Ödülü kazanan romanının adı nedir?

  A) Tespih Ağacının Gölgesinde    B) Bülbülü Öldürmek             
  C) Gizli Bahçe                   D) Yüzyıllık Yalnızlık          
  E) Kimliksizler                                                  

 32. Cevap: B Açıklama:

  Harper Lee'nin Pulitzer Ödülü kazanan romanı Bülbülü Öldürmek'tir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

12.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


12.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Eleştiri

Ayrıca 12.sınıf TDE 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Söylev türünü ve özelliklerini anlamak

Söylev türünün insan topluluklarını aynı duygu ve düşünce etrafında birleştirme amacını anlamak

Söylev türünün dilsel özelliklerini anlamak

Cumhuriyet Dönemi tiyatro yazarlarının tematik özelliklerini belirlemek.

Tiyatro metinlerini incelemek ve karakterleri belirlemek.

Cumhuriyet Dönemi tiyatro yazarlarının eserlerini tanımak.

12.1.3. Toplumcu gerçekçilik akımını tanır ve özelliklerini açıklar.

12.1.4. Modernist akımını tanır ve özelliklerini açıklar.

12.2.3. Postmodernist akımını tanır ve özelliklerini açıklar.

Romanın halk edebiyatıyla ilişkisi

Modern romanın özellikleri ve teknikleri

Romanın Anlatıcısını Belirleme

Yazarın Ödüllü Eserini Belirleme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri